Page 1

Hvad vil det komme til at koste den enkelt virksomhed? Incl. navnerubrikannonce på min 10x5 cm og nr. som vises på kortet samt udskiftning 1 gang om året før sæsonstart, vil det koste 2011 + 2012: kr. 2000,Efterfølgende år. kr. 1000,Alle priser er excl. moms. Man skal selv sørge for at levere et logo til foreningen som kan bruges til annoncen. Man bliver grupperet efter hvad for brancher man er i, og det vil være samme annoncestørrelse for alle. Når man tilmelder sig binder man sig for et år af gangen - man skal selv sige reklamen op senest 1. oktober det indeværende år, da man ellers forpligtiger sig til det efterfølgende år. Dette af hensyn til administrationen af tavlerne.

yst, l e i ar til M

e jen e v s ald 2012 f d d in 011+ e v ler rest 2 v a t s Er du og din forretning n tion sæso a interesseret i at rm Info komme med på dem ??

Hvis du er interesseret så kontakt: Ernst Brandstrup (Tonis) tlf.: 20 21 53 88 tonis@tonis.dk formand Henrik Gottfredsen

Kasserer Jeff Hansen

tlf.: 23 96 20 40 formand@infomarielyst.dk

tlf.: 54 16 12 10 jh@msferieby.dk


Sydfalster Turist og Erhvervsforening har fået tilladelse til at stille 5 stk informationstavler op af kommunen, tavlerne skal etableres ved de 3 indfaldsveje til Marielyst; Marielyst Strandvej, Godthåbs Alle, Sildestrup Øvej, samt på Torvet og på Lupintorvet (disse 2 er dobbeltsidet) Ved de 3 indfaldsveje skal der etableres en vigeplads, således at informationssøgerne kan parkere tæt på informationstavlerne. Der skal som yderligere blikfang opsættes en 5m. høj flagstang, med f.eks. Teksten ”INFO” kombineret med foreningens logo i forbindelse med infotavlerne.

Selve kortet vil være det samme som bliver benyttet i Marielystguiden, infotavlen opdeles i 3 felter. Kort, praktiske oplysninger samt reklamelogo med nr, som refererer til et nummer på kortet, så man kan se beliggenheden af virksomheden/aktiviteten. Annoncerne i annoncefeltet herunder er kun for at illustrere at det er et annoncefelt, og har ikke noget med den reelle størrelse at gøre. Herunder udkast/eksempel- til infotavle. (der tages forbehold for ændringer)

Foreningens medlemmer skal have mulighed for at købe reklameplads i forbindelse med infotavlerne, som samtidigt er bygget op således at der er tale om en folie der kan skiftes og som vil blive ajourført hvert år inden sæsonen starter. Infotavlerne skal indeholde ajourførte kort over Marielyst området, med alle nødvendige informationer indtegnet, det være sig adgangsvej til stranden, Bøtøskoven, Fuglereservatet, lejepladser, P-pladser, placering af affaldscontainere, købmænd, forretninger, restauranter, slagter, forlystelser o.s.v. o.s.v. Det er foreningens opfattelse at en sådan etablering vil være et markant tiltag i at øge Marielyst position som det turismeknudepunkt som Marielyst er – og ikke mindst medvirke til at øge kendskabet til Marielyst, strandene, forretningerne, forlystelserne og naturensom nærområde for brugerne. Guldborgsund Kommune har givet kr. 100.000 fra kommuneplanpuljen til skiltene. Den samlede investering udgør ca. kr. 175.000,Vi skal så selv på Marielyst tilvejebringe det resterende beløb, derfor er prisen større her det første år. Skiltene skal være rejst og projektet færdigt inden udgangen af året for at vi kan udnytte tilsagnet fra Kommuneplanpuljen Kommunes logo vil også komme med på INFO tavlerne, da de bl.a. er en vigtig samarbejdspartner for foreningen.

Kort Marielyst og Gedesby området

Praktiske Oplysninger så som Turistkontor læge, Politi,

Reklamer for virksomheder (logo)samt nr. som også er på kort Annonce størrelse min 10x5 cm

NYE Infotavler på Marielyst, kom med på dem  

Sydfalster Turist og Erhvervsforening har fået tilladelse til at stille 5 stk informationstavler op af kommunen, tavlerne skal etableres ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you