Page 1

5 de gener de 2018

301 La informació al dia a <independentbarbera.cat>

ISSN - 1695-4793

4i5 PLE MUNICIPAL El vot del PP aprova els pressupostos i ordenances 2018

8 ENTREVISTA Pere Pubill parla de passat, present i futur del govern de Barberà

14 FICA’T Un projecte empresarial que neix a Barberà i es consolida poc a poc

21 BOSC CAN GORGS Acord amb l’AMB per incloure el Bosc de Can Gorgs als Metropolitans


l’independent

5 de gener de 2018

de Barberà

editorial

portada

No hi ha res segur, tot està per fer No em podia creure el que estava escoltant. La senyora Fuster salvaria el pressupost i les ordenances fiscals amb els vots favorables del Partit Popular. La meva sorpresa no era per causa de la diferència ideològica entre uns i altres, és un tema que mai s’ha posat sobre la taula, sinó que pensava hi havia un bagul important de motius de convivència ciutadana que feien del tot impossible que el senyor Jaime Fernandez, que com diu en aquesta mateixa revista Pere Pubill no s’ha limitat gens a l’hora de qualificar als que estaven al govern, ha rebut durant aquest any i mig els qualificatius més durs que jo he escoltat mai en aquesta sala de plens. I si fem cas a l’interpretació teatral del senyor Clarà, per cert creiem que ho pot fer millor, el vot favorable és fruit dels magnífics pressupostos que han presentat. Mig Barberà sabia que la senyora Fuster parlava amb qui fes falta per aprovar els pressupostos i les ordenances, fins i tot amb vells alcaldes que no acaben d’entendre mai el concepte de jubilació i el de respecte i que li va servir de poc. Mig Barberà sabia que la fumata blanca havia aparegut prop de la plaça de la Unitat i al carrer Consell de Cent no en tenien idea. Suposo que no pretendran que ens ho creguem. El que si sabem és que ells, no Podemos, ni EAB-CUP han negociat res amb el PP respecte aquest tema i si la senyora Fuster es va comprometre a alguna cosa a canvi, ja s’ho trobaran doncs fins ara en són desconeixedors. Defensarem que el grup Junts per Barberà no ha pactat amb el PP el pressupost i les ordenances fiscals de 2018 perquè ha estat així. Ells no han pactat ni negociat res amb el PP però tampoc podran evitar que la imatge sigui la que és i durant tot l’any i el que ve els hi recordaran sovint que tots els projectes que facin serà amb el vot favorable del PP. No podem dir el mateix de l’altre costat doncs aquí ningú pot justificar ignorància. Jaime Fernandez i ara utilitzarem les seves paraules a votat a favor de Maduro, Venezuela i tots aquelles animalades que deixava anar a la sala de plens quan li convenia. Un veí de la meva escala m’ha dit: No t’hi encaparris massa que al final tots són molt amics i mentre tu defenses ideologies i postures d’uns de manera aferrissada els són al despatx de l’Alcaldessa brindant amb cava pel futur 2018. Brindem nosaltres també per aquest 2018 que de moment ens sembla una gran incògnita. A Barberà un govern coix i sense una pota, a Catalunya sense govern i amb un futur no massa clar i a l’Estat un govern que fa dies que no volem i esperem que decideixin d’una vegada enviar-lo cap a casa però tot sembla que haurà d’esperar. Bon any 2018 a tothom.

l’Independent 302 sortirà al carrer el 2 de febrer de 2018

2.

Citada com un alou l’any 985, és l’edificació més antiga de Barberà sent aquesta un important vestigi medieval. Masia fortificada que té una torre de guaita antiga, tot i que molt modificada en època moderna. És l’edifici més antic del poble i apareix documentada amb el nom de Mas Mir (995) i Mes d’Ermemir (1014), l’any 1114 surt referida com a propietat de Bernat Seniofred del Gorgs per després ser de Bernat i Joan Pere Mir de Gorgs. Des de mitjan segle XVIII fins al darrer terç del segle XIX fou habitada pels marquesos de Lió. Des del segle XVIII fins a finals del XIX va pertànyer als marquesos de Lió, adquirint-la posteriorment Josep Badia (qui seria el major terratinent de la població) para després heretar-la la seva filla, Elisa Badía. Davant de la seva porta principal passava el camí que partia des del casc urbà de Barberà fins a Ca Santfeliu (actual Badia), i en aquest lloc es trobava un dels dos passos a nivell existents en la població (al costat del de Ca Font del Plà). L’habitatge principal consta de dues ales adossades a banda i banda de la torre, una medieval i l’altra més moderna. Conserva un portal adovellat i una finestra coronella de tradició gòtica. La masia ha donat nom a tot un barri, el barri de Can Gorgs. Ha estat restaurada i actualment és propietat municipal i acull el Centre de Promoció Econòmica, Social i Cultural de Barberà del Vallès.


l’independent

5 de gener de 2018

de Barberà

Cal que prengui mesures qui governa

cartes al director Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça, telèfon i DNI a: L’Independent Av. Generalitat, 53 àtic 2ª 08210 Barberà del Vallès o independentbarbera@ceres.cat

la vinyeta

Hem rebut diverses cartes i correus amb fotografies d’indrets de Barberà del Vallès amb contenidors d’escombraries. La causa ha estat sempre la mateixa i és l’estat en que queda l’espai al voltant dels contenidors quan no es fa cap cas de les recomanacions no normes de convivència. La precarietat ha fet que es fos permissiu amb les persones que re-busquen als contenidors material i coses per subsistir però estem en un punt on l’excepció s’ha convertit en norma i l’estat en que queden els espais propers als contenidors després d’haver estat remenats per alguna d’aquestes persones és lamentable i un risc per la salut. Cal que els que tenen el mandat de governar i prendre decisions ho facin però la situació s’està tornant insostenible.

3.


Ple Municipal

l’independent de Barberà

5 de gener de 2018

La Plataforma i Junts per Barb i les ordenances a Tot havia quedat pendent de resoldre i les informacions que s’anaven coneixent no aclarien més que una part de la situació. Junts per Barberà, amb un comunicat, va deixar molt clara quina seria la seva actitud a partir d’ara, però no se sabia si ERC seguiria votant el mateix fins ara o canviaria de sentit. Nomes varem conèixer, off de record, alguns moviments que es feien des d’alcaldia per arribar a acords amb els diferents grups i ens constava que la mateixa Alcaldessa s’havia reunit o parlat amb el portaveu popular, Jaime Fernández, i també ens consta que Junts per Barberà no Amb més puntualitat de la acostumada el passat dimarts, 19 de desembre, es va celebrar a Barberà del Vallès el darrer Ple de l’any. Pocs temes a tractar però de molt contingut i incert resultat. Com ja queda dit Tant pressupostos com ordenances han passat l’escull del Ple i ara ja poden ser el full de ruta d’aquest any i tenint en compte que el 2019 és any d’eleccions, d’aquesta legislatura.

manifestar el suport dels seus grups però al mateix temps varen lamentar que no tinguessin temps per poder fer aportacions i que els arribes el tema amb un espai molt curt de temps. També varen lamentar la baixa participació de les entitats (3). El senyor Clarà va agrair el suport i va fer autocrítica del tema del temps i la participació. Tot els grups es van congratular de poder comptar amb aquesta eina per treballar amb la franja d’infància i adolescència.

El primer tema, no va ser l’aprovació de l’acta anterior doncs no constava en l’ordre del dia i per tant es va passar directament als nou dictàmens.

Sense més preàmbul Manel Ferreté va agafar la paraula i va començar a despullar el pressupost de l’Ajuntament que havia presentat als grups municipals per debatre’l. L’import total d’aquest pressupost és de 47.111.921,03 euros, 6 milions més que l’any passat (2017). Com ja és habitual va començar per les partides dels ingressos i aquí destaca l’increment previst del capítol 3 amb un increment del 17% que fa que el total dels tres primers sigui

Infància i adolescència

Per unanimitat es va aprovar la proposta de Pla Local d’Infància i Adolescència que va presentar el senyor David Clarà en nom del govern. Els portaveus d’ERC, RB i PSC varen

4.

Pressupost

del 7% aproximadament. El senyor Ferreté va manifestar que la remodelació del carrer Circumval·lació és la causa d’aquest possible increment d’ingressos. Només l’apartat que implica la recaptació d’impostos per fer obres, els coneguts ICIOS, han estat una mica qüestionats pels grups de

l’oposició. També es va haver d’explicar que en el capítol 5 hi ha una partida de 1,6 milions d’ingressos per venda de patrimoni municipal i que 1 milió fruit d’aquesta venda es destinarà a la compra d’habitatge social. En l’apartat de les despeses es va començar pel capítol 1 que fa


l’independent de Barberà

Ple Municipal

5 de gener de 2018

berà salven els pressupostos amb el vot del PP havia fet cap gestió en aquest sentit i molt menys amb els populars. Ara ja tenim clar que el treball negociador de Silvia Fuster amb el PP ha estat fructífer i aquests, tot i haver escoltat de boca dels portaveus del govern municipal infinitat de comentaris poc amistosos, fins ara, han acceptat votar a favor. A canvi de què? ens podem preguntar. El temps dirà si és a canvi de res o a canvi de molt. La única realitat és que Barberà del Vallès acabarà aquesta legislatura sense problemes amb els pressupostos ni amb les ordenances.

referència als salaris i despeses que comporta la plantilla dels treballadors municipal i al mateix temps es va analitzar l’increment proposat d’aquesta plantilla. En primer lloc destacar l’increment del 7% de la partida respecte 2017. Manel Ferreté va explicar que una part correspon a l’increment salarial que es farà als salaris dels treballadors, una part per recuperar els anys de crisi i l’altra per acord del conveni recentment signat. Es va posar sobre la taula l’increment de 27 places noves amb la qual cosa la plantilla de l’Ajuntament e Barberà del Vallès de 325 treballadors passaria a 351 durant el 2017. Tothom va manifestar el seu suport a l’increment doncs el dèficit de personal respecte la feina que hi ha ve de fa dies. Només el fet que la majoria dels nous treballadors són de nivell alt i per tant amb els salaris més elevats es va plantejar si era del tot necessari. El senyor Ferreté va explicar que calia

fer un reforç jurídic a totes les àrees municipals. També s’inclou el milió d’euros per la compra d’habitatge social i l’amortització de deute per un import de 620.000 euros. Finalment es va donar la llista de les inversions previstes per fer de manera immediata, segons el senyor Ferreté, a la nostra ciutat (les donem en quadre a part). En la seva explicació de vot , Pere Pubill, va manifestar que el seu vot seria en contra doncs hi havia partides que no es compartien i alguna no s’entenia. José Luis Rivera va explicar que aquests no són els seus pressupost tot i que hi ha coses que agraden i alguna que no, va dir que s’abstindrien. Xavier Garcés, del PSC, va explicar el vot contrari per diferents motius que va anar detallant un a un. Pel que fa a les inversions va manifestar que no havien tingut en compte el pla quadriennal que en plens anteriors havien presentat. També va mostrar sorpresa pel vot favorable del PP sobretot tenint en compte que en principi sembla que no compliran la regla de despesa. Així mateix va preguntar, com altres grups, per diferents partides i al final va fer referència a tres partides que queden poc clares en el pressupost. Un increment d’un 20% en la partida de publicitat i propaganda, un 20% d’increment en la partida d’externalització de feina, sobretot perquè es contradiu amb el missatge de remunicipalització llençat des del primer dia i la partida Despeses varies, que no es diu a que correspon i te un increment del 14%. En el torn de rèplica destaquem l’enfrontament dialèctic entre el senyor Clarà i el senyor Garcés per la partida del pisos socials. La votació va quedar de la

següent manera: Vots a favor: PCPB, JXB, PP, abstencions: RB i vots en contra: PSC i ERC. Amb aquest punt es va acabar la part prevista del Ple i ja es va entrar amb els temes d’urgència. El primer que es va tractar va ser el de l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2018 i com ja hem avançat el vot a favor del PP va fer el camí molt fàcil. Manel Ferreté va explicar quines esmenes s’havien acceptat i quines no i aquí nomes les presentades per Recuperem varen tenir certa consideració la resta (ERC i dues empreses de Barberà) no van rebre el vist i plau del govern. Ningú va explicar el canvi de vot del PP, en les primeres s’havia abstingut i ara va votar a favor.

Mocions

Aquest mes només hi havia una moció que per primer cop el ponent, José Luis Rivera, va haver d’explicar perquè era urgent. El tema fa referència als nous contadors de l’electricitat doncs Endesa imposa restriccions a la lliure competència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comptadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària d’ Endesa. i per tant es demana la paralització d’aquesta normativa fins l’aclariment del tema. La PCPB es va abstenir, el PP va votar en contra i la resta a favor.

Inversions aprovades en el pressupost 2018 Col.lector Can Gorgs Comissaria Policia Local Arranjament accessos RENFE Adquisició habitatges us social Construcció Skyparc al Parc Central Finestres Can Serra i el Boc i projecte escola Can Llobet Arranjament Can Serra i ampliació menjador Millores TMC i espais esportius Passera riu Ripoll i camins Remodelació La Nau, la Roma i el Forat Carril bici glorieta Rda. Santa Maria Remodelació Casal de Cultura Substitució plaques identificadores al carrer Reurbanització de: carrer Migdia Ronda Industria carrer Circumval.lació carrer Josep Mª de Segarra plaça de la Unitat NemesiValls Peatonalització Torre Romeu Projecte Parc Metropolità al Bosc de Can Gorgs Els projectes dels pressupostos participatius 2017

5.


l’independent de Barberà

Farmàcies de guàrdia Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 5 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 6 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 7 de gener Granero -Algarve, 2 BADIA dia 8 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 9 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 10 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 11 de gener Martí - Av Mediterrani, 26 BADIA dia 12 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 13 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 14 de gener Blanca-Suades - Av.Tibidabo, 68 dia 15 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 16 de gener Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 17 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 18 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 19 de gener Ferrer - Av. Burgos, 4 - BADIA - dia 20 de gener Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 21 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 22 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 23 de gener

Serveis Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 24 de gener Martí - Av Mediterrani, 26 BADIA dia 25 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 26 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 27 de gener Blanca-Suades - Av.Tibidabo, 68 dia 28 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 29 de gener Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 30 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 31 de gener Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 1 de febrer Pagès- Av. Generalitat, 92 - dia 2 de febrer Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 3 de febrer Granero -Algarve, 2 BADIA dia 4 de febrer Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 5 de febrer Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 6 de febrer Martí - Av Mediterrani, 26 BADIA dia 7 de febrer Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 8 de febrer Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 9 de febrer Blanca-Suades - Av.Tibidabo, 68 dia 10 de febrer Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 11 de febrer

Telèfons d’interès Ajuntament 93 729 71 71 CAP Barberà 93 719 25 40 CAP Rosa dels Vents 93 719 42 81 CAP Badia del Vallès 93 719 26 01 Ambulàncies 24 hores 904 106 106 Creu Roja 93 726 66 66 Bombers 93 726 00 80 Ràdio Barberà 93 729 44 71 Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 Esports 93 729 19 27 Tanatori 93 719 27 78 - 93 580 97 10

6.

AA.VV. Can Gorgs 93 718 03 31 AA.VV. Can Gorcs II 93 719 28 37 ext. 1204 AA.VV. Eixample-Can Llobet 93 729 37 39 AA.VV. la Romànica 93 729 17 39 AA.VV. Parc Central 633 906 230 Federació AA.VV. Barberà 93 719 28 37 Radio Taxi Barberà 93 729 07 07 Policia Local 93 719 00 90 Guardia Civil 93 719 36 10 Policia Nacional 93 724 75 00 Mossos d’Esquadra 112 - 93 734 61 00

Oficina Treball Generalitat 93 718 85 11 Aigua - SABEMSA 93 729 46 02- 93 729 55 00 (avaries) Gas Natural 900 100 251 Fecsa-Endesa 800 750 333 Jutjat de Pau 93 729 20 35 Correus 93 718 52 79 BCU (Ass. Comerciants) 93 729 08 91 Parc Taulí 93 723 10 10 Recollida estris vells 93 279 35 35 Oficina Municipal Habitatge 93 719 41 20 NODUS Barberà 93 729 72 72

5 de gener de 2018

ull de dona

Núria Riu

Campanya i vots Puigdemont o el 155, aquesta era l’opció de vot dels representants del Pdcat allà on haguéssin d’anar a debatre, però sobretot als mitjans de la Corpo doncs en aquests el ritme el marcaven ells. Un argument que no s’aguantava ni ell mateix, un argument que feia fer un paper d’estrassa als representants d’ERC als debats doncs semblava de Junqueres ni era candidat ni era res. Com es pot anar contra allò que tu també participes? Pregunta que ningú va respondre. Volen mantenir tots els ingredients que calen en aquest procés i no poden, aquesta mena de palau emocional que s’ha creat, s’ensorra i els habitants es resisteixen a marxar. Ja no es creu ningú que vagin tots a l’hora doncs la prova clara ha estat el anar per separat i perdre l’oportunitat de guanyar les eleccions amb més marge. Hi ha traïcions i enfrontaments que traspuen nítidament i tothom endevina. Tot ha sortit malament i només es reconeix per alguns i amb la boca petita. Catalunya ha posat en joc el seu autogovern i ha perdut poder econòmic i social. La meitat dels catalans s’han sentit forasters del procés i la solució no pot ser expulsar l’altra meitat. Reconciliació, recosir són boniques paraules que impliquen reconèixer els errors de tots i no deixar al País a mans dels vents sense control. La fatxenderia encoberta per una humilitat i un victimisme verbal irreal són males conselleres en un temps en el que s’han de fer coses de veritat i no només enunciar-les pensant que ja en hi ha prou. Segurament és molt més important canviar radicalment les formes més que posar en marxa fets nous i diferents.


Opinió

l’independent de Barberà

5 de gener de 2018

Siscu Baiges - periodista

Catalunya 2018: Agafeu-vos, que venen corbes Quan Jordi Pujol va ser elegit president de la Generalitat el 1980 em vaig consolar dient-me que almenys això serviria perquè deixéssim de parlar de com som i deixem de ser els catalans i de com ens tracta de malament Espanya. Era jove. Tot plegat, 24 anys. I gens acostumat als usos i hàbits del funcionament d’una democràcia. Han passat quasi 40 anys i ens hem tirat bona part d’aquest temps discutint d’allò que jo creia que era simplement una plataforma perquè un grup polític es fes amb el poder a Catalunya. Ben al contrari, els darrers anys aquesta discussió ha pujat de to, s’ha substituït el mot ‘nacionalista’ pel d’‘independentista’ i la qüestió social ha quedat més amagada que mai en el debat polític català. Lògicament, els partits d’esquerra, que són els que pretenen millorar les condicions de vida dels grups socials més desvalguts i vulnerables, han sortit perdent amb aquesta dinàmica. En les eleccions del passat dia 21 més que perdedors han sortit escaldats. I el futur no

fa preveure cap canvi en la direcció que voldrien les organitzacions d’esquerra. El dia abans de les eleccions vaig demanar la dona que neteja l’escala del bloc de pisos on visc què votaria. Em va dir que Ciutadans. I, clar, no ho anava a fer perquè estigués convençuda que Inés Arrimadas i els seus defensarien millor que ningú els seus interessos laborals. Pertany a un col.lectiu que anys enrere hauria votat socialista o comunista. Va votar Ciutadans perquè no vol que el procés cap a la independència de Catalunya tiri endavant i considera que aquest partit és el que millor pot aturar aquesta marxa. El dia 21, els partits declaradament independentistes van obtenir 2.062.000 vots. Els que estan contra la independència, 2.212.000 (si no es vol comptar amb els vots de Catalunya en Comú en aquest segon capítol, quedarien uns 1.900.000 vots). Amb aquest panorama entrem al 2018 sense saber què passarà en l’elecció del nou president de la Generalitat ni quina mena de política adoptarà. Tot fa pensar

que Carles Puigdemont haurà de renunciar a continuar en el càrrec i que caldrà buscar un candidat que tampoc no pot ser Oriol Junqueras, si s’ha de respectar la preeminència de la llista més votada, tot i que sigui pels escassos 10.000 vots i dos diputats que separen Junts per Catalunya i ERC. Però sobretot caldrà veure si el nou Govern de la Generalitat insisteix que Catalunya és una República independent que es basa en la llei de transitorietat jurídica aprovada el 7 de setembre al Parlament cuita -corrents.El partit més votat a les eleccions ha estat Ciutadans i té

un bon suport al carrer, com han demostrat les manifestacions contràries a la independència dels darrers mesos. Qualsevol mesura d’un nou Govern que intenti imposar passes o adopti actituds simbòliques independentistes serà rebutjada al carrer per la gent que s’ha anat animant a penjar banderes espanyoles als seus balcons. Un tuitaire valorava el resultat de les eleccions dient que a França tenen un Front Nacional i aquí en tenim dos Cordeu-vos els cinturons. El 2018 vénen corbes. I, malauradament, totes giren cap a la dreta.

Xabier Ribera - Gasetiller Amb

el suport de:

Nostàlgia de futur núm.

301

Edicions Ceres SCP J66273954 Doctor Moragas, 232 SA1ª 08210 Barberà del Vallès Tel.- 651 831 282

Editor: Francina Ricart Consell directiu: Manoly Arriaga, Francina Ricart, Efrem Utrera, Rosina Bertran, Carles Ortiz Directora: Manoly Arriaga Redactors: Francina Ricart,David Martín, Judith González, Efrem Utrera Maquetació: Maria Vilarnau Fotografia: David Martín, Imanol Ortíz P ublicitat :

Manoly Arriaga

651 831 282 Imprimeix: Bibi Digital Dipòsit legal: B-52445-04

Clara Ponsati piulava: “Encara no hem sobrepassat el 50% del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat encara. Mentrestant, però, ja podem restablir el govern de les institucions a casa”. Abans, just després de les eleccions del 27S del 2015, el llavors candidat de la CUP, Antonio Baños, s’expressava en termes similars: “La declaració unilateral anava lligada al plebiscit; no s’ha guanyat, no hi ha proclamació”. Això no obstant, segons els seus càlculs, encara que el sí no aconseguís el 50% dels vots, va ser més nombrós que els contraris a la secessió. Amb aquesta anàlisi, Baños creia que el procés podia seguir endavant, però amb un altre ritme. Ara, el bloc independentista –JxCat, ERC i la CUP– ha arribat al 47,5% (l’any 2015, 47,8%). Després del que ha plogut, no li traurem mèrits; malgrat els injustificables L’Independent

i vergonyosos cops de porra, la retirada d’empreses, els injustos empresonaments i els exilis, la ‘nostàlgia de futur’, com alguns l’anomenen, ha guanyat les eleccions, només cal llegir la premsa internacional per certificar-ho. Però ni abans ni ara l’independentisme sobrepassa la barrera del 50%. I sense fer-ho, no es va enlloc o, si més no, no es va a Ítaca, com era la idea. En termes educatius, l’independentisme no progressa adequadament, li cal millorar. Recuperant Baños, el procés pot seguir endavant, però amb un altre ritme, i la unilateralitat ha quedat danyada. No s’hi val a córrer perquè el penya-segat és rocallós i podríem prendre mal. A l’independentisme li convé convèncer més gent, demostrar que no ha tocat sostre. Encara s’ha de fer perdonar la pocatraça demostrada en l’aprovació de la llei del referèndum i la de la transitorietat. Si vol eixamplar l’in-

tribuna

gol sud

dependentisme i carregar-se de raons Pirineus enllà ha de governar bé i recordar que a la majoria dels catalans el que els preocupa més ara és, segons el CEO, l’atur i la precarietat laboral. L’evolució de l’independentisme en els darrers anys ha estat extraordinària, però d’un temps ençà o s’ha estancat o ha tocat sostre; al bloc independentista li pertoca esbrinar-ho. D’altra banda, els constitucionalistes, unionistes o bloc del 155, també hauran de fer les seves càbales. Amb tot el vent a favor, tot i que Ciutadans ha tret més vots i escons que cap altre, no sumen per esdevenir una alternativa de govern. Amb l’elevada participació registrada, també s’hauran de preguntar si han tocat sostre. Menció a part mereixeria el daltabaix del PP que, després d’invocar el 155 i ruboritzar Montesquieu, ha protagonitzat un dels ridículs més grans que es recorden en política.

no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d'aquesta publicació

7.


l’independent de Barberà

Entrevista

5 de gener de 2018

Pere Pubill i Linares regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barberà del Vallès Tot i que la valoració de legislatura per part d’ERC la va fer el seu President Oriol Rovira, hem cregut oportú parlar amb el que ha estat portaveu d’aquest grup a l’Ajuntament de Barberà del Vallès durant tot aquest temps. ERC i Junts per Barberà varen accedir al govern de Barberà del Vallès amb la Plataforma Ciutadana per Barberà fruit del resultat de les eleccions i d’un pacte que varen signar les tres formacions. El Pacte pel Canvi Polític a Barberà del Vallès en el seu bloc número 6 parlava del Procés català i dret a decidir i deixava molt clar que l’Alcalde o Alcaldessa de Barberà es posaria al servei del poble català en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal totes les traves que hi puguin posar els poders de l’Estat espanyol. Quan l’Alcaldessa i per tant la PCPB va decidir no facilitar els espais per celebrar el referèndum de l’1 d’octubre va incomplir aquest Pacte i fruit del mateix incompliment ERC va decidir sortir del govern de Barberà del Vallès i passar a la oposició. De tot aquest procés i de la situació política actual en parlem amb el portaveu d’ERC, Pere Pubill i Linares.

Es penedeix d’haver presentat la dimissió veient com han actuat la resta de partits No, en absolut. Jo vaig fer el que havia de fer, valorant la meva decisió i coincidint amb allò que com a partit sempre hem defensat. El Roger Pérez i jo, com a Grup Municipal vàrem proposar a la secció local de bdv que vist el trencament del pacte de govern, per part de PCPB, haviem de decidir si seguiem formant part de l’equip de govern o no, i per unanimitat es decideix passar a l’oposició. La resta de partits, han de fer el que els hi sembli millor, però li asseguro que ERC no accepta imposicions de ningú i exigeix respectar a tothom allò que signa, i a nosaltres els primers. Els companys i companyes de Junts per Barberà, han acceptat el trencament del PAM dues vegades, una en el punt referent al Dret a decidir i l’altre en el canvi de titularitat en la regidoria de Cultura. El mateix

PAM recull, que a mitja legislatura, la regidoria passava d’ERC a JxB, i mesos després de marxar nosaltres, la regidoria segueix en mans d’alcaldia. En fí, això nosaltres no ho entenem però és un tema que han de parlar entre PCPB i JxB. Abans de dimitir varen parlar i mirar altres vies per sortir de la situació provocada per la Plataforma? Si, evidentment. De fet hi ha dues etapes en aquesta decisió. En primer lloc, i dient les coses pel seu nom, cal dir que vaig treballar moltíssim amb l’alcaldessa, per trobar una solució al tema de la cessió d’espais electorals, tal i com es desprenia del PAM. Vaig estar buscant alternatives que eren vàlides en d’altres municipis on Esquerra és a govern sense tenir alcaldia. Malauradament, les propostes no acabaven de ser ben vistes per PCPB, i anaven passant els dies sense obtenir cap resultat satisfactori.

Finalment i amb la necessitat de donar una resposta definitiva a la cessió d’espais, PCPB decideix que no els cedim. Això provoca un empitjorament de les relacions entre partits, que acaba amb la confirmació de que la decisió ja l’havien adoptat feia un mes i s’havia comunicat a la Generalitat sense dir-ho a la resta de l’equip de govern. És llavors quan decidim demanar la dimissió dels regidors de la plataforma, perquè són ells qui trenquen el pacte. Sabíem perfectament que no dimitirien, i és quan decidim sortir de govern. Ho fem per dignitat, coherència i respecte. La dignitat de no agenollar-nos, i poder mirar a tothom a la cara, sense baixar el cap. La coherència amb el que pensem, en el que ens diferencia de la resta de partits i que és la de no aferrar-nos a les cadires. I el respecte. Respecte a la política i al PAM. Perquè, com podem pretendre que ens respectin si no ens respectem a no-

Ho fem per dignitat, coherència i respecte. La dignitat de no agenollar-nos, i poder mirar a tothom a la cara, sense baixar el cap. La coherència amb el que pensem, en el que ens diferencia de la resta de partits i que és la de no aferrar-nos a les cadires. I el respecte. Respecte a la política i al PAM. Per què, com podem pretendre que ens respectin si no ens respectem a nosaltres mateixos 8.

saltres mateixos? Qui no respecta, no mereix ser respectat, i amb decisions com aquesta hem refermat el nostre compromís amb la ciutadania, hem demostrat i ho seguirem fent, que no tots els polítics són iguals, i queda clar que nosaltres hem estat honestos. Faci’m una valoració del temps que ha estat en el govern de Barberà com a portaveu d’ERC Ha estat una etapa enriquidora a nivell personal, i en la que com a partit hem hagut d’entendre que no és el mateix ser a govern que a l’oposició. Veníem d’una legislatura on ERC no era present al Ple, i entrar de nou, amb persones noves i a governar, doncs va resultar complicat. Poc a poc, ens vam adaptar i el treball realitzat per ERC en aquests gairebé dos anys a govern, jo el qualifico d’excel· lent. Hi haurà qui no comparteixi aquesta afirmació, però jo honestament crec que ha estat així. Algunes de les coses que hem fet, s’han visualitzat directament en les regidories que encapçalàvem. Cultura, Entitats i Ciutadania, així com Desenvolupament Econòmic, Comerç, Ocupació i Turisme. Per exemple, en dos anys reduïm el número de persones atu-


l’independent de Barberà

rades un 25%; aconseguim convenis amb empreses de la ciutat, que garanteixen beques i pràctiques per estudiants; canviem el mercadet setmanal a la nova ubicació fent cas de les demandes dels comerciants; reactivem el comerç local amb polítiques més participatives i consensuades amb les associacions de comerciants; presentem i aprovem al Ple, el Pla Estratègic de Promoció de la Ciutat, que és una possibilitat de dotar de vida comercial la nostra ciutat aprofitant la tirada turística de Barberà, per exemple amb l’Open Internacional d’Escacs, l’Aplec del Pa, L’Església Romànica, i molts d’altres esdeveniments que es fan a la ciutat. També hem encetat els premis de la Nit de l’Empresa, amb l’exposició “Made in Barberà”, que dóna oportunitat a les empreses de la ciutat a exposar els seus productes, uns productes que única i exclusivament es fabriquen a Barberà; o l’APP del Comerç i la targeta de fidelització de clients. Aquesta és una proposta que a hores d’ara, encara no està en marxa, i tenint en compte que estava previst en principi, que funcionés en la Fira de Nadal, no veig que avanci gaire. Molta feina feta, amb l’ajuda excepcional i professional dels tècnics de l’ajuntament. En quant a Cultura, moltíssima feina i ben feta dels nostres regidors, primer en Ramon Cos i després en Roger Pérez. Cultura és un dels departaments on més cal facilitar la tasca dels tècnics, és un departament on hi ha molt bona gent i amb molta experiència que treballen molt per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Malgrat haver passat moments delicats, sabem i ens consta, que hi ha una voluntat sincera de millora, d’aquest personal tècnic. Cal valorar i així ho faig jo, la tasca desenvolupada en aquestes dues regidories que hem encapçalat. Ara cal que l’equip de govern, segueixi apostant per aquesta línia encetada per Esquerra Republicana i no s’hi deixi de donar recolzament. Sap que es deia que vostè era el sisè regidor de la PCPB? Perquè creu que el veien així? Doncs no ho sabia, i fins i tot em fa gràcia. Qui ho digués, està clar que no em coneix gens bé. De vegades la gent fa comentaris amb mala fe, per desprestigiar a algú altre, sense cap coneixement del que es diu. En aquest cas, imagino que es deia per la bona relació personal que he tingut sempre amb els regidors i regidores de PCPB, però també amb la res-

Entrevista

5 de gener de 2018

ta de partits. He hagut de defensar l’acció de govern sempre, fins i tot quan es decidien coses com equip de govern i que Esquerra no compartia. Però ho hem fet pel respecte que hem tingut al govern municipal, i n’assumim les conseqüències. Ningú com jo, ha apostat per la continuïtat de l’equip de govern, perquè del resultat de les eleccions municipals es desprenia una intenció de canvi, i nosaltres ens vàrem comprometre amb la ciutadania, a mantenir i fer respectar aquest PAM que tant va costar de “parir”. Amb aquesta intenció, jo he estat sempre una persona dialogant, he mediat sempre que hi ha hagut discrepàncies dins l’equip de govern, crec que en això tothom hi estarà d’acord, ara bé, és possible que no s’hagi interpretat tal com és, en política s’ha de dialogar amb tothom, i no perdre el temps amb discussions innecessàries, sinó aprofitar-lo en vies dialogants que ens permeti trobar sortides a situacions complicades o de bloqueig amb el màxim consens possible, i això ho vam intentar al llarg dels dos anys que vàrem ser a Govern. En qualsevol cas, no hi ha cap bona intenció en aquests comentaris, perquè no serveixen per res més que per enrarir les relacions humanes, sense cap fonament. A més, també m’han dit que sóc el “martell” del PP perquè els castigo molt, que he tret bilis atacant al PSC, i segur que a partir d’ara seré un desagraït per no deixar passar ni una a l’equip de govern. Això és política, i com que jo no tinc deutes amb ningú, puc fer i dir allò que els meus ideals i els d’Esquerra, em dicten. I a qui no li agradin, doncs sap greu però no canviaré. Sóc gèminis, i diuen que els d’aquest signe podem ser els millors amics i els pitjors enemics. No ho sé, però ja dic que qui parli del meu treball a l’ajuntament, que ho faci de forma seriosa i amb respecte, com jo faig sempre de tothom i sobretot, dient la veritat. A nosaltres en aquest joc d’atacs personals no ens trobaran. Els ciutadans ens han encarregat defensar el millor per a la nostra ciutat al llarg d’aquests quatre anys, i no perdrem

el temps en aquests jocs de pati de de superar tots els problemes, han fet col·legi quan tenim molta feina a fer. que es pugui valorar el treball com a satisfactori. Ara, estant a l’oposició Com ha estat el treball conjunt hi ha coses que no compartim, per això no hem votat a favor els Pressuamb CUP i Podemos? Ha estat un treball molt engresca- postos Municipals ni les Ordenances dor i complicat. Hem volgut canviar Fiscals, però reconeixem l’esforç fet moltes coses, potser massa, en poc per aplicar polítiques d’esquerres. A temps. Això no sempre és fàcil, i partir d’ara, amb Esquerra a l’oposimenys quan venim de partits tant di- ció no crec que ho tinguin tant fàcil ferents com ERC, Podem o la CUP. perquè serem més exigents amb les Ens hem esforçat en arribar a uns lí- nostres demandes, intentant aconmits assumibles per totes les forces, seguir el màxim possible. A nivell intentant que les línies vermelles, no personal, també valoro molt positiestiguessin massa lluny unes de les al- vament haver compartit tantes hores tres, per poder així donar resposta als de treball i discussió amb la gent de problemes de Barberà, mantenint el JxB, això m’ha enriquit i m’ha fet nostre programa. Malgrat tot, aques- madurar políticament i conèixer a tes relacions no sempre han estat en grans companys i companyes. el punt d’excel·lència desitjat, perquè el dia a dia desgasta molt, i te- Com veu la situació de l’Ajuntames com per exemple la dimissió del ment de Barbera en l’actualitat? Ramon Cos, ens va afectar. Després, La situació és molt complicada. De amb l’arribada del Roger i les ganes fet, un govern en minoria, amb el suport puntual de l’oposició, no és A més, també m’han dit que sóc el “martell” del PP perquè gaire tranquil·litzador. Menys ho és encara, quan la PCPB sembla que els castigo molt, que he tret bilis atacant al PSC, i segur que no disposa d’arguments d’esquerres a partir d’ara seré un desagraït per no deixar passar ni una per sumar amb Recuperem, amb el PSC o amb Esquerra. La imatge que a l’equip de govern. Això és política, i com que jo no tinc ens transmeten en els Plens, no deixa de ser patètica, abstenint-se en modeutes amb ningú, puc fer i dir allò que els meus ideals i cions de país, com si els temes que es tracten no afectessin a la ciutadaels d’Esquerra, em dicten 9.


l’independent de Barberà

Entrevista

Quan el PP es passa mitja legislatura faltant-nos el respecte a l’equip de govern, titllantlo de “podemitas”, “separatistas radicales” “antisistema”, “venezuela o bolcheviques”, costa d’entendre que ara votin a favor d’uns pressupostos que han fet la CUP o Podem. Costa d’entendre que els vots d’ERC, ara els hagin canviat per l’extrema dreta i el conservadorisme del PP nia de Barberà. L’exemple de que no es juga net, és que ERC va presentar una moció per declarar persona non grata al Rei Felip VI, que va ser aprovada en el Ple, amb els vots en contra del PSC i PP, però amb l’abstenció de Plataforma. Això va ser possible, perquè aquell dia els hi faltava un regidor al PSC. Fruit dels acords d’aquella moció, i veient que l’alcaldia hauria de signar una moció com aquesta, s’han passat setmanes pressionant al PP i al PSC per tal que presentin una moció en sentit contrari per ser aprovada ara sí en Ple, i que no s’hagi de signar res en aquest sentit, i això és molt greu perquè ens preguntem si la PCPB no únicament incompleix acords del PAM, sinó que ja no aplica ni els acords de Ple. Això demostra que serà complicat que JxB i PCPB, treguin endavant totes les seves propostes, perquè no són majoria i tampoc veiem una bona sintonia en l’equip de govern. Si em permet, posaré un exemple. ERC va presentar tres al·legacions a les Ordenances Fiscals, que proposaven augment en la bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, augment que comprenia passar dels 8.000 euros per Unitat Familiar a 9.000, i que el topall del valor cadastral no

10 .

existís (ara és de 90.000€). Nosaltres defensem treure el topall, perquè una família nombrosa amb ingressos tant baixos, no tindria dret a la bonificació si viu en un habitatge que tingui un valor cadastral de 90.000 euros o més, com si et poguessis alimentar del valor cadastral! Doncs aquesta proposta d’ERC, juntament amb la de reduir al 50% el cost de la llicència d’activitats (ara costa uns 8.000€, una de les més costoses de Catalunya) o que els comerços que comencin l’activitat tinguin també una bonificació en l’IBI, no es van acceptar en la seva totalitat. Això fa que ens preguntem què va passar el dia abans del Ple? Perquè després de treballar conjuntament amb l’equip de govern aquestes modificacions i dir-nos que les acceptarien, no ho van fer, avisant-nos vint minuts abans del Ple? Per això ERC no va votar a favor d’aquestes Ordenances Fiscals, perquè és inadmissible que ens enganyin dient que acceptaven les al·legacions el dilluns al vespre, i dient-nos tot el contrari l’endemà, a vint minuts de començar el Ple. Són accions que diuen molt poc a favor de l’equip de govern, no sé si en aquestes decisions ha pesat més la decisió de la PCPB o la de JxB.

Sigui com sigui, un incompliment més, una nova manca de respecte i de seriositat molt gran envers la nostra feina que lamentem i de la que en prenem nota. Què li sembla que sigui el PP qui salvi ordenances i pressupostos per l’any 2018? Què li han ofert des del govern per obtenir el suport? Doncs aquesta resposta lliga molt amb el que explico a l’anterior pregunta. No sabem què han promès al Partit Popular per tal que aquests votin a favor dels Pressupostos Municipals, amb un argumentari per cert, digne de guanyar un “Oscar” al cinisme. Quan el PP es passa mitja legislatura faltant-nos el respecte a l’equip de govern, titllant-lo de “podemitas”, “separatistas radicales” “antisistema”, “venezuela o bolcheviques”, costa d’entendre que ara votin a favor d’uns pressupostos que han fet la CUP o Podem. Costa d’entendre que els vots d’ERC, ara els hagin canviat per l’extrema dreta i el conservadorisme del PP. Jo no entenc aquest canvi com a positiu, sincerament. Caldrà estar molt atents a les properes setmanes, perquè em temo que això no s’acabarà aquí. En qualsevol cas, amb això es demostra que hi ha partits disposats a pactar amb qui calgui per no deixar la cadira. I els companys i companyes de JxB, estic convençut, que això els ha sorprès tant com a nosaltres, perquè necessito creure-ho, perquè no sé si és més greu que en tinguin constància o que no... Em consta que des de que ERC va deixar l’equip de govern, hi ha hagut moviments de la PCPB per estendre la mà a d’altres forces polítiques, i després de veure el resultat de les votacions sobre els Pressupostos Municipals, queda clar qui li donarà recolzament a partir d’ara. Nosaltres no els varem votar a favor, perquè malgrat trobar-hi novetats interessants, no veiem que en el seu conjunt, siguin dignes del nostre suport. M’explico, El capítol I (despeses de personal), augmenta en un 7.30%, comprèn nòmines municipals dels membres electes, funcionaris i personal laboral, calculades segons el nivell retributiu de l’any

5 de gener de 2018

2017. No tenim massa clar, que s’hagin pressupostat els complements específics de les places de funcionaris relacionades, més aviat sembla que s’ha fet un càlcul global de complements. No acabem de veure clar, l’aplicació de criteris per a la dotació o no de places i dels canvis que algunes places experimenten en quant als complements de destí que recullen. En un principi, en quant a la contractació de personal i la creació de nous llocs de treball, no podem estar en contra. El que ens preocupa és que siguin llocs de treball sostenibles en el temps, i que sobretot no siguin feines precàries i sense contingut o que hipotequin els PPMM per al futur, amb un percentatge inassumible o poc realista. Aquesta preocupació, es fonamenta en aquell informe que va fer la Diputació de Barcelona (auditoria socio-laboral, contemplada en el nostre programa i en el PAM), on donava a entendre que la plantilla municipal en alguns departaments ja estava sobredimensionada, i en d’altres hi havia unes diferències preocupants entre tasca i salari, dins del mateix departament. Entenem que amb el nou Conveni, i les noves incorporacions, això ha d’anar normalitzant-se. La nostra percepció en aquest punt del Pressupost, és de valorar-la segons els resultats durant el proper any. En definitiva, no ho acabem de veure clar. Creiem que és un gruix excessiu de noves incorporacions, que malgrat ser coneixedors de les dificultats que tenen alguns departaments de l’ajuntament, repeteixo que no veiem clar ni que sigui necessari tanta gent, ni si és necessari que totes les incorporacions es facin en aquest període pressupostari, és a dir durant el 2.018. Nosaltres apostem abans per una reestructuració interna amb l’objectiu de fer un equip de treball més eficient i contractar gent allà on de veritat sigui necessari. A cultura creiem que s’ha escatimat en el pressupost, es una secció que ha patit importants retallades en els darrers anys i que nosaltres teníem l’esperança de que se li atorgues un augment important en aquest 2018. En una ciutat com la nostra on les activitats festives son tant importants i tant quantioses creiem que no hi ha hagut un augment a l’alçada de les circumstàncies. Vàrem destacar com a important la dotació per a iniciar d’una vegada per totes els tallers culturals, projecte que vam deixar engegat quan vam sortir de Govern.


l’independent de Barberà

Del TMC ens preocupa la retallada en la partida dedicada a la programació i la congelació del pressupost dedicat a personal, quan es va fer un estudi que ens feia saber que l’aportació havia de ser més elevada per tal de tenir el personal adequat i eficient. De l’Escola de Música el que ens preocupa, és que no es valora l’estudi del projecte de remodelació del model d’escola que necessitem, a més les reduccions son constants, tant en publicitat, com en el lloguer d’instruments, com en les activitats extraescolars... Observem una retallada important, que ens preocupa en Comerç i Fires. No podem deixar sense els recursos necessaris al nostre Comerç, i fer polítiques que afavoreixin i ajudin als nostres comerciants. Un municipi com el nostre, envoltat de centres comercials i on han de conviure el comerç de proximitat i Baricentro, ha d’obrir els ulls i fer possible que aquest comerç propi, sigui dels capdavanters de la comarca. Amb una retallada de més del 32%, estem condemnant-lo al fracàs. Respecte de les Inversions, és on menys clar ho veiem, perquè s’amplia el nombre de projectes que es preveu efectuar a l’exercici 2018 i que incrementa en un 183% en referència a l’any passat. Si tenim en compte que l’execució de l’exercici 2017 s’estima en un màxim del 30% del pressupost definitiu, això significa que caldrà un esforç especial de recursos per a poder executar la inversió prevista i no ho veiem clar. En quant a la remodelació Casal de Cultura. D’entrada, es van comprometre 800.000€ que han quedat en 100.000€. Tot i que ho valorem en la justa mesura, no ens sembla que sigui una prioritat per l’equip de govern, que no hi ha destinat res del romanent tal i com s’hi havia compromès quan encara ERC hi formava part. Això, ens fa pensar que potser no s’acabarà fent res o que quedarà per molt més enllà d’aquesta legislatura poder començar a veure la remodelació d’aquest espai, molt necessària com ha quedat clar durant aquest temps La proposta d’adquisició d’habitatges amb 900.000 euros, és ben vista per ERC, una de les propostes més necessàries. En canvi, no compartim en absolut el projecte de fer un skate park. No és un projecte que des de la nostra opinió, sigui ni necessari ni prioritari. Pensem que hi ha d’altres projectes que també ERC va posar sobre la taula, com el del pàrking per

Entrevista el més significatiu és que malgrat els empresonaments, malgrat les detencions arbitraries, malgrat el 155 i la campanya mediàtica a favor de l’unionisme, malgrat tot això, l’independentisme ha tornat a guanyar les Què passarà a partir d’ara? Tenim eleccions. Això és indiscutible, com govern estable? L’imatge dels vots ho és el fracàs absolut del Partit Pode CUP-Podemos i PP del mateix pular, on queda clar que és un partit residual a Catalunya. color farà mal als ulls? Aquesta és una pregunta que haurien de respondre els esmentats par- Ara digui’m com veu el futur protits, però segurament ens haurem per del país d’acostumar a veure com governen Crec que ens haurem de posar en minoria, fent equilibris per anar d’acord les forces que volem proaprovant el que vingui. Sincerament, grés i república. Si no s’aconsegueix no voldria ser jo qui governés amb el aquest consens, em temo que haurecolzament del Partit Popular i crec rem d’anar a unes noves eleccions que això serà motiu de controvèrsia que no canviaran gaire l’escenari en les assemblees respectives de la actual de majoria independentista. CUP i de Podem. Per mi, un govern Si parlem del paper dels partits, Essense Esquerra, i que pacta amb l’ex- querra és el partit d’esquerres i reputrema dreta, no és una bona noticia. blicà majoritari, com ha quedat demostrat. Tenim un paper fonamental Que farà ERC fins la propera cam- en el futur de Catalunya. El PSC ha tornat a perdre una oportunitat d’espanya? Esquerra farà el que sempre hem tar al costat del catalanisme, de ser fet, que és treballar sense descans el PSC i no pas el PSOE. Això ha per millorar la qualitat de vida de la fet que perdi molt suport del votant gent. Ara des de l’oposició, de ma- d’esquerres, que s’ha vist molt decenera menys visible segurament, però but pel paper dels socialistes catasense cap tipus de problema. Som lans. Dels comuns, tampoc crec que conseqüents amb les nostres decisi- hagin tingut un resultat que ajudi a ons, i quan decidim deixar el govern, les esquerres no independentistes, ho fem havent estudiat quina seria la han quedat molt més avall del que situació. A partir d’ara tenim nous jo esperava. I en quant al resultat de reptes, uns reptes que hem de veure la llista del President Puigdemont, com a oportunitats de creixement. A ha quedat clar que molta gent vol la Barberà seguim creixent en votants reposició del govern cessat. També potencials, perquè com s’ha vist en queda clar, que sense aquest actiu i si aquestes eleccions al Parlament, Es- l’Oriol Junqueras no estigués a presó, querra és la tercera força de la ciutat, la campanya hauria estat una altra i amb un augment del 79% respecte segurament els resultats també. En de les darreres autonòmiques (si aga- definitiva, el futur del país el veig esfem el 50% dels vots rebuts per Junts perançador si els unionistes accepten pel Sí), i gairebé el 66% del vot inde- el resultat, si accepten que hem guapendentista, és d’Esquerra Republi- nyat els independentistes, s’obriran cana. Això vol dir que tenim votants moltes portes. Però si la seva resposque hem de mantenir de cara a les ta torna a ser la repressió i el 155, el municipals, per tal de consolidar futur és molt negre, i no únicament aquests resultats també a l’ajuntament. Aquest és un dels nostres reptes, i per tant, una nova oportunitat de creixement per ser decisius en el proper Govern de la ciutat. a camions a la zona industrial del polígon A, és a dir, utilitzar una part de la zona que ocupaven i encara ocupen, les carpes per pacificar el trànsit de vehicles industrials.

5 de gener de 2018

pels independentistes sinó pel conjunt dels catalans i les catalanes. Finalment creu que es pot anar cap a la independència amb el 50% de la gent. Només es podrà aconseguir la independència quan la ciutadania de Catalunya ho vulgui. Ara ha votat República, però mentre que a l’Estat no s’accepti fer un referèndum vinculant, tot és fer suposicions. Sincerament, i ho dic com a demòcrata, si es fa el referèndum i no guanya la meva opció, serà una decepció molt gran, però el que haurem de fer és seguir treballant per tal que les properes generacions ho vegin clar i necessari. Sembla que ara està molt igualat el percentatge de les dues opcions, però evidentment si es fa un referèndum acordat, si es fa amb les mateixes garanties per tothom, i sobretot si els que perden accepten el resultat, qualsevol cosa és possible en aquest país nostre. Hem demostrat que hi ha una part que respecta als altres, i l’altra part que ens persegueix, empresona i amenaça. Així no és fàcil avançar, s’ha de ser demòcrata abans de cap altra cosa, hi ha d’haver separació de poders, hi ha d’haver un sistema politico-judicial al servei del país, no al servei de les èlits del país. En un Estat de Dret, gent com Bárcenas, Urdangarín, Pujol, Rato i tota la resta de mafiosos que tenen el poder, estarien a presó. En canvi, aquí tenim empresonats avui, al Vicepresident Junqueras, al Conseller Forn i als representants de dues entitats que han fet mobilitzacions pacífiques i multitudinàries durant moltes Diades, pel sol fet de pensar diferent del que pensen els que no volen perdre privilegis. Tot plegat, molt i molt trist. Fins que això no canviï, ni a Catalunya ni a Espanya, la ciutadania tindrà els veritables Drets que hi ha en un Estat de Dret.

Parlem de Catalunya: Primer una valoració de les eleccions. La valoració general, és que ha tornat a guanyar l’independentisme, amb majoria absoluta i d’això no hi ha cap mena de dubte. Dels 948 municipis de Catalunya, en 845 ERC és la primera o la segona força més votada i creixem sobretot al Barcelonès, el Baix Llobregat i al Vallès. Que ha guanyat Ciutadans? Doncs sí, però 11.


Entreteniments

l’independent de Barberà

5 de gener de 2018

la recepta

Nivell mitjà

sudoku

Omplir la quadrícula de 9 x 9, amb 9 subgrups o subquadrícules de 3x3 cel.les, amb nombres de l’1 al 9. No es pot repetir cap xifra en una mateixa fila, columna o subquadrícula.

Francisco Rubio Consuegra Tavernes de la Valldigna

microrelats

Ojos Me gustan tus ojos, Silvia. Ella fue la primera chica a quien le dije eso. Tenía quince años y yo dieciséis. No era una frase pretendidamente romántica de adolescente, era la verdad, me gustaban sus ojos. Y se los arranqué. Los guardo dentro de una cajita de cristal en la nevera, junto con los de Ana, y Júlia, y Desi, Mónica, Trini, Eva, Raquel, Sonia ... No necesito poner el nombre en las cajitas, las conozco a todas por sus ojos y sé como se sienten cada día cualquiera de ellas con tan solo echar un vistazo. De algunas, incluso sé lo que están pensando. Julia anda últimamente un tanto deprimida, tiene la mirada hueca, tal vez deba comprar una nevera más grande. Ayer salí por la noche a tomar unas copas en el centro y conocí a Marga. Una chica especial, aunque no conseguí descifrar su mirada durante el tiempo que pasamos hablando. Es misteriosa, magnética, guarda secretos... La he llamado y hemos vuelto a quedar para esta noche, me intrigó mucho lo que dijo al despedirnos: Me gustan tus ojos.

Solució

12 .

a la pàgina

18


l’independent de Barberà

Cultura -TMC

5 de gener de 2018

El TMC ens proposa una cartellera pel 2018 rica i plena L’Electe de Ramón Madaula amb Roger Coma i Abel Folk obriran la temporada el proper 27 de gener Com ja és habitual, teatre, música, dansa, familiar, noves propostes, amateur i moltes coses més són les que ens proposen des de la regidoria de Cultura, en la que deu ser la darrera temporada dirigida i coordinada pel regidor d’ERC Roger Pérez. Si estem davant un projecte amb continuïtat o en una projecte finaliste ja ens ho explicaran però d’entrada fa dos mesos que s’hauria d’haver fet càrrec d’aquesta cartera Junts per Barberà i encara està en mans de l’Alcaldessa, Silvia Fuster.

tius i amb la complicitat de tots els participants ( artistes i públic). Una experiència única en la seva primera edició. Teatre Amateur

L’Electe

Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de pronunciar el seu discurs d’investidura però, cada vegada que l’assaja, un terrible tic deforma la seva cara de manera tan ridícula com hilarant. El psiquiatra només té unes poques hores per resoldre aquest aparent trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la seva primera compareixença. L’ELECTE es converteix en una batalla entre el president i el psiquiatra. Què amaga cadascú? Quines són les veritables intencions d’un i altre? Quins fets de la nostra vida marquen el nostre futur i, sobretot, la nostra vocació? Política contra ciència, consciència contra aparença, poder contra poder. Aquesta és la trama del primer espectacle que es podrà veure el proper 27 de gener al TMC de Barberà del Vallès. Temporada

El mateix cap de setmana, en aquest cas el diumenge, el públic infantil podrà gaudir de El Llop Ferotge de la companyia Princep Totilau. Un espectacle d’actors, titelles i màscares per a nens i nenes d’entre 3 i 8 anys. Això serà el diumenge 28 de gener a les 12 hores. Anem llavors al 17 de febrer que tindrem l’espectacle Paradise, amb una bona colla del joves actors que s’han donat a conèixer amb la serie de TV3 “Merlí. Una oportunitat per veure si són autors d’un sol èxit o per contra tenim una fornada nova de talent a casa nostra. El següent espectacle hem d’anar fins el 18 de febrer on una altra oferta especial del TMC

dona la oportunitat de portar al teatre a nens i nenes de 6 mesos a 4 anys i que gaudeixin de noves sensacions. Cosos que es mouen per la força de l’aire i sense cap paraula. És un projecte de la companyia La Sal Teatre i es convenient treure les entrades anticipadament. Amb tot això ja som al 24 de febrer que torna la Companyia Yllana, aquesta vegada amb un resum dels seu 25 anys als escenaris. Lo Mejor de Yllana, recupera el bo i millor, sempre divertits i esbojarrats. I ja passem al mes de març on ens trobema mab una altra genialitat a càrrec de Victor Català, La senyoreta de l’escala. Es tracta d’un espectacle per gaudir de la música, la dansa i el teatre, tot integrat en una obra que versa sobre la vida de la famosa escriptora Caterina Albert. Ens parla de la discriminació de gènere, de les dificultats d’una escriptora que va haver d’encobrir la seva personalitat en una aparença d’home per poder donar a conèixer la seva obra. i el mateix mes de març, en programació infantil, tenim la Superbleda de la companmyia La Bleda. En aquesta història La Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar set vegades el pes d’una formiga, té el poder de desaparèixer perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui convingui només dient “undos-tres-salvats”. Però quan sorgeixi un problema “real”, una necessitat “real”, ella tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació. I amb aquestes propostes ens situem a les portes de l’estiu i a punt per rebre la

proposta de la seguna part de l’any on el clima i el moment poden influir a l’hora d’escollir programació. Festival Zero

El primer que cal explicar és que és Festival Zero. D’entrada hem de dir que Festival Zero és música i busca la proximitat entre públic i artista, per això pràcticament la distància no existeix. Es podran veure els 3 espectacles en un mateix cap de setmana amb un abonament de 15€. Obres de teatre i dansa, no gens convencionals, en espais alterna-

El passat dijous 2 de novembre, el TMC va acollir la presentació de la V Mostra de Teatre Amateur, amb la presència de les set companyies que a partir del mes de novembre, mostraven les seves propostes al teatre barberenc: Grup de teatre Germandat de Polinyà, S. Vicenç APM, Taula de Teatre, Teatreoia’t, Onze al Teatre, D’sas’3 i Grup de Teatre La Llauna. Ja s’ha representat la primera, el passat 18 de novembre per la Germandat de Polinya, amb l’obra: La imporància de ser Frank. Ara queda encara per poder veure el 13 de gener Per davant i pel darrera, de Sant Vicenç, el 3 i 4 de febrer Las Brujas de Salem de Taula de Teatre. El 24 de març, Revolta de Bruixes de Teatreoia’t. El 14 d’abril. Les Falses Confidències de Onze al Teatre. Els dies 19 i 20 de maig Teatre de Taverna der D’sas3. Dissabte, 2 de juny, El Show debe Continuar de La Llauna. Aquesta és tota la programació coneguda fins al moment i cal veure que hi ha hagut un creixement molt important.

13.


l’independent de Barberà

Comerç

5 de gener de 2018

Entusiastes del Mer Un projecte local que Fica’t és l’única empresa a Catalunya dedicada exclusivament a la Gestió, Dinamització, Assessorament i Formació dels Mercats Municipals. Un equip 100% implicat treballa per la millora de la comoditat dels seus agents així com la seva competitivitat i rendibilitat, oferint un servei 24h al dia 365 dies l’any. Fica’t té coma objectiu oferir una bona colla de serveis ben diversos i el ventall abasta des de la direcció estratègica a la dinamització, la consultoria o la formació, passant per la gestió econòmica, el manteniment i la conservació de les instal.lacions i els equips; el seguiment i compliment del pla d’higiene i neteja; el control dels subministraments energètics per propiciar l’estalvi, i la seguretat de les persones i els espais, afegint també a aquesta oferta la figura de mediador en les relacions internes i externes dels paradistes. Tot amb l’objectiu final de la millora i l’impuls comercial d’aquests centres.

De la mateixa manera que Fica’t, els seu gerent i fundador, Manel Rodríguez, neix a Barberà del Vallès, però com la majoria ho va fer a l’antic hospital de Santa Fe, ara Taulí, però a la seva partida de naixement i al DNI posa que vaig néixer a “Santa Maria de Barberà”... actualment Barberà del Vallès, una marca, que ni personalment ni a Fica’t vol perdre. Tenim l’oportunitat que ens expliqui tota una colla de incògnites i fins i tot xafarderies que tenim sobre Fica’t i la seva espectacular manera de treballar. El nostre editor Lluís Ricart ha parlat amb ell. Com es passa d’una feina a una administració pública a ser un emprenedor i jugar-te-la ? El meu caràcter emprenedor crec que ve de família. Tant el meu pare, amb una micro empresa d’agitadors de pintures, com la mare, amb un obrador de dolços i embotits, han estat emprenedors, i nosaltres hem heretat aquesta capacitat. Tots els fills estem en el sector comerç: les meves germanes i el meu germà són floristes i jo dinamitzador de mercats. Sempre he tingut el neguit emprenedor, de fet, de ben petit venia 14 .

cucs de seda o hàmsters entre els companys de classe. I de més gran, mentre estudiava, vaig muntar diverses empreses combinant feina i estudis. Durant la crisi del 2008 però, vaig patir una fallida i vaig decidir que era el moment de treballar per a tercers. Així va ser com vaig accedir a la plaça de tècnic de comerç i mercats de l’Ajuntament de Barberà del Vallès (Contractat per AISA, empresa municipal). Després de dos anys i amb la política estatal de no afavorir els contractes indefinits a les administracions públiques, em van proposar fer-me autònom i, amb el meu caràcter emprenedor no ho vaig dubtar. A partir d’aquí, vaig començar a rebre propostes d’altres municipis fins a la creació, al 2011, de l’empresa Fica’t, S.L., que neix específicament per a donar servei als Mercats Municipals. De totes les coses que has dinamitzat al llarg de la teva vida, perquè creus que en el que millor et desenvolupes és en els mercats? Els Mercats Municipals són un format comercial únic, de proximitat, amb paradistes molt accessibles que ofereixen afecte, simpatia i tendresa,

en definitiva un tracte diferencial, tant cap al client com cap a nosaltres els gestors. Ens hem sentit molt acollits des del primer dia perquè és el nostre tarannà. Els mercats estan plens de vida, i això ens dóna l’oportunitat de ser molt actius per fer-los amens i atractius. Professional i personalment, els mercats em motiven molt, atès el meu caràcter inquiet. Què era i què és un mercat de barri, de ciutat o de poble? Els mercats han canviat molt. Especialment en els darrers anys. Abans els mercats eren serveis de proveïment d’aliments, fins i tot eren serveis obligatoris als municipis de més de 5.000 habitants. Servien per fer arribar els excedents dels pagesos, ramaders i peixaters als vilatans de les contrades més properes. Només obrien al matí, fins i tot a hores impensables en

l’actualitat (alguns mercats obrien a les 6 del matí), no calia obrir a les tardes. La dona era el client principal i habitual, ja que no treballava i era la mestressa de casa. Ara, la igualtat laboral i l’equilibri de les tasques domèstiques a les llars actuals, ha provocat que els mercats tinguin uns horaris més amplis i que incorporin establiments com els supermercats que afavoreixen la compra de productes quotidians (alimentaris i no alimentaris) en un sol acte. A més a més, els mercats s’han convertit en espais més accessibles, actius i atractius; s’assemblen més a un petit centre comercial però amb personalitat autòctona, amb el caràcter de proximitat, i té un paper molt important com a element de cohesió social. Com seran els mercats del futur? Si ens fixem en el Mercat Onze de Setembre de Barberà del Vallès, les


l’independent de Barberà

Comerç

5 de gener de 2018

rcat.

ha esdevingut global diferències dels mercats actuals amb els del futur no haurien de ser notòries. Ara bé, el futur dels mercats passa per convertir-se en espais no només de compra, si no d’oci, cultura, esbarjo, entreteniment, formació -especialment en l’àmbit gastronòmic-. I la tecnologia també jugarà un paper de primer ordre, doncs hi ha molt recorregut encara en la millora de servei al client.

a convertir aquests espais en nuclis de referència de comerç, cultura, salut i gastronomia. Som una empresa basada en la transparència, i la innovació forma part de la nostra Com es fa per convèncer a un grup actitud, potser per això som l’única de comerciants que els intangibles empresa privada a Catalunya dedicada exclusivament a la gerència de són tan importants? Sincerament, ho hem tingut fàcil! Mercats Municipals. Quan vam aterrar al Mercat Onze de Setembre de Barberà del Vallès I el de Barberà respecte d’altres ens vam trobar un grup de profes- que té? Quan parlem de mercats actual- sionals totalment orientats al client Què té el Mercat Municipal Onze ment es parla més de sensacions i això ens va ajudar molt, ens vam de Setembre de Barberà del Vallès? que de productes. Per què creu sentir molt acollits. Per convèn- Sota el meu punt de vista, és un dels que ha passat això? cer a un grup de comerciants que millors mercats del món: ho té tot! Precisament crec que aquests valors els intangibles són tan importants És actiu, atractiu i accessible. És un de “sensacions, viure experiències, precisament s’han de fer tangibles. mercat on sempre hi ha activitats, singularitat, gourmet, tracte, quali- Convertir les accions, les idees, les té una oferta de productes exceptat, ...” és el que ens diferencia d’al- sensacions en números: en més fans, cional, és molt còmode, net, amb tres formats comercials més freds i més seguidors, en feligresos del mer- climatització, portes automàtiques, impersonals. I aquí, els paradistes cat per tal d’augmentar la freqüèn- armaris per deixar la compra, múhan sabut aprofundir en maximitzar cia de compra dels clients i el tiquet sica ambiental. És un mercat amb el servei al client, tot i que sense des- mig: “fets, fets, fets i no paraules”. uns horaris amplis i amb una gent cuidar la qualitat: personalització i que ofereix un tracte extraordinari, qualitat són els dos valors destaca- Que tenen els mercats de FICA’T amb accessos per a tothom, què més bles a parts iguales. podem demanar? que no tenen els altres? Som uns entusiastes dels mercats i La felicitat ven més que un bon això ens fa implicar-nos absoluta- Com tenim el futur del nostre pernil de pata negra a molt bon ment, en la millora del benestar dels mercat? preu? seus agents per aconseguir la “Triple Ara mateix tenim diferents projectes ... Home la veritat és que un bon A”: mercats més Actius, Atractius i de futur al Mercat Onze de Setempernil de pota negra és una mica de Accessibles. A més a més, procurem bre de Barberà del Vallès. D’entrada felicitat, no estàs d’acord? El bon dotar-los d’una millor comoditat i implementarem un sistema de fidepreu de vegades surt car. La quali- facilitem la feina a paradistes i altres lització que, tot i estar liderat per tat té un preu, elaborar un producte agents que integren els Mercats Mu- l’Ajuntament, el paper que reprede qualitat requereix d’un conei- nicipals com ara els operadors de sentarà el Mercat serà destacat, esxement, una matèria primera, uns supermercat i les administracions. pecialment en la fase de llançament. processos i, en definitiva, una ex- Dotem als Mercats d’una gestió D’altra banda hem de millorar les periència que fa augmentar el seu moderna i personalitzada, proporci- instal·lacions d’aparcament, renocost. Ara bé, sí, als mercats podem onant eines que els fan més compe- var els equips d’accés a aquest per afirmar que la felicitat ens fa vendre titius i rendibles. A més, contribuïm a optimitzar-lo. Per això establirem un sistema de bonificació de l’aparSom uns entusiastes dels mercats i això ens fa implicar-nos cament que anirà lligat a un sistema de fidelització (com ara fan alguns absolutament, en la millora del benestar dels seus agents grans magatzems). Alhora també per aconseguir la “Triple A”: mercats més Actius, Atractius estem il·lusionats amb el projecte del que podria ser la botiga online!! i Accessibles. procurem dotar-los d’una millor comoditat i Estem intentant acabar de lligar-ho per tal que el Mercat 11 de setembre facilitem la feina a paradistes pugui disposar de botiga online, samés que no pas el preu. Al mercat no tenim més remei que “enamorar al client” i a més, els preus són molt competitius.

tisfactòria tant pels clients com pels paradistes, doncs el producte fresc hem d’estudiar-ho molt bé per poder oferir el servei de la millor manera possible. Bé, es tracta de no parar, de fer, fer i fer... ser actius, atractius i accessibles. I som autocrítics, per això estem treballant en la millora del senyal wifi, i en l’aparcament, doncs desitjaríem tenir més places i un millor sistema de gestió. A poc a poc però sense pausa. I el de FICA’T? Fica’t vol seguir creixent com fins ara, de forma molt sostenible: consolidant els projectes que ara mateix tenim en marxa i valorant ampliar el parc de mercat. D’entrada estem en processos de selecció per oferir els nostres serveis a d’altres mercats del Vallès i de la província de Tarragona. D’altra banda, continuem investigant estratègies per millorar la competitivitat i per innovar en la gestió i dinamització dels mercats que gestionem. Per últim, estem estudiant projectes més mediàtics que ens donin més ressò, que posin en valor els mercats en general i l’empresa en particular, i així continuar sent una referència en el món dels mercats. 15.


l’independent de Barberà

Serveis

5 de gener de 2018

La C-58 en el tram entre Barcel és el que té una major concentra jectiu de la Diputació de Barcelona per evitar incidents de gravetat en el conjunt de la xarxa viària. Així ho ha expressat el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, en la presentació de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP entre 2014 i 2016 que s’ha realitzat aquest matí al RACC i en el que s’han exposat dades com que el 70% dels accidents amb morts o ferits greus l’any 2016 a la xarxa local de carreteres de Barcelona hi ha hagut implicat un vehicle de dues rodes. En la presentació de l’informe, en el que hi ha participat el president del RACC, Josep Mateu, i el director de la Fundació del RACC, Lluís Puerto, s’han posat de relleu alguns aspectes rellevants de la sinistralitat en el conjunt Actuar de forma reactiva i preventiva de xarxa viària catalana com que les en els trams de més accidentabilitat motocicletes estan involucrades en el de la xarxa local de carreteres és l’ob- 42% dels accidents total en carreteSegons aquest estudi EuroRAP, dels deu trams amb més risc, set ja apareixien en l’estudi de l’any passat i tots són en carreteres convencionals de calçada única: sis són de la província de Barcelona, dues de Lleida, un de Girona i l’últim compartit entre Barcelona i Girona. El tram amb més concentració d’accidents de Catalunya és la carretera C-58 entre Barcelona i Barbera/Badia del Vallès, i el segon amb més accidents és la C-31 entre El Prat de Llobregat i L’Hospitalet (Barcelona).

ra i la seva sinistralitat ha augmentat un 36% des del 2013, i que l’entorn metropolità de Barcelona és on es concentren més accidents greus de motoristes. Davant els resultats de l’informe, el diputat Jordi Fàbrega ha explicat que la Diputació de Barcelona, que gestiona una xarxa de més de 1.700 km de carreteres locals, «actuem tant de forma preventiva per dotar-les de la màxima seguretat, com reactiva amb actuacions en aquells trams que s’hi detecten accidents, però també donant resposta a les peticions de seguretat que provenen del món local, bàsicament en la construcció de rotondes i en senyalització».

Trams amb risc

Entre els 10 trams de més risc hi ha tres carreteres de la xarxa local que gestiona la Diputació de Barcelona com son la BV-5001 (carretera de la Roca), la BV-1221 (Carretera de Terrassa a Matadepera) i la B-502 (carretera de Vilassar de Mar a Argentona), Fàbrega ha assenyalat que en totes elles s’han executat obres o estan en projecte per millorar-ne la seguretat per valor de 3 M€. A la BV-5001 s’hi han executat aquest any obres de millora en la seguretat per valor d’un milió d’euros, el que ha fet disminuir dràsticament la sinistralitat. També a la BV-1221 s’està redactant un projecte de millor aper

En el 70% dels accidents amb morts o ferits greus l’any 2016 a la xarxa local de carreteres de Barcelona hi ha hagut implicat un vehicle de dues rodes La seguretat viària a les carreteres locals es treballa en actuacions reactives, preventives i pal·liatives En les tres carreteres de la xarxa local que surten a l’informe amb més risc d’accidents s’hi estan realitzant obres de millora per import de 3 M€ 16 .


l’independent de Barberà

Serveis

5 de gener de 2018

lona i Barberà /Badia del Vallès ació d’accidents de tot Catalunya un import aproximat de 600.000 euros i en la B-502 hi ha en licitació un projecte de millora per un import de 1,2 M€. L’informe EuroRAP assenyala que a l’hora de presentar els trams de més risc s’han tingut en compte aquells que tenen un índex de mobilitat diària (IMD) superior a 5.000 vehicles/dia, en aquells que hi ha hagut un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys i els que la seva longitud és superior a 5 km. Així, s’ha analitat un total de 213 trams amb un total de 3.287 km, en els quals hi circula el 77% de la mobilitat total i en es que s’hi produeixen el 59% dels accidents mortes i greus.

urbà, que suposa gairebé el 60% dels desplaçaments, amb actuacions per millorar tant la senyalització horitzontal com vertical, o la col·locació de bandes rugoses o esquenes d’ase per reduir la velocitat i guanyar seguretat. El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha volgut posar de relleu que a la demarcació de Barcelona encara hi ha poblacions que no tenen carretera per accedir-hi, ja que son vies municipals que no formen part de la xarxa locals i que la majoria de vegades no compleixen amb les condicions de seguretat. En aquest sentit Fàbrega ha dit que «davant d’aquestes situacions hem posat en marxa el Pla Zonal de carreteres per convertir Millorar la seguretat en l’àmbit aquests vials en carreteres, amb totes les garanties de seguretat vial. Aquest urbà és una actuació important i vital per Jordi Fàbrega també ha recordat la im- dotar al conjunt del país d’un major portància de la mobilitat dins l’àmbit equilibri territorial».

Coordinació entre Administracions

Finalment, Jordi Fàbrega també ha assenyalat la necessitat de treballar de manera transversal i coordinada entre els diferents agents que intervenen en temes de seguretat vial i tenen competències en la gestió de carreteres, com son l’Estat, la Generalitat, les diputacions i el RACC i el Servei Català de Trànsit, especialment en la millora en la informació dels accidents. En aquesta línia Fàbrega ha assenyalat que des de la Diputació de Barcelona «proposem i demanem al Servei Català de Trànsit que lideri i convoqui a totes les administracions a unes reunions trimestrals de seguiment de les accions a portar a terme i de l’estat de la qüestió en l’accidentalitat de les carreteres del país».

17.


Esports

l’independent de Barberà

El Barberà Team Values es complica la permanència a la Lliga EBA Sense acabar de trobar el ritme de competició, el Barberà Team Values se’n va de vacances amb molts dubtes i amb una dinàmica gens positiva. Tot i haver encadenat dos triomfs consecutius i de forma contundent (79-59 al Sant Adrià i 87-62 al Sant Josep), l’any s’acabava amb un revés important: una dolorosa derrota a la pista del Roser de Barcelona, cuer del grup C-A de la Lliga nacional EBA i que tot just sumava la seva segona victòria de la temporada. A més es va perdre de manera clara, 69-55, fent la segona anotació més baixa de la temporada. Amb tot, el Barberà Team Values tanca l’any en la penúltima posició del grup amb només tres victòries en dotze jornades. És cert que el sistema de competició pot obrir les portes de l’esperança ja que només el cuer de

18 .

recta. És allò del got mig ple o mig buit. Però el que és ben cert és que les més que notables sensacions que deixava l’equip fa tot just un any, quan lluitava per les primeres posicions d’aquesta lliga nacional, no han aparegut... encara. El mes de gener es començarà el dia 14 rebent a Can Serra al Collblanc de L’Hospitalet, desè classificat amb sis victòries, en la última jornada de la primera volta. Una setmana després es tornarà a jugar a casa, davant el Tarragona, setè classificat, i s’acabarà el primer mes de l’any a la pista del Quart de Girona, a hores d’ara rival molt directe per la permanència. Base

cada un dels dos grups baixa de manera directa. Els classificats en 12è i 13è llocs disputaren una eliminatòria per determinar dues places més

El CV Barberà encara no pot respirar tranquil Amb la primera volta finalitzada coincidint amb la darrera jornada esportiva de l’any, el primer equip masculí del Club Voleibol Barberà no pot marxar de vacances gaire tranquil. S’han guanyat només tres dels deu partits disputats. I en les darreres jornades, sobretot, es va deixar els tres punts davant l’Aula de Barcelona, un rival molt directe en la lluita per la permanència. Els barberencs venien de dues derrotes més però davant els dos primers classificats del grup B de la 1ª Nacional, Muro de Mallorca i Encamp d’Andorra (casualment els dos únics no catalans del grup). En els tres casos va ser amb el mateix marcador de 3 a 1 però amb sensacions ben diferents en funció del cas. De cara a la segona volta, que començarà el 13 de gener a la pista del Balàfia de Lleida, caldrà ser molt selectiu i saber a qui guanyar. Serà cabdal assegurar-se els tres punts davant els cuers (Manresa i Prat) i intentar esgarrapar alguna cosa contra els equips de la zona mitja sabent que els primers classificats semblen, ara mateix, fora de l’abast del Barberà. Molt millor marxen les coses pels altres equips sèniors del CV Barberà en les lligues territorials.

5 de gener de 2018

El B masculí de 1ª Catalana, com la temporada passada, manté opcions d’entrar en la lligueta pel títol i l’ascens. Amb un partit encara pendent ocupa la tercera posició però amb només quatre punts de marge respecte el cinquè classificat. En la 2ª Catalana femenina, el Barberà ‘A’ s’ha disparat en el liderat del grup B en encadenar set victòries consecutives. Casualment la darrera derrota va ser contra el llavors líder, L’Ametlla, i a qui les barberenques van apallissar una volta després en el darrer partit de l’any. Més enllà del seguit de victòries i del liderat assolit, el que més destaca és la contundència de les victòries ja que les tres últimes han estat per 3 a 0 sense donar opcions a les rivals. Queden tres jornades per acabar la primera fase de la lliga, ja es té assegurada la presència a la lligueta pel títol i l’ascens i les sensacions són molt notables. I el filial femení també manté opcions de lluitar pel títol i l’ascens, en aquest cas de 3ª a 2ª Catalana. No poden fallar en les tres jornades que queden per acabar la primera fase i esperar al que pugui fer el Manresa, gran rival per la segona posició que dóna opció a jugar per les coses importants.

de descens. I els barberencs ocupen una d’aquestes posicions però a només un triomf de l’onzè classificat que aconsegueix la permanència di-

Per la seva banda, el filial del Barberà Team Values acaba l’any amb irregularitat dins del grup 1 de la 1ª Catalana. Suma quatre victòries en dotze jornades i ocupa la dotzena posició (zona de promoció de permanència) però encara amb tres jornades per acabar la primera volta.


l’independent de Barberà

Esports

L’Escola de Futbol s’apropa a la promoció d’ascens a 2a Catalana vacances s’acabaran de disputar les dues jornades que queden de la primera volta. El 7 de gener l’Escola jugarà al camp de l’Athlètic Rubí, tercer classificat amb 29 punts, i una setmana més tard, el dia 14, rebrà al Serra i Pujol al Tibidabo de Sabadell, actual setè classificat. El mes de gener es completarà amb els partits Planadeu-Escola de FutEls barberencs han encadenat tres bol i Escola de Futbol-Cerdanyola jornades sense perdre, o només una B, corresponents ja a les primeres derrota en els últims cinc partits jornades de la segona volta. disputats, i això els ha catapultat a la cinquena posició. En les últimes La Romànica jornades ha empatat a 1 davant el Llano, va golejar al Rubí Mirasol Pel que fa a La Romànica, tot i de Sant Cugat (1 a 6) i va derrotar encadenar tres derrotes consecuper la mínima (1 a 0) al Sant Cugat tives (contra San Lorenzo, Badia i B. Tot plegat per passar a sumar 25 Castellbisbal) aconsegueix acabar punts i seguir l’estela dels equips l’any molt per sobre de les places que el precedeixen. Molt lluny està de perill i amb 21 punts ocupa la el líder, el San Lorenzo de Terrassa onzena posició del mateix grup 6 que ha guanyat tretze dels quinze de 3ª Catalana. La ratxa la va trenpartits ja disputats. En tornar de car en el darrer partit de l’any en El primer equip de l’Escola de Futbol Barberà Andalucia ha acabat l’any amb una bona dinàmica i s’ha col. locat a cinc punts de la segona posició del grup 6 de la 3ª Catalana, posició que permet disputar la promoció d’ascens.

guanyar de manera clara a un dels cuers, el Bonaire de Terrassa, per 5 a 2. Un bàlsam d’aire fresc just abans de l’aturada del Nadal per tal d’afrontar els dos darrers partits de la primera volta amb més calma. Primer visitarà al Juventud 25 de Septiembre de Rubí i acabarà a casa contra el Llano de Sabadell. De La Romànica cal destacar que acaba l’any posant a un dels seus ju-

L’Handbol Barberà acaba l’any líder en solitari i amb molta ambició Ja ho hem dit en altres cròniques, alguna cosa ha canviat enguany en el sí de l’Handbol Barberà... i no només els colors de l’equipació de joc. Un cop les destacables peces que arribaven per reforçar l’equip s’han acabat acoblant, els partits s’estan resolent per la via ràpida. I més si en les darreres jornades ha tocat jugar contra els últims classificats del grup A de la 2ª Catalana. Sant Fost (30-26 en el dia de la presentació dels equips per aquesta temporada), Polinyà (per 25 a 34) i el cuer Gavà ‘B’ (18-30 sense pal·liatius) han estat les víctimes d’aquest ‘nou’ Barberà. Manté

la primera posició del grup (tot i que la va perdre una setmana en ajornar el partit del cap de setmana del pont d ela Constitució) però la va recuperar en guanyar a Gavà. I com que el dia 7 de gener es jugarà aquest partit ajornat, contra el Manyanet ‘B’, penúltim del grup amb només tres punts, les diferències al capdavant de la classificació encara es podrien ampliar més. I tot encara dins de la primera volta de la lliga ja que aquesta s’acabarà el 13 de gener jugant contra el que ja és un clàssic de quasi cada any: el Sant Joan Despí ‘B’. Sant Esteve Sesrovires ‘B’, a un punt, Mataró ‘B’ i

Sarrià de Ter ‘B’, a dos punts, són els únics que mantenen el pols davant el ferm treball d’un Handbol Barberà ambiciós com feia temps que no se’l veia. La lluita que té el primer equip per pujar, la té el jove

5 de gener de 2018

gadors, Daniel Domínguez, com a màxim golejador destacat del grup. En quinze partits n’ha marcat 17, xifra que també el col·loca en el Top 10 dels màxims golejadors de tota la categoria. El filial

Mentrestant, el filial de l’Escola de Futbol Barberà Andalucia acaba l’any en la tercera posició del grup 8 de la 4ª Catalana, a cinc punts de la promoció i a sis de l’ascens directe. Casualment en les darreres quatre jornades ha perdut els dos partits a casa però ha guanyat els dos de fora.

filial per anar adquirint experiència a la 4ª Catalana. I és que això és el que li fa falta a un equip amb una mitjana d’edat de poc més de 18 anys que ha de jugar contra equips molt més experimentats en una categoria sènior. De moment només acumula dues victòries en les deu jornades que ha disputat, però en casos com aquest no cal exigir gaire més que la implicació que demostren tots els jugadors i el seu entrenador setmana rere setmana.

19.


l’independent de Barberà

Esports

L’hoquei femení, a la permanència; el masculí, líder El primer equip femení de la Unió Esportiva Hoquei Barberà ha tancat la primera fase de la temporada a la Nacional Catalana (màxima categoria territorial) amb dues victòries en les catorze jornades disputades.

sena posició inicial). De la lligueta de vuit equips, els quatre millors podran tenir la opció d’entrar a les eliminatòries per l’ascens (contra els quatre pitjors del grup de vuit equips que es conforma pel títol), mentre que els quatre últims encara jugaran un play-off per ordenar les places de

descens a la 1ª Catalana. Recordem que el filial femení, a la lliga de 2ª Catalana, tampoc porta una bona dinàmica de resultats i només ha pogut sumar una victòria en els nou partits disputats. Tot un embolic per qui no està acostumat a aquests condicionants però que fa que les opcions de

5 de gener de 2018

lluitar per la permanència es multipliquin. Molt més senzill d’explicar és la situació de l’equip masculí. Després de dotze jornades disputades, i a una jornada per acabar la primera volta del grup A de la 2ª Catalana, la UEH Barberà és líder en solitari amb 31 punts, quatre més que els seus perseguidors. Són vuit jornades seguides sense perdre, fet que ha ajudat a mantenir-se al capdavant i ser un ferm aspirant a l’ascens. El cap de setmana del 13-14 de gener es jugarà l’últim partit de la primera volta contra La Salle Bonanova.

Les barberenques només han pogut sumar els sis punts en joc en el doble enfrontament amb l’horta que ha acabat últim del grup B. I a partir d’ara cal pensar en la lluita per la permanència. Serà en un enrevessat sistema de competició que dóna opcions a diversos equips, no tan sols de lluitar per no baixar, sinó, fins i tot, a entrar en la lluita pel títol i/o l’ascens a la OK Lliga. El Barberà, juntament ambl’Sferic de Terrassa, el Bigues i Riells i l’esmentat Horta s’enfrontaran amb els últims quatre classificats de l’altre grup: Manlleu, Lloret, Vilassar i Noia. Els equips inicien aquesta segona fase amb els punts aconseguits contra els rivals del seu mateix grup inicial (com dèiem, 6 pel Barberà que les fa ocupar la si-

Recta final de la temporada Cara i creu per els Rookies de les lligues de petanca a la Lliga Catalana El Club Petanca Barberà tornarà de les vacances de Nadal amb una mica de tot en quan a l’emoció de les darreres jornades. Durant el mes de gener es jugaran les últimes partides dels diversos grups i categories i el CP Barberà encara té feina per fer. El primer equip, del grup 1 de la 3ª Divisió, encara manté alguna opció de disputar la promoció d’ascens (i fins i tot de lluitar per l’ascens directe) però no depèn d’ell mateix. És quart classificat amb 23 punts, a cinc de la promoció (que ocupa el Parets amb qui haurà de jugar el dia 14) i a sis de l’ascens. El segon equip, del grup 4 de la 4ª Divisió, haurà de lluitar per evitar el descens. Ara mateix ocupa una 20 .

de les dues places de descens però està empatat amb el vuitè classificat i està a tres punts del setè. Per tant, l’objectiu hauria de ser, com a mal menor, passar a disputar la promoció de permanència. I en les jornades que queden ha de jugar contra tres dels equips de la zona baixa. Per tant, tot per decidir. I el tercer equip, del grup 5 de la 4ª Divisió, ja ho té tot fet. No pot aspirar a entrar en la lluita per l’ascens ja que els dos líders estan molt destacats. I té un confortable avantatge de sis punts respecte la promoció de permanència, tot i que faria bé en no descuidar-se i sumar alguna victòria més, com per exemple davant el Sant Cugat B, que és qui marca el llindar del perill.

L’equip masculí de Barberà Rookies ha començat la seva participació a la Lliga Catalana de futbol americà amb la disputa dels dos primers partits de la competició. Els barberencs van començar amb una treballada victòria per 27 a 25 davant els Búfals de Barcelona. I uns dies més tard perdien de manera clara davant els Reds de Terrassa, per 8 a 40, en partit també jugat a l’estadi Can Llobet de Barberà del Vallès. Cal recordar que l’equip masculí de Barberà Rookies participa enguany en aquesta Lliga Catalana després de renunciar a participar en la Sèrie B de la Lliga Nacional, competició que li pertocava pels drets esportius de la temporada passada. Aquesta competició, que ja arriba a la seva 30ª edició, la formen vuit equips sent els Bocs d’Argentona els actuals campions.

La Lliga Catalana es disputa en un calendari de set jornades (tots contra tots a una única volta) i els quatre millors disputaran les semifinals per després buscar els dos finalistes. El proper partit dels Rookies serà el 21 de gener al camp de l’equip que es va crear de la fusió dels equips Falcons de Salt i Senglars de Santa Cristina. Recordem també que durant el mes de gener es posarà en marxa una nova edició de la Lliga Nacional femenina on, en aquest cas sí, Barberà Rookies tornarà a estar present i com a ferm candidat a reeditar el títol assolit la darrera temporada. Es repeteix format de la temporada passada amb només cinc equips participants i tots ells catalans. Les Rookies debutaran en la segona jornada, a disputar el 28 de gener al camp de les Pioners de L’Hospitalet.


l’independent de Barberà

Territori

5 de gener de 2018

El Bosc de Can Gorgs s’incorporarà a la xarxa de Parcs Metropolitns en breu L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és l’administració pública del territori metropolità de Barcelona que ocupa 636 km2 i que el conformen 36 municipis on viuen més de 3,2 milions de persones. Entre moltes altres coses l’AMB també s’ocupa d’un extens territori de Parcs. La Xarxa de parcs metropolitans està formada per 47 parcs, repartits en 29 municipis, amb més de 2.678.821 m2. L’AMB, d’acord amb els ajuntaments metropolitans, en fa la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els elements construïts; així com la promoció dels parcs a través de la dinamització d’activitats i pro- l’espai que, per les seves característipostes educatives. Des de l’àrea de ques, millor s’adequa als criteris dels Serveis Territorials parcs metropolitans, és el Bosc de Can Gorgs, amb una superfície de 32.320m2. Inicialment s’exclou una Barberà part de bosc que haurà de continula Regidoria de Territori i Medi ar sent mantingut per l’Ajuntament Ambient(senyor Fabià Diaz-Cor- (segons l’AMB, el terreny assumible tés) ha mantingut converses amb respon a un criteri de població). Els responsables tècnics de la Xarxa Parc de l’AMB a més de ser mande Parcs Metropolitans de l’AMB tinguts per l’Àrea tenen un pla d’acperquè un parc de Barberà es pugui cions i actuacions en benefici de incorporar a l’esmentada xarxa, ate- tot el territori metropolità. Entre nent al criteri que tots els municipis d’altres propostes i conjuntament metropolitans tinguin un parc que amb els ajuntaments corresponents en formi part. Analitzades diverses es proposa fer onjuntament amb els alternatives, es va consensuar que ajuntaments i altres entitats s’orga-

nitza una variada oferta d’activitats: Jugatecambiental: espais d’aprenentatge mediambiental basat en el joc. Cicle d’activitats als parcs, platges i rius: tallers, visites guiades, itineraris de natura, jocs en família, etc. Educació ambiental: activitats realitzades de manera conjunta amb el programa “Compartim un futur”. Algunes activitats tenen una capacitat limitada i cal inscriure-s’hi prèviament per a realitzar-les. La incorporació a la xarxa es duu a terme per mitjà d’un conveni entre l’Àrea Metropolitana i l’Ajuntament, en el qual s’estableixen els compromi-

sos i deures de les parts, i que estableix les mateixes condicions per a tots els municipis metropolitans. La incorporació a la xarxa de parcs metropolitans comporta que l’Àrea es faci càrrec del manteniment del parc i hi organitzi activitats de tipus divulgatiu i/o festiu obertes i publicitades en tot l’àmbit metropolità. L’Ajuntament ha d’aportar els terrenys del parc amb tots els elements que conté en bon estat. Per fer-ho, caldrà una posada a punt del parc, que s’està preparant. Es preveu la incorporació a la xarxa a l’inici del proper any 2018.

Arranjament i millora camins entorn riu Ripoll

L’Ajuntament ha aprovat el projecte de definició, digitalització, senyalització i millora dels camins del Parc fluvial del riu Ripoll al terme municipal de Barberà, projecte impulsat per la regidoria de Territori i Medi Ambient. En aquest document es preveuen la interconnexió dels camins en l’àmbit del terme municipal, preveient també el pas entre un i altre marge, mitjançant la construcció d’una passarel·la a la zona del molí Vermell, pel projecte, finançament i execució de la qual es compta amb el corresponent suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Del projecte se’n desprenen les següents dades: un total de 212 actuacions, englobades en 24 intervencions tipus, la distribució dels camins en 20 trams, amb un total de 13.755 metres i un pressupost total d’execució de 294.938,07 € (IVA inclòs). 21.


l’independent de Barberà

Economia

5 de gener de 2018

Antoni Abad, president de la CECOT, demana coratge polític als partits

Solució al

SUDOKU Tal com va expressar la Cecot en un comunicat anterior, l’excepcionalitat del context econòmic, social i polític que està vivint Catalunya ha marcat el desenvolupament de les eleccions del 21D. “I la dada històrica del 82% de participació ciutadana en unes eleccions demostra la transcendència que tenien per als ciutadans catalans”, afirma Antoni Abad, president de la patronal catalana Cecot. Al nou Govern i als partits que conformaran l’arc parlamentari, la Cecot els demana coratge polític i diàleg per tirar endavant reformes, realitzant els acords necessaris i cercant el màxim consens possible per tal de dur-les a terme amb èxit. Per això és important que el marc de relacions institucionals sigui més estable i des de la base d’un respecte mutu. Des de la Cecot s’insisteix que els conflictes polítics s’han de resoldre des de la política. Abad afirma que “per assolir l’estabilitat, primer s’ha de restablir la normalitat en el funcionament de les institucions catalanes” i entén que “la prioritat del nou Govern ha de ser la de treballar per millorar 22 .

la competitivitat-país i, per fer-ho, entre d’altres coses, cal que impulsi les reformes estructurals pendents. És necessari que els nous governants siguin conscients del valor competitiu del temps i que fer les coses ràpid i bé, no està renyit. Des del sector empresarial n’estem convençuts perquè forma part de la nostra gestió diària”. I en aquest sentit, la Cecot ofereix col·laboració i recorda al nou Govern que és necessari que política i empresa estiguin alineades en termes de prioritats i presa de decisions. “Els representants empresarials, ja ho hem manifestat moltes vegades, volem ser agent actiu en la definició dels pactes”. Per tant, des de la Cecot s’insistirà a formar part en les reflexions i plantejaments de país que tinguin a veure amb àmbits empresarials. La patronal recorda als partits polítics que tenen sobre la taula un document de mesures i propostes empresarials, que l’entitat els va lliurar abans de començar la campanya electoral, on reclamava la posada en marxa de reformes pendents per fer un país altament competitiu i socialment cohesionat.


l’independent

5 de gener de 2018

de Barberà

Anís estrellado

Cardamomo

El anís estrellado, anís estrellado chino o badiana (Illicium verum) es una especia originaria de China y Vietnam, y se ha utilizado principalmente para reducir los gases producidos en el estómago, para la indigestión, para la diarrea y como diurético. Los malayos lo empleaban también para los dolores de cabeza y para estimular la vitalidad.

Es una semilla que contiene mucha proteína, aceite esencial, fibra, carbohidratos y agua. Tiene un sabor alimonado, exótico y con un toque picante.

Propiedades terapéuticas:

Carminativas. Favorece la expulsión de gases del aparato digestivo y reduce la hinchazón abdominal, el vientre hinchado o las flatulencias, así como también ayuda a disminuir los retortijones abdominales producidos por una mala digestión. Digestivas y eupépticas. El anís ayuda a mejorar la digestión al estimular las secreciones estomacales. Se recomienda su consumo a personas que sufren dispepsia hiposecretora (malestar en el abdomen) y pérdida de apetito. Diuréticas i Antiespasmódicas: Nos ayuda a reducir la retención de líquidos, lo que se traduce en la eliminación de toxinas y líquidos acumulados.Sus propiedades antiespasmódicas nos ayudan a tratar los dolores producidos por cólicos intestinales. Expectorantes. El anís estrellado ayuda a reducir la tos persistente, la bronquitis, a eliminar la mucosidad del tracto digestivo y el asma. Emenagogo y Analgésico: Resulta beneficios para regular la menstruación. Debido al anetol y cariofileno que contiene, es muy útil para aliviar dolores como por ejemplo los reumáticos. Antimicrobiano. El anís estrellado puede utilizarse vía externa para tratar infecciones en la piel, siempre y cuando no existan heridas abiertas o irritación en la piel. Potencia el deseo sexual Está contraindicado durante el embarazo y en casos de hiperestrogenismo (incremento en secreción de estrógenos). También se desaconseja en muchas ocasiones durante la lactancia materna ya que a pesar de favorecer la secreción materna, puede no considerarse una planta segura para el bebé.

En cocina se utiliza para darle sabor picante a las comidas a base de arroz sobre todo, aunque también se emplea en platos de carne. Es muy utilizado en la gastronomía India y también en la asiática en currys, arroces, repostería y bebidas como el té. También en los países escandinavos en la elaboración de bollería y galletas, junto con otras especias aromáticas. El cardamomo es una especia que ha sido considerada una de las más apreciadas y caras del mundo, situándose a continuación del azafrán y la vainilla, años atrás no era muy fácil de encontrar, pero actualmente se puede adquirir cardamomo en cualquier comercio que tenga un buen surtido de especias, hemos podido comprobar que el mundo de la coctelería también ha participado en ganarse un espacio en los comercios y en las barras de bebidas combinadas, su aroma y sabor da mucho juego.

Propiedades terapéuticas:

Ayuda en los procesos digestivo, combate las molestias de la hinchazón abdominal. Estimula el apetito Neutraliza la acidez estomacal, combate el mal aliento Propiedades antiespasmódicas Alivia los cólicos Disminuye las flatulencias Ayuda en casos de cistitis y nefritis Alivia las hemorroides Diurético natural Es afrodisiaco

Regula el metabolismo Bueno para la artritis Indicada para los diabéticos Ayuda a bajar de peso Combate la diarrea Bueno para la tos

23.


lâ&#x20AC;&#x2122;independent de BarberĂ

24 .

5 de gener de 2018

Independent 301  
Independent 301  
Advertisement