Page 1

Familier uddannes på Sundskolen Projektet med familieklasser på Sundskolen har snart kørt i 4 år. Både elever, forældre og lærere er tilfredse med ordningen. Resultaterne er tydelige i form af tilfredse forældre og glade børn. AF MARIE BLADT APITZ FÅBORG: Forældre der bryder ud i grå af lettelse over, at de ikke er alene med alle hverdagsproblemerne. Et barn der tør at udfordre sig selv, fordi barnet nu ved, at forandring er mulig. En familie, der oplever ro om aftenen, fordi barnet ikke klager over lektier eller sengetid. For nogle er ovenstående forandringer småting. For andre kan det betyde alverden. I familieklasseprojektet på Sundskolen er det de små, men ofte altafgørende, målsætninger der fokuseres på. Tilbagemeldingerne fra forældre og elever er meget positive. - Mange forældre bliver meget overraskede over hvor lidt der skal til for at ændre en dårlig rytme i hverdagen, fortæller lærer på Sundskolen Marianne Brodersen. Sammen med pædagog Aase Madsen arbejder hun i familieklassen, som er en del af Sundskolens projekt mod social og faglig ulighed. Det samlede projekt, der hedder Væksthuset, står skoleleder på Sundskolen, Karin Basse for. Voksende Væksthus Karin Basse, har længe været optaget af specialundervisning og hjælp til elever med faglige og sociale problemer. For 2 år siden startede hun projektet Væksthuset i håb om at skabe et tilbud, så samtlige elever får en opfattelse af, at Sundskolen er deres skole. Lignende projekter er set i resten af Danmark, men da sådan noget skal tilpasses hver enkelt skole, har Sundskolen udviklet sin egen metode, fortæller Karin Basse. - På sundskolen har vi samlet alle vores ressourcer ét sted, og hiver dem frem i forhold til hver enkelt elevs behov. Det er det anderledes ved vores projekt, siger hun. Det er nødvendigt med en fælles indsats fra både elever, lærere og forældre, når Væksthuset skal hjælpe de mange forskellige grupper af svagt stillede elever. Væksthusets målgruppe spænder nemlig bredt og dets formål er at tage hånd om elever med både faglige problemer, Adfærds-, kontakt- og trivselsproblemer samt elever med dansk som 2. sprog. Der udover er projektet med familieklasser også blevet en del af Væksthuset. Familien gør en forskel Familieklasserne startede på Sundskolen for ca. 4 år siden og er et tilbud til alle børn og forældre. Det væsentlige er, at alle parter selv skal ville det og deltager aktivt. En gang om ugen mødes elever og forældre med en pædagog og en lærere fra Sundskolen. Her arbejdes der med særlige indsatsområder, der både kan have udgangspunkt i den daglige undervisning i elevernes klasser, men også i familiernes hverdag. - Børnene laver selv et mål, som skal være enkelt og håndgribeligt. Det kunne eksempelvis være at lave sine lektier, spise morgenmad eller at komme til tiden, fortæller lærer i familieklassen Marieanne Brodersen.


Det er vigtigt, at børnene føler ansvar for egen indlæring og udvikling. Når de når deres mål, vil de have en følelse af at have klaret det selv, hvilket giver dem gåpåmod og lysten til at udvikle sig yderligere. Forældrene får også meget ud af familieklasserne, da sparringen med andre forældre giver gode idéer til skolehjælp til eleverne, og samtidig kan forældrene se, at de ikke står alene med de klassiske problemer i børneopdragelsen. Efter 12 uger i familieklasse har elever og forældre fået en masse redskaber til fremover at løse eventuelle problemer. Det ses typisk, at eleverne får mod på mere, samt en stor vilje og lyst til at blive bedre til andre ting. Forældrene har sideløbende opdaget, at fokus og små ændringer kan skabe store forandringer i familiens hverdag. Smil og roser holder hjulene igang Både projektet med familieklasserne og Væksthuset vil fortsætte fremover. De gode resultater har bekræftet personerne bag projektet i, at de er på rette vej i kampen mod social og faglig ulighed. - Vores overordnede mål med projektet er selvfølgelig, at der ikke er brug for os længere, men reelt set er det ikke en mulighed. I stedet ser vi det som målsætning, at mindske indstillingen af elever til pædagogisk og psykologisk konsulent, siger skoleleder Karin Basse. Indtil videre er der ikke lavet målbare resultater i forhold til indstillingen af børn, men de positive tilbagemeldinger giver indtryk af, at familieklasserne og Væksthuset til sammen har forbedret rigtig mange børns liv. De mange smil og positive kommentarer er med til at give medarbejderne på Sundskolen lysten til at forbedre og udvikle projektet yderligere i fremtiden.

Familier uddannes på Sundskolen  

Sundskolen i Faaborg har succes med deres Væksthus-projekt, der bl.a. indeholder uddannelse af familier.

Familier uddannes på Sundskolen  

Sundskolen i Faaborg har succes med deres Væksthus-projekt, der bl.a. indeholder uddannelse af familier.

Advertisement