Page 1

KRUSES GYMNASIUM

2014

STUDIERETNINGER PÅ KRUSE

1


Om Kruses Gymnasium Kruse har et stærkt fokus på høj faglighed i undervisningen og på trivsel blandt elever og ansatte. Vores STX-uddannelse tilbyder et bredt udvalg af fag inden for forskellige retninger - fx naturvidenskab, samfundsfag, sprog, idræt og kreative fag – og vi udmærker os ved at have et af landets højeste gennemsnit ved studentereksamen. Marie Kruses Skole blev stiftet i 1869, først som en pigeskole, af Marie Kruse, der havde sine første lektioner i en 4-værelses lejlighed på Vesterbrogade 112 i København. Skolen blev hurtigt populær og måtte flere gange flytte til større lokaler i København og på Frederiksberg. I 1910 blev studentereksamen indført på Marie Kruses Skole, og i 1965 åbnede skolen dørene op for drenge, og skolens tid som pigeskole var slut. I dag ligger Marie Kruses Skole i Farum. Skolepenge: 1205 kr. pr. måned.

2


HVORFOR KRUSE?

· Venner på tværs af klasser og årgange · Høj faglighed · Spændende studieture · Fede fester · Bliv klar til en videregående uddannelse

SE STUDIERETNINGER HER 3


Stærkt fællesskab Høj faglighed Snart skal du til at træffe et vigtigt valg, som vil få stor betydning for din fremtid. Valget af ungdomsuddannelse og gymnasium har stor betydning for, hvordan din viden og dine venskaber udvikler sig. Og det vil helt sikkert få betydning for dine valgmuligheder, når du en dag står med studenterhuen i hånden og skal til at vælge en videregående uddannelse. Kruses Gymnasium er kendt for et højt fagligt niveau, og vores studenter er blandt de bedste i landet. Det betyder dog ikke, at du behøver være super klog for at begynde på Kruse, men du har chancen for at blive det. For på Kruse satser vi målrettet på at give alle elever de bedste muligheder for at udvikle deres potentialer, og derfor lægger vi stor vægt på individuel vejledning. Det gælder både dig, som er fagligt stærk, og dig, som har brug for en ekstra håndsrækning. Kruses Gymnasium er et privat gymnasium med et stort udvalg af studieretninger og fag i overskuelige og trygge rammer. Det er et gymnasium, hvor du ikke forsvinder i mængden - men et sted, hvor vi kender hinanden og lægger mærke til, hvordan det går dig i det daglige. Du skal vælge Kruse, hvis du vil gå på et gymnasium, hvor fagligheden udvikles og trives i et stærkt fællesskab. Held og lykke med din beslutning. Carsten Gade, rektor

4


Kruse er for alle Er man speciel, fordi man vælger et privat gymnasium, der har høje faglige ambitioner på elevernes vegne? Nej, det synes vi ikke, at man er. Man tager bare sin fremtid seriøst og foretrækker et studiemiljø med trygge rammer og tætte relationer til elever og lærere. Kruse er et gymnasium, der er til at overskue – et gymnasium, hvor vi følger hinanden tæt. Derfor er der støtte at hente, både for den, der mangler ekstra udfordringer og for den, der er rigeligt udfordret. Lige meget hvilken baggrund du har, så kommer du ind i et hus, hvor vi har fokus på den enkeltes faglige og personlige udvikling. En udvikling, hvor den faglige selvtillid bliver pudset af, og hvor eleverne bliver til voksne og selvstændige mennesker.

“Jeg synes, at eleverne fra 1. til 3.g bliver til hele mennesker. De bliver til unge, som reflekterer over deres liv; hvad de vil, hvem de er - de får udviklet en samfundsmæssig stemme. Når jeg tænker, at de skal ud og sætte et kryds i stemmeboksen, så har jeg en rigtig god fornemmelse i maven. De er blevet til ansvarsfulde samfundsborgere, når de kommer ud herfra.” René Fanø / Studievejleder og underviser i dansk, billedkunst.

5


Studieretningsfag

Biologi A Idræt B Matematik B Vi arbejder med biologiske emner i tæt samarbejde med idræt, matematik og de øvrige fag. Vi fokuserer bl.a. på kroppen, sundhed og sygdomme, økologi, fysiologi, træningsprogrammer samt etik. Matematisk modellering bruges i de naturvidenskabelige undersøgelser. På studieretningsturen i 2.g kan du fx arbejde med praktisk og teoretisk idræt på Playitas kombineret med fag som fx historie //

6


Naturvidenskabelig profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Biologi A Idræt B Matematik B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Engelsk B Fysik C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B eller Musik B Fysik B Kemi B Samfundsfag B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Sofie, 2.b Biologi A, Matematik B, Idræt B ”Jeg synes, at kombinationen af biologi og idræt er rigtig god – den hænger ret godt sammen. Man kan relatere sig til fagene, når vi har om emner som kredsløbet og kroppen – konditionstests og sådan. Jeg synes, at vi tit arbejder med emner, som vi nemt kan forholde os til - som hjertets opbygning og hvordan musklerne fungerer. Fx har vi lige dissekeret et svinehjerte. Og så er det også en retning, hvor du har mulighed for at møblere linjen, som du vil. Du kan fx hæve de forskellige fag og så tone retningen efter dine interesser”

Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. 7


Studieretningsfag

Bioteknologi A Matematik A Fysik B Biotek er en moderne studieretning, der giver dig adgang til næsten alle naturvidenskabelige uddannelser og kombinerer biologi, kemi, fysik og matematik. Vi arbejder med bioteknologiske emner – bl.a. gensplejsning, stamcelleforskning, DNA og RNA, lægemiddelfremstilling og biogas som brændstof. Matematisk modellering og IT bruges i de naturvidenskabelige undersøgelser. På studieretningsturen i 2.g rejser vi til Storbritannien eller USA for at besøge moderne forskningsinstitutioner //

8


Naturvidenskabelig profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Bioteknologi A Matematik A Fysik B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Fysik A Kemi A Billedkunst B eller Musik B Idræt B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Samfundsfag B Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Marie, 1.t Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B ”Jeg har altid gerne villet noget med medicin, og så synes jeg, at studieretningen virker som et rigtig godt valg i den retning. Jeg kan godt lide at arbejde i laboratorium og stå og se, hvordan tingene reagerer - vide, at det er processer, som også sker i naturen. Hvis du kan lide at lave noget praktisk arbejde, og du gerne vil have lov til selv at se alt det, du får forklaret i teoritimerne, så er det virkelig en god studieretning.”

Du har her allerede fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. *Hvis du har spansk A, har du ikke flere valgfag. Hvis du vælger at opgradere fysik eller kemi, kan du have spansk B. 9


Studieretningsfag

Matematik A Fysik B Kemi B Den klassiske naturvidenskabelige studieretning, der giver adgang til nÌsten alle natur-videnskabelige uddannelser og kombinerer biologi, kemi, fysik og matematik. IT er et vigtigt redskab i de naturvidenskabelige undersøgelser af energiproduktion, kemiske produkter i dagligdagen, nanoteknologi, atomkraft og moderne medicinproduktion. I 2.g skal vi müske til Italien, hvor vi i Rom eller Firenze kan studere matematikkens udfordringer og Leonardo da Vincis genialiteter, sammen med dansk eller historie //

10


Naturvidenskabelig profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Matematik A Fysik B Kemi B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Engelsk B Biologi C Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Fysik A Kemi A Billedkunst B eller Musik B Biologi B Idræt B Samfundsfag B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Daniel, 1.m Matematik A, Fysik B, Kemi B ”Jeg valgte fysik, kemi og matematik, fordi jeg altid har interesseret mig for de fag. At lære om hvordan jorden er skabt og bygget op. Hvad der skete, før vi levede på jorden. Hvad er solenergi o.s.v. Og så er det forresten også en af de linjer, der åbner døren til flest uddannelser.”

Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. Hvis du vælger at opgradere fysik eller kemi, kan du have spansk B. 11


Studieretningsfag

Geovidenskab A Matematik A Kemi B Geovidenskab er en ny studieretning, der giver dig adgang til nÌsten alle naturvidenskabelige uddannelser og kombinerer geografi, geologi, fysik, kemi og matematik. Vi arbejder med fremtidens energiformer, produktion og teknologi, pladetektonik, klimaudfordringerne samt jordens ressourcer. Vi bruger matematisk modellering og IT i de naturvidenskabelige undersøgelser. Pü studieretningsturen i 2.g kan vi fx rejse til eventyrlige Island og se pü vilde vulkaner og dampende gejsere. Det er en tur med en af studieretningsfagene og et andet fag som fx dansk eller historie //

12


Naturvidenskabelig profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Obligatoriske fag

Geovidenskab A Matematik A Kemi B Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Fysik A Kemi A Billedkunst B eller Musik B Idræt B Samfundsfag B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Rasmus & Nikolas, 2.m Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B Rasmus: ”Jeg valgte geovidenskab, fordi, jeg syntes, det lød fedt, når fysik bliver sat i et perspektiv til, hvad der foregår i verden – fx hvad det er, der gør, at vi har det klima, som vi har i Danmark. Nikolas: “Faget er jo super relevant ift. olie og global opvarmning, og geovidenskab spiller jo også ind på meget af det, som vi hører i nyhederne - fx når folk laver prognoser af, hvad der sker i havene, hvordan skal vi bekæmpe global opvarmning o.s.v. Vi bruger fysik til noget. Geovidenskab hænger meget sammen med matematik og ligger tæt op ad fysik. Vi forholder bare fysik til - fx tsunamier og bølgemekanik.”

Du har her allerede fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. *Hvis du har spansk A, har du ikke flere valgfag. Hvis du vælger at opgradere fysik eller kemi, kan du have spansk B. 13


14


Introtur i 1.g Allerede dagen efter første skoledag i 1.g har vi tradition for at tage på introtur. Den første dag på Kruses Gymnasium går derfor med at arrangere turen sammen med dine nye klassekammerater og finde ud af, hvad vi skal spise og lave af aktiviteter. Vi gør meget ud af, at det gode fællesskab udvikler sig fra begyndelsen, så du hurtigt lærer din nye klasse at kende – lige meget om du kommer fra den ene eller den anden skole. Efter introturen, når du er vendt tilbage til Kruse, vil du opdage, at det er nemt også at lære de andre klasser at kende – at på Kruse taler alle med alle.

”Introturen var med til at give et rigtig godt sammenhold i min klasse, synes jeg. Jeg har ikke oplevet, at der har været klikedannelser her. Vi taler jo med hinanden på tværs af klasser og årgange, så det med at lukke sig om sig selv, synes jeg ikke er et problem på Kruse. Det synes jeg ikke, at vi gør. Det er nok fordi, det er et mindre gymnasium, at vi har det her særlige miljø. Jeg kender fx allerede navnene på alle i mine parallelklasser.” Daniel / 1.m.

15


Studieretningsfag

Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Studieretning for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, sprog og økonomi. Vi arbejder med velfærdsstaten, international politik og økonomi, EU, globalisering samt dansk politik. Studieretningen giver dig de kompetencer, der kræves for at begå sig i en internationaliseret verden. Studieretningsturen i 2.g kan fokusere på EU og internationale kulturmøder i fx Bruxelles eller Istanbul. Kom helt ind i EU-systemet eller oplev Europa set udefra //

16


samfundsfaglig / International profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Engelsk A Samfundsfag A Matematik B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B eller Musik B Biologi B Fysik B Idræt B Kemi B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Jacob, 3.s Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B ”Jeg kan rigtig godt lide kultur, sprog og international politik, og jeg synes, at det lige er den linje, der passede bedst til mine interesser. Derfor valgte jeg den. Det er en meget tværfaglig studieretning, hvor der er lidt af det hele. I samfundsfag og historie var vi en tur i Kina – det var helt perfekt og spændende at opleve det teoretiske i praksis.”

Du skal opgradere et fag til mindst B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. 17


Studieretningsfag

Samfundsfag A Idræt B Matematik B Kombinér din interesse for idræt med samfundsfaglige problemstillinger, når du arbejder med emner som krop og samfund, OL, doping, hooliganisme samt idrætssociologi. Du behøver ikke være elitesportsudøver, men du skal være klar til at bruge din krop – og din hjerne. Studieretningen bygger bro mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab og kan kombineres med flere af vores øvrige studieretninger. Der er flere oplagte rejsemål for studieretningsturen – det kunne være Barcelona med idræt og matematik eller London med samfundsfag og idræt – eller et af de obligatoriske fag som religion eller oldtidskundskab //

18


samfundsfaglig / International profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Samfundsfag A Idræt B Matematik B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Engelsk B Biologi C Fysik C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B eller Musik B Biologi B Fysik B Kemi B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Carsten Gade, rektor Samfundsfag A, Idræt B, Matematik B ”På denne studieretning skal du bruge både krop og hoved. Du vil få masser af praktisk og teoretisk viden om samfundsfag, idræt og matematik. Du vil bl.a. få indsigt i, hvordan idræt og samfundsfag spiller sammen om at belyse forskellige problemstillinger - fx i forhold til sundhed, politik og økonomi - ligesom matematikken hjælper dig med at løse forskellige opgaver i både samfundsfag og idræt.”

*Kræver, at du vælger endnu et fag på A-niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. 19


Studieretningsfag

Samfundsfag A Matematik B Erhvervsøkonomi C Studieretningen er for dig, der interesserer dig for erhvervsliv, økonomi og samfundsforhold. Vi arbejder med international økonomi og politik, det nye Kina, globalisering samt dansk politik. Med fokus på samfundsfag og matematik giver den en god ballast for en businessorienteret uddannelse og karriere i erhvervslivet eller den offentlige administration. På denne studieretning kan vi tage til Kina og studere den nye kinesiske vækstøkonomi, menneskerettigheder og Kinas rolle i det internationale system. Det er en tur med en af studieretningsfagene og et andet fag som fx historie eller religion //

20


samfundsfaglig / International profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Samfundsfag A Matematik B Erhvervsøkonomi C

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Engelsk B Biologi C Fysik C Idræt C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Billedkunst C, Mediefag C eller Musik C

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B eller Musik B Biologi B Fysik B Kemi B

Ditte, 1.s Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C ”Jeg har altid syntes, at matematik er rigtig spændende – jeg kan ret godt lide, at der er ét svar på noget, at du ikke kan blive ved med at diskutere noget. Men jeg kan til gengæld også god lide at diskutere, som vi gør i samfundsfag. Så derfor synes jeg, at det er godt, at der er lidt af hvert på den her studieretning. Og så kan jeg godt lide at komme ud og se, hvordan vi kan arbejde med samfundet og mennesker.

*Kræver at du vælger endnu et fag på A-niveau. Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover skal du vælge at opgradere endnu et fag på mindst B-niveau. 21


Overgangen fra folkeskolen

”Man starter ud med et niveau, der er passende - men ikke for lavt. Og så synes jeg rigtig godt om, at vi er et mindre gymnasium, fordi her kender man folk - her kender de andre fra gymnasiet dig. Jeg kender for eksempel allerede folk fra 2.g og 3.g. Det kan jeg rigtig godt lide. Når du starter på gymnasiet, bevæger du dig helt klart et step op - både fagligt og socialt. Generelt laver vi mange flere ting sammen efter skole end i 9. klasse, synes jeg. Fx kan vi mødes og hygge hos en af drengene.” Thomas / 1.s

“Jeg kan huske, at der var ret mange lektier - men jeg syntes også, at det var til at overkomme. Man skal bare lige ind i det, så bliver det hurtigt okay. Socialt har det været rigtig godt. Folk var rigtig søde til at tage imod én. Jo, der var da en masse fra Marie Kruses Skole, som kendte hinanden - men det gjorde ikke noget. Allerede dagen efter første skoledag tog vi på introtur, og dér blev det hele anderledes, og vi lærte hinanden at kende. Man lærer generelt hurtigt hinanden at kende her - også dem fra de andre klasser.” Julie / 2.b

22


23


Studieretningsfag

Engelsk A Samfundsfag B Musik B Studieretning med fokus på samfundsforhold, kultur og kreativitet. Du er glad for engelsk og interesserer dig for musik. Du kan måske spille et instrument, eller du er glad for at synge. Det afgørende er, at du har lyst til at lære musikken at kende. Vi arbejder med såvel danske som engelske og amerikanske samfundsforhold – og med musikkens rolle i samfundet. På denne studieretning er en tur til USA en oplagt mulighed, men de britiske øer kan også komme i spil. Det er en tur med en af studieretningsfagene og et andet fag som fx dansk eller religion //

24


KREATIV / SPROGLIG profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Engelsk A Musik B Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Matematik C Naturgeografi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Kunstnerisk fag

Musik B

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Fransk A eller Tysk A Musik A Samfundsfag A* Biologi B Fysik B Idræt B Matematik B Naturgeografi B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

Astronomi C Billedkunst C eller Mediefag C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

Nadia, 2.e Engelsk A, Samfundsfag B, Musik B ”Jeg valgte studieretningen, fordi jeg gerne vil være journalist, og så kan jeg rigtig godt lide sprog – jeg har både engelsk A og spansk A. Og da der blev oprettet et musikhold, hoppede jeg derover, fordi jeg gerne vil lære at spille på et instrument. Jeg kan godt lide at have kombinationen mellem sprog, samfundsfag og så et kunstnerisk fag, fordi det giver en god pause i hverdagen, hvor jeg sidder med alle bøgerne.”

*Hvis du vælger Samfundsfag A, skal du også vælge Matematik B. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og du skal have enten matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag.

25


Studieretningsfag

Engelsk A Samfundsfag B Mediefag B Studieretning med fokus på samfundsforhold, kultur og kreativitet. Du er glad for engelsk og interesserer dig for at arbejde med film. Du vil komme til at arbejde med både teorier bag film og lave dine helt egne. Studieretningen knytter an til såvel danske som engelske og amerikanske samfundsforhold samt til mediefagets rolle i samfundet. Du kommer til at arbejde med ideologier, socialisering, Auteur-teori og Civil Rights Movement. På denne studieretning er en tur til USA en oplagt mulighed, men de britiske øer kan også komme i spil. Det er en tur med en af studieretningsfagene og et andet fag som fx religion eller historie //

26


KREATIV / SPROGLIG profil

Dine fag på denne studieretning: Studieretningsfag

Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B

Obligatoriske fag

Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Matematik C Naturgeografi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. fremmedsprog

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

Kunstneriske fag

Mediefag B

Du kan vælge at opgradere følgende fag

Fransk A eller Tysk A Samfundsfag A* Biologi B Fysik B Idræt B Matematik B Naturgeografi B

Du kan vælge mellem følgende ekstra valgFag

William, 1.e Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B ”Jeg har været i USA i et år, så jeg har talt meget engelsk og vil gerne gå videre med det – også efter gymnasiet… et eller andet med sprog i hvert fald. Det er også derfor, at jeg valgte linjen på Kruse. Hvis ikke du er god til engelsk, så kommer du ikke særlig langt efter gymnasiet. Du skal bruge engelsk over alt, hvis du skal kommunikere internationalt – både ifm. arbejde og rejser.”

Astronomi C Billedkunst C eller Musik C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Psykologi C

*Hvis du vælger Samfundsfag A, skal du også vælge Matematik B. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og du skal have enten matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag.

27


Et godt studiemiljø ”Jeg synes, at når man er med i et udvalg, så gør det, at man kommer hurtigt til at snakke med de andre – også dem, som man ikke lige tænker, at man normalt ville have snakket med. Jeg synes, det er rigtig fedt, at man i elevrådet kan snakke med de andre og høre, hvordan det er i 2.g og i 3.g [...] også at du ved, at du har indflydelse på, hvad der sker på skolen. Jeg synes også, at ledelsen er rigtig god til at lytte til os – det er rigtigt rart. Det gør, at vi ved, at vi kan gøre en forskel på skolen, hvis der er noget, som vi gerne vil ændre. Jeg synes, at vi bliver respekteret og set som unge, der kan finde ud af at tage gode beslutninger.” Ditte, 1.s / medlem af elevrådet

28

Vi har et aktivt studiemiljø på Kruse, hvor eleverne involverer sig i udvalg som fx Café Kruse, Sportseventudvalget, skiudvalget og festudvalget, som også er med til at skabe dét miljø, der er så kendetegnende for Kruse - at vi har let ved at lære hinanden at kende på tværs af klasserne. Der er alle muligheder for at dyrke dine interesser i de forskellige udvalg, og hvis ikke der findes et udvalg, som passer til dine interesser, så kan du altid oprette det selv.


29


Hvordan gik det efter Kruse?

”Jeg har haft stor glæde af en rigtig god vejledning fra mine lærere. Især John B. har jeg haft mange snakke med om bioteknologi og min uddannelse – han har virkelig været god til at vejlede mig. Generelt synes jeg, at mine lærere på Kruse har været gode til at skabe et trygt miljø i klassen, så man følte, at der var plads til at stille de dumme spørgsmål. Den tryghed i klassen har ”Jo, jeg har stadig kontakt med folk fra Kruse. Jeg taler betydet, at jeg i dag har fået en rigtig god forståelse for mit fag.” stadig med 10-12 stykker på tværs af årgangen. Faktisk er mange af dem fra mine parallelklasser. Vores årgang Amanda Boesen / læser bioteknologi havde det nemlig rigtig godt sammen, og vi snakkede på DTU. Student fra Kruse i 2013. meget på tværs af klasserne. Vi har en tradition for at mødes den sidste søndag i måneden, hvor vi skiftes til at arrangere, hvad vi skal lave sammen. Fx har vi været på kanotur - men det kan også være en fodboldkamp, eller at vi sidder og hygger en aften hjemme hos en af de andre.” Lasse Ornebjerghus / læser psykologi på KU. Student fra Kruse i 2010. 30


31


KRUSES GYMNASIUM

Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29-31 3520 Farum mks@mks.dk T 44 34 62 00

www.mks.dk - eller p책 facebook 32

Folder, studieretninger 2014  

Se Kruses Gymnasiums studieretninger for 1.g'erne i skoleåret 2014/15.

Advertisement