__MAIN_TEXT__

Page 1

Τεύχος/Issue 10 30/09/2012 Index

Κυπριακή Προεδρία: Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας

Κυπριακή Προεδρία: 1 «Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας». Cyprus Presidency: “European Youth Conference”. Συνέντευξη: Μοχάμεντ 2 Γιασίν Ενναέμ: Νέος με μ ε τ α να σ τ ε υ τ ικ ό υπόβαθρο ο οποίος ζει στην Κύπρο. Interview: Mohamed Yassine Ennaem: A young person with migrant background who lives in Cyprus. Οι αντιπρόσωποι της 6 νεολαίας και οι εθελοντές μιλούν για την εμπειρία τους. Youth delegates and volunteers share their experience. Κοινές Συστάσεις 10 αντιπροσώπων νεολαίας και Γενικών Διευθυντών Νεολαίας. Joint Recommendations of youth delegates and Directors-General for Youth. Στοιχεία Επικοινωνίας Contact Us

14

Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο στις 11-12-13 Σεπτεμβρίου 2012 στα πλαίσια του Διαρθρωμένου Διαλόγου. Αντιπρόσωποι νεολαίας και Γενικών Διευθυντών για τη Νεολαία από κράτη-μέλη της ΕΕ, χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και υποψήφιες χώρες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή των νέων και την κοινωνική ενσωμάτωση, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η Κυπριακή Προεδρία επικεντρώθηκε στο συγκεκριμένο θέμα διότι η ενεργός συμμετοχή των νέων συμβάλλει στη δημιουργία μίας δημοκρατικής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Η Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, κα Ανδρούλλα Βασιλείου, στην εναρκτήρια ομιλία της ανέφερε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις απόψεις των νέων. Εν τέλει, οι εκπρόσωποι της νεολαίας και οι κρατικοί αξιωματούχοι κατέληξαν σε κοινές συστάσεις βασιζόμενοι στη σύνοψη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις εθνικές διαβουλεύσεις. Η Σύνοδος μεταδόθηκε ζωντανά μέσω της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης Νεολαίας. Δείτε το επίσημο φιλμάκι της Συνόδου Νεολαίας ΕΔΩ. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την Σύνοδο Νεολαίας είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας.

Cyprus Presidency: European Youth Conference The European Youth Conference took place in Cyprus on 11-12-13 of September 2012 in the framework of the Structured Dialogue. Representatives of youth and Directors-General for Youth from EU member–states, EEA and candidate countries exchanged views about youth participation and social inclusion of young people, focusing on young people with migrant background. The Cyprus Presidency focused on this topic since youth participation is associated with the development of a democratic and inclusive society. During her speech, the Commissioner of Education, Culture, Multilingualism, Youth, and Sports , Ms Androulla Vassiliou, mentioned that, the European Commission will take into consideration the opinions of the young people. Finally, the youth delegates and the governmental officials concluded to joint recommendations based on the compilation of the national consultations’ results. It should be mentioned that, the Conference was broadcasted live through the European Youth Portal. Watch the official video of the Youth Conference HERE. All the information about the Youth Conference is available in the official website of the Cyprus Presidency.


Useful Links

Page 2

Συνέντευξη: Μοχάμεντ Γιασίν Ενναέμ Νέος με μεταναστευτικό υπόβαθρο ο οποίος ζει στην Κύπρο. Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά των Διακρίσεων

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπουργείο Εξωτερικών: Χρήσιμες πληροφορίες για ξένους φοιτητές.

ΚΙΣΑ: Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό.

Ο Μοχάμεντ Γιασίν Ενναέμ, ένας από τους ομιλητές της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας, κατάγεται από το Μαρόκο και ζει στην Κύπρο εδώ και επτά χρόνια. Το Eurodesk Κύπρου είχε μία ενδιαφέρουσα συνομιλία σχετικά τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν στην Κύπρο και το ρόλο της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνική ενσωμάτωση των νέων αυτών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κος Ενναέμ ανέφερε ότι, οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο αντιμετωπίζουν διάκριση λόγω διαφορετικής εθνικότητας και θρησκείας.

Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι η ομιλία σου ήταν άκρως ενημερωτική όσον αφορά στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο που ζουν στην Κύπρο. Πόσα χρόνια ζεις στην Κύπρο; Ζω στην Κύπρο εδώ και επτά χρόνια και ήρθα εδώ για σπουδές. Επέλεξα την Κύπρο γιατί ήθελα να πάω σε μία χώρα όπου θα μπορούσα να σπουδάσω στα Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας σου ανέφερες ότι μέσω των μέσων ενημέρωσης προβάλλεται μία αρνητική εικόνα για τους μετανάστες. Σύμφωνα με εσένα, τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν σε θεσμικό επίπεδο; Πιστεύω ότι τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν κάποια στερεότυπα σχετικά με τους μετανάστες δίνοντας έμφαση στην εθνικότητα, στη θρησκεία και στη χώρα προέλευσης των ξένων που έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα. Πιστεύω ακράδαντα ότι σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος σχετικά με την αναμετάδοση ρατσιστικών μηνυμάτων. Εξ’ όσων γνωρίζω, στην Κύπρο υπάρχει σχετική νομοθεσία όσον αφορά στην προώθηση ρατσιστικών μηνυμάτων από τα ΜΜΕ. Η νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται διότι δεν υπάρχει καμία λογική εάν υπάρχει ο νόμος αλλά δεν εφαρμόζεται. Ανάμεσα στα άλλα που έχουν ειπωθεί, αναφέρθηκε ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση, δηλαδή να γνωρίζει κάποιος από που και πώς να πληροφορηθεί, μπορεί να ενδυναμώσει την ενεργό συμμετοχή των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στην Κύπρο οι κύριοι πάροχοι πληροφόρησης είναι το Eurodesk και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια, Πάφο και Αγρό. Πώς οι υφιστάμενες δομές θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω; Πιστεύω ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι ένα από τα κύρια εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ιδίως αυτοί που μόλις έχουν έρθει, στη χώρα φιλοξενίας. Πιστεύω ότι οι υποδομές πληροφόρησης των νέων στην Κύπρο κάνουν πολύ καλή δουλειά, ωστόσο, θα πρέπει να προβληθούν περαιτέρω, σε επίσημο και ανεπίσημο επίπεδο, στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και στους ξένους φοιτητές.


Page 3

Με αυτό τον τρόπο οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα μάθουν πώς μπορούν να προσεγγίσουν το Eurodesk και τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων. Εάν εσύ προσωπικά, ως Πρόεδρος της “Ένωσης Ξένων Φοιτητών Κύπρου”, ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση ή όμιλος, μας προσκαλέσει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα θα χαρούμε πολύ να παραστούμε και να παρέχουμε πληροφόρηση στους νέους. Είστε ευπρόσδεκτοι και υπόσχομαι να σας καλέσω να προβάλετε το Eurodesk καθώς επίσης και ευκαιρίες κινητικότητας στην Ευρώπη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τι μέτρα πρέπει να παρθούν έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στην κοινωνική ζωή; Λοιπόν, από τη μία κάποιες δράσεις του κράτους και των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών θα συντείνουν στην ένταξη των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Από την άλλη, πρέπει και οι ίδιοι οι μετανάστες να καταβάλουν τη δική τους προσπάθειά έτσι ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία, δεν πρέπει να περιμένουν ότι θα ενταχθούν χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Γιασίν, σ’ ευχαριστούμε για τη συνέντευξη. Θα ήθελα κι’ εγώ επίσης να σας ευχαριστήσω.

Σημείωση: Μαθήματα ελληνικών για ξένους που ζουν στην Κύπρο. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού: Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου “Learn Greek by Radio”: Μαθήματα ελληνικών για αγγλόφωνους. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ.


Useful Links

Page 4

Interview: Mohamed Yassine Ennaem A young person with migrant background who lives in Cyprus

Equality Authority and the Anti-Discrimination Body

Office of the Commissioner of Administration (Ombudsman) of the Republic of Cyprus

Ministry of Foreign Affairs: Information for foreign students.

KISA: Action for Equality, Support, Antiracism

Mohamed Yassine Ennaem, one of the speakers of the European Youth Conference, comes from Morocco and lives in Cyprus for seven years. Eurodesk Cyprus had an interesting discussion about the young people with migrant background who live in Cyprus and the role of information and media in social inclusion of these young people. During his speech, Mr Ennaem mentioned that young people with migrant background face racism because of their ethnicity, religion and nationality.

Firstly, I would like to mention that your speech was very informative regarding the status of the young people with migrant background who live in Cyprus. How long have you been living in Cyprus? I live in Cyprus for seven years and I came here for studies. I chose Cyprus because I was looking for a country where I could study in English. In your speech you mentioned that the media spread negative messages about the immigrants. According to you, what measures should be taken at an institutional level? I do believe that media spread stereotypes and distort the image of the immigrants by putting emphasis on the ethnicity, religion or the country of origin of the foreigners who have committed a crime. I strongly believe that at an institutional level, the broadcasting of racist and xenophobic messages should be controlled . As far as I know, in Cyprus there is a legislation regarding the broadcast of racist messages. The legislation should be put into practice because there is no point if the law exists but is not implemented. It was mentioned that the access to information, knowing where and how to find information, may endorse the youth participation of young people with migrant background. In Cyprus the main providers of youth information are Eurodesk and the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Pafos and Agros. How those youth information infrastructure could be improved? I think that the access to information is one of the main obstacles that young people with migrant background, especially the newcomers, face in the host country. I believe that the youth information infrastructures in Cyprus are doing a really good job. However, they should be further promoted, at a formal and informal level, to the young people with migrant background and international students in order to become aware how to reach Eurodesk and Youth Information Centres .


Page 5

If you personally , as a “President of the International Students Association” in Cyprus, or any other association, organization, invite us to any kind of activity we are more than willing to come to provide information to the young people. You are very welcome to come and I promise to invite you to promote Eurodesk and also the current mobility opportunities around Europe. Which measures should be taken in order to facilitate the integration of young people with migrant background in the social life? Well, on the one hand, some actions of the governmental institutions and civil society organizations will facilitate the integration of young people with migrant background. On the other hand, the immigrants should also put an effort to integrate, they shouldn’t expect to be integrated into the society if they do absolutely nothing. Thank you Yassine for the interview. I would like to thank you as well.

Note: Greek lessons for foreigners residents of Cyprus: Cyprus Ministry of Education and Culture: Programme for Greek Language Teaching Applicable to Migrants and Other Foreign Language Speaking Residents of Cyprus. The project is co-funded by the European Social Fund of the European Union. For more information click HERE. (Photo: Learn Greek and live in Cyprus)

Cyprus Broadcasting Corporation: “Learn Greek by Radio”: Greek lessons for English speakers. For more information click HERE.


Useful Links

Page 6

Οι αντιπροσώποι της νεολαίας και οι εθελοντές μιλούν για την εμπειρία τους στο Eurodesk Κύπρου. Ορισμένοι νέοι που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας και εθελοντές μοιράστηκαν την εμπειρία τους με το Eurodesk Κύπρου. “Η πρώτη μου εμπειρία σαν εθελόντρια ήταν μοναδική καθότι ανέπτυξα κάποιες επιπλέον δεξιότητες σχετικά με την οργάνωση και τη διαχείριση χρόνου. Αν και δεν πληρώνομαι είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί να κάνω διότι γνωρίζω νέους από διάφορες χώρες ενώ παράλληλα βοηθώ στην ομαλή διεξαγωγή του συνεδρίου”. “Η διαφορετικότητα μας και το γεγονός ότι ο καθένας από εμάς προέρχεται από διαφορετικό υπόβαθρο είναι κάτι που κάνει αυτή την εμπειρία ξεχωριστή”. Ιστοσελίδα για το Δομημένο Διάλογο

“Η πρώτη μέρα ήταν γεμάτη με ωραίες ομιλίες και αναμένω μία εξίσου εποικοδομητική συζήτηση κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων”. “Το θέμα του συνεδρίου είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, παρόλα ταύτα η συγκεκριμένη ομάδα δεν εκπροσωπήθηκε επαρκώς στο συνέδριο”.

Structured Dialogue Cyprus: Youth Voice of Cyprus

“Αναμένω ότι τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε σχετικά με την ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα ληφθούν υπόψη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο”. “Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να ακούσει τις εισηγήσεις μας αναμένω ότι τα αποτελέσματα αυτής της Συνόδου Νεολαίας θα αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο”. “Αυτό που ελπίζω είναι ότι οι αρμόδιοι φορείς δεν θα μείνουν μόνο στα λόγια όσον αφορά στην κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο”.

Δείτε τα σχόλια που έγιναν στο Twitter.

Τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για σένα; Ένα βίντεο από την οργάνωση “UK Young Ambassadors”.


Page 7

“Η απλοποίηση των ερωτήσεων θα συντείνει στην ενεργό συμμετοχή των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου ”. “Η παροχή πληροφοριών σε διάφορες γλώσσες θα συμβάλει στην κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο ”. “Η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και η διαπολιτισμική εκπαίδευση θα προωθηθούν περαιτέρω μέσω της διδασκαλίας τόσο της μητρικής γλώσσας όσο και των επίσημων γλωσσών της χώρας φιλοξενίας”. “Στην Κύπρο, το ζήτημα της αναμετάδοσης ρατσιστικών μηνυμάτων από τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να επιλυθεί εφαρμόζοντας τη σχετική νομοθεσία”. “Οι προκαταλήψεις μπορούν να ξεπεραστούν εάν δημιουργηθούν συναντιούνται νέοι από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο”.

κάποιοι χώροι συναντήσεων

όπου

θα

“Η άμεση εμπλοκή των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στις οργανώσεις νεολαίας θα βοηθήσει στην ένταξη τους στην κοινωνία”. Μερικά σχόλια που έγιναν στο Twitter: Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το Eurodesk Κύπρου συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που γίνονταν στο twitter. Πιο κάτω υπάρχουν κάποια σχόλια. Λάβετε υπόψη τις Συστάσεις της Νεολαίας σχετικά με την Κοινωνική Ενσωμάτωση. @EurodeskCyrpus #cy2012eu #euyc (Δείτε το σχετικό άρθρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας ΕΔΩ.) Ενεργός Συμμετοχή όλων των νέων. @EurodeskCyrpus (Δείτε το σχετικό άρθρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας ΕΔΩ.) Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας ολοκληρώθηκε επιτυχώς σήμερα. @MertensCY2012EU #cy2012eu (το σχόλιο αναρτήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου) Η φωνή των νέων ακούστηκε στην καρδιά των κέντρων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Δείτε τις Κοινές Συστάσεις. @cy2012eu_MK #Youth Conference’s. Γκαριάτσο: Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του Διαρθρωμένου Διαλόγου. #euyc #cy2012eu Ο κος Ανδρέας Βύρας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, δίνει το λόγο στο κοινό! Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύτηκε να λάβει υπόψη τις συστάσεις της Συνόδου Νεολαίας στη διαμόρφωση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου. @cy2012eu_MK #cy2012eu @VassiliouEU


Useful Links Page 8

Youth delegates and volunteers share their experience with the Eurodesk Cyprus. During the EU Youth Conference some youth delegates and volunteers shared their experience with the Eurodesk Cyprus. “My first experience as a volunteer was unique since I develop my organizational and time management skills. Even though I am not paid, is something that makes me happy as I meet young people from different countries while I am helping in the organization of the conference.”

Website for the Structured Dialogue.

“This experience is unique because of our diversity and the fact that each one of us comes from a different background”. “The first day was full of inspiring speeches and I am looking forward for a fruitful discussion during the workshops”. “The topic of the conference was the social inclusion of the young people with migrant background, however this group has not been adequately represented”. “I expect that the conclusions regarding the social inclusion of the young people with migrant background, will be taken into consideration at a national and at a European level”.

Structured Dialogue Cyprus: Youth Voice of Cyprus

“Since the European Commission has been committed to listen to our recommendations, I expect that the results of this Youth Conference will be utilized”. “Regarding the social inclusion, I hope that the institutions will not focused only on declarations”. What does the European Union mean to you? A video by “UK Young Ambassadors”.

Some more tweets.


Page 9

“The young people with migrant background will participate in the structured dialogue process if the questions are more simple”. “Providing information in various languages will contribute to the social inclusion of young people with migrant background”. “The social inclusion of the young people with migrant background and the intercultural education will be further promoted by teaching the mother language and the official languages of the host country”. “In Cyprus, the issue of broadcasting of racist messages can be solved by implementing the legislation”. “The prejudices could be tackled by creating a meeting point where young people from different cultural backgrounds will have the opportunity to meet each other”. “The direct involvement of young people with migrant background in the youth organizations will endorse their integration in the society”. Some Tweets: During the conference Eurodesk Cyprus participated actively in the discussions in twitter. Below there are some tweets. Listen to The Recommendations of Youth on Inclusion @Eurodesk Cyprus @EurodeskCyrpus #cy2012eu #euyc (The article of the European Youth Forum is available HERE.) Participation for all young people! @EurodeskCyprus (The article of the European Youth Forum is available HERE.) CyEUYouthConference successfully completed today http://bit.ly/OrXpfq #cy2012eu @MertensCY2012EU (The tweet was posted in 13th September) Voice of youth heard at the heart of EU policy making, #YouthConference’s Joint Recommendations published, #cy2012eu @cy2012eu_MK Gariazzo: There is a space for development of Structured Dialogue. #euyc #cy2012eu @EurodeskCyprus Mr Andreas Vyras, chairman of the Administrative Board of the Youth Board of Cyprus, gives the floor to the

CY Presidency committed to take into account recommendations of #Youth Conference for the formation of Council Conclusions. #cy2012eu @cy2012eu_MK Barroso's message to the youth of Europe: Yes, there is hope if we stick together.@VassiliouEU


Useful Links

Page 10

Κοινές Συστάσεις αντιπροσώπων νεολαίας και Γενικών Διευθυντών Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας οι αντιπρόσωποι της νεολαίας και οι Γενικοί Διευθυντές Νεολαίας των κρατών-μελών της ΕΕ, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και των υποψήφιων χωρών, κατέληξαν σε 14 Κοινές Συστάσεις οι Κοινές Συστάσεις οποίες θα ανατροφοδοτήσουν το Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δελτίο Τύπου: σχετικά με το δεύτερο κύκλο της διαδικασίας του δομημένου διαλόγου το οποίο αναμένεται Η Φωνή της Νεολαίας ακούγεται να υιοθετηθεί το Νοέμβριο του 2012. Οι συμμετέχοντες είχαν ως αφετηρία το «Κείμενο στην καρδιά χάρα- Προσανατολισμού» το οποίο αποτελούσε μία σύνοψη των απόψεων των 12,500 νέων που ξης πολιτικής της συμμετείχαν στις δημόσιες διαβουλεύσεις σε όλα τα κράτη– μέλη της Ευρώπης. ΕΕ. Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Η συμβολή της πληροφόρησης και των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνική Κείμενο ενσωμάτωση. Προσανατολισμού. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσουν και να βελτιώσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής οι οποίες απευθύνονται σε νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η παροχή εξατομικευμένων και καινοτόμων υπηρεσιών πληροφόρησης εντός και εκτός διαδικτύου. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας και των μέσων ενημέρωσης. Το πιο πάνω θα συμβάλει στην άμβλυνση των στερεοτύπων σχετικά με τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και στην κοινωνική τους ένταξη. Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ: Δελτίο Τύπου του Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωση. Ευρωπαϊκού Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισάγουν θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και Φόρουμ Νεολαίας. πολιτότητας στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες. Ακόμη, τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και σχετικούς φορείς, θα πρέπει να μεριμνούν για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ενεργούς συμμετοχής της νεολαίας. Για την περαιτέρω προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την εκμάθηση των επισήμων γλωσσών της χώρας φιλοξενίας προσφέροντας δωρεάν μαθήματα Ιστοσελίδα για το γλωσσών. Δομημένο Διάλογο Γ. ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Προκαταλήψεις και διαπολιτισμικός διάλογος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα στα πλαίσια της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και τη νεολαία, θα πρέπει να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες νεολαίας που επικεντρώνονται στην Structured Dialogue κοινωνική ένταξη και το διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων της ΕΕ και τρίτων Cyprus: Youth Voice χωρών σε όλα τα επίπεδα. of Cyprus Τα κράτη-μέλη και οι οργανώσεις νεολαίας θα πρέπει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη, την προώθηση και την υποστήριξη προσβάσιμων συστημάτων καθοδήγησης μέσω των οποίων οι νέοι που δεν έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο θα έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν τους μετανάστες συνομήλικους τους να ενταχθούν στην κοινωνία, προβάλλοντας έτσι τον αλληλοσεβασμό, την ανεκτικότητα και την αλληλοκατανόη-


Page 11

Δ. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ: Καταπολέμηση των διακρίσεων, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μη-επειγόντων περιστατικών, για όλους όσους ζουν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών χωρίς χαρτιά. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση, τα συμβουλευτικά κέντρα και τη συμβουλευτική απασχόλησης, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστούν δίκαιες συνθήκες εργασίας για τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πολιτικές, Προγράμματα και Καλές Πρακτικές Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να εφαρμόσουν πλήρως τα σχέδια κοινωνικής ένταξης, ιδίως την Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρωτοβουλία Νεολαία σε Κίνηση, καθώς επίσης και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες για τη νεολαία, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν τη διατομεακή συνεργασία, να συμβουλεύονται και να εμπλέκουν τόσο τις οργανώσεις νεολαίας όσο και τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται με νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που συσχετίζονται με τους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο έτσι ώστε να εξασφαλισθούν οι ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας– στόχου . ΣΤ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ενεργός συμμετοχή των νέων στην Δημοκρατική και Κοινωνική Ζωή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, θα πρέπει να ενδυναμώσουν τη συμμετοχή όλων των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή μέσω των οργανώσεων νεολαίας, κοινωνικών μέσων δικτύωσης και άλλων φόρουμ, αφού δημιουργήσουν τις κατάλληλες οικονομικές, πολιτικές και νομικές προϋποθέσεις. Τα κράτη-μέλή και οι ευρωπαϊκοί φορείς θα πρέπει να κατοχυρώσουν το δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας των μεταναστών που διαμένουν χρόνια σε μία χώρα, όπως αυτό ορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Η. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ο ρόλος των οργανώσεων νεολαίας στην Κοινωνική Ενσωμάτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχουν επαρκή και μακροπρόθεσμη οικονομική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στα συμβούλια και στις οργανώσεις νεολαίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος τους ως διαμεσολαβητές της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Ακόμη, θα πρέπει να θεμελιωθούν σχέδια μικρών χορηγιών για προγράμματα και πρωτοβουλίες νεολαίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβάλουν τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων νεολαίας όσον αφορά στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της αναγνώρισης της μη-τυπικής μάθησης και της πιστοποίησης των οργανώσεων νεολαίας, ως βασικών φορέων μη-τυπικής μάθησης.


Useful Links

Page 12

Joint Recommendations of youth delegates and Directors-General for Youth.

Joint Recommendations Press Release: Voice of youth heard at the heart of EU policy making. Background Document

Press Release of the European Youth

Website for the Structured Dialogue.

Structured Dialogue Cyprus: Youth Voice of Cyprus

During the European Youth Conference the youth delegates and the Directors– General for Youth from EU member– states, EEA and candidate countries came up with 14 Joint Recommendations which will provide a feedback to the Resolution of the Council of the European Union about the second cycle of the structured dialogue process which is expected to be adopted in November of 2012. The joint recommendations were based on the “Background Document”, a compilation of the views of 12,500 young people who participated in public consultations around Europe. A. INFORMATION: Role of information provision and media in social inclusion Member States and the Commission should establish, support and further develop youth information and counseling services that target young people with migrant background, in order to provide tailor-made and innovative information and counseling via face-to face and online methods. Member States and the Commission should encourage and support the cooperation between youth organisations and media, in promoting an unbiased image of young people with migrant background in order to enhance social inclusion. B. EDUCATION AND LANGUAGE: Quality education for quality inclusion Member States should introduce citizenship and intercultural education as curricular subjects in schools from an early age and ensure the training of teachers in cooperation with youth organisations and relevant institutions, in order to foster the social inclusion and active participation of youth. In order to promote social inclusion of young people with migrant background, Member States should encourage the learning of the official language(s) of the host country by providing free language courses. C. ATTITUDES: From prejudices to intercultural dialogue Within the next generation of EU programmes for education and youth, the Commission should strengthen the support and funding of youth activities at all levels that focus on social inclusion and intercultural dialogue of young people from EU and non-EU countries. Member States and youth organisations should cooperate in developing, promoting and supporting accessible peer mentoring systems through which non-migrant youth can help young people with migrant background to integrate into society by fostering mutual respect, tolerance and intercultural understanding. D. EQUAL OPPORTUNITIES: From combating discrimination to equal access to labour market and social welfare Member States should ensure equal access to health services, including non-urgent health care, for all people living in an EU country, including undocumented immigrants. Member States and the Commission should facilitate the exchange of good practices, such as vocational training, counseling centres and job mentoring schemes, in order to improve the access to the labour market and ensure fair working conditions for young people with migrant background.


Page 13

E. SUPPORT MECHANISMS AND TOOLS: Better policies, programmes and practices for better social inclusion Member States and the Commission are urged to fully implement the social inclusion plans, especially the European platform against poverty and social exclusion and Youth on the Move, as well as other youth related initiatives, in order to reach the benchmarks of the Europe 2020 Strategy. Member States and the Commission should promote cross-departmental work as well as consult and involve youth organisations and NGOs working with young people with migrant background in decision-making, implementing and evaluating policies and programmes that involve and affect these young people, in order to address their specific needs. F. PARTICIPATION: Youth participation in democratic and social life Within their respective spheres of competences, the Commission and Member States, including regional and local authorities, should create financial, political and legal conditions for the empowerment of all young people to participate in social and political life through youth organisations, social media and other participatory fora. In order to enhance equal rights, Member States and the EU institutions should ensure the right of all long-term residents, as defined by national law, to vote and run for office at local, regional and national level. G. YOUTH ORGANISATIONS : Supporting the role of youth organisations in social inclusion The Commission and Member States should ensure sufficient long-term financial support as well as administrative and logistical support to youth councils and youth organisations, in order to enhance their role as facilitators of social inclusion and set up easily accessible micro-grant schemes for youth-led initiatives. The Commission and Member States should promote the specific role of youth organisations in fostering social inclusion through validating non-formal learning and recognising youth organisations as key providers of non-formal education.

Source: Official Website of the Cyprus Presidency of the Council of the European Union

Photo taken by the Latvian youth delegate Randa Medne.


Eurodesk Κύπρου Eurodesk Cyprus Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6, 1060 Λευκωσία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: 00357-22402613 Fax: 00357-22402630 E-mail: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μοιράσου μαζί μας τις απόψεις σου καθώς επίσης και τις εμπειρίες σου σε προγράμματα και δραστηριότητες Νεολαίας. Μέσω email στο:eurodeskcy@eurodesk.eu

Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε στο newsletter μας την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu

Every month we will publish to our newsletter the most interesting story .

Πληροφορίες αναφορικά με Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και πολιτικές για τους νέους, διατίθενται και στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια, Αγρό και Πάφο. Email επικοινωνίας: info@kepli.org.cy You may find information about European opportunities and youth policies in the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Agros and Pafos. Contact email: info@kepli.org.cy

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Profile for Marie Strati

Cyprus EU Youth Conference  

Cyprus Presidency: “European Youth Conference”. Interview: Mohamed Yassine Ennaem: A young person with migrant background who lives in Cypr...

Cyprus EU Youth Conference  

Cyprus Presidency: “European Youth Conference”. Interview: Mohamed Yassine Ennaem: A young person with migrant background who lives in Cypr...

Profile for mariepaz
Advertisement