Page 1

UREJANJE BESEDIL – PREVERJANJE ZNANJA 2 (14.1.2013) 1. nal 6t

2. nal 6t

3. nal 6t

4. nal 12 t

30 – 26,5

26 – 22,5 pd(4)

22 - 18

17,5 – 13,5 zd(2)

odl(5)

db(3)

1. Strojna oprema računalnika. V okvir zapiši ime strojne opreme na sliki in med katere enote strojne opreme spada. (Besedilo natipkaj v okvir!)

/6

2. Dopolni tabelo : MERSKE ENOTE v računalništvu IME MERSKE ENOTE bit Bajt (Bayt)

OZNAKA b B

VELIKOST ? ali ? ? bitov


kilobajt megabajt

KB ?

? bajtov ? KB

/6

3. Naslednje izraze izpišite pravilno z uporabo možnosti podpisano in nadpisano. Prodam 133 m3 bukovih drv. 102=100 103=1000 Kemijske spojine: H2SO4 (žveplena kislina) H2O (voda) C2H5OH (etanol) SiO2 (silicijev dioksid)

4.

Besedilo uredi po navodilih -

Vse pisava Comis Sans MS oba naslova velikost 16 pt, krepko, rdeče barve, levo poravnana, oštevilčena, ostalo 12 pt, , pisava črne barve,obojestransko poravnano, vir desno poravnan, vstavi dve primerni računalniški sliki-uporabi tesno oblivanje

Shrani v svojo mapo v mapi UBE, ki jo imaš na računalniku z imenom PREVERJANJE 2 (Kriterij urejanja - pisava (1t), barva (1t), oštevilčeno(1t) , poudarjeno oz. krepko (1t), sredinska poravnava (1t), obojestranska poravnava (1t), vstavljanje slike(2t), oblivanje(2t, shranjevanje (2t).)


Procesor Procesor je osrednji del računalnika. V mikroračunalniku je procesor po navadi en sam čip - mikroprocesor. V večjih računalnikih je sestavljen iz več čipov. Delovanje pa je v vseh računalnikih podobno. Procesor obdeluje informacijo. Prejema programske ukaze in podatke. Ukaze drugega za drugim izvršuje, s podatki pa dela, kar mu velevajo ukazi. Lahko na primer prejme dve števili ter ukaz, naj ju sešteje. Vzame prvo število in ga posadi v za to namenjeni pomnilniški prostorček. Potem vzame drugo število in ga prišteje prvemu. V pomnilniškem prostorčku je zdaj vsota obeh števil. Procesor jo lahko pošlje na zaslon, če dobi na primer tak ukaz. To zveni kaj preprosto in v resnici se procesor ne ukvarja kar naravnost z zapletenimi operacijami. Te vedno obdela z vrsto preprostejših. Ker pa je tako zelo hiter - v eni sekundi lahko na primer opravi več milijonov preprostih operacij - lahko hitro rešuje tudi težke naloge. ROM in RAM ROM in RAM - sliši se, kot da gre za brata iz pravljice. Res sta nekako v sorodu. Oba sta namreč računalnikova pomnilnika. V obeh se shranjuje informacija. V pomnilniku je informacija shranjena v nekakšnih predalčkih. Pri hišnih računalnikih gre v vsak predalček osem bitov informacije. Drugi računalniki imajo lahko tudi večje predalčke. Ko računalnik spravi informacijo v kak predalček, določi predalčku število. Tako lahko kasneje informacijo brez težav najde. Velikost računalnikovega pomnilnika je odvisna od zmogljivosti njegovega procesorja. Razlika med ROM-om in RAM-om pa je vendarle precejšnja, tako kot je po navadi med brati. V ROM-u je informacija že vpisana, ko računalnik kupimo. V njem so po navadi programi, ki jih računalnik nujno potrebuje. Informacije v ROM-u navadno ne moremo zbrisati. Zato se ta pomnilnik imenuje trajni. RAM je delovni pomnilnik. Vanj računalnik spravlja informacijo med delom in jo iz njega jemlje. Ob izklopu računalnika se cel RAM izprazni. Vir: Samo Kuščer, Edo Podreka - Logo in računalnik (odlomek)

Hardware preverjanje  

test na temo strojne opreme

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you