Page 1

MARIBO KUNSTFORENING AF 1947 NYHEDSBREV 2013 EFTERÅR Ekskursion til Silkeborg og Herning Fredag den 1. november – lørdag den 2. november. Jyske Bank har gennem mange år opbygget en imponerende samling af moderne dansk kunst fra det tyvende århundrede. Denne samling, der har hjemme i henholdsvis Jyske Banks hovedsæde og i Gammel Skovridergaard i Silkeborg ser vi med guide fredag eftermiddag. Bagefter spiser vi i byen og overnatter på Danhostel Silkeborg. Efter at have nydt husets berømte morgenbuffet besøger vi Museum Jorn og udstillingen ”Jorn <<<Picasso – myter og møder”.

Denne enestående udstilling tager udgangspunkt i et møde mellem Jorn og Picasso i Sydfrankrig i 1946, og viser en række værker af begge kunstnere. Picasso ’s kunst mødet i Sydfrankrig fik stor betydning for Jorns kunst. En guide fører os gennem udstillingen. Efter at have set Silkeborgs kunstskatte, drager vi mod vest til ”HEART herning museum af contemporary art” hvor vi skal se den nyåbnede udstilling ”Piero Manzoni” med den italienske kunstner af samme navn.

Hadet og elsket - I år er det henholdsvis 80- og 50 året for Piero Manzonis fødsel og død. HEART fejrer dobbeltjubilæet med en udstilling af den italienske kunstner og præsenterer hovedværker fra museets Manzoni-samling. En guide fortæller om dette nye kunstmuseum, den aktuelle udstilling og om husets faste samling. Der er fælles transport fra Banegårdspladsen i Maribo fredag den 1. november kl. 10.15. Vi er tilbage i Maribo sidst lørdag eftermiddag. Der er en deltagerbetaling på kr. 975, der dækker transport, overnatning, entré og guide. Ønsker man at sove to på et værelse er der en merpris på kr. 85 pr. person og ønsker man eneværelse er merprisen kr. 345.00 Bindende tilmelding ved betaling senest onsdag den 23. oktober på kunstforeningens konto


Samt til Tina Folmer Larsen på tlf. 24676257/ Per Møller 54 78 44 21. Generalforsamling onsdag 6. november kl. 19.00 i Sognets Hus I forbindelse med generalforsamlingen er kunstforeningen vært ved et traktement, en kunst quiz, udlodning af kunstværker blandt de fremmødte, auktion over den afgående kunstcirkels billeder. Billeder til den op startende kunstcirkel. Attelierbesøg lørdag den 30. november. Vi besøger glarmester Per Steen Hebsgaards galleri ved Præstø, hvor vi skal se den store juleudstilling. Der bliver også mulighed for at se glasværkstedet, hvor Per Steen Hebsgaard viser rundt og fortæller om værkstedets forskellige arbejdsopgaver.

Hebsgaard glaskunst Fra Per Steen Hebsgaard kører vi til Det gamle Pottemageri Rødeled i Præstø. Kl. 14.15 viser pottemageren rundt i huset og fortæller om de forskellige teknikker værkstedet benytter i fremstillingen af keramik. Vi kører i private biler fra Banegårdspladsen i Maribo kl. 11.15. Tilmelding til Tina Folmer Larsen 24676257/ Per Møller 54 78 44 21

Det gamle pottemageri Rødeled

Tilmelding til kunstcirkel for 2013 – 2014 til Tina Folmer Larsen 24676257/ Lone Gliese 54 75 94 53 senest 16. oktober. Pris for deltagelse kr.1100.


Med venlig hilsen

Per Møller p. b.v.

Kunstforeningens bestyrelse Per Møller (formand) Klostergade 2, 4930 Maribo Tlf. 54 78 44 21 / 54 70 42 02 mail: pmoe@km.dk Tina Folmer Larsen (næstformand) Sdr. Boulevard 61, 4930 Maribo Tlf. 54 78 25 24 mail: tila@celf.dk Lone Gliese (kasserer) Sønderparken 26, 2.tv., 4930 Maribo Tlf. 54 75 94 53 mail: lone.gliese@waoopost.dk


MARIBO KUNSTFORENING AF 1947 indkalder hermed medlemmerne til generalforsamling onsdag den 6. november 2013 Kl. 19.00 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo Dagsorden iflg. Vedtægterne: A. B. C. D.

E. F. G.

Valg af dirigent Formandens beretning Forelæggelse af regnskab Valg af bestyrelse og revisor Per Møller Carsten Borgen Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslag Eventuelt

Bortlodning af årets kunstkøb foretages blandt de fremmødte medlemmer. Der vil i aftenens løb være en kunstquiz, som festligt indslag blandt de fremmødte medlemmer. Auktion over grafikcirklens billeder . Grafikcirkelbilleder vil blive præsenteret inden deltagerne af cirklen overtager billederne. Foreningen vil være vært ved et traktement. Med venlig hilsenBestyrelsen


Carsten Borgen (sekretĂŚr) Drosselvej 6, 4930 Maribo Tlf. 22 89 76 61 mail: cdmorell@hotmail.com

Nyhedsbrev efterår 2013  

Maribo Kunstforening af 1947

Advertisement