__MAIN_TEXT__

Page 1

Τεύχος/Issue 11 16/11/2012

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

Index

Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα

1

Employment and Entrepreneurship Erasmus για Νέους 2 Επιχειρηματίες Συνεντεύξεις «Επιχειρηματίας Υποδοχής» «Νέος Επιχειρηματίας» Erasmus for Young Entrepreneurs Interviews: “Host Entrepreneur” “Young Entrepreneur”

Καμπάνια “We Mean Business” .

Η Απασχόληση και η Επιχειρηματικότητα είναι ανάμεσα στους οκτώ τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεργίας. Οι νέοι είναι μία ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα, αφού το ποσοστό ανεργίας στους νέους στην Ευρώπη ανέρχεται στο 20%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δώσει ώθηση στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα μέσω διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών όπως η πρωτοβουλία “Νεολαία σε Κίνηση”. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την κινητικότητα στον τομέα της εργασίας μέσω του “Eures”, της Ευρωπαϊκής Πύλης Επαγγελματικής Κινητικότητας. Για να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Eures Κύπρου κάντε κλικ ΕΔΩ. Δείτε επίσης: Πρωτοβουλία “Youth Opportunities Initiative”. Συνέδριο Κυπριακής Προεδρίας για τις προτεραιότητες για την απασχόληση.

Employment and Entrepreneurship

12

“We Mean Business” Campaign. Θέσεις εργασίας και 14 προγράμματα τοποθετήσεων στα όργανα της ΕΕ.

Employment and Entrepreneurship are among the eight fields of action of the EU Youth Strategy. However, unemployment is one of the key issues that should be tackled in Europe. Young people are a vulnerable group since the youth unemployment in Europe is around 20%. The European Union boosts the employment and entrepreneurship through various programmes and initiatives such as, the “Youth on the Move”. Furthermore, the European Union encourages the working mobility through “Eures”, the European Job Mobility Portal. Click HERE to visit the website of the Eures Cyprus. See also: “Youth Opportunities Initiative”. Cyprus Presidency Conference on Employment Priorities.

Job Vacancies and Traineeships in EU institutions Καλές Πρακτικές τοπικό επίπεδο.

σε 16

Good Practices at a local level. Στοιχεία Επικοινωνίας Contact Details

18 Η πρωτοβουλία "Youth Opportunities Initiative" είναι μέρος της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας "Νεολαία σε Κίνηση" και έχει ως στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων. "Youth Opportunities Initiative" is part of the EU's initiative "Youth on the Move" and aims to drive down youth unemployment.


Useful Links

Page 2

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Διαδικασία Αίτησης.

Charakis Research and Consulting LTD

Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών

Εφαρμογή «NEMO».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Το πρόγραμμα «Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιχειρήσεις και Βιομηχανία). Λειτουργεί με τη στήριξη τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για την παροχή επιχειρηματικής υποστήριξης όπως Εμπορικά Επιμελητήρια, κέντρα υποστήριξης νέων επιχειρήσεων, «εκκολαπτήρια» επιχειρήσεων, κ.τ.λ. Οι δραστηριότητές τους συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Γραφείο Υποστήριξης του Προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα διαβάστε τον Οδηγό του προγράμματος. Συνέντευξη «Επιχειρηματία Υποδοχής» Ο κος Μιχάλης Χαράκης από την εταιρεία «Charakis Research and Consulting LTD» μιλά για την εμπειρία του ως «Επιχειρηματίας Υποδοχής». Ο κος Χαράκης συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 2012 και μέχρι στιγμής έχει φιλοξενήσει ένα «Νέο Επιχειρηματία». Κύριε Χαράκη, αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη θετική ανταπόκρισή σας. Πριν μιλήσουμε για το πρόγραμμα “Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες” θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για την εταιρεία σας, το όραμά της και τους τομείς δραστηριοποίησης της. Κι’ εγώ ευχαριστώ. Η εταιρεία μας, Charakis Research & Consulting Ltd., με παρουσία στην Κύπρο και την Ελλάδα, είναι μία εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία επενδύει σημαντικά τόσο σε χρόνο όσο και σε κεφάλαια σε Έρευνα και Ανάπτυξη, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και να προσφέρει πραγματικές καινοτόμες λύσεις. Στόχος είναι οτιδήποτε προσφέρουμε να έχει μία πραγματική προστιθέμενη αξία για τον πελάτη μας και να μην προσφέρουμε τετριμμένες λύσεις αλλά τουναντίον διαφοροποιημένες λύσεις προερχόμενες από Έρευνα και Ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε αναπτύξει συνεργασία με ένα σημαντικό αριθμό ακαδημαϊκών φορέων και ερευνητικών κέντρων. Με ποιο τρόπο ενημερωθήκατε για συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποια ήταν τα κίνητρα σας για να συμμετάσχετε; Από μία παρουσίαση της «Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών». Πιστεύω ότι τέτοιου είδους Προγράμματα αποτελούν ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορούν να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους. Το γεγονός και μόνο ότι θα έρθεις σε επαφή με άλλους επιχειρηματίες από άλλες χώρες της Ευρώπης στο χώρο εργασίας σου και για μια περίοδο μέχρι 6 μήνες, δημιουργεί τις συνθήκες για πολλαπλά οφέλη με κύρια την εισαγωγή άλλων εξειδικευμένων τεχνογνωσιών, νέες προοπτικές συνεργασίας, νέες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες που θα μπορούμε να εισαγάγουμε στις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες. Πόσο καιρό συμμετέχετε στο πρόγραμμα; Συμμετέχω από το 2012 και προτίθεμαι να συνεχίσω.


Page 3

Η εταιρεία σας έχει ωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα; Οπωσδήποτε έχει ωφεληθεί. Τα οφέλη ήταν αρκετά, με σημαντικότερα την εισαγωγή νέων ιδεών και τεχνοτροπιών που ήταν άμεσα εφαρμόσιμες σε υπηρεσίες μας. Παραδείγματος χάριν, αξίζει να αναφέρουμε ότι, με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στις νέες τεχνολογίες που είχε ο «Νέος Επιχειρηματίας» που φιλοξενήσαμε, καταφέραμε να προσαρμόσουμε και να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες μας στο ψηφιακό μάρκετινγκ, καθιστώντας τις έτσι ακόμα πιο ανταγωνιστικές. Επιπλέον, ξεκινήσαμε μία συνεργασία σε έργα που έχει η εταιρία μας στο εξωτερικό. Ήδη αυτή την περίοδο, συνεργαζόμαστε στην εφαρμογή του συστήματος ΝΕΜΟ το οποίο προέκυψε από Έρευνα και Ανάπτυξη που ολοκληρώσαμε πριν μερικά χρόνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών σε συνεργασία με τον ΟΤΕ και την Cosmote. Η εφαρμογή του συστήματος «ΝΕΜΟ» θα τεθεί σε εφαρμογή στην έκθεση του «Μηχανισμού των Αντικυθήρων». Ο «Νέος Επιχειρηματίας» που φιλοξενήσαμε ήδη, συνεργάζεται μαζί μας και αποτελεί μέρος της ομάδας έργου μας, στην εφαρμογή του συστήματος και στην Ελλάδα. Επομένως, μόνο απ’ αυτό είμαστε πολλαπλά κερδισμένοι. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων; Είναι πάρα πολύ απλή. Απλά μπαίνεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος και ακολουθείς τις οδηγίες. Είναι ζήτημα μίας ώρας να συμπληρώσεις επιτυχώς την αίτησή σου. Είναι όμως σημαντικό να οριοθετήσεις σωστά τις ανάγκες σου έτσι ώστε να γίνει το κατάλληλο «ταίριασμα», «Επιχειρηματία Φιλοξενίας» και «Νέου Επιχειρηματία». Η δική μας περίπτωση είναι ανάμεσα στις «Ιστορίες Επιτυχίας» γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, διότι από τη στιγμή που εμείς επενδύουμε σε Έρευνα και Ανάπτυξη και ο ίδιος (ο «Νέος Επιχειρηματίας») ασχολείται με Έρευνα και Ανάπτυξη δημιουργήθηκαν πολλαπλά οφέλη και για τις δύο μεριές. Με τα παιδιά που είχατε φιλοξενήσει είστε ακόμη σε επικοινωνία; Έχω φιλοξενήσει μόνο ένα με τον οποίο όπως είπα πιο πάνω αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε για το έργο NEMO, καθώς επίσης και σε άλλους τομείς. Ο δε «Νέος Επιχειρηματίας» κέρδισε κι’ αυτός πολλαπλά. Ήδη δε παρουσίασε τις επιχειρηματικές τους ιδέες και business plans σε ειδικευμένα “venture capitals” στην Καλιφόρνια στις οποίες δουλέψαμε και μαζί σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της χρηματοδότησης για να κάνει ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα με τη νέα χρόνια. Το πρόγραμμα σας βοήθησε να επεκταθείτε και σε άλλες αγορές ή να αναζητήσετε εταίρους από άλλες χώρες της Ευρώπης για την υλοποίηση άλλων έργων; Δεν με βοήθησε μέχρι στιγμής σε μεγάλο βαθμό, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πλέον έχω ένα συνεργάτη που έχει τη βάση του στο εξωτερικό αυτό από μόνο του δίνει μία επαφή η οποία μου δίνει νέες προοπτικές. Όταν θα εγκατασταθεί στην Αμερική, ενδεχομένως να είναι ο δικός μου «Επιχειρηματίας Φιλοξενίας». Τέλος, θα συνιστούσατε σε μία μικρομεσαία επιχείρηση να φιλοξενήσει ένα νέο επιχειρηματία; Αναμφισβήτητα, ειδικά και στις μικρές επιχειρήσεις τα οφέλη είναι πολλά και η προστιθέμενη αξία τεράστια. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Επιπλέον πληροφόρηση για επιχειρηματίες: Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία: Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή επαγγελματίες του τομέα υπηρεσιών, που θέλουν να δημιουργήσουν επιχείρηση ή να επεκτείνουν την επιχείρηση τους σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η Εθνική Αρχή είναι το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.


Useful Links

Page 4

Erasmus for Young Entrepreneurs Erasmus for Young Erasmus for Young Entrepreneurs: The programme is financed by the European Entrepreneurs Commission (Enterprise and Industry). It operates with the support of the local contact Erasmus for Young points, competent in business support such as, Chambers of Commerce, start-up centres, Entrepreneurs: incubators etc.). Their activities are coordinated at European level by the Support Office of Application Process the Programme. For more information please read the Programme Guide.

Charakis Research and Consulting LTD

Cyprus Federation of Business and Professional Women

“NEMO” Application.

Interview: “Host Entrepreneur” Mr Michalis Charakis, from the “Charakis Research and Consulting LTD” is sharing his experience as a “Host Entrepreneur”. Mr Charakis participates in the programme since 2012 and he has already hosted one “Young Entrepreneur”. Mr Charakis, firstly we would like to thank you for your willingness to share your experience as a “host entrepreneur” with us. Initially, could you please describe us a little bit your firm, its vision and its business activities? I would like to thank you as well. Our enterprise, Charakis Research & Consulting Ltd., operates in Cyprus and Greece; it provides consultancy services and invests in Research and Development (R&D) in order to support its services and offer innovative solutions. The goal is to offer solutions derived from R&D with a real added value for our customers. It is important to mention that in order to achieve that, we cooperate with a range of academic institutions and research centres. How did you get informed about the programme “Erasmus for Young Entrepreneurs” and how did you get motivated to participate? I got informed about the programme by an informative presentation of “Cyprus Federation of Business and Professional Women”. I believe that this kind of programmes create opportunities for Small and Medium Enterprises (SME) and added value for all the engaged stakeholders. The fact that you will come in touch with other entrepreneurs from Europe in your working environment for a six month period, has many advantages such as the introduction of new technologies, new expertise, new perspectives for cooperation, new approaches and methodologies for our consultancy services. Since when do you participate in the programme? I am participating since 2012 and I intent to continue participating. Your firm has been benefited by the programme? Of course it has been benefited. The most important benefits were the introduction of new ideas and methodologies which were directly applicable to our services. For instance, it should be mentioned that, we adjusted and we further developed our existing services in digital marketing because the “Young Entrepreneur” we hosted, had an expertise in new technologies. Moreover, we launched a cooperation for several projects abroad. Currently, we are partners in the development of the “NEMO” application. “NEMO” is a “product” of a past R&D project, launched in the National Archeological Museum in cooperation with OTE and Cosmote.


Page 5

The application of the system “NEMO” will be implemented during the exhibition of the “Antikythera Mechanism”. The “Young Entrepreneur” we hosted is cooperating with us and he belongs to our project-team. According to what I have just mentioned, there are many benefits”. Could you please tell us something about the application procedure? The process is quite simple; you just visit the website of the programme and follow the instructions. It takes up to one hour to complete and submit successfully your application. It is important to define your needs properly so that the “Host Entrepreneur” finds the suitable “Young Entrepreneur” and vice versa. Our case is amongst the “Success Stories” exactly for this reason. We invest in R&D and the “Young Entrepreneur” is interested in R&D, so, there are multiple benefits for both. Are you still in contact with the young entrepreneurs you have already hosted? Until now, I hosted only one and as I have told you before we are still cooperating in the “NEMO” project, and also in other fields. The “Young Entrepreneur” gained a lot, he had presented his ideas and his business plans in “venture capitals” in California. We worked together in those ideas at a business level. Now, he is getting his funding for a new business start-up in the beginning of the year. The programme helped you to expand your activities in other markets or look for partners in other countries of Europe? Until now, the programme has not helped me a lot in those fields, however, the fact that I have a partner who is based abroad, it gives me new perspectives. If he moves to the USA, maybe, he will be my “Host Entrepreneur”. Finally, would you recommend to a SME to host a young entrepreneur? “Of course, especially to the small sized businesses, there is a range of benefits for them and the added value is huge”. Thank you for your time.

Further information for entrepreneurs: Your Europe, your opportunity: Practical guide to doing business in Europe. EU-GO Points of Single Contact in Europe: It is addressed to enterprises who are seeking for new business opportunities or to expand their business in another EU country. Moreover, it provides help to those who are planning to set-up a new business in their home country or abroad. The National Authority is the Ministry of Commerce, Industry and Tourism.

EU-GO Points of Single Contact in Europe: Official Video.


Useful Links

Page 6

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Διαδικασία Αίτησης.

MCO Architects

Συνέντευξη «Νέος Επιχειρηματίας» Ο Βασίλης Τομπρός, ένας «Νέος Επιχειρηματίας», ο οποίος φιλοξενείται από την εταιρία «MCO Architects» μιλά για την εμπειρία του. Χαίρεται Βασίλη, πόσο καιρό είσαι στην Κύπρο; Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για την εταιρεία που σε φιλοξενεί, τον τομέα δραστηριοποίησης της και τους στόχους της; Καλημέρα, λοιπόν στην Κύπρο είμαι από την 1η Σεπτεμβρίου. Η MCO Architects είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση η οποία απασχολεί συνολικά 5 άτομα και δραστηριοποιείται στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σχετικά με την μελέτη και κατασκευή κατοικιών. Αξίζει να αναφέρω ότι ανάμεσα στα κύρια ενδιαφέροντα μου είναι η μελέτη και κατασκευή κατοικιών. Πώς έμαθες για το πρόγραμμα “Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες” και ποια ήταν τα κίνητρα σου για να συμμετάσχεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα; Από ένα δημοσίευμα στον τύπο και έπειτα το έψαξα περαιτέρω στο διαδίκτυο. Ο λόγος που ήθελα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα είναι ότι ήθελα να έρθω σε επαφή με μία εργασιακή κουλτούρα ενός άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ. Η Κύπρος ήταν η ιδανική επιλογή λόγω της γλώσσας. Μπορείς να μας πεις λίγα λόγια για τις διαδικασίες που ακολούθησες καθώς επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο αναζήτησες «επιχείρηση φιλοξενίας»; Με την καθοδήγηση του «τοπικού σημείου επαφής» στην Αθήνα υπέβαλλα το δικό μου επιχειρηματικό σχέδιο και ακολούθως οι υπάλληλοι του «τοπικού σημείου επαφής», οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικοί, με βοήθησαν να ολοκληρώσω επιτυχώς τη διαδικασία. Ακολούθως, με τη βοήθεια μίας συγκεκριμένης διαδικασίας αναζήτησα «επιχείρηση φιλοξενίας», επικοινώνησα με διάφορες επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρώτη επιχείρηση που ανταποκρίθηκε θετικά ήταν η επιχείρηση «MCO Architects», στην οποία φιλοξενούμαι αυτή τη στιγμή, την επέλεξα επειδή με ενδιέφερε ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται. Ποια τα οφέλη από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; Η επαφή με μία νέα εργασιακή κουλτούρα, το οποίο έχω ήδη αναφέρει, η γνωριμία και η ανταλλαγή ιδεών με άλλους ανθρώπους σχετικά με επαγγελματικά ζητήματα. Όσο αφορά την επιχορήγηση, πιστεύω ότι το πρόγραμμα χρειάζεται επανασχεδιασμό διότι το ποσό που λαμβάνει ο «νέος επιχειρηματίας» κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό είναι πολύ χαμηλό με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει οικονομικά. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η χρηματοδότηση, δηλαδή μία δόση δίνεται στην αρχή του προγράμματος και μία δόση στο τέλος του προγράμματος, αφότου δηλαδή ο «νέος επιχειρηματίας» επιστρέψει στην πατρίδα του. Με άλλα λόγια απαιτείται από εσένα να έχεις προσωπικούς πόρους κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στο εξωτερικό. Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν καλό το πρόγραμμα να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο που να καλύπτεται η διαμονή και η διατροφή.


Page 7

Μετά το τέλος του προγράμματος ποια θα είναι τα πιθανά επόμενα σου βήματα; Ήδη, είχα υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο στο «Υπουργείο Ανάπτυξης» της Ελλάδας και θα ασχοληθώ κυρίως μ’ αυτό. Τέλος, θα συνιστούσες σε κάποιο συνομήλικό σου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα; Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα, όμως θα ήθελα να του επισημάνω να κάνει ένα καλό οικονομικό προϋπολογισμό από πριν, διότι πολύ πιθανόν να χρειαστεί επιπλέον χρήματα Βασίλη, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Καλές Πρακτικές-Βίντεο και Μαρτυρίες «Νέων Επιχειρηματιών» και «Επιχειρηματιών Υποδοχής».

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες: Επίσημο βίντεο.


Useful Links

Page 8

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus for Young Entrepreneurs Erasmus for Young Entrepreneurs: Application Process

MCO Architects

Interview: Young Entrepreneur Vasilis Tompros, a “Young Entrepreneur”, who is hosted by the company “MCO Architects” is sharing his experience.

Hello Vasilis, how long have you been living in Cyprus? Could you talk a little bit about the enterprise that is currently hosting you, its business activities and its goals? Good morning. Well, I have been living in Cyprus since the 1st of September. The “MCO Architects” is a small-medium size enterprise and employs totally 5 persons. The main field of its business activities is the architecture. The mission of the company is to provide high quality services in the fields of housing design and construction. I should mention that among my main interests are the housing design and construction. Firstly, how did you get informed about the programme “Erasmus for Young Entrepreneurs” and secondly what motivated you to participate? I got informed from a newspaper article and then I learnt more through the internet. The reason I wanted to participate in the programme was to come across with the organizational culture of another EU member-state. Cyprus was the ideal choice because of the language. Could you briefly describe the application procedures and also how did you look for a “host enterprise”? The “local contact point” in Athens guided me regarding the submission of my business plan and then the employees, who were extremely helpful, helped me to complete the process successfully. After, I looked for a “host entrepreneur” through a certain process and then I contacted by email several firms. The first firm that responded was the “MCO Architects”. I chose that firm due to the fact I am interested in the field of its business activities. How did you get benefited from the programme? As I’ve mentioned before, the contact with a new organizational culture, and also I met other people with whom I exchanged ideas regarding professional topics. Regarding the funding, the programme should be redesigned because the “young entrepreneur” may face some economic difficulties during his stay abroad, due to the low grant allowance. In addition, the “young entrepreneur” gets the first part of the grant in the beginning of the programme and the second part at the end of the programme when s/he goes back to her/ his country. I believe that the programme should subsidize the accommodation and the food expenses. After the end of the programme, which will be your next steps? I have already submitted an investment plan in the “Ministry of Development” and I will focus on that.


Page 9

Finally, would you recommend to a young person to participate in the programme? I will definitely recommend it, but I would advise the “young entrepreneur� to design well her/his budget in advance, because probably s/he will need more money. Vasili, we wish you good luck. Thank you very much. Erasmus for Young Entrepreneurs: Good Practices- Videos and Testimonials of "Young Entrepreneurs" and "Host Entrepreneurs".

Erasmus for Young Entrepreneurs: Official Video


Useful Links

Page 10

Καμπάνια “We Mean Business”

Καμπάνια “We Mean Business”

Η καμπάνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “We Mean Business” έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να φιλοξενήσουν ασκούμενους στα πλαίσια των προγραμμάτων Erasmus και Leonardo Da Vinci, έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα στους άλλους στόχους της καμπάνιας είναι η διευκόλυνση της προσέγγισης μεταξύ των οργανισμών υποδοχής και των ασκούμενων. Μερικά από τα οφέλη που ενδέχεται να έχουν οι εργοδότες είναι: Η εισαγωγή νέων ιδεών και τεχνολογιών. Η είσοδος σε νέες αγορές. Ο γλωσσικός και πολιτισμικός πλουραλισμός. Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Ο εντοπισμός πιθανών μελλοντικών υπαλλήλων.

Τοποθετήσεις Erasmus

Τοποθετήσεις Erasmus: Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να τοποθετηθούν σε μία επιχείρηση στο εξωτερικό, για διάστημα μεταξύ 3-12 μηνών. Το πρόγραμμα βοηθά τους φοιτητές να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην ΕΕ, να αναπτύξουν διάφορες δεξιότητες, να μάθουν ξένες γλώσσες και να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο της χώρας όπου κάνουν την πρακτική άσκησή τους. Επιπλέον, ανάμεσα στους στόχους του προγράμματος είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Στο ακόλουθο βίντεο ο Frank Koppens, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Institut de Ciències Fotòniques της Βαρκελώνης και η Gabriele Navickaite μαθητευόμενη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus μιλούν για την εμπειρία τους.

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci


Page 11

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci: Το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης επιχορηγώντας τοποθετήσεις σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ατόμων που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας και επαγγελματιών στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Leonardo Da Vinci: Ιστορίες Επιτυχίας Η Ευρώπη Δημιουργεί Ευκαιρίες. Έκδοση: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να κατεβάσετε τη συγκεκριμένη έκδοση κάντε κλικ ΕΔΩ. Στο ακόλουθο βίντεο ο Tabias Janson, Σουηδός επιχειρηματίας, ο Jukka Helovirta Φιλανδός μαθητευόμενος του προγράμματος Leonardo και Marina Redondi , Ιταλίδα εμπειρογνώμονας του προγράμματος Leonardo Da Vinci μιλούν για τις εμπειρίες που απεκόμισαν από το πρόγραμμα.

Δείτε περισσότερες συνεντεύξεις στην επίσημη ιστοσελίδα της καμπάνιας.


Useful Links Page 12

“We Mean Business” Initiative The European Commission’s campaign “We Mean Business” aims to give incentives to

“We Mean Business” Campaign

European enterprises to host an Erasmus and Leonardo Da Vinci intern/ trainee, in order to alleviate the transition from education and training to the labour market. Among the other objectives, is the easier approach between host organizations and trainees. Some of the benefits for the employers are: New ideas and technologies. Enter in new markets. Linguistic and cultural pluralism. Competitiveness and Innovation. Identification of potential future employees.

Erasmus Placements

Erasmus Placements: The programme provides a unique opportunity to higher education students to be placed in an enterprise abroad, for 3-12 months. The programme helps the students to adapt to the highly demanding labour environment of the EU, to develop skills and competences, to learn foreign languages and acquire more knowledge regarding the economic and social background of the country where they do their placement. Furthermore, among the objectives of the programme, is the promotion of the cooperation between higher education institutions and enterprises. For more information visit the official website of the programme.

Testimonials: Frank Koppens, Associate Professor in the Institut de Ciències Fotòniques of Barcelona and Gabriele Navickaite Erasmus trainee.

Leonardo Da Vinci Programme


Page 13

Leonardo Da Vinci Programme: The programme promotes the cooperation in the fields of education and training by funding work placements abroad for vocational education and training (VET) students, people in the labour market and professional trainers in the fields of vocational education and training. For more information visit the official website of the programme.

Leonardo Da Vinci: Success Stories Europe Creates Opportunities Published by: Publications Office of the European Union Click HERE to download the publication.

Testimonials: Tabias Janson Swedish CEO, Jukka Helovirta Leonardo trainee and Marina Redondi Italian Leonardo Programme expert.

More testimonials in the official website of the campaign.


Useful Links

Page 14

Θέσεις εργασίας και προγράμματα τοποθετήσεων στα όργανα της ΕΕ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO): Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αναζητήσουν εργασία στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού. Το εργασιακό περιβάλλον είναι πολυπολιτισμικό, γεμάτο προκλήσεις και ενθαρρύνει τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μάθουν ξένες Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή γλώσσες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν να ταξιδέψουν και να Υπηρεσία Επιλογής συνεργαστούν με άτομα από όλη την Ευρώπη. Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού (EPSO). επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της EPSO. Προγράμματα Τοποθετήσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μία μοναδική ευκαιρία να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να μάθουν νέες γλώσσες και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τ ο π ο θ ε τ ή σ ε ι ς Προγράμματα τοποθετήσεων προσφέρουν τα ακόλουθα θεσμικά όργανα: α π ο φ ο ί τ ω ν Δικαστήριο τριτοβάθμιας Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ εκπαίδευση στα Επιτροπή των Περιφερειών θεσμικά όργανα της Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ΕΕ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΕΑS) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών. Για πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2013

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ. Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με την Αθανασία Κωνσταντίνου στο eucareers.ucy@gmail.com ή επισκεφθείτε την σελίδα EU Careers –Cyprus στο facebook.

Ο διευθυντής της EPSO, David Bearfield, επεξηγεί τιε διαδικασίες επιλογής προσωπικού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.


Useful Links

Page 15

Job Vacancies and Traineeships in EU institutions

European Personnel Selection Office (EPSO).

European Personnel Selection Office (EPSO): The EU citizens could be employed in the institutional bodies of the EU through the European Personnel Selection Office. The working environment is multicultural, full of challenges and it encourages the employees to acquire new skills, to learn foreign languages. Furthermore, the employees have the opportunity to work, travel and work with people from all over Europe. For more information regarding the selection procedures of the personnel visit EPSO’s official website. Traineeships for Graduates in the EU institutions: The higher education graduates have a unique opportunity to boost their CV, to get new skills, to learn foreign languages and to enrich their knowledge about the operation of the European Union. The following institutions offer traineeships:

Traineeships for Graduates in the EU institutions.

Committee of the Regions Council of the European Union Court of Justice of the European Union European Central Bank European Commission European Court of Auditors

Paid Traineeship in the Committe of the Regions For more information click HERE Deadline: 31 March 2013

European Economic and Social Committee European External Action Service European Investment Bank European Ombudsman European Parliament For more information click HERE. For further information contact Athanasia Konstantinou at eucareers.ucy@gmail.com or visit the facebook page EU Careers – Cyprus.

EU Career opportunities and selection procedures — by EPSO Director David Bearfield


Useful Links

Page 16

Καλές Πρακτικές σε τοπικό επίπεδο: Κέντρα Πληροφόρησης Νέων. Κέντρα Πληροφόρησης Νέων.

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

Βιογραφικό Σημείωμα Europass

Κέντρο Πληροφόρησης Λάρνακα: Σειρά διαλέξεων με θέμα την εξεύρεση εργασίας: Ένας από τους βασικούς ρόλους των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά με ευκαιρίες και προγράμματα απασχόλησης, μέσω διαλέξεων και σεμιναρίων. Τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας διοργάνωσε μία σειρά διαλέξεων σχετικά με την εξεύρεση εργασίας οι οποίες κάλυπταν διάφορα θέματα όπως βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα της απασχόλησης, τα υφιστάμενα προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το βιογραφικό σημείωμα Europass. Τοποθέτηση δύο φοιτητριών στα Κέντρα Πληροφόρησης Λάρνακας και Πάφου: Οι φοιτήτριες του τμήματος «Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου» του «Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου» (ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αντωνία Χάγιαννη και Μαρία Γεωργίου έκαναν την πρακτική τους άσκηση στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας και Πάφου, τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Η Αντωνία ανέλαβε τη δημιουργία της ιστοσελίδας των Κέντρων Πληροφόρησης και του Eurodesk Κύπρου, η οποία θα δημοσιευθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και η Μαρία τη δημιουργία του ιστολογίου για το Διαρθρωμένο Διάλογο και την ανάρτηση πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες κινητικότητας για νέους στη διαδικτυακή πύλη “Infomobil”. Η Αντωνία και η Μαρία εισήγαγαν νέες ιδέες και μεθοδολογίες στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ)

Structured Dialogue Cyprus: Youth Voice of Cyprus

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κύπρου Το βίντεο δημιουργήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου.


Useful Links

Page 17

Good Practices at a local level: Youth Information Centres

Youth Information Centres

Human Resource Development Authority Cyprus

Europass CV

Larnaca Youth Information Centre: Presentations about job searching: One of the main roles of the Youth Information Centres is the dissemination of information about opportunities and programmes in the field of employment through presentations and seminars. During the months May and June, the Larnaca Youth Information Centre organized a series of presentations and workshops which covered different themes such as improvement of communication skills, European programmes in the field of employment, the current programmes of the Human Resource Development Authority and the Europass CV. Placement of two students in the Youth Information Centres of Larnaca and Pafos: During June and July 2012, the Youth Information Centres in Larnaca and Pafos offered a traineeship to the students, Antonia Hayianni and Maria Georgiou. Antonia and Maria study “Communications and Internet Studies� at the Cyprus University of Technology. Antonia designed the website of the Youth Information Centres and Eurodesk Cyprus which it will be published soon. Maria created a blog about the Structured Dialogue and the content of the Cyprus page in the Infomobil Portal. The Infomobil Portal provides information about youth mobility. Antonia and Maria brought new ideas and methodologies regarding the ICTs.

Cyprus University of Technology.

Structured Dialogue Cyprus: Youth Voice of Cyprus

Cyprus Youth Information Centres Directed by Maria Georgiou


Eurodesk Κύπρου Eurodesk Cyprus Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6, 1060 Λευκωσία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: 00357-22402613 Fax: 00357-22402630 E-mail: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μοιράσου μαζί μας τις απόψεις σου καθώς επίσης και τις εμπειρίες σου σε προγράμματα και δραστηριότητες Νεολαίας. Μέσω email στο:eurodeskcy@eurodesk.eu

Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε στο newsletter μας την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu

Every month we will publish to our newsletter the most interesting story .

Πληροφορίες αναφορικά με Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και πολιτικές για τους νέους, διατίθενται και στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια, Αγρό και Πάφο. Email επικοινωνίας: info@kepli.org.cy You may find information about European opportunities and youth policies in the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Agros and Pafos. Contact email: info@kepli.org.cy

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Profile for Marie Strati

Eurodesk Cyprus November 2012: Employment and Entrepreneurship  

Erasmus for Young EntrepreneursInterview: “Host Entrepreneur” Interview: “Young Entrepreneur”“We Mean Business” Campaign.Job Vacancies and...

Eurodesk Cyprus November 2012: Employment and Entrepreneurship  

Erasmus for Young EntrepreneursInterview: “Host Entrepreneur” Interview: “Young Entrepreneur”“We Mean Business” Campaign.Job Vacancies and...

Profile for mariepaz
Advertisement