Page 1


Glagoljica Učenici 4.a razreda imali su zadatak napraviti slova glagoljice. Napravili su ih u 3D jer u 1.a razredu je dijete koje je visokoslabovidno (5%-10% vida).

Relly Matematički pojam zamijeniti odgovarajućim hrvatskim nazivljem. Učenici su dobili zadatak da matematičke pojmove zamijene odgovarajućim hrvatskim nazivljem; kada je skupina uspješno riješila sve zadatke mogla je preuzeti zadatke za sljedeću aktivnost. Skupina koja je prva završila s rješavanjem svih zadataka je pobijedila.

Složimo poslovice Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka je skupina dobila narodne poslovice. Poslovice nisu bile cjelovite, već razdvojene na dva dijela. Zadatak je bio složiti cjelovitu poslovicu. Čitanjem poslovica trebali su zaključiti što je to poslovica i čemu služi. Učenici su trebali obratiti pozornost i na prenesena značenja riječi u poslovicama. Sljedeći zadatak bio je izmisliti i napisati svoju poslovicu. Svoje poslovice i ranije složene narodne poslovice lijepili su na listove izrezane od kolaž-papira te ih stavljali na Drvo mudrosti.

Rebusi Suradnički smo rješavali rebuse prikazane u prezentaciji.

Germanizmi u hrvatskom jeziku Učenici su od svojih baka čuli njemačke nazive, a zatim su ispisivali hrvatske književne nazive (npr. ajziban- željeznica, farbati-bojati), itd.


Trčeći diktat Učenici su podijeljeni u 4 skupine po 4 učenika. Na trakama su napisane rečenice ( 4 rečenice- koliko je članova skupine). Jedan učenik iz skupine trči prema ploči, čita rečenicu i vraća se svojoj grupi da joj izdiktira pročitanu rečenicu. Pobjeđuje skupina koja završi prva i sve točno napiše.

Pitalice, zagonetke Djeca su dobila pitalice i zagonetke te su uz pomoć roditelja otkrivali o čemu je riječ.

Tangram Djeca su uz pomoć slagala tangram, najprije kvadrat, a onda po shemi razne životinje.

Mućni, pa čučni Učenici stoje na mjestu u razredu. Učiteljica (voditelj igre) čita tvrdnje. Ukoliko je tvrdnja točna, učenik će čučnuti, a ukoliko je netočna, učenik ostaje stajati. Igra se igra na ispadanje. Tvrdnje su kartice iz Brojopolija ( Imenice su...Glagoli su...).

Jezična igra Leti, skače, pliva, hoda... Učiteljica upućuje djecu na pažljivo slušanje. Izgovara različite jednostavne tvrdnje. Ako je tvrdnja točna, djeca trebaju ustati i okrenuti se oko svoje osi. Tvrdnje su poput: mačka mijauče; pas pjeva; riba trči...

Igramo se riječima: rad u paru Imenovati predmete i bića na slikama na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku te to napisati i na glagoljici.


Vježba pisanja imena naseljenih mjesta u Hrvatskoj Učenici su nabrajali te na plakat zapisivali imena naseljenih mjesta u svojoj domovini vježbajući pritom pisanje velikog početnog slova u imenima naseljenih mjesta.

1,2,3,4,5=činkvina Učenici 5.r. na dva školska sata uče i pišu narodnu talijansku pjesmu činkvinu. Sami odabiru temu. Kreativno oblikuju činkvine i njima ukrašavaju školski pano.

Bingo abeceda Zajednička aktivnost 1. i 4. razreda, izvlačila sam kartice sa slikama, a oni su morali pokriti prvi glas/slovo ukoliko su je imali na kartici.

Predstavljanje pridjevom Učenici su se predstavili jedni drugima tako da su rekli svoje ime i jedan pridjev koji počinje istim slovom kao njihovo ime, a koji ih najbolje opisuje.

"Tko će prije" Učenici su podijeljeni u tri skupine i stoje u koloni. Na ploči se nalaze po četiri papira za svaku skupinu. Na svakom od papira piše Č/Ć/IJE/JE. Učenici u vremenu od tri minute trebaju napisati što više riječi koje u sebi imaju slovo Č. Zajedno provjeravamo točnost riječi i za svaku riječ dijelimo jedan bod. Zatim to isto rade tri minute sa slovom Ć te sa skupovima IJE i JE.

Zagonetke Učenici su podijeljeni u 5 skupina te je svaka skupina dobila po 3 zagonetke koje su odgonetnuli i prezentirali ostalim skupinama.


Brojalice Učenici izgovaraju poznate brojalice. Jedan započinje govoriti, a ostali koji ju znadu nastavljaju izgovarati s njim na glas. Učimo nove brojalice. Stojimo u krugu, jedan učenik izgovara brojalicu brojeći učenike te tako stvaramo skupine. Učenik koji ispadne broji novu brojalicu i tako dok se ne podijelimo u pet skupina.

„Igra tišine“ Svaki učenik izvuče jednu rečenicu (rečenica ima onoliko koliko ima učenika u razredu). Cilj igre je pažljivo pročitati izvučenu rečenicu te slijediti uputu u njoj. Da bi igra uspjela učenici se moraju pažljivo slušati. U učionici ne smije biti ometajućih zvukova.

Memory Pridruži sličici odgovarajuću riječ.

Stvaramo rečenice Na zadanu sličicu stvaramo rečenicu https://www.bookwidgets.com/play/B6KKS - autor: B. Pastuović

Brzalice Naučiti napamet jednu ili više brzalica.

Kartamo se kartamo Učenici su se kartali ( u skupinama od četvero) na način da su jedan po jedan izvlačili kartu sa stola. Na svakoj karti je zadatak koji učenici trebaju riješiti i broj bodova koji nosi točno riješen zadatak. Učenici kontroliraju točnost riješenih zadataka unutar skupine. Zadatci se rješavaju usmeno.


Prisjetilica - vježba koncentracije i pažnje Dijete pažljivo promatra sliku nekoliko sekundi, zatim se okreće leđima i odgovara na pitanja. Mogu se postaviti i provokativna pitanja, npr. o tome čega na slici nema.

Vrste rečenica Učenici su od početnog slova svog imena trebali napisati određeni broj rečenica (ovisno o imenu) koje smo učili (!?. rječca LI i niječnica).

Pišemo krasopisom Posjet Hrvatskom školskom muzeju i sudjelovanje u radionici: Pišemo krasopisom

Domino s riječima suprotnog značenja Igru igra više učenika. Učenici dobiju jednak broj domina( plastificirani kartončići s riječima) Slažu domino sa riječima suprotnog značenja. Pobjednik je onaj učenik koji je prvi ostao bez kartončića.

Pitalice Svi su podijeljeni u 5 grupa. Svatko na stolu ima 10 pitalica. Jedna osoba izvlači pitalicu i pita osobu desno do sebe. Ako ta osoba ne zna odgovor onda pita osobu do nje i tako redom sve dok netko ne pogodi točan odgovor. Ona osoba koja pogodi odgovor izvlači pitalicu i nastavlja pitati osobu desno od sebe. Nije bit brzina već točnost.

Pjesma Čudna zvona, R. Zvrko Učenici su za zadaću naučili napamet pjesmu Čudna zvona. U skupinama po četiri učenika su dobili tu pjesmu na papiru, ali je


sadržavala višak riječi. Zadatak je bio prekrižiti suvišne riječi. Pobjednik je skupina koja je imala najmanje pogrješki.

Na slovo, na slovo... Popis imenica, glagola i pridjeva (stvoriti popis novih, manje korištenih riječi u kojima prepoznajemo vrste riječi... svaki je učenik slagao riječi prema svojim inicijalima)

Upisivanje hrvatskih naziva matematičkih pojmova. Zamijeni odgovarajućim hrvatskim nazivljem: radijus ________________ produkt ________________ dijametar ________________ paralelni pravci ________________

centar

________________

simetrije

kontraprimjer

________________ ________________

divizor volumen

________________ baza ________________ suma ________________

Činkvina - talijanska narodna pjesma od 5 stihova. U prvom stihu napiši 1 IMENICU koja je tema činkvine, u drugom 2 PRIDJEVA koja se odnose na imenicu iz prvog stiha, u trećemi 3 GLAGOLA vezana uz imenicu iz prvog stiha, u četvrtom izraz od 4 RIJEČI kojima ćeš objasniti imenicu iz prvog stiha, a istodobno izreći svoj stav prema toj temi, u petomi IMENICU koja će dati sažetak, obuhvatiti misaono sve što si želio/željela izreći, a vezano je uz temu o kojoj pišeš.

Pomiješani slogovi Pjesmu o bojama Mladena Kušeca rastavili smo na slogove, slogove smo pomiješali i zadatak učenika je bio pravilno složiti pjesmu. Učenici su bili podijeljeni u 4 grupe i svaka grupa je slagala jednu kiticu. Uspješno su složili pjesmu, nakon toga su lijepili kiticu po kiticu na hamer papir.


Igra memorije - pisac i njegovo djelo Čitanje: Basne, Gustava Krkleca. Basne čita naš gost u razredu, profesorica Vinka Burolo.

Imenice svuda oko nas Traženje imenica u određenom vremenskom roku. Označavanje vlastitih i općih imenica. Rad u 4 skupine.

Igre asocijacija Učenici su bili podijeljeni u dvije grupe po 10 učenika kako bi bilo dinamičnije i aktivnije. Svaka je grupa imala drugačiju igru s time da je jedan učenik/ca bio voditelj koji je imao/la rješenja, a ostali su pred sobom imali prazne tablice kako bi upisivali polja i došli do rješenja po poljima A,B,C,D te do konačnog rješenja. Tijekom sata jedna je grupa uspjela odigrati tri igre asocijacija, a druga četiri igre asocijacija. Pojmovi i rješenja bili su iz hrvatskog jezika, medijske kulture, književnosti i sl. Generalna, konačna rješenja su bila: vrste riječi, pjesma, bajke, basne, film.

Igra rječnika i jezičnog izražavanja "Pogodi tko sam" Učenicima se podijele kartice s imenima predmeta. Karticu vidi samo taj učenik. Ostali učenici postavljajući pitanja trebaju pogoditi skriveni pojam.

Odredi glas č i ć u riječi Prepoznati predmet na slici, rastaviti riječ na glasove i staviti sličicu ispred slova koje ima u toj riječi. Za točan odgovor dobije se jedan bod. Pobjednik je onaj tko skupi više bodova.


Rješavanje križaljki Boje na talijanskom jeziku, opća kultura, priroda i društvo. Uz križaljke rješavali su i osmosmjerke gdje su vježbali vizualnu percepciju.

Potraži odgovarajuću košaricu za riječi Učenici i mame podijeljeni su u 6 skupina. U svakoj skupini bila su četiri igrača. Jedna mama i jedan učenik dobili su zadatak pratiti tijek igre. Svaka skupina dobila je omotnicu u kojoj se nalazilo 30 riječi kojima je nedostajalo Č, Ć, IJE, JE, DŽ i Đ. Na znak, otvorili su omotnice i dopisivali zadano. Jedan član skupine raznosio je kartice sa riječima u košarice koje sam prije igre razmjestila po učionici. Pratili smo tijek igre i zapisivali redoslijed izvršenja zadatka. Nakon što su sve skupine završile prvi dio igre, provjeravali smo točnost. Kako je svaka skupina imala kartice u drugoj boji, na kraju smo lako utvrdili tko je u igri bio najtočniji.

Pjesmu" Na visokoj nozi" čitali smo brzo, sporo, glasno, tiho, a na kraju smo mijenjali otvornike ( pokušali smo pročitati riječi samo s otvornikom a, zatim s e, i, o u...). Lomili su se jezici, a lica su bila ozarena osmijehom!

Pismo prijatelju Prije obrade lektirnog djela (1. razred) i obrade pjesme (3. razred) učenici razmišljaju kome bi se ovo djelo moglo svidjeti i zašto te mu pišu pismo.


Tko sam? Igra pogađanja zagonetne životinje. Učenik je leđima bio okrenut ploči. Na ploči je pisao naziv životinje. Učenici su pomažući učeniku govorili osobine te životinje . Nije bilo pobjednika, a učenici su na ovaj način koristili govorne vrednote i osobine likova koje su zapamtili čitajući književna djela.

Dopunska slova Napišite riječ LUKA odozgo nadolje , a zatim paralelno i odozdo nagore. l . . a u . . k k . . u a . . l Između prvih i posljednjih slova napišite dopunska slova tako da načinite četiri nove riječi. Dalje se zamisli bilo koja riječ, napiše odozgo nadolje i odozgo nagore, a zatim ispunjava prostor s dva, tri, četiri slova, prema dogovoru. Može se natjecati u brzini ispunjavanja. Pobjeđuje onaj igrač koji prvi riješi cijelu ispunjaljku. Rješenje se priznaje ako se zna objasniti značenje svake riječi koje su upisane.

Bingo sa slovima Učenici su imali po 2 kartice ( 6 slova na kartici ), a učiteljica je pokazivala slike - početno slovo slike trebalo je prekrižiti na kartici

Bingo: Abeceda Učenici imaju listiće sa slovima (3x5). Učiteljica izgovara slova te ako učenici imaju to slovo na listiću zaokružuju ga. Pobjednik je učenik koji prvi zaokruži sva slova.

Pogodimo o komu ili čemu je riječ – zagonetke Ne otkrivenu zagonetku oslikavali su i nizali u obliku stripa. Brzina i natjecateljski duh izraženi.


Kako su se igrali naši stari Učenici su na satu tjelesne i zdravstvene kulture u glavnom dijelu sata bili podijeljeni u skupine. Svaka skupina je igrala jednu od igara: Olimpijada, Kipovi, Crvena kraljica i Kraljice, koliko ima sati. Svi učenici prošli su sve stanice. U završnom dijelu sata igrali smo igre Ide maca oko tebe i Mi smo djeca vesela.

Stvaranje zajedničke bajke Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Prema zadanom naslovu svaki učenik napiše u svoju bilježnicu uvodnu rečenicu. Potom bilježnice "putuju" susjednom učeniku u skupini u smjeru kazaljke na satu. Učenik koji je primio tuđu bilježnicu nastavlja pisati jednu (sljedeću) rečenicu bajke. Pri tom treba pažljivo pročitati prethodnu rečenicu koju je netko drugi napisao i nastaviti pisati radnju tako da ima smisla. Svaka bilježnica "putuje" nekoliko krugova koliko je potrebno da se bajka dovrši i vrati vlasniku. Prilikom pisanja poželjno je da bajka bude šaljiva ili sadrži što više šaljivih riječi.

Otkrivalica U okvir igre Otkrivalica (https://creactivity.hr/en/product/pic-a-boo) jedan učenik stavi crtež nekog predmeta. Slika se polako otkriva, a igrači trebaju prema malom vidljivom dijelu nacrtati što misle da crtež prikazuje. Ukoliko otkriju, rješenje trebaju izreći na engleskom.

Riječi, riječi Iz koverte sa slovima iz slovarice svaki član ekipe nasumično izvadi 2 slova, sva se slova stave na sredinu i igrači smišljaju što više riječi u minuti.


Poslovice Učenici su dobili narodne poslovice. Poslovice nisu bile cjelovite, već podijeljene na dva dijela te ih je trebalo spojiti u cjelovitu i smislenu poslovicu. Potom su tako složene poslovice lijepili na zelene listove, a listove postavili na „Stablo mudrosti“. Svaki je razred načinio svoje stablo. Čitali smo poslovice sa stabla, uočavali njihovu strukturu i tumačili prenesena značenja koja se kriju u njima, a koja nam prenose mudre poruke. Završni dio aktivnosti bio je pisanje vlastitih poslovica.

Basnoprikazni prstosusreti Članovima skupine su ponuđene tri basne. Trebaju odabrati jednu koju žele prikazati u obliku lutkarske predstave. ALI- lutke će biti ruke. Isprobavanje mogućnosti "lutaka": Pokrenite prste, neka prošetaju po stolu, poskoče, polete.... - nisu li to prave životinje? Dodajte glasanje, zvukove... I eto prave predstave!

Šatrovački govor Smišljamo riječi gdje svakom od slogova (ovisno na koji otvornik završava) dodajemo nastavak-pe/pi/po/pu.

Domino s riječima suprotnog značenja Na plastificiranim papirima su riječi i njihova suprotna značenja. Spajamo parove u igri Domino.

Mudre izreke Interpretacija kratke priče Dva potočića R. K. Jeretova koja poručuje: Dobro je poslušati savjet iskusnijih. Objašnjavanje izreka iz čitanke Individualni rad: Pripremljene po četiri izreke o uspjehu, radu, prijateljstvu, sreći i iskustvu napisane u 4 različite boje učenici


individualno izvlače. Na papir lijepe izreku i objašnjavaju značenje (tumače je) te prema želji slikaju. Rad u skupinama (6 skupina po 4 učenika): Slijedi formiranje u skupine prema bojama, predstavljanje svoje izreke članovima skupine te zajedničko zaključivanje na što se donose sve izreke u skupini. Skupine dobivaju veći papir na koji pišu ključnu riječ i stvaraju zajednički plakat koristeći individualne uratke. Prezentacija: Skupine prezentiraju svoj plakat prema dogovoru.

Brojalica Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Sjede u krugu. Svaki učenik lijevu šaku drži ispod šake učenika do sebe, a desnu iznad šake drugog učenika. Broje brojalicu 'En, ten, tini' i u isto vrijeme prate ritam pljeskanjem. Na riječ 'Bum' jedan učenik treba pljesnuti drugoga. Ako uspije, ostaje u igri. A ako ne uspije - ispada. Igra se igra dok u krugu ne ostane samo jedan učenik.

Slika govori 1000 riječi Igra se u parovima. Učenici dobivaju sliku, a svatko gledajući sliku mora ispisati sve imenice/glagole/pridjeve uočljive na slici. Logopedica na ploči ispisuje ukupan broj riječi. Pobjeđuje onaj par koji ima točan broj po vrsti riječi ili najbliži broj ukupnom broju riječi. Slika govori 1000 riječi (PN) – učenici dobivaju sliku, a svatko gledajući sliku osmišljava svoju priču. Radi se u grupi od 4 učenika. Učenici moraju osmisliti drugačije naslove i prema naslovu smisliti različite priče. Sve što se smije ponavljati su imenice koje vide na slici. Sve što tad vide je trenutak, ali postojalo ono prije i doći će ono poslije. Smislimo priču!!!

Brzalice (na temelju ponuđenih i pročitanih brzalica učenici su u skupinama izmišljali kratke brzalice te ih prezentirali)


Učenici 6.razreda napravili su prezentaciju o povijesti Hrvatskog jezika i pozvali su naš 2.b u goste. Iz priče „Malo plavo, malo crveno” ispisati što više imenica u zadanom vremenu.

Rješavanje zagonetki, pitalica, pojašnjenja mudrih izreka Učenici su imali zadatak prikupiti što više zagonetki i pitalica, te jedni drugima zadavati po skupinama, pobjednici su bili oni koji su uspjeli zajednički odgonetnuti što više zagonetki. Mudre izreke- objašnjenje nekih starih narodnih izreka, npr. Tko umije njemu dvije, Tko se posljednji smije, najslađe se smije, U laži su kratke noge itd.aktivnost je trajala 2 školska sata- na kraju smo sve pitalice i zagonetke uvezali u malu zajedničku zbirku

Igre riječima - u vremenu od 60 sekundi treba riješiti razne igre riječima .

Oblikovanje riječi tijelom - na satu Tjelesne i zdravstvene kulture učenici su tijelima oblikovali zadane riječi

Razgovornica Knjižničarka škole objasnila je i približila djeci značenje materinjeg jezika uvodnim predavanjem. Nakon uvodnog predavanja djeca zaključuju kako među njima djeca imaju različite materinje jezike hrvatski, romski, mađarski.

Relly - dopuni matematički pojam s ije/je te č/ć. Zagonetke Podijelila sam učenike u dvije grupe. Svaka grupa je imala 5 zagonetki napisanih na svojoj strani ploče. Trebali su u što kraćem roku pronaći odgonetku koju je glasnogovornik pročitao.


Rad u skupinama: Svaka je skupina dobila različite vrste zagonetaka. Uz zagonetke su dobili i rješenja u obliku crteža. Zadatak je bio odgonetnuti zagonetku na način da se odgovarajući crtež pridruži zagonetki. Nakon odgonetavanja učenici su morali zaključiti što je to zagonetka i od kojih se dijelova sastoji te objasniti prenesena značenja riječi u pojedinim zagonetkama. Nakon toga je svaka skupina morala smisliti svoju zagonetku i nacrtati njezin odgovor. Sve zagonetke i njihova rješenja nalijepili su na papire i načinili plakate.

Zatvori oči Učenici sjede u krugu zatvorenih očiju. Prvi učenik kaže rečenicu koju drugi ponovi i doda svoju rečenicu ( primjerice, 1: Jučer sam u gradu vidjela poznatog pjevača. 2: Kupovao je sladoled kćerkici….). Na kraju nastane cijela priča koju učenici potom trebaju po sjećanju zapisati. Na taj način ćemo dobiti različite priče. Kroz godinu, a vezano uz godišnja doba, blagdane i druge istaknute datume zadajem učenicima da napišu nekoliko riječi koje se koriste u njihovoj široj obitelji.

Meine Email Učenici su napisali prijateljima Email i zatim ga preveli na njemački jezik uz pomoć obrasca sa započetim riječima.

Osmosmjerka Uz pomoć roditelja učenici su tražili zadane riječi u osmosmjerki.

Frazemi Igre za 4. razred u kojima smo otkrivali frazeme, objašnjavali ih i tražili im porijeklo, koristili Internet.


Uhvati glas Sudionici se dogovaraju koji glas "love" (npr. glas m). Učiteljica izgovara riječi, a djeca trebaju čučnuti kada čuju dogovoreni glas u toj riječi.

Kviz : Pitalice-zagonetke Učenici su se u parovima natjecali u pogađanju zagonetki-pitalica. Jedan drugome su čitali pitanja i pogađali odgovore. Pomagači su im bili roditelji.

Čarobno smanjivanje Učenik izvlači karticu na kojoj je napisana imenica. Maše čarobnim štapićem i tu imenicu pretvara u njenu umanjenicu izgovarajući čarobne riječi. Primjer: imenica PLOČA- Mahni štapićem i reci: „Pločo, postala si pločica!“

Priča iz vrećice Rad u grupi Svaka grupa dobiva vrećicu s 10 predmeta koji međusobno nemaju nikakvu vezu. Zadatak sastaviti priču u kojoj će biti upotrijebljeni nazivi svih predmeta.

Govorenje i pisanje riječi koje počinju, imaju u sredini i na kraju glasove/slova ČiĆ Učenici su se prisjećali i nabrajali sve riječi koje znaju, a sadrže glasove/slova Č i Ć. Riječi su zapisivali u razredni rječnik . Taj će im rječnik služiti kako bi pravilno govorili i pisali te riječi u svom govornom i pisanom izričaju.

A kao AKROSTIH Učenici šestog razreda na dva školska sata smišljaju u pišu akrostih svojega imena. Kreativno oblikuju akrostihove i njima uređuju školski pano.


Smisli najdužu rečenicu Učenici su osmišljavali što dužu rečenicu u kojoj su sve riječi trebale početi na zadano slovo. Učenci su bili vrlo kreativni, domišiljati i brzi. Bilo je lijepih i dugačkih rečenica kao na primjer Poljuprivrednik Petar prijevozi punu prikolicu pijeska. Krapinski konj kreće k kravi Kikici.

"Država, grad na hrvatski" Učenicima su podijeljeni prazni A4 papiri. Trebaju, svatko za sebe, nacrtati križaljku kao za igru Država, grad, rijeka... ali za pojmove iz hrvatskog jezika (imenica, glagol, pridjev, predmet, ime). Učiteljica odabire slovo i učenici u periodu od 2 minute zapisuju po jednu riječ u svaki stupac koja počinje tim slovom.

Slovo - rečenica Svaka skupina na stolu ima vrećicu sa slovima. Jedan učenik iz skupine izvlači slovo i izgovara ga na glas. Svaka skupina što brže mora napisati rečenicu u kojoj ima što više riječi koje sadrže to slovo.

„Zuje“ Svaka skupina dobije vrećicu (kovertu) sa istim riječima na različitim bojama papirića. Na zidovima učionice nalaze se vrećice u koje trebaju stavljati riječi sa č, sa ć, ije i je. U zadanom vremenu (3 – 5 min) jedan član skupine raznosi riječi u vrećice – sortira jednu po jednu riječ. Ostali članovi skupine za to vrijeme razvrstavaju riječi i upućuju ga kamo treba riječ „ubaciti“. Nakon isteka vremena kontroliraju se ubačene riječi, broj točno ubačenih riječi po grupama prepoznaje se po boji papira.


Tipkamo, tipkamo Magnetnim slovima tipkamo (slažemo) riječ prema izvučenoj sličici

Vješala Otkrivamo zadanu riječ ili riječi, rečenicu https://www.bookwidgets.com/play/T6K2T, autor: B. Pastuović

Brzalice Naučiti napamet jednu ili više brzalica.

Igra tiho - glasno na slovo... Dogovorimo slovo koje će biti početno slovo svim riječima koje ćemo izgovarati. Istovremeno treba pratiti moju ruku kojom diktiram glasnoću govora, ruka spuštena skroz doje je jako tiho... što je ruka više postavljena učenici izgovaraju riječi glasnije...

Imenice Učenici su od početnog slova svog imena trebali napisati određeni broj imenica (ovisno o imenu).

Igramo se imenicama Čitanje polaznog teksta na različite načine (sporo, brzo, tiho, glasno i tako da mijenjamo otvornike) Natjecateljske igre s imenicama: 1. tko će prije ispisati sve imenice 2. tko će prije pretvoriti imenice u uvećanice 3. tko će prije pretvoriti imenice u umanjenice

Osmosmjerka Radi se u paru, roditelji i djeca. Cilj je pronaći sve pojmove u osmosmjerci.


Rebusi - učenici su u skupinama rješavali desetak lakših i težih rebusa primjerenih njihovom uzrastu.

Kockica i glasovi Potrebna je kockica za igru Čovječe ne ljuti se! Svakom broju kockice odgovara jedan glas/slovo. Njega učenici sami izvuku i zapisuju na ploču. Baca se kockica redom. Onaj broj koji se okrene – slovo – zadatak je da na njega učenici napišu što više točnih riječi. Ako su sve riječi točne učenik dobije 3 boda. Cilj: skupiti što više bodova

Pravilno upisati ije/je te č/ć u nazive matematičkih pojmova Dopuni s ije/je i č/ć: kružni is___ecak kružni ods___ecak kružni v___enac d___litelj geometrijsko t___lo kor___n približna vr___dnost

Kružna priča Svi sjedimo u krugu. U sredini kruga se nalaze već napisane riječi na karticama okrenute na poleđinu kako učenik ne bi vidio koju riječ izvlači. Svatko izvlači jednu riječ. Od riječi mora osmisliti rečenicu, a rečenica mora biti vezana uz priču. Igra se igra sve dok se sve riječi ne izvuku. Na kraju zadnji koji igra mora ispričati cijelu priču.

Otkrivanje naziva bajki, igra na pametnoj ploči Učenici ilustriraju u paru basne. Na papir lijepe već otisnute basne i ilustriraju ih radeći s prijateljem u klupi.

Igra "Složi riječ" Učenicima se podijele kartice sa sličicama pojmova. Zadatak je izdvojiti prve glasove riječi na karticama te pomoću kartica sa slovima složiti novu riječ i pročitati je. Pobjednik je najbrži par.


Igramo se glagoljicom U uvodu sata sam učenike upoznala s pismom glagoljice te je projicirala na platnu u učionici. Nakon razgovora i njihovih dojmova odlučili smo se poigrati glagoljicom tako da smo ispisivali slova, imena i prezimena učenika te njihovih članova obitelji.

Bingo Podijele se kartice sa napisanim riječima. Vođa igre izvlači slova i govori ili samo pokaže slovo. Ako na kartici ima riječ sa tim početnim slovom, pokrije se. Tko prvi pokrije sve riječi je pobjednik i mijenja mjesto sa vođom igre.

Otkrivanje tajnih poruka na tajnom pismu - grupni rad- učenici su dobili abecedu sa znakovima. Te poruke su morali odgonetnuti i postupiti prema uputama iz poruke.

Od imenica, glagola i pridjeva do rečenica Skupine su kao prvi zadatak u ovoj igri u dobivenu tablicu trebale napisati po 5 imenica, glagola i pridjeva. Pročitane su riječi koje su zapisali. U drugom dijelu igre trebali su od napisanih riječi sastaviti rečenice. Kako su neki pisali prve riječi kojih su se sjetili, bilo je zabavno pratiti kako su se mučili da na kraju dobiju smislene rečenice. Napisane rečenice predstavnik svake skupine je pročitao, a ostale skupine komentirale su uspješnost obavljenog zadatka.

Zagonetke Za zadaću sam im zadala da donesu neku zagonetku. Zabavili smo se odgonetavajući i crtajući odgonetke.


Izrada plakata Najljepše je biti dijete (1. razred) i Proljetna kiša (3. razred).

A, BE, CE, DE… Od skupina slova RA, VO, TK, DK, JK, KTT mogu se načiniti riječi ako se svako slovo pročita onako kako se čita pojedinačno ili kad stoji u abecednom redu. (a -a, b - be, c -ce, d - de…) Rješenje: era, veo, teka, deka, jeka, katete. Učenici jedne skupine zadaju svoju skupinu slova, druga skupina rješava, zatim se izmjenjuju. Pobjeđuje skupina s više načinjenih riječi.

Zagonetke a) Učenici su rješavali zapisane zagonetke unutar skupine b) Skupine su se natjecale u zadavanju i pogađanju zagonetki Zelene je boje. Svi za nj znaju. Jednom u godini svi ga sanjaju. ( Osmislile: Karla, Gabrijela, Marta )

Frazemi Učenici su dopunjavali frazeme imenicama ili pridjevima, povezivali početak i kraj frazema, tumačili značenje i primjenu u praksi, otkrivali porijeklo frazema vezanih uz imena osoba.

Pitalice (V. Halovanić) Podjela po skupinama; tko će prije u zadanom vremenu pronaći što više odgovora na zadane pitalice.

Na slovo na slovo Djeca su morala na zadano slovo smisliti što više imenica, pridjeva ili glagola ovisno što bi zadao pojedini sudionik - pobjednik.


Tajanstvena kutija U limenu kutiju učiteljica je prije nastave spremila škare. Učenici su morali pogoditi koji se predmet nalazi u kutiji postavljajući učiteljici pitanja tako da im ona može odgovoriti sa da ili ne.

Pronađi što više riječi unutar riječi Učenici su u skupinama po četvero. Na ploči je napisano 20 riječi koje u sebi sadrže još jednu ili više riječi od kojih je jedna životinja. Skupine trebaju u što kraćem roku ispisati pronađene riječi. Pobjednik je skupina je je pronašla i napisala najviše riječi.

Priča pričalica Smisliti priču u kojoj treba upotrijebiti desetak vrlo različitih zadanih predmeta (plan grada, kuna, kutija čaja, privjesak, magnetić, strip, olovka, gumica,...i sl.)

Zagonetke Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka je skupina dobila 12 zagonetki. Zadatak je bio odgonetnuti zagonetke na način da svakoj zagonetki pridruže određen crtež koji je u stvari odgovor. Nakon što su odgonetnuli sve zagonetke, načinili su plakate. Svaka je skupina predstavila svoj plakatić te smo svi zajedno odgonetavali zagonetke. Potom su učenici uočili strukturu zagonetaka i tumačili prenesena značenja riječi. Završna aktivnost bila je smišljanje vlastite zagonetke: svaka je skupina smislila svoju zagonetku, a njezin odgovor predstavila crtežom.

Gice vrećice Dramatizacija priče "Svinja u trgovini" i lutkarska interpretacija. Lutke su papirnate vrećice koje treba animirati uz razrađenu


karakterizaciju likova. Otkrivanje neslućenih mogućnosti papirnate vrećice, mašte i dramskih elemenata.

Kockica i glasovi Potrebna je kockica za igru Čovječe ne ljuti se! Svakom broju kockice odgovara jedan glas/slovo. Njega učenici sami izvuku i zapisuju na ploču. Baca se kockica redom. Onaj broj koji se okrene – slovo – zadatak je da na njega učenici napišu što više točnih riječi. Ako su sve riječi točne učenik dobije 3 boda. Cilj: skupiti što više bodova

Teške riječi Teške riječi su one koje sadrže č, ć, đ, dž, ije, je. Teško ih učimo i pamtimo kako se pravilno pišu. Svaki učenik izvlači papir s nekim slovom (ili skupinom). Prema izvučenom slovu ili glasovnoj skupini razvrstavaju se u 6 skupina po 4 učenika (traže se isti). Usmeni dio: Smislite što više riječi koje u sebi sadrže dobiveni glas ili glasovnu skupinu Praktični dio: Na papir napisati riječi sa zadanim slovom ili glasovnom skupinom. Koristiti Rječnik (na internetu) ako nisu sigurni kako se piše-kontrola. Ukrasiti plakat i dogovoriti kako ćete ga prezentirati. Prezentacija: Pridržavanje pravila prezentiranja: svi govore u skupini, nakon prezentacije objasniti način suradnje, procijeniti (vrednovati) uradak skupine. Riječ publike-ostatka razreda. Riječ učiteljice. Izložba svih uradaka. Uvezivanje u slikovnicu.

Brzalice (jezikolomke) Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Učenik u svojim grupama brzo izgovarala neku brzalicu (pr. Miš uz pušku, miš niz pušku. Petar Petru plete petlju...). Svaka skupina izabire svoga predstavnika. Bodove dobiva skupina čiji je predstavnik najbrže točno izgovorio brzalicu.


Slovima stvaramo riječi (učenici 1. i 2.r) Uz pomoć slovarice s umnoženim slovima, učenici slažu riječi. Pobjeđuje onaj koji je složio najveći broj riječi u 25 minuta. Dodatni bodovi se dobivaju i za složene dugačke riječi. Preostali dio sata igramo slovo na slovo – tko više riječi može napisati za određeno izvučeno slovo.

Brojalice (rad u paru - brojalice koje se nalaze na listiću učenici su izražajno čitali ostalim učenicima u razredu. Na kraju aktivnosti svi su ponavljali brojalice koje znaju ili su upamtili)

Upoznali smo se s pismima koje smo koristili u povijesti (prezentacija 6.r) i glagoljicom napisali Volim Hrvatski jezik (svaki učenik jedno slovo, neki i dva) Svaka skupina izvlači po jedno slovo iz posude. Zadatak je napisati što više riječi koje imaju to slovo na početku riječi i u sredini riječi.

Rješavanje rebusa Rješavali smo neke jednostavnije rebuse koje su učenici uz pomoć roditelja i učiteljice pronašli na netu, aktivnost je trajala 1 školski sat.

Sastavljanje rečenice Spoji odgovarajuće parove riječi crtom. Prepišite svaki po 4 rečenice velikim tiskanim slovima.

Pričam ti priču (vježba zamišljanja, učenici se opuste i zatvore oči tijekom mog pričanja priče o morskom svijetu, nakon slušanja učenici iznose svoje osjećaje);


Tajanstveni predmet - u vrećici se nalazi tajanstveni predmet (školjka) , učenici su u krugu, predmet se dodaje iz ruke u ruku, opipa i stvara se zajednička priča

Na slovo, na slovo Učenici su sjedili u krugu te pokušavali dokučiti odgovor na pitanje:” Što možete ponijeti na pusti otok?” Dajem primjer: Ja, Zvjezdana, mogu ponijeti zastavu, zemlju, zlato.... Igra je završila kada su učenici shvatili igru.

Relly - dopuni matematičku definiciju riječju dvaju ili dviju. Veliki i mali Učenici 4.a razreda dijele se u 7 skupina i oko sebe okupljaju po 3-4 učenika 1.a razreda. Učenici 4. razreda podučavaju učenike 1. razreda. Od izrađenih slova glagoljice slažemo četiri lijepe riječi (HVALA, MOLIM, OPROSTI, IZVOLI). Prije nego li ih složimo o njima razgovaramo (kada ih koristimo, što njima izričemo...). Složenu riječ "pobrkamo" pa provjeravamo jesu li mali pažljivo pratili velike i hoće li znati sami složiti zadanu riječ. Neki su se veliki učenici domislili i natjecanja te su svojim malim učenicima mjerili brzinu slaganja riječi i određivali pobjednike.

Očisti tekst Učenici dobiju tekst u kojem ima suvišnih riječi, trebaju ga pozorno iščitati i izbaciti višak riječi - zajedno pročitamo izvorni tekst te učenici provjeravaju kako su obavili ovaj zadatak.

Za te riječi Učenici, uz pomoć rječnika stranih riječi ili interneta pronalaze porijeklo i značenje na standardnom jeziku.


Lektira na njemačkom jeziku Učenici su pročitanu lektiru iz hrvatskog jezika ukratko pisali na njemačkom jeziku.

Premetaljke Učenici su dobili premetaljke s crtežima i uz pomoć roditelja slagali riječi.

Učenik postaje učitelj Promjena

uloge

ispravka

domaćih

uradaka.

Učiteljica

zelenom/plavom olovkom podcrtava pogrešku. Dijete, nakon usmenog ispravka, crvenom olovkom piše ispravno. Nakon ispravka se potpiše "doktorskim" potpisom i stavlja pečat (svaki pečat označava jednu ocjenu 3, 4, 5 - niže ne postoje).

Igranje kola sreće: u paru Govorenje i pisanje riječi koje sadrže suglasje ije/je. Učenici su nabrajali sve riječi koje znaju, a sadrže suglasje ije/je, zapisivali ih i stvarali svoj razredni rječnik. Pritom su vježbali pisanje tih riječi kao i izgovor istih. Taj će im rječnik služiti kako bi pravilno govorili i pisali te riječi u svom govornom i pisanom izričaju.

Zabava sa slovima - igre za 1. razred - spoji slovo i sliku, osmosmjerka, zbrkana slova složi pojmove ispod slika, zbrkane rečenice složi i prepiši pisanim slovima, pronađi slog kojim završava riječ, pronađi slovo koje je višak i od ostalih složi riječ.


Rebusi Rješava cijela skupina. Upoznaju se s pravilima rješavanja rebusa: 1. Otkrivaj što slika predstavlja redom, dodana slova također upiši u rješenje. 2. Ako imaš ovaj znak: ' to slovo ne upisuješ. Ako ti je taj znak ispred slike, ne upisuješ prvo slovo, a ako ti je iza slike ne upisuješ zadnje. Ako imaš više tih znakova (npr. '') ne upisuješ 2 slova. 3. Ukoliko dobiješ uputu K=S, u toj riječi mijenjaš ta slova (npr. slika koša, upisuješ SOŠ), odnosno mijenjaš slova koja pišu na rebusu.

Osmisli priču Učenici su osmišljavali priču o našoj školi na kajkavskom narječju.

"Što više" Učenici su podijeljeni u grupe. Svaka grupa dobit će papir na koji piše što dužu rečenicu koja ima smisla, a u kojoj što više riječi započinje istim slovom. Imaju vrijeme 1 minutu.

Slovo na slovo Svaka skupina je izvlačila slova iz vrećice. Za svako izvučeno slovo trebaju u dvije minute napisati što više riječi koje imaju u sebi to slovo. 1. slovo - zapisuju predmete; 2. slovo - imena gradova; 3. slovo - što netko radi (glagole); 4. slovo - riječi koje imenuju bića; 5. slovo - što se zbiva u prirodi ili u nama (glagoli)

„Žive ruke“ Učenici rade u paru. Prvi učenik stane uspravno i stavi svoje ruke iza leđa. Drugi učenik stane iza prvoga i provuče svoje ruke ispred prvog učenika tako da se čini kao da su to njegove. Prvi učenik ima zadatak nešto ispričati ili pročitati, a drugi učenik njegovom pričanju treba dodati geste rukama.


Baš ću te zbuniti... Na ploči je napisana riječ (višesložna). Učenik okrenut leđima ploči nije vidio riječ koju smo pisali, jedan učenik mu tu riječ izgovara rastavljajući je na slogove, a drugi učenik izgovara "bezvezne" slogove pokušavajući ga zbuniti...

Pjesničke slike Učenici su trebali samostalno smisliti jednu do dvije kitice o vodi i naslikati dio toga što su zapisali.

Abeceda prstima Učenici uče slova pisati prstima, nakon toga stvaraju riječi i rečenice.

Šatrovački govor 1. Odgonetke zagonetki 2. Rastavljanje riječi (Odgonetke zagonetki) na slogove 3. Pomiješati prije dobivenih slogova i sastavljanje novih riječi 4. Svakom od slogova dodati nastavak: pa/ pe/ pi/ po/ pu (ovisno na koji otvorenih završava) 5. Govorenje ŠATROVAČKIM govorom

C traži kvačicu Riječi bez dijakritičkoga znaka treba smjestiti u odgovarajuću omotnicu.

Čovječe ne ljuti se Red riječi u rečenici i vrste rečenica - Učenici su u skupinama igrali Čovječe ne ljuti se. Kada stanu na polje s riječima, zadatak je pravilno


poredati riječi u rečenici i odrediti je li rečenica izjavna, upitna ili usklična.

Činkvina - na ponuđene teme: Škola, Mladost, Ljubav (upoznati činvinu, usvojiti pravilo kako se piše, samostalno sastaviti jednu činkvinu)

Pravilno upisati riječ dvaju ili dviju u matematičke definicije Nadopuni riječju dviju ili dvaju. kut između _____________ pravaca kut između ______________ravnina Najveći zajednički djelitelj ____________ prirodnih brojeva a, b jest najveći prirodan broj s kojim su djeljivi i a i b.

Kolo sreće - pogađanje naziva poslovice Recitiranje nekoliko učenika pjesmice koje su sami naučili iz udžbenika po njihovom izboru.

Križaljka Križaljka u kojoj su označeni blagdani velikim tiskanim slovima. Trebalo je pronaći sve blagdane i prepisati ih pisanim slovima.

Igra "Bingo" Na ploču se stavi velika kartica s riječima. Učenici dobiju male kartice s riječima( i rečenicama). Jedan učenik čita riječi s ploče, a ostali čitaju svoje kartice. Ako imaju pročitanu riječ, trče do ploče i stavljaju je magnetićima na njezin par.

Slovni memory Kartice se izmiješaju licem prema dolje. Okreću se po dvije karte. Imenuje se slovo, riječ koja počinje tim slovom i određuje jesu li karte


u paru. Ako su par, okreće dvije nove karte. Ako nisu par ostavlja ih na istom mjestu. Učenici su rješavali pitalice i zagonetke vježbajući logičko zaključivanje. Po prvi put su se susreli s rebusima koje su uspješno rješavali, a i sami su pokušali napraviti svoj rebus.

Pišemo činkvine o proljeću U prvom dijelu zajedno smo napisali činkvinu o visibabi. Nisam rekla što ćemo napisati, već sam ih navodila (imenuj jednu proljetnicu, opiši je sa dva glagola....). Na kraju su učenici prepoznali činkvinu. Slijedio je zadatak za sve skupine. U zadanome vremenu trebali su napisati svoju činkvinu. Neki su bili brži, pa su napisali i dvije. Sve činkvine pročitane su. Zajednički smo odabrali najuspješnije.

Brzalice Pokušali smo triput za redom bez pogreške izgovoriti nekoliko brzalica: Škafiškafnjak; Riba ribi grize rep; Petar Petru plete petlju; Četiri čavčića na čunčiću čučeći cijuču.

Na slovo, na slovo Učenici sjede u krugu te pokušavaju dokučiti odgovor na pitanje: „Što možete ponijeti na pusti otok?“ Dajem primjer: Ja mogu ponijeti oblak, olovku, optičara… Učenici izgovaraju stvar koju oni mogu ponijeti, a ja im govorim da ili ne, ovisno o tome počinje li stvar koju su naveli prvim slovom njihova imena. Igra završava kada svi učenici shvate i imenuju odgovarajući predmet.

Jeste li znali? Učenici 3. razreda su sakupljali podatke koji su njima interesantni i zanimaju ih. Koristili su enciklopediju, razne časopise i internet. Te


podatke zapisuju na papir i stavljaju na razrednu ploču kako bi ostali učenici mogli pročitati. Dogovorili smo se da će staviti 2-3 informacije svaki tjedan.

Glagoljica Napiši na glagoljici svoje ime i prezime i naziv svoje škole. Na mrežnim stranicama www.senj.hr/Glagoljica.htm poigrat ćemo se glagoljicom. Napiši neke riječi ili neke stihove, iz latinice ih pretvori u glagoljicu te prepiši u bilježnicu. Saznaj i pripremi javni govor ( trajanje dvije minute) kada se obilježavaju datumi vezani za kulturnu baštinu i pismenost: Svjetski dan borbe protiv nepismenost, Međunarodni dan kulturne baštine, Dan Nacionalne i sveučilišne biblioteke Hrvatske, Dani hrvatskoga jezika. (Važni datumi vezani uz očuvanje kulturne baštine i pismenosti 8. rujna Svjetski dan borbe protiv nepismenosti 23. rujna Međunarodni dan kulturne baštine 22. veljače Dan Nacionalne i sveučilišne biblioteke Hrvatske (11.-17. ožujka Dani hrvatskoga jezika.)

Rebusi Upoznavanje s pojmom rebusa. Zajedničko rješavanje rebusa. Natjecanje u izradi i rješavanju rebusa SARA ' ' ' ' ' KRAVA Osmislili: Filip, Luka, Marko, Ivan Učenici 1. razreda imali su zadatke pomiješanih slova - otkrij riječ, pomiješane riječi složi u rečenicu, poveži sliku i riječ, dopuni rečenicu slikom te prepiši pisanim slovima, potraži slovo uljeza, na slovo na slovo - reci riječ.

Abecedne mješavine Učenici sjede u parovima i ispred sebe imaju papir i olovku. Zadatak svakog para je izmisliti deset riječi i od njih napraviti abecedne


mješavine. Abecedne mješavine su riječi koje nastaju kada se slova pojedine riječi slože po abecedi. Npr. aačlnoru - računalo. Kada svaki par sastavi deset abecednih mješavina, mijenja popis s drugim parom. Recimo par iz jedne klupe s parom iz klupe iza njih. Zadatak parova je da u zadanom roku (otprilike 15 minuta) pokušaju pogoditi o kojim se riječima radi. Za svaku pogođenu riječ, par dobiva bod. Nakon toga slijedi drugi krug. Pobjeđuje par koji ima najviše skupljenih bodova.

Igra vješala Učiteljica na ploču zadaje određeni pojam, učenici odabiru slova i otkrivaju pojmove. Pojmovi su bili: Snjeguljica i sedam patuljaka, Ljepotica i zvijer, Vuk i sedam kozlića, Trnoružica.

Kolo sreće - igra po uzoru na TV show izrađena u PowerPointu. Razredni rječnik Učenici u skupinama traže u dječjim enciklopedijama (iz razredne knjižnice) 5 novih nepoznatih pojmova i opisuju ih na papir. Kad su sve skupine završile, učenici sjednu u krug te jedna po jedna skupina pantomimom uz zvuk pokušava pojasniti značenje neke nove riječi. Učenici ostalih skupina pokušavaju sami prema prikazu odgonetnuti značenje novih riječi. Na kraju sve nove pojmove učenici zapisuju i stvaraju zajednički razredni Rječnik.

Akrostih Otkrivanje i uživanje u ljepoti riječi. Koraci u smišljanju akrostiha: 1. Odaberi ili smisli naslov = temu pjesme. 2. Zapiši željenu riječ tako da po jedno slovo zapišeš na početku svakoga retka odozgo prema dolje. 3. Opusti se, zamisli i uz pomoć mašte oslobodi svoj stvaralački izraz. Neka izviru stihovi pjesme objedinjeni temom. Prijedlozi:


MAJKA;

PROLJEĆE;

PROLJETNICA;

PRIJATELJSTVO;

CVRKUT;

IZNENAĐENJE; VJETAR SKITNICA; PUPOLJAK; ZVONCE; ŽUBORENJE; LASTAVICA; SJENICA; TRAVKA; SUNCE; MASLAČAK; OSMIJEH...

Tvrdoglavi magarčić Jedan učenik izgovara zapovijed, a drugi učenik tvrdnju izgovara suprotno.

Trčeći diktat Učenici pokušavaju zapamtiti pročitani stih poznate pjesme te ga izdiktirati u ekipi gdje ga se mora točno zapisati.

Imenice/glagoli/pridjevi – rečenica – priča Iz unaprijed pripremljenih riječi prema njihovim vrstama, izvlači se do 5 kartica. Prema izvučenim karticama ispisuju se rečenice koje će trebati složiti u priču. Tko prije bude gotov, može se slikovno izraziti prema svojoj napisanoj priči. (za učenike 4.- 8.r)

Pokret i riječ Igra: Tropska kiša: Svi stoje u krugu. Zatvorene oči. Igru vodi učiteljica koja započinje zvuk trljanja dlanovima. Zvuk preuzima učenik s desne strane i predaje dalje. Isti zvuk izvodi se sve dok do pojedinca ne dođe neki novi. Redoslijed: dlanovi, pucketanje prstima, tapšanje po koljenima, lupkanje dlanovima po podu. Interpretacija pjesme O kapima Ante Gardaša (korelacija s PIDVoda) O kapima Anto Gardaš Kap može biti Veća i manja- Ona je zrno Tekućeg stanja. Kad kapi jako, Jako žure, Onda se sjure I procure. Kaplje i smola S nekog drveća, A noćna rosa S lišća i cvijeća. S vrcaljke kaplje Pčelinji med, A s ledenica Otopljeni led. Kad u životu Nešto nam zapne, Iz oka često Suzica kapne. Tople se riječi Na uho


šapnu I kao melem Na srce kapnu. A nekada se I na glas reknu I u tvom srcu Zvonko odjeknu. I onda od tih Toplih riječi U cijelom tebi Plavo zveči. Odabir 6 od 8 najzanimljivijih kitica. Posljednje dvije kitice rade svi. Formiranje 6 skupina po 4 učenika (prema želji). Odabir kitice. 1. zadatak Kiticu koju ste odabrali prikaži zamrznutom slikom. 2. zadatak Zamrznutoj slici dodaj zvuk. 3. Zadatak Spoji obadva zadatka i dodaj stihove. Dogovoriti se na koji način će biti izrećeni stihovi (zborno svi, pojedinačno, otpjevano,...) 4. zadatak Svi zajedno prikažimo zadnje dvije kitice, dodajmo zvukove, izrecimo stihove. Rezultat: dramatizirana pjesma

Bajka o kuharu koji nije volio kuhati Učiteljica čita bajku, a učenici na kraju sami određuju kako je bajka na kraju završila uz pojašnjenje zašto su upravo izabrali takav završetak, npr. 1. Kuhar je otišao iz restorana i zauvijek bio nezadovoljan, 2. Kuhar se više trudio na poslu i sve bolje kuhao, pa je u restoran dolazilo što više gostiju, 3. Kuhar je promijenio zanimanje i radio nešto što voli,… aktivnost 1 školski sat.

Pričam ti priču Na NL su slike, učenici u paru naizmjence vrte spajalicu i na kojoj se boji zaustavi spajalica tom bojom obojaju sliku koja je po redu. Nakon toga izrezuju slike i slažu ih po boji u tablicu sa poljima: uvod,zaplet,kraj. Kada zalijepe slike u tablicu trebaju izmisliti i zapisati priču. Svaki par čita svoju priču.

Slušanje priče Sunčane Škrinjarić - Proljeće s kišobranom - za vrijeme slušanja učenici ilustriraju priču na male kartice


Naši materinski jezici Učenici kojima hrvatski nije materinski jezik podučavaju nas izgovaranju riječi na njihovom materinskom jeziku - romski, mađarski.

Romskim

jezikom

govori

dvoje

učenika

pa

oni

upotrebljavaju riječ u rečenici. Na mađarskom jeziku govore naše učiteljice, učiteljica 4.a i knjižničarka. One nas uče izgovarati lijepe riječi na mađarskom jeziku te nam u razgovoru pokazuju primjenu riječi koje smo naučili.

Trčeći diktat Učenici su bili podijeljeni u 2 tima kao u drugoj aktivnosti.. Na moj znak učenik svakog tima dolazio je i čitao zadanu rečenicu. Učenici su trčali natrag i svom timu pokušavali točno ponoviti rečenicu koju su oni zapisivali na papir. Igra je završila kada svi učenici iz tima prenijeli poruku. Tim je osvajio onoliko bodova koliko je potpuno točnih rečenica. Rečenice su bile prepune riječi s ije/je/č/ć.

Dodaj-promijeni Dodavanjem slogova uz riječ, zapisujemo nove riječi (ČARobnjak,sto-ČAR) -pobjednik je ona skupina koja ima više zapisanih riječi -riječi mogu biti-VAN,OKO,SAN,ILI,ALI,TOP,MIR...

Riječi vezane uz određeni datum ispisuju na plakat, kao i porijeklo i značenje tih riječi.

Zemlja / Glavni grad / Jezik Učenici su ispisivali u tablicu naziv zemlje, glavni grad i jezik kojim se u toj zemlji govori, npr. Kroatien / Zagreb / Kroatisch, ...


Igra država, selo, grad Svi su dobili već gotovu tablicu za državu, grad, rijeka, ime, predmet, biljka. Uz pomoć roditelja učenici su popunjavali tablicu. Igra se pretvorila u pravo natjecanje.

Gradovi i sela Ova aktivnost je protekla u posebno veselom i bučnom ozračju. Djeca su birala slova. Nakon što je prvi popunio, brojio je do 20 a onda smo čitali riječi i bodovali ih (5,10 i 15 bodova)

Čarobno smanjivanje Jedno dijete ima "čarobni štapić". Štapić sve umanjuje. Dijete štapićem dotakne stvar i umanji ju (kaže umanjenicu). Nakon umanjenja stvari, štapić prelazi u ruke drugog djeteta.

Jezična igra Zapamti što vidiš Djeca promatraju sliku i nastoje upamtiti što više pojedinosti sa slike. Nakon promatranja od 30 sekundi zapisuju što su vidjeli, nastojeći se prisjetiti što više detalja. Uspoređuju zapisano i uočavaju razlike te razgovaramo o tome. Od zapisanih riječi sastavljaju rečenice. Čitaju zapisane rečenice. Razgovaramo o rečenicama koje su napisali.

Brojopoli Bacanjem kocke krećeš se po ploči ( kao za igru Čovječe, ne ljuti se). Kada staneš na crveno polje, uzet ćeš crvenu karticu i odgovoriti na pitanje. Ukoliko ne znaš ili krivo odgovoriš, vraćaš se na mjesto na kojem si bio prije tog bacanja (ideš unatrag onoliko polja koliko si u zadnjem bacanju dobio). Kada staneš na plavo polje, odgovaraš na pitanje s plave kartice. Pitanja na crvenim karticama su pravila za:


imenice, glagole, pridjeve, umanjenice ,uvećanice, veliko slovo .... Pitanja na plavim karticama su književnost : basna, bajka,... Pobjednik je učenik koji prvi dođe do cilja.

"Neobične rečenice" Učenici rade u skupinama. Svaka skupina ima po 10 papirića u 3 različite boje (npr. 10 žutih, 10 plavih i 10 crvenih). Na određenu boju papirića zapisuju određenu vrstu riječi, npr. na žutu imenice, na plavu glagole, na crvenu pridjeve. Nakon što sve skupine ispišu papiriće s vrstama riječi prema svom odabiru, papirići se prosljeđuju susjednoj skupini. Skupine, zatim, izvlače po jedan žuti, plavi i crveni papirić i slažu/sastavljaju neobične rečenice u kojima trebaju upotrijebiti izvučenu imenicu, glagol i pridjev.

Kviz provjere znanja Za kraj smo imali kviz u Web 2.0 alatu Kahoot-u, kviz je sadržavao pravopisna pitanja.

Pišemo priču Od napisanih riječi svaka skupina piše priču.

"Na slovo, na slovo" Učenici sjede u krugu te pokušavaju dokučiti odgovor na pitanje: „Što možete ponijeti na pusti otok?“ Dajem primjer: Ja mogu ponijeti mačku, mrkvu, maramu… Učenici izgovaraju stvar koju oni mogu ponijeti, a ja im govorim mogu li ili ne, ovisno o tome počinje li stvar koju su naveli prvim slovom njihova imena. Igra završava kada svi učenici shvate i imenuju odgovarajući predmet.


Pronađi riječima mjesto Riječi kojima nedostaju glasovi č,ć,đ,dž smjesti na pravo mjesto. Vrste riječi:

odredi

kojoj

vrsti

riječi

pripadaju

zadane

riječi

http://beta.getwordwall.com/activity/bnfd

Krije se krije... Igra je natjecateljskog karaktera. Cilj je od ponuđenih slova u što kraćem vremenu sastaviti riječ...

Igra tišine Svaki učenik izvuče jednu rečenicu (rečenica ima onoliko koliko ima učenika u razredu). Cilj igre je pažljivo pročitati izvučenu rečenicu te slijediti uputu u njoj.

Slikopriče - rad u grupi (3 učenika). Učenici su pomoću sličica samostalno smišljali priču i radili slikopriču.

Abeceda tijelom Učenik tijelom pokazuje slovo, ostali učenici trebaju pogoditi koje je to slovo. Onaj tko pogodi pokazuje slovo.

Igramo se glagolima Pronalazimo glagole u početnom tekstu 2. Glagolima određujemo rod i broj 3. Pronalazimo glagole suprotnog značenja 4.Na slovo, na slovo... s glagolima Natjecanje: Koja će ekipa zapisati više glagola s određenim početnim slovom 5. Napisi kratku priču s izdvojenom glagolima iz prethodnog zadatka 6. Igra pantomime Učenik pokazuje radnju, a ostali učenici pogađaju i zapisuju glagole.


Memory s rimom U kutiji su sličice s parovima (rima) , potrebno je spojiti parove , zatim zapisati nekoliko rečenica ili čak pjesmicu.

Memory i pisanje pjesme Učenici su dobili slike čiji su parovi slike koje se rimuju. Zadatak je pronaći sve parove. Sve slike bile su tematski vezane uz proljeće. Zadatak je u skupini od dobivenih parova rime osmisliti pjesmu o proljeću.

Bez glasa Učitelj zadaje riječi, a učenici je trebaju ponoviti, ali bez glasa koji učitelj zada. Npr. škola bez k – šola.

Križaljka Ponavljanje gradiva iz književnosti (književne vrste), rad u timu natjecateljskog karaktera s točno utvrđenim vremenom trajanja zadatka. Uz zadanu sliku upisati odgovarajući matematički pojam.

Igra čovječe ne ljuti se, na pametnoj ploči- ponavljanje znanja o vrstama riječi.

Slog do sloga rečenica, pa priča Stvarali smo igrom slogova riječi od kojih je trebalo osmisliti neobičnu priču.

Igra "Na slovo, na slovo" Učenici u tablicu pišu ime životinje, cvijeta, imena i voća koje počinje određenim slovom. Pobjednik je učenik koji osvoji najviše bodova.


Riječ ili rečenica Pomiješati karte, okrenuti ih prema dolje, uzimati po jednu, pročitati i razvrstavati u riječi i rečenice. Za točan odgovor se dobije 1 bod.

Uz pomoć Google prevoditelja učenici su tražili određene pojmove na engleskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Dobivene pojmove su upisivali u pripremljenu tablicu.

Pišemo o proljeću koristeći zavičajni govor Nekoliko smo činkvina pročitali koristeći zavičajni govor. Nakon toga smo pisali rečenice o proljeću služeći se zavičajnim govorom. Učenicima, iako su kakjavci, to nije bilo najjednostavnije i poprilično su se mučili zapisujući riječi. Unatoč tome, na kraju smo dobili lijepe i zanimljive rečenice koje su povezali u kratke priče.

Neobične rečenice Zadatak je bio smisliti rečenicu u kojoj svaka riječ počinje slovom P, Z, M, Š, D.

Slovkaj mi ,slovkaj Učenici su podijeljeni u 2 tima. Pred ploču dolazi jedan učenik iz 1. tima te se okreće ploči leđima. Na ploču pišem riječ i na moj znak jedan učenik iz njegova tima učeniku pred pločom slovka riječ. Učenik mora pogoditi o kojoj se riječi radi kako bi osvojio bod. Drugi tim u isto vrijeme nastoji zbuniti igrača suparničkog tima izgovarajući krive glasove. Učenici se neprestano izmjenjuju.

Besmislene rečenice Učenici pišu odgovor na moje pitanje na vrh papira. Papir šalju dalje. Postavljala sam im pitanja TKO?, ŠTO RADI?, GDJE JE?, S KIM JE?, KADA?. Na kraju čitamo odgovore. Svi smo se nasmijali.


Pravopisni odred 1. Pravopisni odred čini dvoje učenika, a zadatak je odreda fotografiranje javnih natpisa s ciljem ispravljanja pogrešno napisanih javnih natpisa i fotografiranje onih javnih natpisa koji zaslužuju pohvalu. 2. Javni natpisi nalaze se u izlozima raznih trgovina (u trgovinama), na izvanjskom oglasnom prostoru (plakati), na pročeljima kuća, na raznim letcima i sl. 3. Potrebno je fotografirati pogrešan natpis i opisati pogrešku i dodati svoj (zanimljiv) komentar, ali isto tako fotografirati dobar natpis i pohvaliti jezičnu ispravnost - tražimo „najgore“ i „najbolje“ javne natpise. 4. Potrebno je obratiti pozornost na sljedeće: pisanje glasova č/ć, ije/je, dž/đ, veliko i malo slovo, strane riječi u hrvatskom jeziku, sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (niječnica ne), na pismenost općenito, ali i izgled natpisa. 5. Snimljene fotografije potrebno je složiti u pp prezentaciju. Na jednom slikokazu istaknuti fotografiju s natpisom i napisati pokudu i komentar (ispraviti pogrešno napisan natpis) ili pohvalu i komentar (istaknuti što se pohvaljuje).

Stvaranje priče – kružna priča Svi smo sjedili u krugu. U sredini kruga su se nalazile već napisane riječi na karticama okrenute na poleđinu kako učenik ne bi vidio koju riječ izvlači. Svatko je izvlačio jednu riječ. Od riječi učenik je morao osmisliti rečenicu, a rečenica je morala biti vezana uz priču. Igra se igrala sve dok se sve riječi nisu izvukle. Na kraju zadnji učenik koji je


igrao morao je ispričati cijelu priču. Igru smo ponovili još jednom. Nastala je sasvim nova priča.

LK: tuš, drvce i metalno pero Učenici pomoću crta po toku i karakteru pišu ime najdraže životinje te ostali dio papira ispunjavaju točkama.

Izgovaramo glasove Izgovoriti što više riječi na zadani glas; dijete koje je imalo najviše riječi zada sljedeći glas za traženje riječi.

Pišemo pismo prijatelju na glagoljici Bilo je interesantno jer nas je poharala viroza te su zadaci poslani kao pismo prijatelju i željno se očekivao njihov odgovor i zadatak prepisivanja sa glagoljice na latinicu.

Slova na štapiću - svaki učenik je dobio štapić sa određenim slovom. Učiteljica izgovara neku riječ, a učenici od čijeg se slova ta riječ sastoji izlaze pred ploču i slažu zadanu riječ.

Banka riječi Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka skupina ispisuje imenice iz zadanog teksta u jedan stupac. Potom skupine trebaju u "banku riječi", u jedan "sef" staviti/napisati što više pridjeva koji bi mogli pripadati imenici, a u drugi "sef" što više glagola. Pobjednik je skupina čija je banka najbogatija, odnosno, koja je prikupila/ispisala najviše pridjeva i glagola i pohranila ih u "sef".

Zagonetke u stihu Igra je postavljena kao natjecanje u sakupljanju bisera. Redoslijed čitanja zagonetki i odgonetanje se odvija u smjeru kazaljke na satu.


Svaki član izvlači iz košarice listić s pripremljenom zagonetkom u stihu i čita ju. Za točno rješenje se dobije biser kojim se popunjava natjecateljeva riznica; ukoliko član koji ima mogućnost odgonetanja ne zna rješenje, riječju DALJE prenosi mogućnost odgonetanja na sljedećega; za netočno rješenje se oduzima biser iz riznice. Pobjednik je onaj koji prvi popuni riznicu (predložak).

Na slovo, na slovo Učenici izgovaraju koju stvar mogu ponijeti na pusti otok, a voditelj im govori da ili ne, ovisno o tome počinje li stvar koju su naveli prvim slovom njihova imena.

Recitiramo i pjevamo Učenici prema svojim željama recitiraju ili pjevaju poznate pjesme koje smo učili u 1. i 2. razredu.

Zatvori oči Učenici sjede u krugu zatvorenih očiju. Prvo dijete kaže rečenicu koju drugo ponovi i doda svoju rečenicu . Na kraju nastane cijela priča koju učenici potom trebaju po sjećanju zapisati, na taj način ćemo dobiti različite priče.

Zagonetke i pitalice Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Svaka grupa je dobila papir na kojem se nalaze zagonetke i pitalice. Učenici trebaju napisati rješenja. Bodove dobivaju one skupine koje točno napišu rješenja.

Učimo od najboljih Motivacija za interpretaciju pjesme Pozdrav šumi D. Tadijanovića Napiši asocijacije na riječi: šuma, biljke, životinje Slušanje pjesme. Pisanje doživljaja pjesme. Interpretacija. 1. zadatak: zadanim


imenicama pridruži po dva pridjeva koji se razlikuju od pridjeva u pjesmi, a mogu logički dopunjavati imenicu. šuma grane izvor bilje zemlja ptice 2. zadatak Koristeći pridjeve i imenice iz prethodnog zadatka opiši svoj doživljaj šume. Pisanje. Čitanje. Autorov stolac.

Započinjemo i stvaramo priču U grupi su po 4 učenika – netko započne s prvom rečenicom i slijedeći nastavlja, ali može vidjeti samo zadnju rečenicu… na kraju čitamo priču, razgovaramo o mogućim završetcima ili pak drugačijim početcima, zapletima i sl.

Besmislene rečenice (rad u skupinama) - sastavljanje rečenica na temelju crteža. Jedna skupina crta, po želji, predmete, a druga na temelju toga izmišlja riječi, koje oblikuju u rečenice.

Slovkaj mi Učenici su podijeljeni u timove. Pred ploču dolazi jedan učenik tima i okreće se leđima ploči. Na ploču pišem riječ i na moj znak jedan učenik iz njegovog tima slovka mu riječ. Drugi tim istovremeno izgovara krive glasove zbunjujući igrača tima.

Dan poezije Čitanje poznatih pjesama D. Tadijanovića i G. Viteza...učenici određuju broj kitica u pjesmama, određivanje rime u pjesmi kod G. Viteza, po čemu se razlikuju pjesme D. Tadijanovića- njegove pjesme sve su pisane slobodnim stihom, nema rime.

Dovrši strip Pogledaj strip i u oblačiće upiši što likovi u stripu govore.


Glagoljica Učenici su u parovima glagoljicom napisali ime projekta.

Stvaranje vlastite priče (sage) Od kartica koje su nastale za vrijeme slušanja priče Proljeće s kišobranom, učenici u paru smišljaju u zapisuju svoje priče.

Početno slovo Početni igrač je odabrao slovo tako da je učeniku do sebe rekao stop dok je on u sebi govorio abecedu. U jednoj minuti svaki igrač je trebao izmisliti rečenicu u kojoj se nalazilo što veći broj riječi koje počinju tim slovom i zapisali ju na papir. Svaki učenik je naglas govorio svoju rečenicu. Pobjednik je bio onaj tko je smislio rečenicu s najviše riječi koje počinju odabranim slovom. Rečenice su morale imati smisla.

Riječi iste boje Svaka skupina treba nabrojati što više riječi koje povezuje određena boja -pobjednik je ona skupina koja nabroji najviše riječi iste boje (zelena-bor, trava, žaba, grašak...)

Igra memorije Učenici su redom izgovarali nazive odjevnih predmeta na njemačkom jeziku dodajući pritom novi naziv, novi odjevni predmet.

Bingo sa riječima Učenici su dobili listiće sa riječima a učiteljica je čitala riječi, izvlačeći ih iz vrećice. Pobjednik je bio onaj tko je prekrižio sve izvučene riječi.


Pridjevom do imenice Igra se u parovima. Učenici naizmjence bacaju žeton na ploču. Polje u kojem žeton padne označeno je pridjevima lijevo i gore u tablici. Učenik tada mora izgovoriti imenicu koja ima obilježja koja je dobio.

Jedan i mnogo Djeca sjede u krugu. "Razgovor" se kreće u smjeru kazaljke na satu. Prvo dijete kaže imenicu u jednini (npr. jedno mače), a dijete do njega tu imenicu u množini (npr. dva/tri mačeta).

Sastavi priču Radimo u skupinama. Svaka skupina dobiva pripremljen izrezan niz slika koje tvore jednu priču. Učenici prvo trebaju složiti sličice redoslijedom priče, a zatim za svaku sličicu napisati po jednu ili više rečenica.

Dobit

će

napisanu

priču.

Čitamo

priče

naglas.

Razgovaramo o pričama.

"Igra tišine" Svaki učenik izvuče jednu rečenicu (rečenica bi trebalo biti onoliko koliko ima učenika u razredu). Cilj igre je pažljivo pročitati izvučenu rečenicu te slijediti uputu u njoj. Da bi igra uspjela učenici se moraju pažljivo slušati. U učionici ne smije biti ometajućih zvukova.

Pričamo priču Napisanu priču svaka skupina po sjećanju priča priču cijelom razredu. Svaki član skupine izgovara po jednu rečenicu i tako se izmjenjuju u pričanju. Cijeli glasanjem odabire najuspješniju, najmaštovitiju i najzanimljiviju priču.


Zuje Ponoviti i uvježbati pisanje glasova č i ć, i glasovnih skupova ije i je.č – ć- ije – je. Svaka skupina dobije omotnicu s istim riječima na različitim bojama papirića. Na zidovima učionice nalaze se vrećice u koje trebaju stavljati riječi sa č, sa ć, ije i je. U zadanom vremenu (3 – 5 min) jedan član skupine raznosi riječi u vrećice – sortira jednu po jednu riječ. Ostali članovi skupine za to vrijeme razvrstavaju riječi i upućuju ga kamo treba riječ „ubaciti“. Nakon isteka vremena kontroliraju se ubačene riječi, broj točno ubačenih riječi po skupinama prepoznaje se po boji papira.

č,ć, ije i je Rad u grupi (3 učenika). Učenici su dobili na papiru riječi kojima su nedostajala slova č,ć ili skupovi ije/je. Riječi su ubacivali u kovertu za Č,Ć,IJE ili JE. Svaka grupa imala je određenu boju papira, pa smo odmah i provjerili točnost pojedine grupe.

Početno slovo Učenik počinje abecedu, a netko kaže STOP. Na kojem slovu stane, ostali moraju smisliti rečenicu koja sadrži što veći broj riječi koje počinju tim slovom i zapisati ju na papir. Natječu se međusobnoparovi. Pobjednik je onaj koji smisli rečenicu s najviše riječi koje počinju odabranim slovom. Rečenice moraju imati smisla.

Zatvori oči Učenici sjede u krugu zatvorenih očiju. Prvo dijete kaže rečenicu koju drugo ponovi i doda svoju rečenicu . Na kraju nastane cijela priča koju učenici potom trebaju po sjećanju zapisati, na taj način ćemo dobiti različite priče.


Trčeći diktat Učenici su podijeljeni u tri skupine. Potrebno je odrediti predstavnika skupine koji je brz, jasno i izražajno čita. Na ploči su bili stihovi zagonetke Na visokoj nozi. Predstavnik skupine trči do ploče uzima prvi stih i trči izdiktirati svojoj skupini, pazeći na veliko slovo i upozoravajući ih na rečenične znakove. Zatim vraća stih na ploču i uzima drugi. I tako redom. Pobjednik je ona skupina koja ima najmanje pogrješki.

Brisalica Na ploči su napisane i zaokružene riječi u kojima nedostaje slovo s ili z Učenik s određenog mjesta lopticom od papira ili kredom gađa jednu od riječi koje su zapisane na ploči. Ako je pogodio riječ i točno rekao slovo koje nedostaje, dobiva jedan bod, a učitelj spužvom briše pogođenu riječ. Riječ se briše i ako učenik kaže pogrešno slovo.

Na slovo, na slovo - riječ - rečenica - priča (timski smišljaju riječi i rečenice, vrše odabir i stvaraju jednu zajedničku priču)

Kako se razvijalo naše pismo Upoznajemo samoglasnike i pišemo ih glagoljicom Uredili smo pano slikama slova glagoljice. Jedan učenik je u potpunosti pročitao što piše na zahvalnici.

Igra "Rima" Nakon gledanja prezentacije: Rima na stranici radoznalci.com, učenici u paru smišljaju rime- jedan učenik kaže riječ, a njegov pat treba reći rimu i napisati je na ploči.


Četverosmjerke Križaljka sa riječima u kojima učenik mora pronaći riječi u smjeru gore,dolje,lijevo,desno.

Učili smo na glagoljici slovo P i učenici su dobili zadatak napisati rečenice u kojima svaka riječ počinje slovom P. Rečenice su pisali glagoljicom upotrebljavajući ona slova glagoljice koja su učili.

Pravopisna štafeta Skupinama su podijeljene kartice na kojima su nazivi gradova pisani velikim tiskanim slovima. Zadatak je bio pravilno napisati naziv pisanim slovima pazeći na veliko početno slovo. Ispisane kartice trebali su složiti na ploči. U tome su trebali biti brzi i točni.

Zajednička priča " Bila jednom..." Podijelila sam učenike u dvije skupine( dječaci, djevojčice), te su pisali zajedničku priču dodajući svatko svoju rečenicu na prethodnu. Tako su nastale priče o kućici i o žapcu.

Jezični nogomet Učenici u timovima. Svaki tim daje jednog učenika pred ploču na kojoj se nalazi nacrtano nogometno igralište. Zadajem riječ primjerenu uzrastu učenika, a njihov je zadatak napisati je točno i brže od protivnika. Učenik koji će brže napisati osvaja prednost na način da se lopta na nacrtanom igralištu za jedno mjesto približava suparničkom golu. Utakmica traje dok jedan tim ne da 3 gola.

Kreativna stolica Svaki učenik je dobio papir i olovku. Napisali su svoje ime na poleđini. Plešu oko stolica. Kad se zaustavi glazba na mjestu na


kojem jesu trebaju nešto nacrtati. Vraćaju se na svoje mjesto i opisuju što vide.

Riječi koje ne mogu živjeti same Ima riječi u našemu jeziku koje ne mogu opstati same, tj. bez veze s drugim riječima, nego žive u složenicama. Jedna od takvih riječi je i u glagolu opstati (op+stati, nastalo od obstati). Što znači op? Nigdje se samostalno ne upotrebljava. Ovome op pridružuju se i OB, PRE, PRO i RAZ. Tražimo riječi u kojima se dokazuje da OB, PRE, PRO i RAZ ne mogu živjeti same (npr. oblak, pročitati, prelistati, opkoliti (od obkoliti), razgledati…).

Pišemo riječi Napisati što više riječi na zadano slovo u predviđenom vremenu.

Ljepota zavičajnog izričaja Riječi i izreke zavičajnog kraja njegovali i učili kroz pjesmu i igru naših predaka.

Na slovo, na slovo Učenici su podijeljeni u četiri skupine. Dogovaraju se koji će učenik zapisivati. Jean od učenika iz koverte izvlači slovo. Učenici u jednoj minuti zapisuju što više riječi koje počinju tim slovom.

Jezična igra Neka dođe Učenici sjede u krugu na podu. Između dvoje učenika nalazi se prazno mjesto. Jedan od tih učenika izgovara: "Ovo mjesto kraj mene je prazno, neka dođe XY (ime nekog drugog učenika) kao X (neka životinja ili pojava) amo." Prozvani učenik mora doći na navedeno mjesto krećući se i glasajući kao zadano biće ili pojava.


Vaka Vaka Prisjetite se dobro poznatih bajki i odaberite jednu koju ćete odglumiti: TRNORUŽICA, SNJEGULJICA I SEDAM PATULJAKA, CRVENKAPICA, VUK I SEDAM KOZLIĆA, IVICA I MARICA... ALI... Ali u prikazivanju smijete koristiti samo riječi: VAKA VAKA. Međutim, u kretanju i raznolikom korištenju pokreta tijela i izraza lica (PANTOMIMA) imate potpunu slobodu. Pustite mašti na volju i uživite se. Uživajte u glumi!

Šaljiva biografija Učenici govore o sebi tako da kažu sve suprotno istini.

Voćna salata Ponavljanje vrsta riječi Učenici su u krugu. Učiteljica podijeli uloge: imenica, glagol, pridjev, imenica... Jedan učenik stoji u sredini. Izgovara neku riječ. Ako je ta riječ imenica, svi oni koji imaju tu ulogu napuštaju svoje mjesto i traže novo. Učenik u sredini trudi se zauzeti slobodno mjesto. Tko ostane bez mjesta, stoji u sredini i zadaje novu riječ. Ako učenik kaže rečenicu, npr. Darko ide u školu, mjesta napuštaju imenice i glagoli. Ovu igru učenici obožavaju. Izoštravaju slušanje, paze da netko ne vara, bore se za svoje mjesto "pod suncem".

Slagalica Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Svaka skupina dobije kovertu u kojoj se nalaze pobrkane riječi. Učenici trebaju pravilno složiti riječi i time sastaviti smislenu rečenicu. Bodove dobivaju skupine koje točno slože riječi u rečenice.


Odredi granicu riječi U tekstu bez razmaka pronađi što više riječi. Točan broj riječi je napisan na ploči. Za one malo sigurnije: razvrstaj riječi prema vrstama riječi IM/GL/PRID.

Abecedna mješavina (rad u parovima, ispred sebe imaju papir i olovku) Zadatak svakog para je izmisliti deset riječi i od njih napraviti abecedne mješavine. Abecedne mješavine su riječi koje nastaju kada se slova pojedine riječi slože po abecedi. Npr. aačlnoru - računalo. Napravili smo plakat sa starim šibenskim riječima (domaći rad je bio skupljanje zavičajnih riječi).

Upoznavanje s glagoljicom kao starim pismom Učenicima objasniti da se grafemi (znakovi) razlikuju nego u latinici, da poredak znakova nije isti kao u latinici, te da u glagoljici postoji više znakova nego u latinici, nekoliko učenika su pomoću uzorka napisali svoje ime glagoljicom- aktivnost je trajala jedan školski sat

Dramatizacija igrokaza Proljetno buđenje Napiši pjesmu o boji -pročitamo pjesmu o boji npr. Žuta pjesma -učenici u skupini odaberu boju i zajednički napišu pjesmu

Tvrdoglavi magarčić Učenik izvlači karticu na kojoj se nalazi glagol te smišlja naredbu koja ima taj glagol te je govori učeniku s kojim je u paru. Drugi učenik odgovara: "E baš neću, ja ću (suprotan glagol)".


Jezični nogomet Na ploču crtam nogometno igralište, učenici podijeljeni u dva tima. Pozivam jednog učenika, a drugi tim određuje tko iz njihova tima ide u dvoboj s prozvanim učenikom. Izgovaram ime ustanove, ulice, mjesta i sl., a učenici na ploču zapisuju to pazeći na pravilnost. Učenik koji brže i točno napiše pobjeđuje u dvoboju te se lopta s centra približava golu suparničkog tima. 3 polja su do gola, a lopta je u početku u centru.

Četverosmjerka Učenici u tablici dobivaju napisana slova i riječi koje trebaju pronaći. Učenici trebaju pronaći u tablici zadane im riječi u sva četiri smjera (gore-dolje, od dolje prema gore, lijevo-desno, desno-lijevo).

Upoznajemo lutku Cvjetku Jezično izražavanje: Opis Cvjetke. Izrađujemo njezinu osobnu kartu. Pišemo joj leksikon. Bacamo kockice pričalice i izmišljamo priče o Cvjetki. 11. ožujka 7. aktivnost Ponavljamo pravopisna pravila o pisanju velikog početnog slova i igramo igru: Izvlačimo nazive iz čarobne vrećice i zapisujemo ih pisanim slovima. Učenici jedni za druge sastavljaju diktate za vježbu.

Država, grad, rijeka, planina, nebesko tijelo, ime i prezime Pravila igre: 1. Igru može igrati dva i više igrača. 2. Igra se igra pomoću figurica i kocke. 3. Igra se započinje bacanjem kocke. Da bi igrač stao na poziciju starta, mora bacanjem kocke dobiti šesticu. 4. Igrač se po polju kreće bacanjem kocke. Kada stane na polje mora pravilno sastaviti rečenicu i imenovati rečenicu ( izjavna, upitna ili usklična). 5. Ukoliko učenik riješi zadatak dobiva jedan bod. 6. Pobjednik je onaj učenik koji prvi stigne do cilja i ima najviše bodova.


Vruća stolica Jedan učenik sjedi leđima okrenut ploči. Učitelj napiše na ploču neki glagol koji taj učenik ne smije vidjeti. Ostali učenici iz njegove grupe pantomimom mu pokazuju radnju, a učenik mora pogoditi koji je glagol napisan.

Riječ u riječi U sljedećim riječima pronađi i podcrtaj životinje: oslonac, korist, loptica, spužva, crveno, posao, vježba, praksa, kravata, spas, vrbik, zvuk, Tomislav, Njemačka.

Tenis riječima Igrači obiju grupa sjede jedan nasuprot drugomu i naizmjence moraju nabrajati riječi iz zadane kategorije. Ako igrač u pet sekunda ne uspije smisliti novu riječ, ispada.

Zbrkana rečenica Smisliti što dužu rečenicu u kojoj svaka riječ počinje istim slovom. Rečenice ne moraju biti posve smislene (Petar peče pekmez). Igrali smo na kraju igru vješala na računalu. Pobjednici su mogli zavrtjeti kolo sreće koje im je odredilo broj bodova osvojenih u igri. Imam dvije učenice koje rade po prilagođenom programu. One su imale zadatak prepisati svaka po jednu brojalicu i naučiti je čitati, a za zadaću (po mogućnosti) napamet.

Podjela diploma projekta Svaki učenik je svoju diplomu zalijepio u svoju bilježnicu Moja mala slovarica i imao zadatak prepisati nekoliko slova glagoljice. Na taj način upoznali smo još jedno pismo.


Gramatičko planinarenje Penjanje na vrh planine stazicama na kojima su različite rečenice; treba prepoznati vrste riječi; pobjednik je tko prvi riješi zadnju rečenicu na vrhu planine “Hop, stigoh, pobjeda je moja!”

Domino -sinonimi (izradba kartica sa sinonimskim parovima) Intervju s Bartolom Kašićem i Faustom Vrančićem (jezikom ondašnjega vremena).

Pišemo glagoljicom poruku prijateljima ( slavljenicima ) – dvoje učenika obilježavalo rođendane u odjelu ( dijeljenje poruka ). Budući da su svi učenici u odjelu uspješno svladali jednogodišnju obradbu glagoljice u prvom razredu nije bio nikakav problem napisati kraću poruku prijatelju u razredu.

Pogodi riječ Jedno dijete dobije zadani pojam (poznata riječ); ostali moraju pogađanjem slova otkriti o kojoj se riječi/skupu riječi radi.

Dio aktivnosti - pisanja glagoljicom integrirali smo kroz sate likovne kulture te u keramici izradili uratke na glagoljici (lančiće sa glagoljičnim slovom, pločice u obliku bašćanske ploče i zdjele sa porukom...)

Memory LEKTIRA - trebalo je upariti lektirno djelo i autora Križaljčice (izbor od lakšega k težemu; učenici su redovito započeli s rješavanjem jednostavnijih slikovnih križaljki, a zatim se odvažili na složenije surađujući i dopunjavajući znanja).


Pokvareni telefon Učenici stoje (ili sjede) u krugu. Učiteljica šapne učeniku do sebe neku izreku, poslovicu, definiciju, pravilo. Učenik šapne sljedećem. Kad rečenica stigne do zadnjeg učenika, on je glasno izgovara. Utvrđuje se je li rečenica točna. Ovu igru često radim baš kad trebamo zapamtiti neka pravila. Zanimljivo je kad se učenici rasporede u dvije kolone pa svaka kolona ima svoju rečenicu. Učiteljica zada temu, a učenici koji su na početku kolone moraju smisliti rečenicu na zadanu temu.

Nastavljamo priču Učenici su u krugu. Učiteljica započne priču jednom rečenicom. Sljedeći učenik dodaje rečenicu koja se logički nadovezuje za započetu. kad se dođe do kraja, učiteljica može nastaviti ako nije došlo do stvaranja logičke cjeline. Kao motivaciju za priču Paunaš započela sam rečenicu: U gnijezdu jedne golubice izlegao se mali, boležljivi ptić. Cilj je i razvoj empatije, razumijevanja tuđih problema.

Gusjenica Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Svaka skupina dobije papir na kojem se nalazi gusjenica. Učenici pokušavaju otkriti koje se riječi krije u gusjenici. Nakon što razdvoje riječi, naglas čitaju cijelu rečenicu. Vrijeme je ograničeno na 15 sekundi. Bodove dobiva ona skupina koja točno pročita rečenicu.

Zapamti što vidiš Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Na ppt se na par sekundi prikaže jedna slika. Učenici je pozorno promotre. Nakon toga slika nestaje, a učenici trebaju napisati što više detalja koje su uočili na


spomenutoj slici. Bodove dobiva ona skupina koja napiše najviše uočenih detalja.

Kolo sreće Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Na ppt se prikazuje određeni pojam (ili rečenica). Učenici otkrivaju slovo po slovo. Ako znaju rješenje, mogu pogađati. Bodove dobiva ona skupina koja ponudi točno rješenje.

Križaljka Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Svaka skupina dobiva papiriće u određenoj boji. Na njima mogu napisati bilo kakvu riječ (jedan papirić - jedno slovo). Nakon toga na podu učionice od tih riječi pravimo križaljku.

Lanac riječi Učenici sjede u krugu. Prvi učenik kaže jednu riječ, drugi treba ponoviti prethodnu riječ i nadodati neku svoju. Sljedeći učenici ponavljaju prethodno spomenute riječi i dodaju svoju. Trebaju sastavljati smislene rečenice. Pobjednik je onaj učenik koji ostane zadnji.

Marama Učenici su podijeljeni u 5 skupina. Svaka skupina izabere po 2 učenika. U učionici su od starta do cilja postavljene prepreke (torbe, pernice i sl.). Jedan učenik zaveže maramu oko očiju, a drugi suigrač ga riječima navodi kako doći do cilja, a da ne dotakne prepreku. Bodove dobiva ona skupina čiji učenik dođe do cilja bez doticanja prepreka.


Kažem ti naopačke Igru igraju svi učenici zajedno. Učenici trebaju postupati suprotno od onoga što se od njih traži. Jedan učenik je voditelj igre, a ostali stanu u red tako da ga gledaju. Voditelj izriče naredbu, a igrači čine suprotno (npr. Voditelj kaže:"Skočite!", igrači čučnu.). Ovom igrom smo se svi puno nasmijali i razveselili.

Rečenice stvaraju priču (redoslijed) Učenici rade u paru. U dva stupca podijeljeni su početci i završetci rečenica. Učenici spajaju početak i kraj rečenice. Dobivene rečenice slažu u priču prema sadržaju kojeg iščitavaju iz rečenica.

IM/GLA/PRID – pantomima (kartice) Pantomimičar izvlači karticu i izvodi napisani sadržaj/riječ. Učenici trebaju pogoditi što pantomimičar izvodi i odrediti vrstu riječi IM/GL/PRID.

Posjet gradskoj knjižnici Dio aktivnosti smo posvetili stranim jezicima - prezentaciji kineskog jezika (skupina djece koja uči kineski jezik), francuskog jezika (izvannastavna aktivnost) te engleskom jeziku kojeg uče svi učenici u razredu. Podjela diploma za sudjelovanje u projektu.

Prikupila i obradila: Marica Jurec šk.g. 2015./16.

Igrajmo se jezikom - aktivnosti  

Pregled aktivnosti odrađenih tijekom projekta Igrajmo se jezikom UHURN Zvono s učenicima od 1. do 8. r. OŠ

Igrajmo se jezikom - aktivnosti  

Pregled aktivnosti odrađenih tijekom projekta Igrajmo se jezikom UHURN Zvono s učenicima od 1. do 8. r. OŠ

Advertisement