Page 1

Τεύχος/Issue 7 01/05/2012

Περιβάλλον και ΕΕ

Index

Περιβάλλον και ΕΕ

1

Environment and EU Συνέντευξη: 2 Χαράλαμπος Θεοπέμπτου Επίτροπος Περιβάλλοντος Interview: Charalampos Theopemptou Commissioner for the Environment Εκδηλώσεις Σεμινάρια Εκστρατείες

6

Η ΕΕ έχει θέσει υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού αποτελεί μία σημαντική πτυχή της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι κύριες προτεραιότητες της ΕΕ είναι η προστασία των ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση και η αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων. Η αειφορία έχει επιδράσεις και σε άλλους τομείς, όπως π.χ. η Υγεία αφού πολλές ασθένειες, όπως το άσθμα, οι διάφορες αλλεργίες και ο καρκίνος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη ρύπανση του αέρα. Επιπλέον, η Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αποτελεί έναν από τους 8 Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών. Επιπρόσθετα, η αποτελεσματική χρήση των παραγωγικών πόρων συνδέεται άμεσα με την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Τέλος, λόγω της συνεχούς ευαισθητοποίησης σε θέματα οικολογίας έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα “πράσινα επαγγέλματα”, δηλαδή επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως μηχανικός περιβάλλοντος. Το πιο πάνω έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για να αντιληφθείτε πώς οι δικές σας επιλογές κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη κάντε κλικ ΕΔΩ για να επισκεφτείτε τη διαδραστική ιστοσελίδα της Eυρωπαϊκής εκστρατείας Generation Awake.

Events Seminars Campaigns Καλές Πρακτικές 7 σε Τοπικό Επίπεδο Good Practices at a local level

Στοιχεία Επικοινωνίας Contact Information

11

Environment and EU The environment is an essential topic of the EU Strategy, or the protection of which the EU has set high environmental standards. The main EU’s priorities are the protection of the endangered species and habitats and the efficient use of natural resources. Sustainability has an impact in other fields as well, such as Health, because many diseases such as asthma, allergies and cancer are linked with the air pollution. Furthermore, the Environmental Sustainability is one of the 8 UN Millennium Development Goals. Moreover, the efficient use of natural resources is connected to the economic growth and the combat of poverty. Finally, due to the continual sensitization, “green jobs” have been launched which are related to the environment, such as, environmental engineer. Consequently, new job positions will be created. In order to realize how your own choices make a world of difference, click HERE to visit the interactive video of the European campaign Generation Awake.


Useful Links

Page 2

Συνέντευξη: Χ. Θεοπέμπτου Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μέρος Α’

Ιστοσελίδα Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιστολόγιο Επιτρόπου

Χαίρεται κύριε Θεοπέμπτου, κατ’ αρχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχετε δεχθεί την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα να μας πείτε με λίγα λόγια γιατί η ΕΕ δίνει τόση μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable growth); Εγώ ευχαριστώ, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι ενέργειες μας στο παρελθόν έχουν κάνει μεγάλες καταστροφές στον πλανήτη, επομένως, οι πράξεις μας στο παρόν επηρεάζουν τις επόμενες γενεές. Θα πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή τρόπου σκέψης, δηλαδή, να υπάρξει πρόοδος χωρίς ανεπανόρθωτη καταστροφή των παραγωγικών πόρων. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι, σχετικά με το διάλογο για το φυσικό αέριο στην Κύπρο, θα πρέπει να εμπλακεί και η νεολαία διότι σχετικά με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου υπάρχει μία σειρά από επιλογές, κάποιες είναι καλές και κάποιες κακές, δηλαδή δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε ληστρικά χωρίς να έχουμε έγνοια για το τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενεές. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένας από τους 8 Στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως, το περιβάλλον επηρεάζει και άλλους τομείς όπως η υγεία και η οικονομία, θα πρέπει να εκμεταλλευόμαστε τους πόρους ορθολογιστικά έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι και στο μέλλον.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ηχοτοπίου: Το βραβείο στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ε πι π τώ σ ε ις το υ θορύβου στην υγεία. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 7 Σεπτεμβρίου 2012, 17.00 (CET)

Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε λιγάκι για την πολιτική της ΕΕ σχετικά με το περιβάλλον, εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της εκστρατείας “Generation Awake”, θέλει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τις επιπτώσεις της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς στο περιβάλλον; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ποικιλόμορφη πολιτική σχετικά με το περιβάλλον, δηλαδή για τα διάφορα περιβαλλοντικά υπάρχει ένας Επίτροπος. Άλλος είναι ο Επίτροπος για τις Κλιματικές Αλλαγές και άλλος για το Περιβάλλον, ωστόσο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα Θέματα Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων βρίσκονται κάτω από την ίδια Επιτροπή. Ακόμη η ΕΕ ασχολείται και με άλλες ενότητες όπως οι κλιματικές αλλαγές, η ποιότητα του αέρα, η ποιότητα του νερού, τα χημικά που μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την υγεία, η χρήση της γης και ο θόρυβος. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι με τον όρο “Χρήση της Γης” εννοούμε τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στη γη λόγω π.χ της δημιουργίας γηπέδων γκολφ, ανοικοδόμησης ψηλών κτιρίων. Όσον αφορά τους νεαρούς, τα επίπεδα ήχου των mp3 players μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην ακοή. Πώς αντικρούεται το επιχείρημα ότι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα μπορούν να επιλύσουν μερικώς το πρόβλημα της φτώχειας; Είναι το επιχείρημα των εταιρειών για να πείσουν, οι εταιρείες ενεργούν με γνώμονα το κέρδος και όχι με βάση την αγάπη για την ανθρωπότητα. Ακόμη, υπάρχουν και κάποιες επιδράσεις στην υγεία διότι ενδεχομένως να περιέχουν γονίδια από οργανισμούς που δεν είναι στην τροφική μας αλυσίδα.


Page 3

Συνέντευξη: Χ. Θεοπέμπτου Επίτροπος Περιβάλλοντος: Μέρος Β’ Η Υγεία είναι ένας από τους 8 πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία αφού είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την εκπαίδευση, την ενεργό συμμετοχή και την απασχόληση των νέων. Επομένως, υπάρχει ένας κρίκος μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Μήπως, η μόλυνση του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσει την υγεία των νέων; Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα; Προβλήματα υγείας μπορεί να προκληθούν ένεκα διαφόρων αλλεργιών καθώς επίσης του θορύβου. Σχετικά με τη μόλυνση του αέρα οι νέοι κάτω των 18 χρονών, και ιδίως τα βρέφη, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους ενήλικες διότι εκτός του ότι ο οργανισμός βρίσκεται ακόμη στην ανάπτυξη, οι ανήλικοι αναπνέουν περισσότερο αέρα σε σχέση με ένα ενήλικα. Άρα, θα πρέπει να φροντίσουμε τη νεολαία προστατεύοντας το περιβάλλον. Από πού μπορούν να αντλήσουν ενημέρωση οι νέοι για θέματα περιβάλλοντος και πώς μπορούν να εμπλακούν περισσότερο; Προσωπικά έχω την ιστοσελίδα http://Perivallon.eu και το ιστολόγιο http://theopemptou.blogspot.com/. Στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου, τηλέφωνο, email κτλ. Ο κόσμος μπορεί να λαμβάνει πληροφόρηση τόσο μέσω της ιστοσελίδας και του ιστολογίου όσο και μέσω του Newsletter του Επιτρόπου. Ακόμη, στις ιστοσελίδες θα βρείτε πληροφορίες για εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, ποδηλατικούς γύρους και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι χρειαζόμαστε τη νεολαία και τη θέλουμε να είναι μαχητική και επικριτική .Επίσης, διάφορες κυπριακές εφημερίδες έχουν ειδική ενότητα για το περιβάλλον. Εάν κάποιος θέλει πιο ειδικευμένη ενημέρωση μπορεί να την αντλήσει από ιστοσελίδες της ΕΕ και άλλων χωρών του εξωτερικού. Μιας και μιλάμε για νέους, αξίζει να αναφέρουμε ότι λόγω της στροφής στην οικολογία έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα “Πράσινα Επαγγέλματα”, τα οποία έχουν σχέση με τη βιωσιμότητα, επομένως υπάρχει μία δυναμική να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, μπορείτε να αναφέρετε ορισμένα “Πράσινα Επαγγέλματα”; Να αναφέρω ότι η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη μπορεί να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας ωστόσο απαιτείται και η στήριξη του κράτους μέσω καταρτισμένων ατόμων, καθώς επίσης και μία σειρά από πολιτικές. Με τον όρο πράσινα επαγγέλματα εννοούμε οποιονδήποτε ασχολείται με το περιβάλλον όπως π.χ. κάποιον που έχει σπουδάσει οικονομικά του περιβάλλοντος, πολιτικό μηχανικό με ειδικότητα στη διαχείριση αποβλήτων. Σε ένα μήνα, η Κύπρος θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τι σχετικές εκδηλώσεις-εκστρατείες αναμένεται να γίνουν; Αναμένεται να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα. Μέσω της Κυπριακής Προεδρίας θέλουμε να προβάλλουμε τα κυπριακά προϊόντα, διότι κάποιοι από αυτούς που θα επισκεφθούν την Κύπρο θα προτιμήσουν να φάνε κάτι πιο παραδοσιακό σε κυπριακή ταβέρνα. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σας; Όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω στην ιστοσελίδα μου υπάρχουν τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Ακόμη, στην ιστοσελίδα υπάρχει και ένα ειδικό πεδίο όπου οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν τις απορίες τους, στο σημείο αυτό θα ήθελα να τους ενθαρρύνουν να διαβάζουν το Newsletter πριν υποβάλλουν τις απορίες τους. Σημείωση: Ο κύριος Θεοπέμπτου ήταν ένας από τους θεμελιωτές του Eurodesk στην Κύπρο.


Useful Links

Interview: Ch. Theopemptou Commissioner for the Environment : Part A’

Webpage of the Commissioner for the Environment Blog of the Commissioner for the Environment

Page 4

Hello, Mr. Theopemptou, first of all I would like to thank you for accepting our invitation. Could you please tell us briefly why the EU focuses on the sustainable growth? I want to thank you as well. I'd like to say that our actions in the past had caused a great disaster in the planet, so, our current actions affect the next generations. Therefore, we should reconsider the way we use the resources. The economic growth should not cause a permanent destruction of the resources. Now, I would like to say that the youth should be involved in the dialogue about the natural gas in Cyprus because the exploitation of the natural gas contains a range of alternatives, some are good some are not, so, we should not act selfishly, we should care about the next generations as well. Here, it should be mentioned that the sustainable growth is one of the 8 Millennium Developmental Goals of the United Nations. Of course, the environment affects other fields as well, such as the health and the economy, we should use the resources rationally, in order to be available in the future. Well, now let’s talk a bit about the EU environmental policy. Ηere, I would like to make a reference to the European Commission's Campaign “Generation Awake” which aims to encourage citizens to think about the impact of their purchases on the planet? The European Union has a diverse policy regarding the environment, for different environmental issues there is one Commissioner. There is one Commissioner for the Climate Changes and one for the Environment, however, in the European Parliament all those topics are under the Committee of Environment, Public Health and Food Safety. Furthermore, the EU is engaged with other topics such as the climate changes, the quality of the air, the quality of the water, the chemicals which are very harmful for the health, the use of land and the noise. Here, we should note that with the term "use of land" we mean the impact on the ground due to, for example, the construction of golf courses, or high buildings. Regarding the youngsters, the volume of the mp3 player may cause permanent damage in hearing.

The European Soundscape Award The competition aim s to r ais e awareness about the health impacts of noise. Deadline to submit entries: How do you answer to the argument that the genetically modified products could 7 September 2012, partially solve the problem of poverty? at 17.00 (CET) The companies use this argument to convince the public. The firms act according to their own profit and not according to their care about the human being. Furthermore, the genetically modified products have an impact on the health because they may contain genes from organisms that are not in our food chain.


Page 5

Interview: Ch. Theopemptou Commissioner for the Environment : Part B’ The Health is one of the 8 fields of the EU Youth Strategy because it has an impact on the education, the participation and the youth employment, so, is there really a link between health and environment? The environmental pollution could affect the Health of the young people? Could you give some examples? The health problems could be caused due to various allergies and also due to the noise. Concerning, the air pollution the young people under 18, and especially the infants, face a greater danger comparing with the adults because apart from the fact that the human body is still growing, an under-18 person breathes more air than an adult person. As a result, we should take care of the young people by protecting the environment. How could young people get informed about environmental topics and secondly how could they get involved further? Personally, I have the website http://Perivallon.eu and the blog http://theopemptou.blogspot.com/. In those websites there are my contact details, my phone number, my email etc. The public may get informed through the websites and the Commissioner's Newsletter, there are information also about events, educational programmes, cycling tours and environmental organizations. I would like to say that we need the young people, we need them to argue and criticize. Moreover, some Cyprus newspapers have special sections about the environment. For more specific information, you may visit the EU's websites and also the webpages of other countries. Since we are talking about the young people we should mention that due to the shift to ecology, the “Green Jobs” have been launched , which are related to the sustainability. So, probably, new job positions will be created . Could you please refer some “Green Jobs”? I should mention that the turn to the sustainable growth may increase the employability, however, the state should provide the relevant support through experts and a sequence of policies. The term "green jobs" describes all kind of jobs which are related to the environment, for example, environmental economics, civil engineering with specialization in waste management. In one month, Cyprus will be the presidential country of the Council of the EU, which events/campaigns are expected to take place? Well, the programme of the events will be announced soon. The Cyprus Presidency is a good opportunity to promote the Cypriot products because some of the visitors may prefer to eat something more traditional in a Cypriot tavern. How, could the public contact you? As I have already mentioned in my webpage you may find my contact details. Moreover, there is a section for questions which is addressed to university students, however, I would like to encourage them to read the Newsletter before submitting their enquiries. Note: Mr. Theopemptou was one of those who launched the Eurodesk in Cyprus.


Useful Links

Page 6

Εκδηλώσεις, Σεμινάρια και Εκστρατείες Generation Awake: Οι επιλογές σας κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη Εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη σωστή χρήση των φυσικών πόρων, καθώς επίσης και να τους ενθαρρύνει να διερωτηθούν σχετικά με την επίδραση που έχουν οι αγορές τους πάνω σον πλανήτη.

Generation Awake: Your choices make a world of difference

RIO +20: United Nations Conference on Sustainable Development

ΡΙΟ +20: Σύνοδος των Ηνωμένων Εθνών για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, ισχυροί ηγέτες, μαζί με χιλιάδες συμμετέχοντες από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α., θα συζητήσουν για τη μείωση της φτώχειας, την επίτευξη κοινωνικής ισότητας και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Σύνοδος θα λάβει χώρα στο Ρίο της Βραζιλίας στις 20-22 Ιουνίου. Δείτε το σχετικό βίντεο ΕΔΩ. 3η Έκθεση Καινοτομίας – Τεχνολογίας – Κοινωνικής Προόδου: Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή οι νέοι ερευνητές με κρατικούς φορείς, διανοούμενους, επιστήμονες, επενδυτές, χορηγούς, βιομήχανους, εργοδότες και άλλους ενεργούς πολίτες μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικότητας και οικολογίας. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2012 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία. Για πληροφορίες: Άνδρεα Νικολάου, 99935683.

Events, Seminars and Campaigns Generation Awake: Your choices make a world of difference A European Commission campaign that aims to sensinitize the citizens about the rational use of the natural resources, and encourage them to wonder how their purchases make a difference to their personal wellbeing and the planet. RIO +20: United Nations Conference on Sustainable Development. During the Conference, powerful leaders will come across with thousands of participants from governments, the private sector, NGOs a.o. They will discuss about the reduction of poverty, how to achieve social equity and ensure the environmental protection. The Conference will take place in Rio, Brazil on 20-22 June. Watch the relevant video HERE. Innovation - Technology - Social Progress Fair: The aim of the fair is to bring together young researchers with intellectuals, scientists, sponsors, entrepreneurs, employers and other active citizens into an atmosphere of creativity and ecology. The event will take place on 30 June-2 July 2012 at the University of Cyprus. For more information: Andrea Nicolaou, 99935683.


Useful Links

Page 7

Καλές Πρακτικές σε Τοπικό Επίπεδο: Μέρος Α’

NAUTILOS SAR

Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση”.

NECI

Δήμος Λάρνακας

Οικολογική Οργάνωση Ναυτίλος: “Young People Growing Together for a Better Europe” Κατά τη διάρκεια του μήνα Απριλίου η οικολογική οργάνωση “Ναυτίλος”, έχει υλοποιήσει την ανταλλαγή νέων (Δράση 1.1-Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση) με τίτλο “Young People Growing Together for a Better Europe”, στην οποία συμμετείχαν 60 νέοι από 11 χώρες. Στόχος της ανταλλαγής ήταν να ανακαλύψει ο ένας την κουλτούρα του άλλου μέσω του φαγητού, μέσα σε ένα κλίμα οικολογίας. Καθημερινά, 60 νέοι μαγείρευαν μαζί, φέρνοντας ο κάθε ένας ένα κομμάτι από την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας του. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν και για θέματα που αφορούν τη φύση μέσω επισκέψεων στη Λευκωσία και στις ακτές του Πρωταρά. Η Κάθριν Λάπτεβα από τη Λετονία είπε: “Υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο, τα οποία περιμένουν να τα εξερευνήσεις. Πολλοί πολιτισμοί για τους οποίους δεν είχες ιδέα πιο πριν. Μπορείς να φανταστείς 60 νέους από 11 χώρες να συναντηθούν σε ένα μέρος; Ναι, είναι αλήθεια, το έχω ζήσει. Χάρη στο Μάριο και στους άλλους διοργανωτές, είχα την ευκαιρία να περάσω αξέχαστες στιγμές στην Κύπρο και να μάθω πολλά νέα πράγματα για άλλες κουλτούρες. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα ξαναέρθω.”

NECI for Environment Η οργάνωση NECI, στις 4 Φεβρουαρίου 2012, έχει υλοποιήσει τη μονοήμερη δραστηριότητα “NECI for Environment”, όπου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός του Πάρκου της Αλυκής στη Λάρνακα. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 25 μέλη της οργάνωσης από 20-40 χρονών. Οι κύριοι στόχοι της δραστηριότητας ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα, η προβολή του υγιεινού τρόπου ζωής και της φύσης. Τη δραστηριότητα έχει στηρίξει ο Δήμος Λάρνακας.


Τεύχος/Issue 7

Page 8

Useful Links

Καλές Πρακτικές σε Τοπικό Επίπεδο: Μέρος Β’

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Κέντρα Πληροφόρησης Νέων : “ Πράσινα Επαγγέλματα-Σπουδές” Κατά το 2011 τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Κ. Πολεμιδιών, Λάρνακας και Πάφου είχαν διοργανώσει την ενημερωτική εκδήλωση "Πράσινα Επαγγέλματα & Σπουδές", η οποία απευθυνόταν σε τελειόφοιτους μαθητές αλλά και πτυχιούχους νέους που ενδιαφέρονταν να κάνουν μεταπτυχιακά και ειδίκευση στα περιβαλλοντικά. Ο κύριος στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των νέων για τα Πράσινα Επαγγέλματα και πάνω σε ποιους τομείς θα μπορούσαν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνεργασία με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος ήταν άψογη σε όλα τα στάδια, τόσο του προγραμματισμού όσο και στην υλοποίηση της εκδήλωσης με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να μείνουν αρκετά ευχαριστημένοι. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις απόψεις τους και έθεσαν και τις απορίες τους.

Σημείωση: Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων είναι οι τοπικοί πολλαπλασιαστές του Eurodesk Κύπρου. Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Τμήμα Δασών

Νεολαία Οικολόγων: «Θάλασσες και Ακτές Ελεύθερες και Καθαρές» Η συγκεκριμένη εκστρατεία είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα μέσω διαφόρων δράσεων όπως δημοσιογραφικές διασκέψεις, ανακοινώσεις, σχετική αρθρογραφία στον τύπο, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παρεμβάσεις. Η εκστρατεία συνδιοργανώθηκε από την ΝΕ.ΟΙ (Νεολαία Οικολόγων), το Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών (για υποβρύχιο καθαρισμό), το Δήμο Λάρνακας, την Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, την Επαρχιακή Επιτροπή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Αμμοχώστου, το Σύνδεσμο Προστασίας Άγριας Ζωής και το Τμήμα Δασών. Κύριοι χορηγοί ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου. Η εκστρατεία έλαβε χώρα τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Αύγουστο του 2011 και συμμετείχαν 100 εθελοντές κάτω των 35 χρονών.


Useful Links

Page 9

Good Practices at a local level: Part A’

NAUTILOS SAR

National Agency of the Youth in Action Programme.

Nautilos Search and Rescue Team: “Young People Growing Together for a Better Europe” During the month April the Nautilos Search and Rescue Team, implemented the youth exchange (Action 1.1– Youth In Action Programme) “Young People Growing Together for a Better Europe”. 60 young people from 11 countries participated in the youth exchange. The aim of the exchange was the cultural investigation through cooking in an environmentally friendly atmosphere. Everyday, 60 youngsters were cooking together, sharing a part of the cultural heritage of their countries. The participants had the opportunity to get aware about environmental topics through visits to Nicosia and to the coast area of Protaras. Catherine Lapteva from Latvia said: “There are so many things in the world, which are waiting to be explored. So many cultures, so many differences, you had no idea about. Can you imagine of meeting 60 people from 11 different countries at one place? Yes, that’s right, I’ve experienced that. Thanks to Mario and the other organizers, I had an opportunity to spend an unforgettable time in Cyprus and to learn a lot of new things about the other cultures. One thing I know for sure, I will come back.” NECI for Environment The organization NECI, on 4th February 2012, implemented the one day activity “NECI for Environment”. During the activity 25 members of the organization, between 20-40 years old, gathered to clean the Park of Alyki (Salt Lake Park). The main aims was to raise environmental awareness, promotion of healthy lifestyle and nature. The activity was supported by the Municipality of Larnaka.

NECI

Larnaka Municipality


Useful Links

Page 10

Good Practices at a local level: Part B’

Youth Information Centres

Youth Information Centres: “Green Jobs-Studies” During 2011, the Youth Information Centres, organized the informative presentation “Green Jobs-Studies” which was addressed to high school graduates and to university graduates who are interested to continue their studies and specialize in environmental studies. The main objective was to provide information to the young people about the Green Jobs and postgraduate studies in relevant subjects. It should be mentioned that the cooperation with the Commissioner for the Environment was perfect in all the stages during the coordination and the organization of the event, as a result, the participants were very satisfied. An interesting discussion followed the presentation, where the participants expressed their views and posed their questions.

Youth Board of Cyprus

Note: The Youth Information Centres are the local multipliers of the Eurodesk Cyprus.

Cyprus Tourism Organisation

Department of Forests

Cyprus Youth Greens:"Clean Beaches and Coasts" The campaign's objective was to raise public awareness about the environment through several actions such as, press conferences, announcements, articles and intervention in radio and tv shows. The campaign was organised by the Cyprus Young Greens, the Emergency Voluntary Department (for underwater cleaning), Larnaka Municipality, Cyprus Hunting Federation, Famagusta District Committee of the Cyprus Green Party, Wildlife Protection Association and the Department of Forests. The main sponsors were the Cyprus Tourism Organisation and the Youth Board of Cyprus. The campaign took place on May, June and August of 2011 and 100 volunteers under 35 years old were involved.


Eurodesk Κύπρου Eurodesk Cyprus Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου 6, 1060 Λευκωσία 6, Evgenias and Antoniou Theodotou 1060 Nicosia Phone: 00357-22402613 Fax: 00357-22402630 E-mail: eurodeskcy@eurodesk.eu

Μοιράσου μαζί μας τις απόψεις σου καθώς επίσης και τις εμπειρίες σου σε προγράμματα και δραστηριότητες Νεολαίας. Μέσω email στο:eurodeskcy@eurodesk.eu

Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε στο newsletter μας την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία!!!

Share with us your opinion and your experiences in Youth programs and activities. Through email at: eurodeskcy@eurodesk.eu

Every month we will publish to our newsletter the most interesting story .

Πληροφορίες αναφορικά με Ευρωπαϊκές ευκαιρίες και πολιτικές για τους νέους, διατίθενται και στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λάρνακα, Κάτω Πολεμίδια, Αγρό και Πάφο. Email επικοινωνίας: info@kepli.org.cy You may find information about European opportunities and youth policies in the Youth Information Centres in Larnaka, Kato Polemidia, Agros and Pafos. Contact email: info@kepli.org.cy

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Profile for Marie Strati

Newsletter May: Environment  

The bilingual interactive newsletter of the Eurodesk Cyprus is dedicated to the Environment. Special Thanks to Mr Ch. Theopemptou, the Comm...

Newsletter May: Environment  

The bilingual interactive newsletter of the Eurodesk Cyprus is dedicated to the Environment. Special Thanks to Mr Ch. Theopemptou, the Comm...

Profile for mariepaz
Advertisement