Page 1

KRUSES GYMNASIUM

2016

STUDIERETNINGER PÅ KRUSE


HVORFOR KRUSE?

· Venner på tværs af klasser og årgange · Høj faglighed · Spændende studieture · Fede fester · Bliv klar til en videregående uddannelse


VI TROR PÅ, AT DU KAN NÅ LANGT Snart skal du til at træffe et vigtigt valg, om hvilken ungdomsuddannelse du skal begynde på efter sommerferien. Og der er nok at vælge imellem. Måske har du allerede besluttet dig for, at du vil på stx på et bestemt gymnasium. Måske er du stadig i tvivl? En ting er helt sikkert: Dit valg af ungdomsuddannelse og gymnasium vil få stor betydning for din fremtid. Hvis du besøger forskellige gymnasier, vil du opdage, at gymnasierne ikke er ens. Derfor er det vigtigt, at du giver dig god tid til at vælge netop det gymnasium, som passer til dig. Stærkt fællesskab og høj faglighed Kruses Gymnasium er et mindre og overskueligt gymnasium, hvor du har nemt ved at få venner på tværs af årgange og klasser, og hvor lærerne kender eleverne. Kruses Gymnasium er privat og kendt for et højt fagligt niveau, og vores studenter er blandt de bedste i landet. Det betyder ikke, at du behøver være super klog for at begynde på Kruse, men du har i den grad mulighed for at blive det. For på Kruse satser vi målrettet på at give alle elever de bedste muligheder for at udvikle deres potentialer, og derfor lægger vi stor vægt på individuel vejledning og feedback. Eleverne på Kruses Gymnasium kommer fra mange forskellige skoler i og uden for Furesø. Du skal vælge Kruse, hvis du vil gå på et gymnasium, hvor fagligheden udvikles og trives i et stærkt fællesskab, og hvor vi tror på, at du kan nå langt – uanset hvilken baggrund du kommer fra. Held og lykke med din beslutning. Carsten Gade, rektor

1


PÅ KRUSE KENDER VI HINANDEN Vælger du at gå på Kruses Gymnasium, vælger du også et gymnasium, hvor lærere og elever tager fagligheden seriøst og foretrækker et studiemiljø med trygge rammer og tætte relationer. Kruses Gymnasium er til at overskue. Det er et gymnasium, hvor du ikke forsvinder i mængden – men et sted, hvor vi følger hinanden tæt og lægger mærke til, hvordan det går dig i det daglige. Et gymnasium, hvor vi kender hinanden på tværs af klasserne. Vi lægger vægt på individuel vejledning både for dem, der mangler ekstra udfordringer, og for dem, der skal have en ekstra håndsrækning. Den faglige selvtillid bliver pudset af, og eleverne bliver til voksne og selvstændige mennesker fra 1.g til 3.g.

“Jeg synes, at eleverne fra 1. til 3.g bliver til hele mennesker. De bliver til unge, som reflekterer over deres liv; hvad de vil, hvem de er – de får udviklet en samfundsmæssig stemme. Når jeg tænker, at de skal ud og sætte et kryds i stemmeboksen, så har jeg en rigtig god fornemmelse i maven. De er blevet til ansvarsfulde samfundsborgere, når de kommer ud herfra.” René Fanø / Underviser i dansk og billedkunst.

2


3


STUDIERETNINGSFAG

BIOTEKNOLOGI A MATEMATIK A FYSIK B Bioteknologi er en moderne studieretning, der giver dig adgang til næsten alle naturvidenskabelige uddannelser og kombinerer biologi, kemi, fysik og matematik. Vi arbejder med bioteknologiske emner – bl.a. gensplejsning, stamcelleforskning, DNA og RNA, lægemiddelfremstilling og biogas som brændstof. Matematisk modellering og IT bruges i de naturvidenskabelige undersøgelser. På studieretningsturen i 2.g kan vi fx rejse til USA for at besøge bioteknologiske forskningsinstitutioner eller til Italien med matematik //

4


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

2. FREMMEDSPROG

NATURVIDENSKABELIG PROFIL Bioteknologi A Matematik A Fysik B Dansk A Historie A Engelsk B Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

Helene, 2.T Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B ”Jeg synes, at bioteknologi er en spændende blanding af fagene fysik, kemi og biologi. Det en anden måde at gribe de tre fag an på. Det giver også mere mening for mig, når jeg ser, hvordan man kan bruge fagene i forbindelse med fx udvikling af medicin.”

Du har her allerede fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag.

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Mediefag C eller Musik C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Fysik A Kemi A Idræt B Mediefag B eller Musik B Samfundsfag B

DU KAN VÆLGE MELLEM FØLGENDE EKSTRA VALGFAG

Astronomi C Billedkunst C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Mediefag C eller Musik C Naturgeografi C Psykologi C

*Hvis du har Spansk A, har du ikke flere valgfag. Hvis du vælger at opgradere fysik eller kemi, kan du have Spansk B.

5


STUDIERETNINGSFAG

MATEMATIK A FYSIK B KEMI B Den klassiske naturvidenskabelige studieretning, der giver adgang til nÌsten alle naturvidenskabelige uddannelser og kombinerer biologi, kemi, fysik og matematik. IT er et vigtigt redskab i de naturvidenskabelige undersøgelser af energiproduktion, kemiske produkter i dagligdagen, nanoteknologi, atomkraft og moderne medicinproduktion. I 2.g skal vi müske til Italien, hvor vi i Rom eller Firenze kan studere matematikkens udfordringer og Leonardo da Vincis opfindelser sammen med dansk eller historie //

6


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

NATURVIDENSKABELIG PROFIL Matematik A Fysik B Kemi B Dansk A Historie A Engelsk B Biologi C Idræt C Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Spansk A*, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Mediefag C eller Musik C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Fysik A Kemi A Biologi B Mediefag B Musik B Idræt B Samfundsfag B

DU KAN VÆLGE MELLEM FØLGENDE EKSTRA VALGFAG

Astronomi C Billedkunst C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Mediefag C eller Musik C Naturgeografi C Psykologi C

MUHAMMEDALI, 1.M Matematik A, Fysik B, Kemi B ”Jeg vil gerne være ingeniør, og alle ingeniøruddannelserne kræver matematik på A, fysik på B og kemi på C. Jeg kan rigtig godt lide, når der kun er ét svar – når noget er faktuelt, når noget kan bevises. Det er derfor, jeg godt kan lide de naturvidenskabelige fag.”

Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. *Hvis du vælger at opgradere fysik eller kemi, kan du have Spansk B.

7


8


INTROTUR I 1.G Når du begynder på Kruses Gymnasium, vil de første dage bl.a. gå med at arrangere introturen sammen med dine nye klassekammerater og finde ud af, hvad I skal spise og lave af aktiviteter. Blandt eleverne er turen kendt for at være der, hvor du lærer dine nye klassekammerater godt at kende. Turen plejer at foregå i landlige omgivelser i en spejderhytte, hvor I sammen med jeres teamlærere bliver rystet godt sammen. Vi gør meget ud af, at det gode fællesskab udvikler sig fra begyndelsen, så du hurtigt lærer din nye klasse at kende – lige meget om du kommer fra den ene eller den anden skole. Når du er vendt tilbage til Kruse efter introturen, vil du opdage, at det er nemt også at lære de andre klasser at kende – at på Kruse taler alle med alle.

”Det var en rigtig hyggelig introtur, der fik os samlet som klasse, synes jeg. I starten var klassen meget opdelt i pigerne og drengene. Det er måske meget naturligt, at det sker. Men i løbet af turen kom vi til at hænge bedre sammen som en hel klasse. Der er ligesom ikke noget hierarki, hvilket betyder, at vi snakker mere med hinanden nu. Vi kender hinanden bedre, fordi vi har været sammen under samme tag i 24 timer og har oplevet hinandens forskellige sider. Jeg er super glad for min klasse.” Nana / 1.M

9


STUDIERETNINGSFAG

BIOLOGI A IDRÆT B SAMFUNDSFAG B Vi arbejder med biologiske emner i tæt samarbejde med idræt, samfundsfag og de øvrige fag. Vi fokuserer bl.a. på kroppen, sundhed og sygdomme, økologi, træningsprogrammer og idrættens rolle i samfundet. Du får her en god naturvidenskabelig uddannelse, der er tæt forbundet med samfundsfaglige problemstillinger. På denne studieretning har du matematik på B-niveau, og du kan vælge at få samfundsfag på A-niveau. På studieretningsturen i 2.g kan du fx arbejde med praktisk og teoretisk idræt på Playitas eller i Barcelona kombineret med fag som biologi eller samfundsfag //

10


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

NATURVIDENSKABELIG PROFIL Biologi A Idræt B Samfundsfag B Dansk A Historie A Engelsk B Matematik B Fysik C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Billedkunst C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Samfundsfag A Billedkunst B Fysik B Kemi B

FREDERIKKE, 2.I Biologi A, Idræt B, Samfundsfag B ”Jeg vil gerne have biologi, fordi jeg vil være dyrlæge eller ridelærer, og den her studieretning giver mig et godt grundlag og en større forståelse for de fag. Og så var Kruse det eneste gymnasium i omegnen, der tilbød en idrætslinje. Idrætten holder mig i form, og den giver mig energi.”

Du skal have mindst fire fag på A-niveau, så du skal opgradere et fag til A-niveau. Du kan vælge et ekstra fag, men du behøver det ikke.

11


STUDIERETNINGSFAG

SAMFUNDSFAG A IDRÆT B BIOLOGI B Kombinér din interesse for idræt med samfundsfaglige og biologiske problemstillinger, når du arbejder med emner som krop og samfund, OL, doping, hooliganisme samt idrætssociologi. Du behøver ikke være elitesportsudøver, men du skal være klar til at bruge din krop – og din hjerne. Studieretningen bygger bro mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab og kan kombineres med flere af vores øvrige studieretninger. På denne studieretning har du matematik på B-niveau. Der er flere oplagte rejsemål for studieretningen. Det kan være Barcelona eller London med samfundsfag og idræt eller Playitas med biologi og idræt //

12


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

SAMFUNDSFAGLIG / INTERNATIONAL PROFIL Samfundsfag A Idræt B Biologi B Dansk A Historie A Engelsk B Matematik B Fysik C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Billedkunst C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Biologi A Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B Fysik B Kemi B

OLIVER, 2.I Samfundsfag A, Idræt B, Biologi B ”Jeg vil gerne være politimand, og derfor skal jeg bruge samfundsfag og idræt. Her kan jeg få begge fag, som er vigtige for mig, og det jeg gerne vil. Jeg dyrker også fodbold på højt niveau, så idræt er allerede en stor del af mit liv. Den får mig til at føle mig frisk og motiveret. ”

Du skal have mindst fire fag på A-niveau, så du skal opgradere et fag til A-niveau. Du kan vælge et ekstra fag, men du behøver det ikke.

13


Stærkt fællesskab Høj faglighed

14


15


STUDIERETNINGSFAG

SAMFUNDSFAG A MATEMATIK B ERHVERVSØKONOMI C Studieretningen er for dig, der interesserer dig for erhvervsliv, økonomi og samfundsforhold. Vi arbejder med international økonomi og politik, det nye Kina, globalisering, innovation samt dansk politik. Med fokus på samfundsfag og matematik giver den en god ballast for en businessorienteret uddannelse og karriere i erhvervslivet eller den offentlige administration. På denne studieretning kan vi fx tage til Kina og studere den nye kinesiske vækstøkonomi, menneskerettigheder og Kinas rolle i det internationale system. Det kan også blive Istanbul med fokus på kulturmødet mellem øst og vest. Det er en tur med et af studieretningsfagene og et andet fag som fx historie eller religion //

16


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

SAMFUNDSFAGLIG / INTERNATIONAL PROFIL Samfundsfag A Matematik B Erhvervsøkonomi C

FREDERIK, 1.S

Dansk A Historie A Engelsk B Biologi C Fysik C Idræt C Kemi C Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

”Jeg valgte den her studieretning, fordi jeg gerne ville hæve matematik til A. Og så er jeg ret interesseret i økonomi – aktier og investeringer. Jeg har altid syntes, at økonomi og aktiehandel var spændende – det her med det usikre element i det. Derfor var det også denne studieretning, der passede bedst til mig.”

2. FREMMEDSPROG

Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Billedkunst C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Engelsk A Fransk A eller Tysk A Matematik A Billedkunst B Biologi B Fysik B Kemi B

Samfundsfag A, Matematik B, Erhvervsøkonomi C

Du skal have mindst fire fag på A-niveau. Derudover skal du vælge at opgradere endnu et fag på mindst B-niveau.

17


STUDIERETNINGSFAG

ENGELSK A SAMFUNDSFAG A MATEMATIK B Studieretningen er for dig, der interesserer dig for sprog, samfundsforhold og økonomi. Vi arbejder med velfærdsstaten, international politik og økonomi, EU, globalisering samt dansk politik. Studieretningen giver dig de kompetencer, der kræves for at begå sig i en internationaliseret verden. Du får samtidig den sproglige ballast med – og kan din Shakespeare. Studieretningsturen i 2.g kan fokusere på EU og internationale kulturmøder i fx Bruxelles, London eller Istanbul. Kom helt ind i EU-systemet eller oplev kontinentet set udefra //

18


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

SAMFUNDSFAGLIG / INTERNATIONAL PROFIL Engelsk A Samfundsfag A Matematik B Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Naturgeografi C eller kemi C* Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Mediefag C eller Musik C

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Fransk A eller Tysk A Matematik A Biologi B Fysik B Idræt B Mediefag B eller Musik B Naturgeografi B eller kemi B

DU KAN VÆLGE MELLEM FØLGENDE EKSTRA VALGFAG

Astronomi C Billedkunst C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Mediefag C eller Musik C Psykologi C

JOSEPHINE, 1.E Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B ”Jeg valgte retningen, fordi Matematik B åbner for de uddannelser, som jeg overvejer at søge ind på efter gymnasiet. Jeg har overvejet at læse psykologi eller noget inden for musikbranchen. Jeg kan også rigtig godt lide engelsk og overvejer at flytte til udlandet efter gymnasiet – jeg vil gerne til Australien eller England.”

Du skal opgradere et fag til mindst B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag. *På denne studieretning vælger skolen det 3. naturvidenskabelige fag.

19


OVERGANGEN FRA FOLKESKOLEN?

”Overgangen er gået ret smooth, og vi er alle blevet taget rigtig godt imod. Jeg synes, at det faglige niveau er passende. I starten var niveauet måske ikke så højt, og det var fint nok, at vi tog den lidt med ro, så alle kunne komme med. Overgangen er sket flydende – så vi er ikke blevet bombarderet med lektier fra begyndelsen. Og så er vi bare ligesom fortsat – overgangen fra min tidligere skole til gymnasiet er sket i et tempo, hvor jeg godt kunne følge med.” Nana / 1.M

“Overgangen har ikke været så overraskende, synes jeg. Introforløbet har været meget velorganiseret, hvor vi fik at vide, hvordan vi skulle begynde skoleåret fagligt. Lærerne har været gode til at spørge, ‘er der noget, I har svært ved? – er der noget, I ikke har prøvet før?’. Det er godt organiseret, synes jeg, og det faglige fokus i timerne er stærkere. Også i klassen, hvor alle deltager aktivt i timerne. Det har været anderledes, i forhold til det jeg er vant til. Folk her er meget engagerede i timerne og deltager – man tør sige noget.” Linea / 1.S

20


21


STUDIERETNINGSFAG

ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MUSIK B Studieretning med fokus på samfundsforhold, kultur og kreativitet. Du er glad for engelsk og interesserer dig for musik. Du kan sikkert spille et instrument eller synger godt, men afgørende er det, at du har lyst til at være med. Vi arbejder med såvel danske som engelske og amerikanske samfundsforhold – og med musikkens rolle i samfundet. På denne studieretning er en tur til USA en oplagt mulighed, men de britiske øer kan også komme i spil. Det er en tur med et af studieretningsfagene og et andet fag som fx dansk eller religion //

22


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

KREATIV / SPROGLIG PROFIL Engelsk A Musik B Samfundsfag B Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Matematik C Naturgeografi C eller kemi C* Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISK FAG

Musik B

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Fransk A eller Tysk A Musik A Samfundsfag A** Biologi B Fysik B Idræt B Matematik B Naturgeografi B eller kemi B

DU KAN VÆLGE MELLEM FØLGENDE EKSTRA VALGFAG

Astronomi C Billedkunst C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Mediefag C Psykologi C

MIA, 1.E Engelsk A, Samfundsfag B, Musik B ”Jeg er opvokset i et hjem, hvor kreativitet og samfundsfaglige emner har fyldt meget, når vi var sammen. Og så interesserer jeg mig rigtig meget for musik og har spillet på flere forskellige instrumenter. Musikfaget giver et dejligt pusterum i hverdagen, synes jeg – hvor du laver noget, som du virkelig elsker.”

* På denne studieretning vælger skolen det 3. naturvidenskabelige fag. **Hvis du vælger Samfundsfag A skal du også vælge Matematik B. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og du skal have enten matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag.

23


STUDIERETNINGSFAG

ENGELSK A SAMFUNDSFAG B MEDIEFAG B Studieretning med fokus på samfundsforhold, kultur og kreativitet. Du er glad for engelsk og interesserer dig for at arbejde med film. Du arbejder både med teorien bag film – og laver dine helt egne film. Studieretningen knytter an til såvel danske som engelske og amerikanske samfundsforhold samt til mediernes rolle i samfundet. Du kommer til at arbejde med ideologier, socialisering, Auteur-teori og Civil Rights Movement. På denne studieretning er en tur til USA en oplagt mulighed, men de britiske øer kan også komme i spil. Det er en tur med et af studieretningsfagene og et andet fag som fx religion eller historie //

24


Dine fag på denne studieretning: STUDIERETNINGSFAG

OBLIGATORISKE FAG

KREATIV / SPROGLIG PROFIL Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B Dansk A Historie A Biologi C Fysik C Idræt C Matematik C Naturgeografi C eller kemi C* Oldtidskundskab C Religion C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb

2. FREMMEDSPROG

Spansk A, Fransk B eller Tysk B

KUNSTNERISKE FAG

Mediefag B

DU KAN VÆLGE AT OPGRADERE FØLGENDE FAG

Fransk A eller Tysk A Samfundsfag A** Biologi B Fysik B Idræt B Matematik B Naturgeografi B eller kemi B

DU KAN VÆLGE MELLEM FØLGENDE EKSTRA VALGFAG

Astronomi C Billedkunst C Erhvervsøkonomi C Filosofi C Kinesiske områdestudier C Musik C Psykologi C

SOFIE, 2.E Engelsk A, Samfundsfag B, Mediefag B ”Jeg er meget humanistisk anlagt, og så synes jeg, det er sjovt at skulle tænke nyt og kreativt, og det får man lov til i mediefag. Jeg synes, det er fedt at analysere film og reklamer og finde frem til forskellige virkemidler, der har indflydelse på ens underbevidsthed. Og så vil jeg også rigtig gerne prioritere sprog på højt niveau.”

*På denne studieretning vælger skolen det 3. naturvidenskabelige fag. **Hvis du vælger Samfundsfag A skal du også vælge Matematik B. Du skal have mindst fire fag på A-niveau, og du skal have enten matematik eller et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Derudover kan du vælge at opgradere endnu et fag eller at tage et ekstra valgfag.

25


ET GODT STUDIEMILJØ

”Der er mange udvalg på Kruse, og generelt synes jeg, at der er mange elever, som engagerer sig rigtig meget i dem. Jeg tror, at næsten alle i min klasse er med i mindst ét udvalg, og det er jo vildt fedt, at folk er så engagerede i skolen og ikke kun i det faglige – at så mange gerne vil gøre Kruse til et fedt sted at gå. Det kræver selvfølgelig tid at være med i alle de her udvalg, men igennem udvalgene lærer du også rigtig mange elever at kende fra de andre klasser og årgange. Så det giver dig rigtig mange muligheder for at være social med en masse mennesker på Kruse – fx giver det 1.g’erne en god anledning til at komme i kontakt med elever fra de andre årgange. Det skaber et rigtig godt fællesskab på tværs af klasserne.” Amalie / 2.T Medlem af Cafe Kruse-udvalget og OD-udvalget (Operation Dagsværk). 26

Vi har et meget aktivt studiemiljø på Kruses Gymnasium, hvor eleverne involverer sig i udvalg som fx Café Kruse, Eventudvalget, Skiudvalget og Festudvalget. Nogle elever er med i mange udvalg, mens andre er med i et enkelt eller slet ikke med i nogen – det er helt op til den enkelte. Ved at dyrke det aktive studiemiljø kommer de nye elever til at lære de andre elever på skolen at kende og får nye venskaber på tværs af klasserne. Udvalgene er med til at skabe det miljø, som er så kendetegnende for Kruse – at her taler alle med alle. Der er mange muligheder for, at du kan dyrke dine interesser i de forskellige udvalg, og hvis ikke der findes et udvalg, som passer til dine interesser, så kan du altid oprette det selv. Gymnasiets ledelse støtter op om det levende studiemiljø og prioriterer det højt. Derfor vil du opleve, at vi meget gerne vil hjælpe med at støtte elevernes ideer og initiativer på skolen.


27


HVORDAN GIK DET EFTER KRUSE?

”Fra Kruse har jeg fået den der tvær­ faglighed med de forskellige fag. Jeg havde Biologi A, Matematik A, Kemi B og Fysik B, som jeg nu bygger videre på med min uddannelse på universitetet. Dermed har Kruse givet mig et stort indblik i kemi, fysik og biologi, som jeg nu skal bruge på mit studie. Jeg kan også godt mærke, at jeg har fået et godt fagligt skub fra Kruses Gymnasium. Nu, hvor jeg er i gang med nanoscience på KU, kan jeg se, at der er andre, som har lidt sværere ved kemien fx og lige skal læse lidt mere op.“ Bruno / student fra Kruse i 2015. Studerer nanoscience på KU.

”Man havde de der tre år sammen, hvor man var sammen konstant nærmest – festerne og skolen. Så når man møder hinanden igen på gaden, her efter gymnasietiden, så oplever jeg, at folk virkelig har en interesse for at vide, ’jamen, hvad har du lavet, og hvordan går det’ – fordi man har haft noget helt vildt fedt sammen. Jeg synes, at man bliver ved med at have en interesse – ikke kun for dem fra ens egen klasse, men også for dem man gik her sammen med. Da jeg var i militæret kunne jeg mærke, at jeg var vant til at modtage undervisning – at jeg kom fra et sted, hvor lærerne og skolen satter rammerne for en undervisning på et højt fagligt niveau. Så vi elever på Kruse følte også, at ’okay, her skal vi altså yde’. Den arbejdsmoral har jeg fået med mig fra Kruse.” Nikoline / student fra Kruse i 2014. Lærervikar og tidligere værnepligtig.

28


OM KRUSES GYMNASIUM

Kruse har et stærkt fokus på høj faglighed i undervisningen og på trivsel blandt elever og ansatte. Vores STX-uddannelse tilbyder et bredt udvalg af fag inden for forskellige retninger - fx naturvidenskab, samfundsfag, sprog, idræt og kreative fag – og vi udmærker os ved at have et af landets højeste gennemsnit ved studentereksamen. Marie Kruses Skole blev stiftet i 1869 som en pigeskole af Marie Kruse, som havde sine første lektioner i en 4-værelses lejlighed på Vesterbrogade 112 i København. Skolen blev hurtigt populær og måtte flere gange flytte til større lokaler i København og på Frederiksberg. I 1910 blev studentereksamen indført på Marie Kruses Skole, og i 1965 åbnede skolen dørene op for drenge, og skolens tid som pigeskole var slut. I dag ligger Marie Kruses Skole i Farum. Skolepenge: 1295 kr. pr. måned.


KRUSES GYMNASIUM Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29-31 3520 Farum mks@mks.dk T 44 34 62 00

WWW.MKS.DK - ELLER PÅ FACEBOOK

Kruses Gymnasium, studieretningsfolder 2016/17  

Her har du Kruses Gymnasiums studieretningsfolder for 2016/17. Vi holder orienteringsaften torsdag den 14. januar 2016 kl. 19.30. Mere info:...

Advertisement