Page 1

Het LEERKREDIET Gids voor studenten 2013-2014

Voor wie geldt het leerkrediet?

• Voor alle bachelor- en masterstudenten o Enkel voor initiële opleidingen o Dus geen: schakel- of voorbereidingsprogramma’s, BaNaBa, MaNaMa of postgraduaat • Voor alle diploma- en creditcontracten o Dus geen examencontracten Wat is? Een diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding. Een creditcontract: je volgt opleidingsonderdelen met de bedoeling een credit te behalen voor die delen. Een examencontract: je volgt het onderwijs niet en legt enkel de examens af om een diploma of credit te behalen.

1

talent@work


Het leerkrediet: wat is dat? Vanaf academiejaar 2008-2009 trad het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs in Vlaanderen in werking. Dit betekent dat elke student een leerkrediet toegewezen krijgt. Het leerkrediet is een rugzak van 140 punten die je ontvangt. Wanneer je je inschrijft verdwijnen er punten uit die rugzak. Indien je op het einde van het jaar credits behaalt, krijg je die punten terug en zo verder. Als je echter een credit niet behaalt, ben je die punten kwijt. Wanneer jouw rugzak leeg is, loop je het risico dubbel studiegeld te moeten betalen of zelfs niet meer te mogen inschrijven. Een voorbeeld: Academiejaar Stand vooraf Ingezet Verworven Stand nadien Bonus Eindstand

2013-2014 140 60 45 125 45 170

2014-2015 170 60 52 162 15 177

2015-2016 177 60 60 177 0 177

De student in dit voorbeeld schrijft zich in voor 60 studiepunten (SP) die worden dus afgetrokken van zijn startkrediet, namelijk 140 punten. In zijn eerste jaar slaagt hij voor 45 van de 60 studiepunten. Omdat de eerste 60 verworven studiepunten dubbel worden aangerekend, krijgt hij een bonus van 45 punten. Dat brengt zijn leerkrediet na zijn eerste jaar op 170 punten. Deze dubbele telling zal gebeuren tot op het moment dat hij zijn eerste 60 studiepunten verworven heeft. Vanaf dan krijgt hij elk verworven studiepunt gewoon enkelvoudig terug. Na drie jaar heeft deze student nog een leerkrediet van 177 punten.

2

talent@work


Opmerkingen: • Enkel het aantal studiepunten waarvoor een student een credit behaalt, worden bij het leerkrediet geteld. M.a.w. getolereerde studiepunten tellen niet. • Inschrijvingen via creditcontract worden ook afgetrokken van het initiële leerkrediet, maar de 60 eerst verworven studiepunten worden niet dubbel geteld. • De vakken waarvoor je vrijstellingen verkrijgt op basis van EVC en EVK, vallen volledig buiten het systeem van leerkrediet. Wat is? Studiepunten: elk opleidingsonderdeel krijgt een aantal studiepunten (SP) toegekend die de omvang van dat opleidingsonderdeel weergeeft. Een bacheloropleiding omvat 180 SP, een masteropleiding 60 SP of 120 SP of meer. EVC: eerder verworven competenties EVK: eerder verworven kwalificaties

3

talent@work


Vragen over het leerkrediet Wat als je je individueel studieprogramma (ISP) wijzigt, je van opleiding verandert of je uitschrijft? Soort wijziging

Datum

Je laat je ISP wijzigen

Vóór 1 december Tussen 1 december en 15 maart Na 15 maart

Je verandert van opleiding (=heroriënteren)

Vóór 1 december Tussen 1 december en 15 maart

Na 15 maart

Je schrijft je uit en zet je opleiding definitief stop

Vóór 1 december Tussen 1 december en 15 maart Na 15 maart

Je bent een generatiestudent* Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester Geen teruggave van opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van de helft van alle opgenomen leerkredietpunten van de jaarvakken en van de semester- vakken van het eerste semester Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester Geen teruggave van de opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester Geen teruggave van de opgenomen leerkredietpunten

Je bent een niet-generatiestudent Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester Geen teruggave van de opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester

Geen teruggave van opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten Teruggave van alle opgenomen leerkredietpunten van de semester-vakken van het tweede semester Geen teruggave van de opgenomen leerkredietpunten

*Generatiestudent = een student die voor het eerst aan het hoger onderwijs in Vlaanderen deelneemt.

Wil je zo vlot mogelijk heroriënteren en je studieduurverlenging minimaal houden, dan zijn 1 december en 15 maart belangrijke data. Na 1 maart worden individuele studieprogramma’s niet meer gewijzigd! Voor modules en avondonderwijs gelden andere data, deze kan je raadplegen in het onderwijs- en examenreglement van de KHBO (www.khbo.be/oer)

4

talent@work


Wat als je je diploma behaalt? Wanneer je een masterdiploma behaalt, worden de 140 punten die je in het begin kreeg opnieuw afgetrokken van je leerkrediet. Hou je hierna nog een positief leerkrediet over, dan kun je deze gebruiken voor een nieuwe inschrijving in een initiĂŤle bachelor-of masteropleiding. Meestal zal je nog maximaal 60 punten overhouden, omdat je je eerste 60 verworven punten dubbel bij je leerkrediet terugkreeg. Behaal je een professionele of academische bachelor, dan wordt er niets afgetrokken van je leerkrediet. Zo krijgt iedereen de kans om nog een bijkomende bacheloropleiding te volgen of een masterdiploma te behalen. Verlaat je het hoger onderwijs met een lege rugzak of met een negatief leerkrediet, dan wordt deze weer aangevuld na je studie. Elk academiejaar, volgend op de stopzetting van je studie, krijg je 10 punten aan je leerkrediet toegevoegd tot maximum 60 punten. Dit gebeurt eenmalig. Op die manier krijg je toch nog de kans om verder te studeren. Wat als je onvoldoende leerkrediet hebt? Wanneer je rugzak met leerkrediet leeg is of je onvoldoende overhoudt voor het aantal studiepunten waarvoor je wilt inschrijven, dan ben je niet langer financierbaar. Dit betekent dat de KHBO je inschrijving kan weigeren of dubbel studiegeld kan vragen. Let wel, je kunt niet geweigerd worden als je je voor een aansluitende masteropleiding wilt inschrijven. Voorwaarden hier zijn dat je reeds in het bezit bent van een bachelordiploma, je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je nog niet in het bezit bent van een masterdiploma. Wat bij vermindering leerkrediet door overmacht? Meen je dat je leerkrediet dient aangepast te worden omwille van een gegronde reden van overmacht, dan kan informatie ingewonnen worden bij de studie- en trajectbegeleiding.

5

talent@work


Enkele voorbeelden Roel: de perfecte student (bachelor) Academiejaar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Stand vooraf 140 200 200 Ingezet 60 60 60 Verworven 60 60 60 Stand nadien 140 200 200 Bonus 60 0 0 Eindstand 200 200 200 Roel is na drie jaar afgestudeerd en heeft nog 200 punten leerkrediet. Marthe: een student met een slechte start (bachelor) Academiejaar 2013-2014 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Stand vooraf 140 110 145 141 Ingezet 60 60 60 55 Verworven 15 50 56+4getol. 55 Stand nadien 95 100 141 141 Bonus 15 45 0 0 Eindstand 110 145 141 141 Marthe is na vier jaar afgestudeerd en heeft nog 141 punten leerkrediet. Koen: een student op drift (bachelor) Academiejaar 2013-2014 2013-2014 Stand vooraf 140 80 Ingezet 60 60 Verworven 0 0 Stand nadien 80 20 Bonus 0 0 Eindstand 80 20

2014-2015 2015-2016 20 20 20 + 40 20 + 40 30 40 -10 0 30 30 20 30

Koen is na vier jaar nog niet afgestudeerd en heeft slechts 30 punten leerkrediet over. Hij moet bovendien meer inschrijvingsgeld betalen voor de 40 studiepunten die hij volgt in 2013-2014 zonder leerkrediet.

6

talent@work


Lieselot: volgt een masteropleiding Academiejaar 2013-2014 Stand vooraf 140 Ingezet 60 Verworven 54+6 getol. Stand nadien 134 Bonus 54 Eindstand 188

2014-2015 188 60 56+4 getol. 184 6 190

MASTER 2015-2016 2016-2017 190 186 60 60 56+4 60 getol. 186 186 0 0 186 186-140

Na het behalen van een masterdiploma worden 140 punten afgetrokken van het totaal. Met deze voorbeelden kun je zien dat het belangrijk kan zijn je leerkrediet in de gaten te houden, zeker als je studies niet zo vlot lopen. Realistische keuzes maken, je studievoortgang opvolgen en eventueel tijdig heroriĂŤnteren zijn zaken die je als student zelf moet bewaken. Je staat er echter niet alleen voor. Ook de studie- en trajectbegeleider van de KHBO zal je hier zoveel mogelijk in begeleiden. Je vindt de contactgegevens op www.khbo.be/stutra/contact . Op de website www.studententenportaal.be kun je jouw leerkrediet opvolgen.

7

talent@work

Gids leerkrediet 2013-2014  

Gids leerkrediet 2013-2014