Page 1

Eurodesk Brussels Link B u l l e t i n Απρίλιος 2012

Προθεσμίες μέχρι 15 Αυγούστου 2012 Χρήσιμα Εγχειρίδια Ευκαιρίες στην Ευρώπη Highlights Προσεχή Γεγονότα


Προθεσμίες μέχρι 15 Αυγούστου 2012 Υπενθύμιση για προθεσμίες: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1 Reference Deadline Programme Title number EU0010000516

9 Απριλίου 2012

Asia-Europe Short Films Contest

EU0010000408

11 Απριλίου 2012

European Research Council (ERC) Grants

EU0010000437

11 Απριλίου 2012

CEDEFOP - Photomuseum Award

EU0010000500

13 Απριλίου 2012

EU0010000501

13 Απριλίου 2012

MEDIA 2007-Support for the development of production projects MEDIA 2007-Support for the development of on- and off-line interactive works

EU0010000352

15 Απριλίου 2012

EU0010000413

15 Απριλίου 2012

Traineeships at the North-South Centre of the Council of Europe Bogliasco Fellowships Programme

EU0010000010

16 Απριλίου 2012

MEDIA (2007-2013) - Training

EU0010000327

16 Απριλίου 2012

EU0010000511

16 Απριλίου 2012

Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures Call for proposals - Entrepreneurship Education

EU0010000391

17 Απριλίου 2012

Drug Prevention and Information

EU0010000050

18 Απριλίου 2012

People (FP7) - Marie Curie Actions

EU0010000219

19 Απριλίου 2012

Traineeship at CEDEFOP

EU0010000217

24 Απριλίου 2012

AEGEE Summer University

EU0010000031

30 Απριλίου 2012

Lifelong Learning - COMENIUS

EU0010000069

30 Απριλίου 2012

Lifelong Learning - GRUNDTVIG

EU0010000091

30 Απριλίου 2012

Traineeships at the Council of Europe

EU0010000147

30 Απριλίου 2012

Traineeships at the European Ombudsman

EU0010000150

30 Απριλίου 2012

EU0010000180

30 Απριλίου 2012

Internship programme at the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Traineeship at the Court of Justice

EU0010000282

30 Απριλίου 2012

Erasmus Mundus (2009-2013)

EU0010000330

30 Απριλίου 2012

Wim Duisenberg Research Fellowship Programme

EU0010000389

30 Απριλίου 2012

EU0010000398

30 Απριλίου 2012

Traineeship at the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) NATO Internship Programme

EU0010000493

30 Απριλίου 2012

MEDIA 2007-Audiovisual Festivals

EU0010000030

1 Μαΐου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 1: Youth for Europe

EU0010000035

1 Μαΐου 2012

EU0010000355

1 Μαΐου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 2: European Voluntary Service YOUTH IN ACTION - Action 3.1 Cooperation with the neighbouring countries of the EU

2


EU0010000356

1 Μαΐου 2012

EU0010000357

1 Μαΐου 2012

EU0010000404

1 Μαΐου 2012

YOUTH IN ACTION - Action 4.3. Training and networking of those active in youth work and youth organisations YOUTH IN ACTION - Action 5.1 - Meetings of young people and those responsible for youth policy European Youth Capital

EU0010000199

2 Μαΐου 2012

ECF Project Grants Scheme

EU0010000165

4 Μαΐου 2012

EU0010000370

7 Μαΐου 2012

EU0010000498

11 Μαΐου 2012

Culture (2007-2013): Strand 1 - Support for Cultural Actions Cultural Policy Research Award (CPRA) for applied comparative cultural policy research A Snapshot of Democracy - photo contest

EU0010000004

15 Μαΐου 2012

EU0010000172

15 Μαΐου 2012

EU0010000178

15 Μαΐου 2012

EU0010000320

15 Μαΐου 2012

EU0010000345

15 Μαΐου 2012

EU0010000366

15 Μαΐου 2012

EU0010000514

15 Μαΐου 2012

EU0010000419

16 Μαΐου 2012

EU0010000451

25 Μαΐου 2012

Doctoral thesis competition on Local and Regional authorities in the EU Henkel Art Award 2012

EU0010000329

27 Μαΐου 2012

BEST courses for students of technology

EU0010000240

31 Μαΐου 2012

Executive Training Programme (ETP) in Japan

EU0010000241

31 Μαΐου 2012

Executive Training Programme (ETP) in Korea

EU0010000358

31 Μαΐου 2012

EU0010000372

31 Μαΐου 2012

Internship at the European Commission Delegation to the United Nations in New York Euro-Med Youth Programme

EU0010000401

31 Μαΐου 2012

Erasmus for young entrepreneurs

EU0010000088

1 Ιουνίου 2012

EU0010000322

1 Ιουνίου 2012

EU0010000382

1 Ιουνίου 2012

Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for Europe - Town Twinning Europe for Citizens - Active Civil Society for Europe (Action 2) Traineeship at the European Medicines agency

EU0010000396

1 Ιουνίου 2012

EU0010000063

5 Ιουνίου 2012

Europe for Citizens: Action 1 - Measure 2: Citizens’ projects and support measures European Union Contest for Young Scientists

EU0010000028

7 Ιουνίου 2012

EU-Japan Training programmes

EU0010000505

11 Ιουνίου 2012

EU0010000452

27 Ιουνίου 2012

Media 2007-Support for television broadcasting of European audiovisual works Henkel Artist Studentship 2012

Traineeships and Study Visits at the European Parliament Information and Communications Technologies Policy Support Programme - ICT PS Translation Traineeships at the European Parliament Traineeships at the European Free Trade Association EFTA Traineeships at the European Parliament for people with a disability YOUTH IN ACTION - Action 3.2 Cooperation with countries other than the neighbouring countries of the European Union Film competition: Solidarity between Generations

3


EU0010000503

29 Ιουνίου 2012

EU0010000227

30 Ιουνίου 2012

Media 2007-Support for the transnational distribution of European films Roberto Cimetta Fund

EU0010000336

30 Ιουνίου 2012

International Essay Contest for Young People

EU0010000453

30 Ιουνίου 2012

Photo Competition - Life 2.0 Ready for a new start?

EU0010000488

30 Ιουνίου 2012

EU0010000184

1 Ιουλίου 2012

The European Network and Information Security Agency (ENISA) Traineeship EUROPRIX Multimedia Awards

EU0010000515

1 Ιουλίου 2012

Student Grants Programme

EU0010000323

16 Ιουλίου 2012

European Enterprise Awards

EU0010000351

16 Ιουλίου 2012

EU0010000347

30 Ιουλίου 2012

EU0010000478

31 Ιουλίου 2012

New Zealand International Doctoral Research Scholarships EDULINK - ACP-EC Cooperation Programme in Higher Education International Citizen Media Award 2012

EU0010000481

2 Αυγούστου 2012

The James Dyson Award

4


Χρήσιμα Εγχειρίδια

2011 Έτος Νεολαίας ΕΕ-Κίνας Η συγκεκριμένη δημοσίευση κάνει ένα απολογισμό ενός εύρους από σημαντικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Έτους Νεολαίας ΕΕ-Κίνα. Ακόμη, κάνει και ένα απολογισμό ενός εύρους προσεχών δραστηριοτήτων. http://ec.europa.eu/youth/documents/eu-china-year-youth-publication_en.pdf Στρατηγικές βελτίωσης σχετικά της συμμετοχής και της ενημέρωσης σχετικά με τη δια βίου μάθηση– Ευρωπαϊκός Οδηγός Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να γίνει πιο δημοφιλής και πιο προσβάσιμη σε ορισμένες ομάδες-στόχου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ενήλικες μαθητευόμενοι, τεχνοκράτες, εκπαιδευτικοί πάροχοι (education providers) και κοινωνικοί εταίροι. Ακόμη, αναλύει υφιστάμενες πρωτοβουλίες σχετικά με την ενημέρωση για την εκπαίδευση ενηλίκων που έχουν ήδη εφαρμοστεί (αρχικά σε επίπεδο κρατών-μελών), προβάλλει κάποιες εισηγήσεις για μελλοντικές δραστηριότητες. Ακόμη, προτείνει ποιες από τις υφιστάμενες στρατηγικές θα πρέπει να εφαρμοστούν. http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2012/adult_en.pdf UNESCO Παγκόσμιος Άτλαντας για την Ισότητα των Φύλων στην Εκπαίδευση Η συγκεκριμένη δημοσίευση της UNESCO επιτρέπει στους αναγνώστες να απεικονίσουν την εκπαιδευτική πορεία των κοριτσιών και των αγοριών σε όρους πρόσβασης, συμμετοχής και προόδου από την προδημοτική μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιώντας πάνω από 120 χάρτες, γραφικές παραστάσεις και πίνακες. http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002155/215522E.pdf Έκθεση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων της Συνόδου Γέφυρες για την Εργασία (Bridges to Work Conference) Εμπνεύσου από τα συμπεράσματα της Συνόδου “Γέφυρες για την Εργασία” (Bridges to Work Conference), τις κεντρικές ομιλίες σχετικά με την ανεργία των νέων και την επιχειρηματικότητα καθώς επίσης και τα σχέδια δράσης για παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους στην αγορά εργασίας. http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2563/BridgesToWorkReport.pdf http://www.salto-youth.net/downloads/4-172527/BridgesToWork_ParticipantsEvaluation.pdf Generation Awake: Οι επιλογές σας κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη Η ιστοσελίδα της καμπάνιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων “Generation Awake. Οι επιλογές σας κάνουν τη διαφορά για τον πλανήτη” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σωστή χρήση των φυσικών πόρων, και ενθαρρύνει τους πολίτες να διερωτηθούν σχετικά με την επίδραση που έχουν οι αγορές τους για τον πλανήτη. Ρίξε μια ματιά στις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μάθεις πως οι επιλογές μας κάνουν τη διαφορά στη προσωπική μας ευημερία καθώς επίσης και σ' αυτή του πλανήτη. http://www.generationawake.eu

5


Φιλμάκι: Η μετακίνηση εντός της Ευρώπης - Ποια χώρα θα καταβάλει σύνταξη γήρατος μου; Το συγκεκριμένο φιλμάκι κινουμένων σχεδίων εξηγεί τι θα συμβεί με τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώματα εάν ζείτε και εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λίνχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Συγκεκριμένα τι συμβαίνει στις εισφορές που καταβάλλονται σε μία χώρα, εάν στη συνέχεια να μετακομίσετεσε μια άλλη χώρα και ποια χώρα θα καταβάλλει τη σύνταξή σας όταν φτάσετε σε ηλικία συνταξιοδότησης; Οι κανονισμοί της ΕΕ σχετικά με το Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινίστε στην Ευρώπη χωρίς να χάσετε τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης σας. http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I072535&sitelang=en Φιλμάκι: Let’s Take the Feminist – The Living Library Experience Το Τμήμα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης δημιούργησε το συγκεκριμένο φιλμάκι-ντοκιμαντέρ, το οποίο γυρίστηκε το 2011 κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Sziget. Το 26-λεπτο ντοκιμαντέρ είναι στα Ουγγρικά με Αγγλικούς υποτίτλους και παρουσιάζει τις καλύτερες στιγμές της καθιερωμένης εκδήλωσης "Ζωντανή Βιβλιοθήκη" η οποία έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας στη Βουδαπέστη. http://vimeo.com/38208134 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Από την 1η Απριλίου 2012 οι πολίτες της ΕΕ έχουν στη διάθεση τους ένα καινούριο εργαλείο το οποίο τους επιτρέπει να διαμορφώσουν την πολιτική της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν άμεσα στην ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΕ, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία νομοθετική πρόταση. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει πληροφόρηση για όλες τις πρωτοβουλίες πολιτών, εξηγά τους κανονισμούς και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ξεκινήσουν δυναμικά τη δική τους πρωτοβουλία. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=en

6


Ευκαιρίες στην Ευρώπη

Τέχνη για την Ειρήνη 2012 Καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό νέοι μεταξύ 5-17 χρονών, απ' όλο τον κόσμο. Αρχικά, θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα online φιλμάκι και μετά να φανταστούν ένα κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα. Βασιζόμενοι στους στοχασμούς τους, θα πρέπει να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν στο διαδίκτυο αυθεντικά έργα τέχνης στα οποία χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους θα ζωγραφίσουν, θα σχεδιάσουν, θα σκιτσάρουν ένα κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα χωρίς πόλεμο και φόβο. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν στυλό, μολύβια, κραγιόν, κάρβουνο, λαδομπογιά, μπογιές από ακρυλικό και νερομπογιές. Όταν τελειώσουν το σχέδιο τους, θα μπορούν να το ανεβάσουν και στην ιστοσελίδα των διοργανωτών έτσι ώστε να μπορούν να το κοινοποιήσουν στους φίλους τους και ακολούθως να ψηφιστεί μέσω της σελίδας του UN Peace Day στο Facebook: http://www.facebook.com/unpeaceday. Το ημερολόγιο των Ηνωμένων Εθνών θα περιλαμβάνει τα έργα των τεσσάρων νικητών από κάθε ηλικιακή ομάδα (5-8, 9-12 και 13-17). Οι δύο νεαρότερες ηλικιακές ομάδες θα λάβουν υλικά τέχνης ενώ οι τέσσερις νικητές της ηλικιακής ομάδας 13-17 χρόνων θα λάβουν χρηματικά βραβεία αξίας $500, $300, $200 and $100, αντίστοιχα. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών 30 Απριλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.unartforpeace.org

Μαθητικό Βραβείο Ειρήνης 2013 Το βραβείο αυτό απονέμεται στο μαθητή ή στη μαθητική οργάνωση που έκανε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια σχετικά με τη προβολή της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ένα ειρηνικό τρόπο χωρίς βία. Οι νικητές θα λάβουν το βραβείο κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ στο Τρόντχειμ (International Student Festival in Trondheim (ISFiT)) το Φεβρουάριο του 2013. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προτείνει υποψήφιους. Η υποψηφιότητα θα πρέπει να περιλαμβάνει όνομα, χώρα και μία μικρή περιγραφή η οποία θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους το άτομο ή η οργάνωση αξίζει το βραβείο. Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν στο nominations@studentpeaceprize.org μέχρι την 1η Μάη 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.studentpeaceprize.org

Σαράγεβο Πανεπιστημιούπολη Ταλέντων 2012 Sarajevo Talent Campus 2012 Μέσα στο πλαίσιο του 18ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, ανερχόμενοι κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, ηθοποιοί και παραγωγοί από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη καλούνται να συμμετάσχουν στην 6η Πανεπιστημιούπολη Ταλέντων του Σαράγεβο (Sarajevo Talent Campus) η οποία θα λάβει χώρα μεταξύ 8-14 Ιουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον κινηματογράφο του μέλλοντος (Future Cinema). Αυτό το χρόνο, το κάλεσμα υποβολής συμμετοχών είναι ανοικτό και σε υποψήφιους από ακόμη τέσσερις χώρες από την ευρύτερη περιοχή (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, και Μολδαβία) επιπρόσθετα με την Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσσοβο, Σκόπια, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία και Τουρκία.

7


Εξέχοντες κινηματογραφιστές και ανερχόμενα ταλέντα από την "καυτή" περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα συναντηθούν για να συζητήσουν, να αναλύσουν και να εξερευνήσουν καινοτομίες στη γλώσσα του κινηματογράφου και διάφορες πρακτικές. Η πανεπιστημιούπολη προσφέρει εμπνευσμένες διαλέξεις, συζητήσεις πάνελ και ντεμπέιτ, συμπληρωματικά εργαστήρια, προβολές και διαφεστιβαλικές εκδρομές για τους συμμετέχοντες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Μάη 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.sff.ba/news/show/id/898/culture/en?sf_culture=en

Διεθνής Διαγωνισμός Κινουμένων Σχεδίων για την Ενεργό Γήρανση Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης της πόλης Ρους, Βουλγαρία, οργανώνει ένα διεθνή διαγωνισμό κινουμένων σχεδίων με θέμα την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών. Σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να ενημερωθείτε σχετικά με τις θεματικές του Ευρωπαϊκού Έτους μέσα από τη δημιουργική αντίληψη και ερμηνεία επαγγελματιών και ερασιτεχνών καλλιτεχνών απ' όλο τον κόσμο. Οι συμμετοχές που θα βραβευθούν και θα επιλέγουν θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης ταξιδιού στη Βουλγαρία. Προθεσμία υποβολής: 15 Μάη 2012. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.europedirect-ruse.eu/wp-content/uploads/2012/03/ED-Ruse_-pravilakonkurs_karikaturaENG.pdf Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για φροντιστές EAC/42/2011: Εφαρμογή ενός φιλικού προς το χρήστη, πολυδιάστατου και διεθνούς συστήματος κατάταξης ινστιτούτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαφάνεια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι ένα βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ξεκάθαρη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με τις επιλογές τους, των εργοδοτών, των τεχνοκρατών και των ινστιτούτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό το κάλεσμα υποβολής αιτήσεων σκοπεύει στην πιλοτική εφαρμογή μίας φιλικής προς το χρήστη, πολυδιάστατης πληροφόρησης και ενός εργαλείου κατάταξης, το οποίο θα είναι βιώσιμο και αυτοϋποστηριζόμενο μακροχρόνια όπου θα οικοδομήσει πάνω στα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας "U-Multirank" και θα δώσει απαντήσεις σε καθορισμένα ζητήματα στην τελική έκθεση. η Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://ec.europa.eu/education/calls/4211_en.htm

8


Καλλιτεχνική Μαθητεία Henkel 2012 (Henkel Artist Studentship 2012) Το Πρόγραμμα Artists-in-Residence, "KulturKontakt Austria" προσφέρει μία τρίμηνη υποτροφία στη Βιέννη, για καλλιτέχνες από την Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η υποτροφία περιλαμβάνει καλλιτεχνικό στούντιο, διαμονή, ασφάλιση, μία μηνιαία υποτροφία των 1000 ευρώ. Στο τέλος της διαμονής των καλλιτεχνών θα παρουσιαστεί η δουλειά τους στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Καλούνται να υποβάλουν αίτηση εικαστικοί καλλιτέχνες, μέχρι 35 χρονών, οι οποίοι εργάζονται στους τομείς της ζωγραφικής, του σχεδίου, της φωτογραφίας, του βίντεο και της εγκατάσταση. Τα έργα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μετά το 2009. Δικαιούνται να υποβάλουν συμμετοχή άτομα από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Κόσσοβο, Σκόπια, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία. Προθεσμία: 27 Ιουνίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.henkel-cee.com/cps/rde/xchg/henkel_cee/hs.xsl/young-artist-s-prizecee-7665.htm PLURAL+ Νεανικό Φεστιβάλ Βίντεο 2012 Νέοι μεταξύ 9-25 απ' όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν μικρά φιλμάκια διάρκειας ενός με πέντε λεπτών όπου θα μοιραστούν τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τις απόψεις, τις απορίες και τις εισηγήσεις τους σχετικά με τη μετανάστευση και τη διαφορετικότητα. Τα φιλμάκια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μετά από τον Ιανουάριο του 2010 και εάν δεν είναι στα Αγγλικά, τότε θα πρέπει να έχουν αγγλικούς υποτίτλους. Μία διεθνής κριτική επιτροπή θα απονέμει βραβεία σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: 9-12, 13-17 και 18-25. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα λάβουν από $1,000ΗΠΑ ο καθένας. Το φεστιβάλ PLURAL+ είναι μία πλατφόρμα έκφρασης των νέων σχετικά με θέματα μετανάστευσης και διαφορετικότητας καθώς επίσης και ενίσχυσης της αντίληψης ότι η νεολαίας είναι ένας ισχυρός και δημιουργικός παράγοντας όσο αφορά την παγκόσμια κοινωνική αλλαγή. Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν μέχρι την 1η Ιουλίου 2012. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://pluralplus.unaoc.org Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο North-South 2012. Το "North-South Centre" του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ξεκινήσει το κάλεσμα υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο "North-South 2012". Το Βραβείο δίνεται κάθε χρόνο, από το 1995, σε δύο υποψήφιους οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει για την εξαίρετη αφοσίωσης τους όσο αφορά την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ Βορρά-Νότου. Οι υποψήφιοι, κατά προτίμηση ένας άνδρας και μία γυναίκα, θα πρέπει να έχουν διακριθεί στους ακόλουθους τομείς: προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπεράσπιση της πλουραλιστικής δημοκρατίας, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με θέματα παγκόσμιας αλληλεξάρτησης και αλληλεγγύης, ενδυνάμωση της εταιρικής συνεργασίας Βορρά-Νότου. Όλες οι προτεινόμενες υποψηφιότητες είναι καλοδεχούμενες. Η Κριτική Επιτροπή θα συνέλθει στο Στρασβούργο, όπου θα επιλέξει τους νικητές. Η Τελετή Απονομής θα λάβει χώρα στη Λισαβόνα την Άνοιξη του 2013. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 15 Ιουλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp

9


Ηλεκτρικός Δεκέμβριος 2012 (Electric December 2012) Ευρωπαίοι νέοι κάτω των 21 χρονών, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει φιλμάκια κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς ή σκέφτονται να δημιουργήσουν ένα φιλμάκι, αυτή τη στιγμή τους δίνεται η ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το φιλμάκι θα πρέπει να είναι διάρκειας μέχρι και 5 λεπτών, να έχει δημιουργηθεί μετά το Σεπτέμβριο του 2011. Μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους(κινούμενα σχέδια, δράμα, πειραματικό) εκτός από διαφημίσεις. Το φιλμάκι θα πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή να έχει αγγλικούς υποτίτλους. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών 28 Σεπτεμβρίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://electricdecember.org Διεθνές Φοιτητικό Φεστιβάλ Τροντχάιμ Κάλεσμα για Πρεσβευτές ISFIT 2013 Call for Ambassadors Το Διεθνές Φοιτητικό Φεστιβάλ Τροντχάιμ (ISFiT-International Student Festival Trondheim) είναι το μεγαλύτερο φοιτητικό φεστιβάλ κάποιο θεματικό επίκεντρο. Το Διεθνές Φοιτητικό Φεστιβάλ Τροντχάιμ ψάχνει για πρεσβευτές και προσωπικές επαφές απ' όλο τον κόσμο έτσι ώστε να μπορέσει να διοργανωθεί το φεστιβάλ για το έτος 2013 και να διαδοθεί στο ευρύτερο κοινό. Ως Διεθνείς Πρεσβευτές, οι υποψήφιοι θα λάβουν ένα δέμα το οποίο θα περιλαμβάνει αφίσες και πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές Φοιτητικό Φεστιβάλ του 2013. Το δέμα θα είναι βέβαια εντελώς δωρεάν. Οι Πρεσβευτές θα πρέπει να διανείμουν το υλικό σε στρατηγικά σημεία έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το φεστιβάλ. Μπορεί να είναι στην πανεπιστημιούπολη, στη βιβλιοθήκη ή σε άλλα μέρη όπου συχνάζουν φοιτητές. Νέοι απ' όλο τον κόσμο καλούνται να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ και να συμβάλουν στην παγκόσμια ενημέρωση σχετικά με τη θεματική του φεστιβάλ για το 2013: διεθνές εμπόριο. Μάθε περισσότερα: http://www.isfit.org/news/articles/167

10


Highlights Εντοπίστηκε υψηλή ανεργεία στους νέους κατά τη διάρκεια της Συνόδου για το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο Στις 22 Μαρτίου 2012, στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα η δεύτερη υψηλού επιπέδου Σύνοδος σχετικά με το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Τη Σύνοδο άνοιξαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαρτίν Σκλούτζ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο και η Δανή πρωθυπουργός Χελ-Θρόνιγκ Σκίμπντ. Η Χελ-Θρόνιγκ Σκίμπντ, έχει αναγνωρίσει ότι η κρίση είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την νεολαία της Ευρώπης και είπε ότι "Είμαστε μάρτυρες της χαμηλής ανάπτυξη και της υψηλής ανεργία". Στην ομιλία της έχει απαριθμίσει μία σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η Δανική Προεδρία πιστεύει ότι είναι ένας από τους τέσσερις άξονες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόσο, στην εναρκτήρια ομιλία του ανέφερε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω του νέου προγράμματος "Erasmus για όλους". Έχει κάνει λεπτομερή αναφορά σε ένα σχέδιο το οποίο θα δώσει την ευκαιρία μέχρι και σε πέντε εκατομμύρια ανθρώπους να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό, είπε ότι "Η προστιθέμενη αξία της παροχής ευκαιριών στους νέους για εργασία και σπουδές στο εξωτερικό συμβάλλει ξεκάθαρα στην απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων, δίνει στους νέους νέες ευκαιρίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελεύθερης διακίνησης και της προσαρμοστικότητα." http://tinyurl.com/cshcstc

Εισηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας, Σόρο, Δανία, 18-21 Μαρτίου 2012 Το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας της Δανικής Προεδρίας στο Σόρο, ήταν ένα σύνολο κοινών εισηγήσεων οι οποίες προήλθαν από τους αντιπροσώπους των νέων και από τους Γενικούς Διευθυντές Νεολαίας των κρατών-μελών της ΕΕ. Οι εισηγήσεις ήταν ένα αποτέλεσμα των τριήμερων εργαστηρίων και συζητήσεων, τα οποία έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της συνόδου νεολαίας, και επικεντρώθηκαν στην ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή, το οποίο είναι το γενικό θέμα αυτού του κύκλου του Δομημένου Διαλόγου. Τα κύρια σημεία των εισηγήσεων περιελάμβαναν ένα κάλεσμα προς τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα ενισχύσουν τη συζήτηση για τη ψήφο στα 16, καθώς επίσης να διευκολυνθούν και η εκλογική διαδικασία μέσω εκπαίδευσης και απλοποίησης των διαδικασιών. Ακόμη, έχει γίνει εισήγηση για ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα νεολαίας με το δικό του προϋπολογισμό, με στόχο την προώθηση της ολικής συμμετοχής των νέων στην κοινωνία. Ανάμεσα στις εισηγήσεις, ένα κύριο θέμα ήταν η σημασία της άμεσης εμπλοκής των οργανώσεων νεολαίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα κράτη-μέλη έχουν καλεστεί να στηρίξουν τις οργανώσεις νεολαίας και να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις μαζί τους. Η μη-τυπική μάθηση η οποία παρέχεται από τις ορανώσεις νεολαίας είναι αναγκαία όσο αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους νέους. Αυτές οι εισηγήσεις θα ενσωματωθούν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του Πορίσματος του Συμβουλίου το Μάη. Διάβασε τις κοινές εισηγήσεις και παρακολούθησε τα φιλμάκια από τα εργαστήρια στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Νεολαίας. http://europa.eu/youth

11


Περισσότερα χρήματα και στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υιοθετήσει στις 13 Μαρτίου ένα ψήφισμα το οποίο κάνει έκκληση για περισσότερα κονδύλια και στήριξη στον τομέα της τριτοβλαθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να ενισχυθεί η κινητικότητα των φοιτητών για να καταστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πιο ελκυστική και ανταγωνιστική. Το πιο πάνω συμπεριλαμβάνει την ενδυνάμωση της Διαδικασίας Μπολόνια, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θεσπίζοντας ποιοτικά κριτήρια και προγράμματα σπουδών τα οποία θα είναι συμβατά σε όλη την ήπειρο. Επιπλεόν, η Διαδικασία θα εφαρμοστεί και σε άλλες 20 χώρες της Ευρώπης. Η Διαδικασία Μπολόνια απαιτεί από τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να αναθεωρήσουν και να αναδιοργανώσουν τις διδακτικές τους δραστηριότητες στον πρώτο-δεύτερο-τρίτο κύκλο σπουδών (Πτυχίο, Μάστερ και Διδακτορικό) και συμβάλλει επίσης και στη δημιουργία πλούτου. Εάν η διαδικασία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2020 η οποία θα αποτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα για την οικονομία της Ευρώπης, τότε θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από τα πανεπιστήμια, τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς φορείς. Τα πανεπιστήμια θα χρειαστούν περαιτέρω οικονομική στήριξη από τα κράτη-μέλη και η ΕΕ θα στηρίξει της προσπάθειες τους για αλλαγή και εξέλιξη των εκπαιδευτικών πρακτικών τους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να

ενδυναμώσουν το χρηματοδοτικό σύστημα, ενώ παράλληλα θα είναι αναγκαίο να αναπτύξουν νέους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Επιπλέον, χρειάζεται να εναρμονιστούν τα ακαδημαϊκά πρότυπα, έτσι ώστε να προωθούν την κινητικότητα και την απασχόληση, να απαλείψουν τα διοικητικά εμπόδια, να βελτιώσουν την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων σπουδών (μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων) καθώς επίσης και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής. http://www.europarl.europa.eu/sides /getDoc.do?type=REPORT&reference =A7-2012-0035&language=EN

Πες τη γνώμη σου!Συνέβαλε στη μελλοτνική πολιτική της ΕΕ σχετικά με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διοργανώσει μία διαδικτυακή διαβούλευση με σκοπό να μάθει τις θέσεις των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών και άλλων εξωτερικών ενδιαφερομένων σχετικά με την μελλοντική πολιτική της ΕΕ με γνώμονα τη στήριξη των Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών σε χώρες-εταίρους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η συγκεκριμένη πολιτική θα ανακοινωθεί αργότερα μέσα στο 2012. Οι Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών και άλλοι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την συνεισφορά τους στα Αγγλικά, Γαλλικά ή Ισπανικά μέχρι τις 7 Μάη 2012 στο DEVCO-CSOCONSULTATION@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/europeaid/how/p ublic-consultations/6405_en.htm.

12


Προσεχή Γεγονότα

12 Απριλίου 2012: Σύνοδος “Ποιότητα εργασίας και απασχόλησης, ένα εργαλείο πολιτικής προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη” Βρυξέλλες, Βέλγιο Ήταν μία κοινή Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Eurofound με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σκλούτζ. Τα τελευταία συμπεράσματα της συνάντησης σχετικά με την "Ετήσια Αναπτυξιακή Έρευνα και την Κοινή Ευρωπαϊκή Έκθεση για την Απασχόληση: Προτεραιότητες Δράσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών για το 2012" του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO), το οποίο τονίζει τη σημασία της απόδοσης της οικονομικής ανάπτυξης "με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περιλαμβανομένου καλύτερων συνθηκών εργασίας." Με βάση τα πιο πάνω, η σύνοδος θα ασχοληθεί με τις τρέχουσες προκλήσεις της υφιστάμενης πολιτικής οι οποίες συσχετίζονται με θέματα ποιότητας στην εργασία και στην απασχόληση. Ακόμη, θα εξετάσει με ποιο τρόπο οι αλλαγές στις σχετικές πολιτικές που αφορούν την απασχόληση και την εργασία θα επηρεάσουν την ποιότητα της κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Ακόμη, θα εξετάσει πώς ενσωμάτωση της ποιότητας στην εργασίας και στην απασχόλησης σε άλλες ευρωπαϊκές ατζέντες πολιτικής θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην τελική προοπτική της πιο "βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εργασία". Η εκδήλωση θα θέσει την έναρξη της τελικής έκθεσης της Πέμπτη Ευρωπαϊκή έρευνα για τις συνθήκες εργασίας 2012, μία από τις εμβληματικές εκθέσεις του Eurofound για το 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.eurofound.europa.eu/events/2012/ewcslaunch12apr/index.htm 16-17 Απριλίου 2012: Έναρξη εκδήλωσης της Εκστρατείας “We Mean Business”, Βρυξέλλες, Βέλγιο Η εκστρατεία “We Mean Business” στοχεύει στην ενημέρωση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη φιλοξενίας ενός εκπαιδευόμενου Erasmus ή Leonardo da Vinci. Ακολούθως, μετά την έναρξη αυτής της ευρωπαϊκής εκδήλωσης, σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα λάβουν χώρα εκδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, στοχεύοντας να δώσουν το μήνυμα στις επιχειρήσεις μέσω των εθνικών τους πολλαπλασιαστών. Η συγκεκριμένη εκδήλωση δίνει την ευκαιρία στους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες στο έπακρο. Προθεσμία εγγραφής: 2 Απριλίου 2012 http://ec.europa.eu/education/news/doc/wemean_en.pdf

13


24 Απριλίου 2012: Σεμινάριο Διαμεσολαβητή: "Η Ευρώπη σε κρίση: πρόκληση ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών" Βρυξέλλες, Βέλγιο Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα πιο καίρια ζητήματα τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών. Οι πολίτες σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους μόνο στις εθνικές κυβερνήσεις αλλά είναι και ιδιαίτερα δύσπιστοι σχετικά με την ικανότητα της ΕΕ να βρει λύσεις για την χειρότερη κρίση στην ιστορία της. Το σεμινάριο θα εξετάσει συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία οι ευρωπαϊκοί και οι εθνικοί φορείς θα μπορούσαν να (ξανα)κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ευρωπαΐων πολιτών. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις με τους ακόλουθους κύριους ομιλιτές: Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαρτίν Σκλούτζ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χελ Θρόνιγκ-Σκιμντ, Πρωθυπουργός της Δανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου εδώ η ώρα 10:00 CET. Για αυτούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο η προθεσμία εγγραφής είναι 13 Απριλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces 26-27 Απριλίου 2012: Ministerial Conference and Third Bologna Policy Forum, Βουκουρέστι, Ρουμανία Η Σύνδιάσκεψη Υπουργών στο Βουκουρέστι για το 2012, αναμένεται να φέρει σε επαφή 47 υπουργικούς αντιπροσώπους από το Χώρο της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και τους εταίρους παρακολούθησης της Διαδικασίας Μπολόνια. Η συνάντηση θα είναι μία μοναδική ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της Διαδικασίας Μπολόνιας και να καθοριστούν κρίσημα ζητήματα πολιτικής για το μέλλον. Οι υποργοί του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EHEA-European Higher Education Area) θα υιοθετήσουν από κοινού τo Υπουργικό Ανακοινωθέν του Βουκουρεστίου (Bucharest Ministerial Communiqué), το οποίο θα συμβάλει στην περαιτέρω επίτευξη των στόχων της Διαδικασίας Μπολόνια μέχρι το 2020. Μάθε περισσότερα: http://bologna-bucharest2012.ehea.info 9-11 Μαΐου 2012: Nantes Creative Generations Youth Initiatives Forum, Νάντη, Γαλλία Για τέταρτη φορά, το Φόρουμ Νεολαίας θα είναι μία ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγής καινοτόμων εμπειριών μεταξύ νέων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εμπλέκονται σε πρωτότυπα έργα τα οποία συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της έννοιας της πολιτότητας, της "συνύπαρξης" και την ανάπτυξη σχέσεων με τους υπόλοιπους. Καλούνται να κάνουν αίτηση άτομα μεταξύ 18-30 χρονών από συνδέσμους νεολαίας, οργανώσεις νεολαίας και ομάδες νέων. Μάθε περισσότερα: http://www.nantescreativegenerations.eu 26-27 Μαΐου 2012: The World Village Festival, Helsinki, Finland Το Φεστιβάλ προσφέρει γεύσεις από διάφορες κουλτούρες και εκπλήξεις απ' όλο τον κόσμο εστιάζοντας στην πολυπολιτισμική ανεκτικότητα, ανάπτυξη συνεργασίας, σε παγκόσμια ζητήματα και στην περαιτέρω βελτίωση των δυνατοτήτων του ατόμου οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινότητα. Θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ, η Φιλανδική Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση (CIMO) και η Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φιλανδία. Οι εθελοντές μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι τις 20 Απριλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.maailmakylassa.fi/english

14


4-5 Ιουνίου 2012: "Νεολαία και Διαδικτυακή Συμμετοχή- Διεθνής Σύνοδος σχετικά με τη Συμμετοχή των Νέων στη Ψηφιακή Κοινωνία" Βερολίνο, Γερμανία Το έργο "youthpart" διοργανώνει μία διεθνή σύνοδο σχετικά με τη ψηφιακή συμμετοχή των νέων (youth e-participation), η οποία θα φιλοξενήσει περίπου 100 εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακή συμμετοχή των νέων (youth eparticipation) τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.Η σύνοδος θα επικεντρωθεί σε διάφορα θέματα όπως πληροφόρηση των νέων, ανοιχτά δεδομένα, ανοικτή διακυβέρνηση, πληθώρα πηγών, εργαλεία ψηφιακής συμμετοχής (eparticipation), αλφαβητισμός, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία, κατανεμημένα σε τέσσερα θεματικά συμπλέγματα: νεολαία και ψηφιακή συμμετοχή των νέων (youth e-participation) στην κοινωνία, νεολαία και ψηφιακή συμμετοχή των νέων (youth e-participation) σε τοπικό επίπεδο, λογισμικά εργαλεία και πληροφόρηση ως βάσεις για τη ψηφιακή συμμετοχή (e-participation). Προθεσμία για αιτήσεις από το εξωτερικό 15 Απριλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες: http://tinyurl.com/7joc24e 6-9 Ιουνίου 2012: Ετήσια Σύνοδος EDEN –Κλείνοντας το χάσμα μεταξύ της “Γενεάς Y" για Ώριμους Μαθητευόμενους, Πόρτο, Πορτογαλία Η σύνοδος προσεγγίζει κύρια ερωτήματα σχετικά με τη μεθοδολογία και την τεχνολογία μάθησης εστιάζοντας σε "ανοικτές γενεές μάθησης" (open-learning generations), το περιεχόμενο για σημαντικές κοινωνικές ομάδες: νεαροί και ηλικιωμένοι ψηφιακοί μαθητευόμενοι (eLearners). Επιπλέον, εξετάζει διάφορες κουλτούρες γενεών μάθησης και τεχνολογικά πρότυπα, και θέτει προς συζήτηση νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης, και προσεγγίσεις σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31 Μαΐου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.eden-online.org/2012_porto.html Εμπλοκή νέων και οργανώσεων νεολαίας από περιοχές που υπάρχει σύγκρουση στο διάλογο και στη διαδικασία διαμόρφωσης της σύγκρουσης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεολαίας, Στρασβούργο, Γαλλία Η κατασκήνωση στοχεύει να εμπλέξει τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας από περιοχές όπου υπάρχει σύγκρουση στο διάλογο και σε δραστηριότητες διαμόρφωσης της κρίσης με βάση την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαπολιτισμική μάθησης καθώς επίσης και να τους παρέχει μία θετική εμπειρία συμβίωσης και κοινής μάθησης. Αυτή τη χρονιά η κατασκήνωση απευθύνεται σε νέους, μεταξύ 25-30 χρονών από Αρμενία, Αζερμπαϊζάν, Κόσοβο (τόσο από την Αλβανική όσο και από τη Σερβική εθνική κοινότητα), Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Γεωργία και Ρώσια, ιδίως νέους που προέρχονται από τη περιοχή στα σύνορα με τη Γεωργία. Θα πρέπει να εμπλακούν σε έργα νεολαίας ή σε κοινοτικά έργα και να είναι πρόθυμοι να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες νέων για την ανοικοδόμιση ειρήνης στις κοινότητες τους, καθώς επίσης να μπορούν να εργάζονται στα Αγγλικά. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16 Απριλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/calls/Youth_Peace_Camp_2012_course_des cription_v_14_3.pdf

15


2-4 Ιουλίου 2012: EDULEARN12, 4η Ετήσια Διεθνής Σύνοδο για την Εκπαίδευση και τις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης, Βαρκελώνη, Ισπανία Διεθνές Φόρουμ για όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να συζητήσουν σχετικά με τις τελευταίες καινοτομίες και τα αποτελέσματα στους τομείς, των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, της ψηφιακής μάθησης (e-learning) και μεθοδολογίες οι οποίες έχουν εφαρμοστεί στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν τις αιτήσεις τους στις 17 Μαΐου 2012. Όλες οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο: http://iated.org/edulearn12 30 Ιουλίου-10 Αυγούστου 2012: Καλοκαιρινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Εμπειρίας, Καρλσρούη, Γερμανία Η Ακαδημία συνδιοργανώνεται από το “Διεθνές Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης” (Karlshochschule International University) και το “AFS–Interkulturelle Begegnungen e.V.” και επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τους τομείς της διαπολιτισμικής διοίκησης, επικοινωνίας και εκπαίδευσης. The Academy is organised by the Karlshochschule International University and AFS – Interkulturelle Begegnungen e.V. and will focus on relevant topics in the field of intercultural management, communication and training. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν για μία ή δύο εβδομάδες. Η διαδικασία εγγραφής θα είναι ανοικτή μέχρι 1η Ιουλίου 2012. Μάθε περισσότερα: http://summeracademy-karlsruhe.org 28 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2012: Euro-Med Youth Music Expo Λεμεσός, Κύπρος Το "Euro-Mediterranean Youth Music Expo" είναι ένα τετραήμερο σεμινάριο το οποίο συνδιάζει διάφορες υψηλού επιπέδου μουσικές, νεανικές μουσικές δραστηριότητες και παραγωγές οι οποίες θα εμπερικλείουν όλα τα μουσικά είδη. Πάνω από 200 νέοι μουσικοί, νεαροί σολίστες, νεανικά συγκροτήματα και ορχήστρες απ' όλα τα μουσικά περιβάλλοντα (κλασσική, έθνικ, τζαζ, ροκ, hip-hop και ρέγκε), δάσκαλοι μουσικής, διοργανώτές και επαγγελματίες θα μαζευτούν σε ένα πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό και καλλιτεχικό πανηγύρι το οποίο θα περιλαμβάνει εργαστήρια, σεμινάρια, συναυλίες ανοικτές προς το κοινό, μουσικά εργαστήρια και πολλά άλλα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15 Απριλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eaymc.org

Salto-Youth: Training Calendar Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο Κατάρτισης περιέχει τα τρέχοντα σεμινάρια τα οποία προσφέρονται από διάφορους φορείς και οργανώσεις, όπως το SALTO, τις Εθνικές Υπηρεσίες του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Νεολαίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Πρόγραμμα Εταιρικής Συνεργασίας σχετικά με την κατάρτιση των ατόμων που εργάζονται με νέους στην Ευρώπη. Απευθύνεται σε νέους, ηγέτες νεολαίας, μέντορες, εκπαιδευτές νεολαίας και σε άλλους ειδικούς. Μάθε περισσότερα: http://www.salto-youth.net/tools/training/find-a-training/?&pagerOffset=90

Μετάφραση: Μαρία Στρατή- Χειριστής Eurodesk Κύπρου Γλωσσική Επιμέλεια: Κέντρο Πληροφόρησης Κάτω Πολεμιδιών

16

EBL Bulletin,April-Greek Translation  
EBL Bulletin,April-Greek Translation  

Opportunities in Europe Documentations Up coming events Highlights Published by:EBL Translation:Maria Strati-Eurodesk Cyprus Operator Lingui...

Advertisement