Page 1

Mariehønen /112 Skoleblad for Mariendal Friskole / Oktober 2009

- Vi planter trĂŚer


mariehønen /112 – oktober 09

LEDER Én gang om året er Mariendal Friskole vært for sit personale til en ”kulturel” aften. Det sker lidt i forbindelse med et rygklap skolen gerne vil give sit hårdt arbejdende personale. Og det er fortjent. Ikke nogen tvivl om det. Vi knokler her på stedet! Men det er stadig med taknemmelighed vi tager ud for at hygge os. I år havde Claus arrangeret, at vi skulle ind og overvære ”Nick Cave – teaterkoncert” på Betty Nansen anneks scene. Vi var der næsten alle sammen: Anders, Rikke, Grete, Claus, Søren, Lise, Nina, Jeanette, Preben, Marlene, Pernille og René. Måske har jeg glemt en, men hvor var det dog hyggeligt! Og hvor var det et godt stykke. Det var i øvrigt en elevs far der havde en af hovedrollerne! Tak for det.. Oktober. Efteråret er på fuld blus. Vejret skifter mellem regn, storm og stille solrige dage. Børnene har kastanjer i lommerne, når de kommer i skole. I Krummer og Frøer arbejder vi med skov, klima og andre spændende ting. Lise og jeg havde planlagt en tur til Hareskoven, hvor vi sammen med Skov og Naturstyrelsen skulle plante 200 Douglas og Rødgran træer. Det var i forbindelse med projektet ”Genplant planeten”. Dét havde vi glædet os til, men det var med stor spænding vi gennem weekenden afventede vejret mandag. Det var den dag vi skulle af sted. Lørdagen før stod det skråt ned med regn i tykke stænger. Søndag blæste det som ude på Mariendal Friskole Stenosgade 4C 1616 København V Tlf: 33 32 72 20 Fax: 33 24 80 28 e-mail: kontoret.101185@skolekom.dk Mariehønen: rene@mariendalfriskole.dk WWW.MARIENDALFRISKOLE.DK

havet. Men mandag, turdag, stod solen klar og smuk over en vindstille by. Yes! Børnene var i højt humør og lærerne godt forberedte. Det kunne kun blive en god dag. Da vi ankom til Skovbrynet med S-toget, skulle vi finde vej til de to skovløbere, der ville stå og vente på os. Det ville nu være klassisk at fare vild, men det gjorde vi faktisk ikke – vi gik direkte til dem. De stod ved deres pick-up-truck og tyggede strå og ventede. Bag dem stod 50 spader ned i jorden og ventede på børnene. Efter et pænt goddag og et lille foredrag, gik børnene i gang. På jorden var der afsat krydser med spray. Der skulle der stikkes. Hurtigt gik der sport i at give træerne navne og personlighed. Et dejligt karakteristika ved børn. De inderliggøre tingene. Træplantningen gik faktisk lidt hurtigere end vi havde regnet med, så vi havde en del tid til overs inden vi skulle hjem igen. Vi manglede dog at spise vores madpakker. Vi fandt en bålplads og fik tændt os et pænt bål – det viste sig at være en god idé, da flere af børnene frøs trods det fine vejr. Da vi sad rundt om bålet om gumlede rugbrød, var der flere der udbrød ” Nu er vi på lejrskole..” Længere væk i erindringen lå den ikke.

Vi havde en skøn dag.

Se billeder fra turen inde i bladet. René.


mariehønen /112 – oktober 09

3

Flyvesider oktober I dette nummer fylder mine flyvesider ikke mange linjer. Til gengæld er der jo en del læsestof i forbindelse med Generalforsamlingen.

Jeg vil blot kort konstatere, at Generalforsamlingen forløb i en behagelig og afslappet tone og samtidig var vi effektive og færdige med alle punkter efter blot 1½ time, hvorefter en del blev hængende og hyggesnakkede i en halv eller hel time. Vi var som sædvanlig ikke mange deltagere. Jeg talte, at der var 19, som ikke tilhørte enten bestyrelse eller læregruppe.

En anden konstatering er, at baderummene er færdige. Vi er efter at have udvist stor tålmodighed med håndværkerne meget tilfredse med resultatet – og børnene giver højlydt udtryk for deres begejstring.

Mere får I ikke fra min hånd i denne udgave af flyvesiderne – og det er der sikkert også en del, der forstår at sætte pris på.

Venlig hilsen Anders


mariehønen /112 – oktober 09

4 Referat af generalforsamling på Mariendal Friskole den 30.09.09. Ad 1. Dirigent Poul Rasmussen fra bestyrelsen, som godkendte generalforsamlingen som lovlig indkaldt.

udbygning af mediateket på rundt regnet 140.000 kr. (nye computere, server og ”biografen” i billedkunstlokalet) samt ledelsens beslutning om at bibeholde den aktuelle lærernormering i Røde på trods af en uventet elevudmeldelse fra den gamle Røde i skoleåret 2007-08 med dermed førende bortfald af tilskud. Overskuddet skyldtes først og fremmest et større tilskud end

Ad 2. Referent Hanne Vandal Hansen. Ad 3. Bestyrelsens beretning for skoleåret 2008/2009 kan læses i Mariehønen. Der blev stillet et spørgsmål til bestyrelsen, da det blev oplyst, at denne fik en næse ved sidste gennemgang af beretningen. Der blev svaret, at bestyrelsen havde fået besked på, at beretningen skulle indeholde information om skolens grundlag og målsætninger og lignende. Derfor blev beretningen i år lidt længere end tidligere år.

forventet – bl.a. pga. flere elever end ventet indskrevet i den nye Røde Springere. Ad 6. Budgetforslag for 2010. Christina fremlagde budgettet, og hun havde ikke yderligere kommentarer end de fremsendte skriftlige. Christina informerede om, at der blev forventet et lille underskud på 30.000 kr. Det forklarede hun med ekstra udgifter til etablering af intranet, afskrivning af baderummene, forventning om lavere specialundervisningstilskud og midler afsat til nyt gulv på mellemtrinnet.

Ad 4. Skolelederens beretning for skoleåret 2008/2009 kan læses i Mariehønen.Ingen

Spørgsmål fra de fremmødte:

spørgsmål til beretningen fra de fremmødte

Er 30.000 kr. nok til intranet?, spurgte

efter skolelederens fremlæggelse.

Charlotte. Ifølge Anders og Christina har et

Ad 5. Bestyrelsens forelæggelse af regnskabet for 2008.

udvalg i bestyrelsen undersøgt udgifterne. Intranet kræver et engangsbeløb på 20.000 kr. samt et årsabonnement på 8.000 kr.

Et forventet underskud på 180.000 kr. blev vendt til overskud på 150.000kr. Det forventede underskud skyldtes den planlagte

Ad 7. Erklæring fra skolens tilsynsførende Erik Ørsted Schultz kan findes på skolens hjemmeside.


mariehønen /112 – oktober 09

5 Han udtrykte sin store glæde over de mange

sidste år i den toårige valgperiode. Således

kompetencer, der fandtes på denne skole. Han

forløb valget:

fortalte bl.a., at han efter et besøg på Mariendal altid kan bringe megen inspiration til sig selv og sine kolleger på den skole, hvor han er ansat. ”Pas godt på lærerne”, var hans opfordring til de fremkomne forældre. ”Lærere med den slags kompetencer findes ikke på alle skoler”. Ad 8. Indkomne forslag. Der er ikke indsendt nogen. Ad 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra klasserne. Ifølge vedtægterne skal der vælges en repræsentant/suppleant efter indstilling fra hvert klassetrin, hvor Røde Springere opfattes som et trin for sig. Således skal på

0. Klasse Quentin (Mathilda) 2 årig periode. 2. Klasse Petruscka (Manon) 2 årig periode. 9. klasse Charlotte (Malene og Ulrik) 1 årig periode. Røde springere: Lise (Anna) 1 årig periode. Ad 10. Direkte valg af 1 bestyrelsesmedlem og direkte valg af 2 suppleanter. Som bestyrelsesmedlem blev valgt: Henning (Ditlev og Søren) Som suppleanter blev valgt: Frederik (Louise og Ludvig)

Generalforsamlingen vælges 12 indstillede. Har man ikke en 10. klasse, kan der vælges en suppleant ved direkte valg. Derudover vælges 3 ikke-indstillede personer direkte på Generalforsamlingen efter krav fra undervisningsministeriet. Disse 3 fordeles som 2 repræsentanter og 1 suppleant.

Thomas (Othilia) Ad 11. Reklame for Club Standard, som arbejder for at få folk med på lejrskole, og som planlægger og strukturerer praktiske og organisatoriske opgaver i forbindelse med forældrearbejdet på lejrskolen. Der vil komme

Man vælges normalt for en 2-årig periode.

advisering ud, så man kan melde sig til.

Men da en del medlemmer trådte ud af

Møderne indeholder både hygge og arbejde

bestyrelsen i løbet af første år i valgperioden,

og Club Standard har inviteret forskellige

vil nogle af de valgte i år kun vælges for

oplægsholdere.


mariehønen /112 – oktober 09

6 Anders’ beretning for skoleåret 2008-09 En beretning om et år præget af opsigelser, afskedigelser, nyansættelser, nyudnævnelser, gravide og langtidssyge og deres vikarer, pensionister og deres efterfølgere … kan sagtens begynde sådan her: SUK! Det var godt nok hårdt. En kæde af væltende dominobrikker. Mens jeg rejser den ene, vælter den anden. Først en ung lærer, der skal føde. Så en ung barselsvikar, der også skal føde. Oveni en temmelig langtidsholdbar skulderskade og en dygtig vikar, men desværre med et uacceptabelt stort fravær. En jyde, der vil hjem, hvor han hører til. En ældre kvinde, der vil pensioneres. En souschef, der vil studere. En tidligere souschef, der ringer med sin opsigelse midt i påskeferien. Og en københavner, som flytter til Roskilde Fjord og derfor afleverer sin opsigelse lige akkurat, når fagfordelingen er færdiglavet og godkendt. Og ja, det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg sukkede lidt i den lange periode fra december til juli, hvor jeg måtte opbyde al min kreativitet og positive vilje, hver gang jeg skulle ryste posen af lærere og vikarer, lave skemaer og lave nye skemaer, lave fagfordelinger og lave nye fagfordelinger. Men jeg kan også vælge at begynde beretningen således: I sidste uge har flere forældre grebet fat i mig for at sige noget i stil med: ”Hvor har I været heldige med de nye lærere. Lise, Jeanette, Nina, Marlene … de er tydelige, skarpe og fagligt dygtige, og vores børn er glade og tilfredse”. Selv Anna, vores barselsvikar for Claus, har på blot 6 uger gjort så godt et indtryk, at flere forældre har opfordret mig til aldrig at lade hende løbe.

Det har jeg naturligvis heller ikke gjort. Barselsvikariatet er godt nok udløbet, men Anna har bevaret nogle få timer i fast skema og dermed en tilknytning, som forhåbentlig bliver langvarig. Jeg er nemlig helt enig med alle de forældre - og glad for det. For nok er det sørgeligt at tage afsked med gode kolleger, men sikken masse nye kræfter, vi har tilført Mariendal med dette års nyansættelser. Det er både tilfredsstillende og spændende at se, hvordan disse nye lærerpersonligheder finder fodfæste, folder sig ud og allerede nu sætter deres helt eget aftryk på vores skole. Det er samtidigt meget tilfredsstillende at opleve, hvordan de gamle kræfter også i takt med voksende udfordringer folder sig ud, så deres potentialer mere og mere tydeligt kommer til udtryk. Det forgangne skoleår har helt sikkert trukket hårde veksler på den etablerede lærergruppe, og jeg har behov for at fremhæve dem alle for en ekstraordinær arbejdsindsats sidste år, hvor de med højt humør og ansvarlighed formåede at gøre året til meget, meget mere end overlevelse. Også Gretes stabile og uundværlige arbejdsindsats for skolen har givet mig ro på i en periode, hvor alt ellers nemt kunne køres op i en spids. Det er næsten urimeligt at fremhæve nogen frem for andre. Alligevel bliver jeg nødt til at nævne Røde Springeres lærerteam. Hvor har de dog slidt for føden hver eneste dag. Faktisk må jeg indrømme, at vi slet ikke har budt lærerne i Røde rimelige arbejdsvilkår. De har knoklet i et år praktisk talt uden pauser i løbet af en arbejdsdag. De er både følelsesmæssigt og fysisk blevet rusket og rystet, så aftenerne hjemme i det private har været præget af meget tidlig godnat. For de 7 røde-elever var fra første dag 7 meget forskellige personligheder, viljestærke individualister,


mariehønen /112 – oktober 09

7 som ikke bare lige satte sig rundt om bordet og tog penalhuset frem i første lektion … for nu at sige det mildt. Lærerne har bevæget sig i et rum af langsommelighed og hyperaktivitet, afvisning og omklamring, talende vandfald og stumhed, udstødning af høje lyde og en udpræget mangel på disciplin (dvs. en udpræget tendens til at forfølge egne impulser). Men i dette rum af kaos har rødelærerne med tålmod, kærlighed og omsorg, humor og kreativitet, stor faglighed, vilje og fleksibilitet … for bare at nævne nogle af de kompetencer, der har været i spil … i dette rum af kaos har lærerne formået at etablere den tryghed, struktur og forudsigelighed, som skal til for at læring sker og fællesskab etableres. Røde Springere er fortsat en udfordring. Men klassen er ikke længere strukturløs. Eleverne hører til, de er i udvikling, er glade for at gå i skole, og så er vi nået dertil, at vi med stolthed kan sige: Der undervises. Jeg ved positivt, at vores forældre i Røde deler denne oplevelse. I denne sammenhæng er det også på sin plads at nævne vores elever og i særdeleshed hestene, som har været og fortsat er guld værd i deres samvær med eleverne fra Røde. Det er en særskilt stor oplevelse at observere den omsorg og varme, som Røde Springere omfattes med og at se, hvor trygt og tillidsfuldt de hver især har kastet sig ind i det store elevfællesskab. Denne konstatering kan jeg roligt udbrede til at omfatte hele elevgruppen. Vi har en skole, hvor eleverne grundlæggende behandler hinanden godt, forstår betydningen af det personlige ansvar og formår at give plads til individualismen i fællesskabet. Det er en stor ting at konstatere, og jeg gør det med stolthed, for det kommer

ikke af sig selv. Naturligvis skyldes det gode samarbejdende familier og gode og kloge elever, men det skyldes også en bunke velfungerende traditioner, som styrker fællesskabet, samt en stor seriøsitet og god menneskekundskab hos lærerne i deres daglige arbejde med socialisering, konflikthåndtering, insisteren på ordentlig sprogtone og hensynsfuld adfærd. Fremmede, som møder elever fra Mariendal, undres ofte højlydt: ”Sikke nogle rare og behagelige børn”, skrev landmanden i sidste uge, da B1 havde været på besøg. ”Sikke nogle søde og høflige unge mennesker”, udbrød en mand blandt publikum i forgårs, da han til en teaterforestilling var blevet bænket sammen med hele B2. Resultatet af alt det her er jo en skole, hvor eleverne godt kan lide at være, hvilket er og bliver selve fundamentet for læring. Årets gang på Mariendal er genkendelig via sine mange traditioner, og også 2008-09 har budt på mange gamle kendinge, som indholdsmæssigt er en blanding af faglige projekter og fælles oplevelser. Jeg nævner i flæng: Første skoledag, hvor skolen er pyntet med bøgegrene, heste møder føl og bånd knyttes; sidste års føl springer ind i 1. klasse; 120 elever hilser på vores lindetræ i Frederiksberg Have; skovturen – en obligatorisk skoledag - dette år temmelig tyndt besøgt, men afviklet i styrtende regnvejr med effektive glidende taklinger i fodboldkampen; lejrskolen, som altid fantastisk, i år med temaet Stenalder; den sponsorerede motionsdag, hvor vores seje elever for tredje år i træk på blot 1½ time løb omkring 30.000 kr. ind til Red Barnet, der bruger pengene til at etablere skolegang for afrikanske børn; rødspættebørnene opførte for jeg ved ikke hvilken gang et flot gymnastik-


mariehønen /112 – oktober 09

8 multimedia-danse-juleshow; alle klasser fra Frøer til B2 har lavet projektopgaver; B1 deltog i konkurrencen: Skriv Til Avisen; Krummer og Frøer havde detektivuge, fra Krummer og ned har vi haft de to årlige læseuger; emneugen tog udgangspunkt i Darwins 150 års fødselsdag og mundede ud i åbningen af et velbesøgt naturhistorisk museum på Mariendal Friskole; B2 opførte for andet år i træk før vinterferien et teaterstykke – denne gang handlede stykket om … øhh om … altså, ja, om nogle sure handskedukker, en talende blomst og lidt filosofi omkring et hul i jorden; vi opførte musicalen Ronja Røverdatter på mellemtrinnet; skabslærerdagen blev igen i år (for tredje gang) til en spændende dag og et succesfuldt alternativ til almindelig lærerundervisning; så var der et positivt storforældremøde, hvor temaet i år var præsentation ved lærerne af skolens undervisningsfilosofi; idrætsdag i Valbyparken; dimissionstaler med både bid og varme; og det hele afsluttet med en dejlig sidste skoledag, hvor alle elever endnu engang bestod sommerferieprøverne og derfor fik lov at gå på sommerferie. Det er helt utroligt. Det sker hvert år uden en eneste, der falder igennem.. Men vi har skam ikke kun lænet os op ad det gammelkendte. Vi har også etableret nyt i dette skoleår: Juniplanen er en nyskabelse. Planen er et led i en trivselspolitik. Målet har været at frigøre tid, som kan bruges på i god tid at forberede nogle større opgaver, som traditionelt ligger i begyndelsen af et skoleår. I år var planen kun halvt gennemført, da den ikke var helt færdigplanlagt i juni. men fremover vil der i løbet af juni afsættes tid til 6

overleveringsmøder, et lejrskoleplanlægningsmøde, et p-fags møde og et møde om næste års udeskole-indhold. Ud over at fjerne et stort arbejdspres fra skolestarten for lærerne vil planen også opleves som en væsentlig optimering af vores overleveringspraksis. Overlevering er vigtig på en skole som vores med en struktur, der indebærer automatiske lærerskift hvert år. Før lå alle overleveringer på de 3 forberedelsesdage i sommerferien. Nu har vi etableret en struktur, hvor hver overlevering gives 6 timer og således gør det realistisk rettidigt at nå igennem alle punkter i vores overleveringsstruktur. For eleverne vil juniplanen betyde to særlige fag- og fordybelses-uger i juni, en slags emneuger med overskrifterne Læs & Fortæl samt Mig Selv. Læs & Fortæl er en hjemmelavet bogmesse, hvor der først og fremmest skal læses, læses, læses, men også anmeldes bøger, digtes, holdes bogmarked med højtlæsning og fortælling, inviteres fortællere og forfattere og poetryslam’ere og illustratorer og lignende til skolen. I den anden uge, Mig Selv, skal eleverne producere et lille hæfte, hvor de med forskellige faglige vinkler præsenterer og beskriver sig selv. Tanken er, at efter 10 års skolegang vil eleverne kunne forlade Mariendal med 10 små Mig-Selv hæfter, der forhåbentlig fremviser en tydelig faglig progression og et sjovt billede af sig selv og sin modning. August plejer at være en hektisk periode for lærere, der har så mange forskellige deadlines i begyndelsen af et skoleår. Jeg er overbevist om, at juniplanen både vil forbedre planlægningen og samtidigt skabe bedre trivsel blandt lærerne ved at give os en mere rolig start.


mariehønen /112 – oktober 09

9

Den allerede omtalte UDESKOLE er også en nyskabelse på Mariendal. Udeskole foregår i B1. Ideen stammer fra en periode tilbage i tiden, hvor vi igen og igen oplevede B1alderen som mere eller mindre uegnet til traditionel skolegang. En alder, hvor det var som om al integreret lærdom raslede af ellers kloge og dygtige elever, mens de larmende krævede frihed uden ansvar. Vi diskuterede selvfølgelig det faktum, at det ikke er alderen eller børnene, der er noget galt med, men derimod en skoles traditionelle rammer, der ikke imødekommer udviklingstrinnets hormonprægede adfærd. En gang udbrød jeg: Kan vi ikke bare flytte al undervisning ud i skoven? Her er vie rammer, plads til fysisk aktivitet og støjende adfærd, mulighed for at finde sin egen arbejdsrytme uden at genere sine klassekammerater, og skoven er fuld af faglige angrebsvinkler. Den tanke gentog jeg for mig selv flere gange, indtil jeg blev overbevist om, at det er den rigtige vej, og B1s daværende lærerteam var med på ideen. Derfor gjorde vi skoleåret 2008-09 til et introduktionsår, hvor blot to ugers undervisning blev henlagt til skoven. Første vigtige erfaring var, at eleverne skal lære, at udendørs undervisning ikke bare skal forstås som hyggelige udflugter med sociale mål, men at der undervises, og at der er forventninger om, at der leveres en arbejdsindsats. I indeværende skoleår har vi planlagt 4 udeuger. Og det er sandsynligt, at projektet udvides med tiden – både hvad angår antal undervisningstimer og de fysiske rammer. F.eks. kan man på sigt forestille sig, at vi i Skovbrynet eller på Kalvebod Brygge eller andetsteds får etableret en base med vores egen hytte eller halvtag eller lignende.

Fjernundervisning i B2 var en succes, som helt sikkert også er kommet for at blive. I en filosofisk samtale om fremtidens skole besluttede vi at etablere en uges undervisning baseret udelukkende på kommunikation over nettet via fælles konferencer og lukkede chatrum i Skolekom og via sms og produktaflevering i form af digitale billeder. Eleverne skulle forestille sig at arbejde i samme firma på kontorer spredt over den ganske klode. I løbet af dagen modtog de over nettet opgaver, deadlines, talmateriale, korrektioner, kritik osv. Der var endda morgengymnastik styret af kaptajn Claus, og de kunne på skrift følge med i fællesmødernes daglige julekalenderafsnit. Vi så masser af muligheder i denne form for undervisning – og selve den rollespilslignende situation vækkede eleverne til at yde betragteligt mere, end vi syntes, vi oplevede i dagligdagen. I indeværende skoleår er der også planlagt fjernundervisning. Hvis der er noget, lærerne på Mariendal med rette kan savne, så er det sparring med og modspil fra faglærere, der står overfor de samme udfordringer som en selv. Hvis f.eks. Claus og Pernille skal mødes om faget dansk, så er Pernille mest interesseret i læseindlæring, mens Claus hellere vil tale om essay-genrens virkemidler - lidt firkantet sagt. Det er klart, at det kunne være inspirerende af og til at mødes med andre faglærere, som underviser på samme alderstrin. For at imødekomme dette behov etablerede vi sidste år et samarbejde med den mere end tre gange større Bordings Friskole, hvor vi mødtes for at diskutere større pædagogiske udfordringer. Med tiden håber vi at dette samarbejde bliver udbygget til, at vi både arrangerer flere fælles


mariehønen /112 – oktober 09

10 pædagogiske møder, men også støtter de forskellige fagudvalg i at mødes uafhængigt af resten af skolen. Så sent som i går blev jeg faktisk kontaktet af deres matematikudvalg med forespørgsel om at afholde et fælles matematiklærerkursus om matematikfagets nyudkomne Fælles Mål 2009 med formuleringen af de 8 matematikkompetencer. Dette samarbejde vil jeg meget gerne yde en indsats for at styrke og vedligeholde. Det var lidt om nye tildragelser indenfor undervisning og pædagogik. Så er der det fysiske miljø på skolen. Her er der jo også sket store ting. Baderummene har vi, så længe jeg husker, talt om at få renoveret. Børnene græd, fordi der var edderkopper på væggene, forældrene græd, fordi der var sundhedsskadelig svamp i hjørnerne, Preben græd, fordi der ikke så rent ud, når han med knofedt, skurepulver og sprit havde renset og desinficeret flisernes ru overflader, og lærerne græd, fordi de måttet bruge for mange kræfter på at skubbe børnene ind under den kolde bruser. Al den gråd har vi lyttet til, og nu … i morgen kl. 8.15 … skulle baderummene efter sigende stå klar til brug. (Der mangler lige lidt finpudsning: 2 drikkevandskummer, en smule reparation efter en uforudset lækkende nedfaldsstamme og klatmaling). Men tæt på målet er vi, tæt nok til at tage det i brug i morgen, og jeg vil da gerne invitere jer ned at kigge på forholdene efter endt møde i aften. Som nævnt i sidste Mariehønen kan en stor del af æren for, at projektet endelig blev realiseret, tildeles Peter Riber, der har været igangsætter og et langt stykke ad vejen projektleder. Tusind tak for din indsats, Peter. Her kan det nok også lige nævnes, at det langstrakte projekt har været en hård nyser for

Preben, der igen og igen er kommet ind til oversvømmede afløb og centimetertykke lag puds på gange og trapper. Tak til Preben for en tålmodig indsats – og endda uden at miste sit gode humør. Et andet fremtidigt byggeprojekt, som i skoleåret 2008-09 tog fart, er det, vi har døbt: Fleksibelt undervisningsmiljø på Springergangen. Ideen er at skabe rum for en mere dynamisk undervisning med muligheder for nemt og hurtigt at ændre møblementet fra katederundervisningsopstillingen til gruppearbejde til fri gulvplads samtidig med, at der på gangen og i lokalerne på sigt skal frembringes halvlukkede arbejdsrum og huler, hvor eleverne kan finde ro blandt de mange. Til første del af dette projekt modtog vi lige før sommerferien 80.000 kr. fra Real Kredit Danmarks Kloge m2-fond. Disse penge skal bruges til at etablere nogle mobile arbejdsaflukker på Springergangen. Projektet kommer jo nok til at koste arbejdstimer på de ordinære eller en ekstraordinær arbejdsweekend. Det vil jeg vende tilbage til. Men nu, jeg er ved det, så har vores nye struktur for arbejdsweekends tilsyneladende givet bonus. Langt flere forældre, end vi er forvænt med, har deltaget i vedligehold af skolen. I det hele taget har vi en forældregruppe, som samlet set yder en meget stor indsats i løbet at et år. Jeg har nu nævnt arbejdsweekenderne og baderumsprojektledelsen, men dertil skal tilføjes alle dem, der smadrede vægge og savede rør over i de gamle baderum, skabslærerne, de 13 forældrehjælpere på lejrskolen og selvfølgelige bestyrelsen – alle skal have en tak for jeres tid. Christina, som nu holder op i bestyrelsen, skal have en særskilt tak for sin indsats som kasserer. Det,


mariehønen /112 – oktober 09

11 som skolen har brug for, er en kasserer, som stiler spørgsmål til alt uforståeligt i regnskaberne og som altid samvittighedsfuldt følger op på sit ansvarsområde. Christina har til fulde skabt tryghed på kontoret pga. netop disse to evner. Det er absolut ikke med min gode vilje, at du får lov at træde ud af rollen som kasserer, og jeg skulle hilse fra Grete og sige det samme. En af dette skoleårs største udfordringer har været min kamp for at tilvejebringe tilskudsmidler til specialundervisning. Pga. ny struktur i ansøgningsproceduren samt nyansatte i den PPR-afdeling, som håndterer vores røde-elever og samtidig på grund af en heftig stigning i søgningen på landsplan modtog vi i første omgang under 50 % af forrige års samlede tilskud til specialundervisning. Dette var temmelig kritisk, men via en ret ihærdig indsats endte vi heldigvis med at få suppleret tilskuddene, så fremtiden igen så lys ud. Samtidig blev jeg klogere på den nye tildelingspolitik og fik heldigvis etableret et godt forhold til vores sagsbehandler i SU Styrelsen, hvilket er godt med henblik på næste års ansøgninger. Det med de stærkt reducerede tilskud var nok sidste års vanskeligste opgave – endnu sværere end de mange ansættelser og skemaændringer. Og meget lidt sjov. Til gengæld arrangerede vi den ene happening eller fest efter den anden – og det er jo helt anderledes sjovt. Vi afholdt en god og velbesøgt reception for Anna Teilgaard, der skulle pensioneres. Hun fik ostebord og taler og musik fra Mariendales og ikke et øje var tørt - i hvert fald ikke Annas. Nogle måneder senere overraskede vi alle sammen Grete på hendes 60 års fødselsdag med morgenbrød i salen og musik fra ingen ringere end … The

Mariendales. Og straks efter lavede vi en mindre, men også hyggelig overraskelsesreception for Torben oppe på sfo-gangen, fordi han har været på skolen i nu 20-år. Her stod den på samozas til alle samt musikalsk underholdning fra … nemlig, The Mariendales. Og i samme åndedrag skal jeg huske at takke Torben for, at han i dette skoleår tilførte Rødspætten den store ære at spille en uafgjort fodboldkamp. De andre 25 kampe var nederlag. Og det var noget bedre end de foregående år. Tak for det Torben. Ellers vil jeg bare understrege: Jeg er glad og stolt over at være leder på denne skole. Selv et år, som på papiret ikke har været sjovt, husker jeg alligevel som et godt og sprudlende år præget af høj faglighed, skønne elever og masser af vellykket samarbejde. Det hele blev afsluttet med lærernes sommerafslutning oppe på tagterrassen, hvor jeg til min store overraskelse modtog en kurv med rødt kød, god vin, chokolade, god litteratur og meget andet luksus. Fra personalet til mig. Og flere varmende taler. Tænk, tænkte jeg på vej hjem den nat, at lederen modtager den slags opbakning. Det tror jeg ikke er mange ledere forundt, og det fik da også hurtigt alle sukkene fra det forgangne år til at synke ned i glemslen.


mariehønen /112 – oktober 09

12

Mandag den 5. Oktober var blandt andet krummerne i Hareskoven for at plante en masse træer, der om få år kan begynde at opsamle noget af det overskydende CO2, der produceres i Danmark.

Mariehønen 112  

Skoleblad for Mariendal Friskole nr. 112

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you