Page 1

MÅNADENS LUNCH MAJ

REKLAMEN ALLA ÄLSKAR ATT HATA Alla har en åsikt om oadresserad direktreklam. Visäger att det är skräp som landar i brevlådan, det är ingen som läser den och att den digitala framfarten kommer att ta död på oadresserad direktreklam. Frågan som måste besvaras: är detta sant eller en myt. Dagens sponsor Svensk Direktreklam hade bjudit in Icebreak som föreläsare för att sprida kunskap om oadresserad direkreklam och visa att den har en framtid. "Allt kommer inte att vara digitalt, vilket vi ser tydligt när annonsörerna årligen investerar l O miljarder kronor i mediet, " säger Göran Kontin på Svensk Direktreklam. Visst talar det sitt tydliga språk, att framtiden är digital, med exempelvis över 400 miljoner användare på Facebook, varannan svensk använder sociala medier dagligen, varje dygn visas l miljard video klipp på Youtube och varje timme laddas över 4 miljoner bilder upp på Facebook. Det är en enorm stort fokus på digital kommunikation. Vi ska dock inte glömma bort att konsumtion av media är alltid i förändring. Det har visat sig gång på gång att nya medier inte tar över och slår ut de äldre medierna. Det sades att TV-reklamen skulle ta död på reklam i dagstidningen. Kommer sociala medier att ta död på traditionell direktreklam? Dagens svar är entydigt NEJ.

- Varje media kommer att leva kvar på sina meriter. Visst blir individen alltmer digital däremot väljer vi att söka efter information i olika medier beroende på vad vi söker efter. Vill vi ha ett bra erbjudande då tittar vi i brevlådan efter oadresserad direktreklam", berättar Peter Westerståbl. Icebreaks nordiska konsumentundersökning visar att det är i oadresserad direktreklam som konsumenterna hittar intressant reklam. Användandet av erbjudanden från oadresserad direktreklam ökade under 2009 jämfört med 2008. En mycket trolig faktor till detta var dåvarande lågkonjunktur som påverkar att hushållen ser om sin plånbok och vill ha det bästa erbjudandet. Undersökningen visar också hur konsumenten upplever oadresserad direktreklam och vad som händer när den har landat i brevlådan. Rätt behandlad är oadresserad direktreklam en selektiv massmediekanal, där man efter segmentering når fram till en målgrupp som är öppen för kommunikationen. Dock har du bara fyra sekunder på dig att fånga läsarens intresse. Se därför till att du är tydlig med att berätta vem som är avsändare och vad erbjudandet handlar om.

- Ska du sälja gräsklippare, se till att skicka ditt erbjudande till dem som bor i villa, berättar Maj Bonde- Teir. Det finns stora selekteringsmöjligheter med oadresserad direktreklam. Till exempel alla som bor i hus, har bil, är högutbildad, på postnummer, nära den lokala butiken och/eller kvinnor över 55 år. Undersökningen visar att 60% läser erbjudandet direkt, 23% slänger erbjudandet och 17% sparar det till ett senare tillfälle, Svensk Direktreklam, sponsor av maj månads lunch, älskar reklamen som 77% av målgruppen faktiskt vill ha. Kom ihåg - med bättre selektering kommer din träffsäkerhet att öka! Text: Marie Anderv= Foto: leebres OM ICEBREAKS NORDISKA KONSUMENTUNDERSÖKNING Har genomförts 2006, 2007, 2008, 2009 I Sverige, Norge, Danmark och Finland Intervjuat 2000 stk/år varav 500 stklland Har studerat både massmediala och direkta medier För mer information se www.icebreak.se

MÅNADENS AFTERNOON TEA MARS o

o

••

••

SPAREN PA WEBBEN GER NYA AFFARSMOJLIGHETER Med hjälp av ett prospectverktyg ser du vem som besökt din webb och kan fånga besökarna tidigt - och göra dem till kunder. I dagsläget går det att spåra det mesta på webben, men det är något relativt få företag utnyttjar för att hitta nya kunder. Björn Sperling, grundare och marknadschef på Enecto, vet hur man når resultat med internet som marknadsföringskanal. Enecto har utvecklat ett så kallat prospectverktyg, som används för att se vilka företag som gått in på din webbplats och vilka sidor som besökts. Verktyget kopplar sedan ihop ip-numret med besökaren och genererar ett leads med kontaktuppgifter. Det är inte personen som surfar som blir synligt, utan företaget. - Om du når kunderna tidigt i processen behöver de inte leta vidare och undersöka dina konkurrenter, säger Björn Sperling. Det går också att se ett positivt resultat i avslutsfrekvensen, eftersom säljarna vet

8

I

PROMISE 3 2010

BjijmSperling, grundare rrknadschef på Eneeto.

att företaget varit inne på webbplatsen ökar självförtroendet, och totalt sett blir det också färre kalla leads. Ett företag som använder sig av Enectos verktyg är Malmö Aviation, som arbetar strategiskt med att målgruppsanpassa sin webb. En kampanj börjar med en riktad anno-och ett B2B-erbjudande. prospeerve identifierar och analyserar <:Pfi" •.•

resultatet matchas med CRM. Ett urval tas till sist fram till säljarna som genomför en aktivitet. Verktyget identifierar också anonyma besökare på hemsidan och gör att det blir län att presentera specifika annonser som matchar besökarens profil till nästa gång företaget besöker webbplatsen. Det är såklart viktigt att låta besökarna på hemsidan behålla sin integritet när det sedan 2:dags för ett samtal eller ett utskick. Det är d aldrig personen som surfar som blir synlig. utan enbart företaget. Visst finns det företag som berättar att den presumtiva kunden varit inne på deras webbplats, men det är inget Enecto rekommenderar. - Det finns ingen anledning att lämna sin normala färsäljningsprocess. prospecting är tliga metodiken me;

-,,-

',en" LC;o@:i -ctc: :':es~


MÅNADENS

FRUKOST MAJ

STADSARKITEKTUR, INSTALLATION OCH SAMHÄLLSNYTTA FINANSIERAS AV REKLAM Det är inte många som kopplar ihop traditionell utomhusreklam med stadsarkitektur, installation och samhällsnytta. För många individer är detta ytterst provocerande och balansgången mellan en fungerande närmiljö och störande element är hårfin. Tänk ti Ilbaka och reflektera över hur din närmiljö såg ut för tio år sedan. Visst har det blivit bättre? Idag finns det papperskorgar, offentliga toaletter, återvinningsstationer, informationstavlor, bänkar, busskurer och lånecyklar. De stora, fula, tråkiga stortavlorna, med reklamaffischer som håller på att ramla av, är snart ett minne blott. Istället möts vi av belysta och rena reklampjäser, med budskap som når fram. Det offentliga rummets gatumöbler är inget som gemene man tänker på. De bara finns där till ens tjänst. JCDecaux är en trygg leverantör som tillsammans med kommunen möblerar det offentliga rummet och erbjuder stadens invånare transport, tillgänglighet, god miljö och nyttig samhällsinformation. De har cirka 9000 medarbetare som enkom arbetar med service och underhåll för att säkerställa att klotter och vandalism är åtgärdat inom 24 ti Il 48 timmar, I San Francisco erbjuds helautomatiska handikappanpassade offentliga toaletter. I Prag levererar JCD vackra tidningsoch blomsterkiosker. I Barcelona

Det offentliga rummets gatumöbler är inget som gemene man tänker på. De bara finns där till ens tjänst.

lånecykelstation i Göteborg med 1000 lånecyklar. Varje företag bygger på en unik historia som innehåller en persons ide till att tjäna sitt uppehälle. Jean-Claude Decaux kom på den geniala affärsiden att erbjuda reklamfinansierade gatumöbler, genom att ge bort något gratis öppnas en ny marknad upp. Han visade att reklam i väderskydd bidrar till en funktionell gatumiljö. Med unik design och ett förstklassigt underhåll skapade Jean-Claude Decaux ett komplett gatumöbelföretag och, i 1964, ett nytt medium för annonsörerna. JCD:s affårsmodell bygger på win-win-winwin situation där kommunen erbjuds olika typer av nyttigheter i utbyte mot exklusiv reklamplats under många år. Invånarnas vinst: Invånarna lever en närmiljö som är ren och vacker, en plats där man vill bo. Kommunens vinst: Kommunen erbjuder sina invånare kostnadseffektiva tjänster som förbättrar kommunens närmiljö på många olika sätt, "utan att höja skatten". JCD:s vinst: JCD tecknar långa ramavtal med kommunen och rar därmed rättigheten att sälja reklamplats. Annonsörens vinst: Annonsörer som vill nå ut har möjlighet att köpa exklusiv reklamplats på strategiska platser utan större konkurrens från andra aktörer.

återvinningsstationer för glas och papper och så tidigt som i 2003 installerades den första helautomatiska lånecykelstationen i Wien och i augusti 20 l O invigs nordens modernaste

Text: Marie Andervin Foto: Anna Schön

NYA MEDLEMMAR I MARKNADSFÖRENINGEN Camilla Arneving Communication Projectplace

Sara Leven

Manager,

Marknadsansvarig,

International

AB

Kvalitetssäkring

Varmt välkommen till

Varför är du medlem i

Marknadsföreningen.

Marknadsföreningen?

Du har precis löst ett

- För att få möjlighet att

medlemskap. Vad har du för

delta i nätverk med personer

förväntningar?

som också arbetar med

- Mina förväntningar på

marknadsföring

medlemsskapet

inspiration.

är att skapa

givande branschkontakter

som du har gått på i Marknadsföreningens

när det gäller mediakanaler, strategier, verktyg och kreativa ideer. Som förälder uppskattar jag

- Jag har varit med på Marknadsföreningens

informationsmöte

att evenemangen är spridda över dagen så att någon av tiderna oftast

planerar att delta på fler evenemang inom kon,

passar. Fakrum är att de passar så bra att jag redan hunnit vara med på

Skulle du rekommendera Marlmadsförenmgen?

flera.

- Absolut! Speciellt om

Hur hörde du talas om Marknadsföreningen? finns har jag vetat om i många år och har

länge tänkt att bli medlem men först nu kommit till skott! 6

I

PROMISE 3 2010

och för att få

Berätta om en-aktivitet

samt

hålla mig uppdaterad på nyheter

- Att Marknadsföreningen

Q-Steps AB

m

regi.

Marie Andervins artiklar i PROMISE  

Marie Andervins sätt att omfamna ny kunskap är bland annat att vara skribent i Marknadsföreningens medlemstidning. I PROMISE nr 3 2010 skrev...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you