Page 1

Invitation til

Bydelsforum for Greve Nord onsdag den 19. juni kl. 17.00 – 20.00

Fokus på forankring – hvad skal der ske efter 2016?!


Vi er klar til at høre dine idéer!

Først og fremmest vil vi gerne sige tak til alle, der var med på den årlige Bydelskonference i marts. Det var positivt at se så stort et fremmøde og høre de mange input fra jer deltagere til konferencens forskellige oplæg. Dette andet Bydelsforum bliver både en opfølgning på konferencen, men vi vil også gerne høre alle jeres idéer til, hvad der skal ske efter 2016, når den igangværende projektperiode for Greve Nord Projektet slutter. Vi sætter allerede nu fokus på forankring, og vi vil med programmet denne dag gerne komme med nogle bud på, hvad der kan være med til at sikre, at alle de gode initiativer og aktiviteter forbliver i området.

Forskellige muligheder – hvad synes du?

Kom blandt andet og hør Karin Sneevang fra Kvarterhuset i Korsør fortælle om, hvordan et aktivitetshus kan være en god mulighed for at skabe et fælles mødested. I Korsør danner Kvarterhuset ramme om forskellige aktiviteter, der er drevet af frivillige, der er en café, og der er mulighed for at mødes med både andre beboere fra området og forskellige kommunale fagpersoner. Huset er et sted, hvor alle kan mødes, og hvor der er plads til alle. Vi har også inviteret formand for UG-udvalget Hans Kristiansen til at komme med sit bud på, hvordan vi kan fortsætte med at skabe en god demokratisk udvikling i området, når UG-udvalget ikke længere varetager denne opgave. Hvordan kan der etableres et demokratisk forum så alle i bydelen får ejerskab og indflydelse på områdets udvikling? Et forum der kan skabe dialog mellem områdets mange forskellige interessenter og beboergrupper. Udover de to inspirationsoplæg vil der på Bydelsforummet også være et lille workshopforløb, hvor vi rigtig gerne vil høre, hvad I synes, der virker, når vi skal arbejde hen imod forankring af Greve Nord Projektets indsatser, og hvor I gerne ser, at vi skal hen i løbet af de kommende år. Vi ser frem til din deltagelse!


Program, Bydelsforum Onsdag d. 19. juni kl. 17.00-20.00 17.00 – 17.15 Velkomst og kort evaluering af Bydelskonferencen til marts. 17.15 – 17.45 Inspirationsoplæg: Aktivitetshuse – et fælles mødested v/Karin Sneevang, Kvarterhuset i Korsør 17.45 – 18.15 Inspirationsoplæg: Hvordan skaber vi fortsat en god demokratisk udvikling i lokalområdet? v/ Hans Kristiansen, formand for UG-udvalget 18.15 - 18.25 Pause 18.25 – 19.15 Workshops: Fokus på forankring – hvad virker, og hvor skal vi hen? 19.15 – 20.00 Fællesspisning i Café Ask

Tilmelding

Tilmelding senest d. 15. juni til Marie Skjelbo Justesen på tlf. 60 35 46 65 eller mju@bo-vest.dk. Husk at skrive, om du deltager i middagen - og om du har specielle ønsker (vegetar/halal) til maden.

Praktisk information

Bydelsforum afholdes i Café Ask, Digehuset 9 i Askerød. Du kan parkere bagved Stamhuset på p-pladsen ud til Godsvej.

Læs mere om Greve Nord Projektet på

www.grevenord.dk


Greve Nord Projektet HVEM

HVOR

Sekretariatsleder

Stamhuset Digehuset 9, Askerød 2670 Greve

Bo Bjerre Mouritzen bbm@bo-vest.dk, 60 35 46 61 Projektkoordinator

Stine Juul Hartmann sjh@bo-vest.dk, tlf. 60 35 46 63 Projektkoordinator

Kira Gilling Hansen kgh@greve.dk, 60 35 46 62 Projektkoordinator

Hanne Sanderhoff Degn hsd@bo-vest.dk, 60 35 46 64 Kommunikationsmedarbejder

Marie Skjelbo Justesen mju@bo-vest.dk, 60 35 46 65 Jobvejleder

Khadija Al Mohammadi kam@bo-vest.dk, 60 35 46 69

Lokalkontor Thors Kvarter 62, Gudekvartererne 2670 Greve Lokalkontor Gersagerparken 49 2670 Greve Job & Sundhedsbutikken Kildehuset 6, st.tv., Askerød 2670 Greve

Trygheds- og aktivitetsmedarbejder

Suzanne Magelund sst@bo-vest.dk, 60 35 46 67 Børn- og ungemedarbejder

Maher Khatib mkh@bo-vest.dk, 60 35 46 68

Se mere på www.grevenord.dk

Invitation, 2 bydelsforum  

Invitation til Bydelsforum - Fokus på forankring.

Invitation, 2 bydelsforum  

Invitation til Bydelsforum - Fokus på forankring.

Advertisement