Page 1

8 de setembre de 2017

297 La informació al dia a <independentbarbera.cat>

ISSN - 1695-4793

4i5 PLE MUNICIPAL El referèndum del proper 1 d’octubre protagonista del Ple de juliol

10 ENTREVISTA Dos anys de legislatura. Fem balanç amb Oriol Rovira president d’ERC

13 PARTICIPACIÓ Les 13 propostes ciutadanes dels pressupostos participatius per votar

24 UA BARBERÀ Nova etapa de la UA Barberà amb Fernando Martínez


l’independent

8 de setembre de 2017

de Barberà

portada

editorial Transparència, quina broma El primer desig és que tothom hagi tornat sa i estalvi dels dies de vacances, nosaltres també i amb més ganes que mai de formar part de la història de Barberà del Vallès. Els propers mesos seran diferents al que estem acostumats, a Catalunya, a Espanya i per descomptat a Barberà del Vallès i nosaltres hi volem ser per explicar-ho, sobretot aquelles coses que no explica ningú més. Hem fet canvis, petits, en la maquetació i el primer la portada que pretenem sigui l’expositor de les imatges de la nostra ciutat poc vistes però molt importants, per això ens cal la vostra col.laboració i us demanem ens envieu fotografies de Barberà de tots els temps de llocs no vistos habitualment. Ho podeu fer a independent@ceres.cat. Entrant ja en matèria valdria la pena fer una reflexió sobre el que entenen alguns per transparència. Cada vegada que es fa una cosa diferent a com es feia abans apareix la paraula i sembla com si a Barberà fins el juny de 2015 tot s’hagués fet d’amagat. La tàctica de sembrar dubtes que tans bons rèdits deixa a vegades. Nosaltres, com a mitjà de comunicació i com a ciutadans estaríem encantats que hi hagués transparència però de veritat. Per exemple hem demanat una entrevista a la senyora Carmina Pérez per saber els motius de la seva decisió de deixar l’acta de regidora i de nou ha declinat la invitació. Creiem que els barberencs i barberenques tenim dret a saber perquè, de cop i volta, deixa la tasca al govern de Barberà. La manca d’informació deixa pas a les especulacions i la veritat és que ja es diu de tot. Ens agradaria saber, amb temps que farà l’Ajuntament de Barberà el dia 1 d’octubre, ningú ho ha dit encara i ens consta que el tema ha provocat tensions en el pacte de govern i fins i tot s’ha parlat de moció de censura (no s’enfadin i ens prohibeixin que deixem revistes a una altre lloc, no diré qui ens ho ha dit però els watshaps són genials i és una persona important en el govern). Volem transparència en el que farà el nostre govern local. Voldríem transparència en saber els imports que s’han pagat per indemnitzacions a treballadors que han deixat la relació laboral amb l’Ajuntament de Barberà o alguna de les seves empreses i fundacions (les dades que tenim constància ja sobrepassen els 100.000 euros) a més de dir-ho cal explicar la necessitat de l’acomiadament i la despesa feta. Malbaratà cabdals públics també es delicte i creiem que s’ha trepitjat alguna ralla vermella. Sembla que la transparència per alguns és una broma de mal gust que només serveix per omplir-se la boca amb la paraula. Transparència i llibertat d’expressió dos conceptes bàsics que a Barberà s’utilitzen a conveniència de qui mana.

l’Independent 297 sortirà al carrer l’1 de setembre de 2017

2.

Ja ho diuen cal renovar-se si vols morir. Amb l’inici d’aquest nou curs, any o temporada, el nom no importa, fem alguns canvis en la nostra maquetació i aportem noves propostes d’informació i entreteniment, en aquest cas culturals. A partir d’aquest mes i pel que fa a la temporada que comencem avui i si tot va bé, clourà el proper mes de juliol de 2018, les portades de cada revista les dedicarem a espais de la nostra ciutat, Barberà del Vallès. La primera de la serie la volem dedicar a les pintures romàniques de l’església Romànica. A més de la fotografia ho acompanyarem amb una descripció i explicacions de cada una d’elles. Aprofitem per demanar que si teniu fotos antigues en blanc i negre i ens les voleu cedir per una portada us ho agrairem. L’església de Santa Maria, declarada Monument Artístic d’Interès Nacional, és d’estil romànic. Construïda al segle XI en honor de Santa Maria de Barberà, conserva pintures al fresc romàniques al lloc original. La capçalera va ser construïda entre els anys 1050 i 1090 (la primera

menció es registra el 1123), però la nau principal és del segle XII. Popularment se la coneix com la Romànica. Els fonaments són d’origen romà segons unes anàlisis fetes el 1954. Més endavant s’hi devia bastir una esglesiola preromànica (a l’estil de les de Terrassa) i, posteriorment, després de les invasions sarraïnes, l’actual església va ser saquejada i cremada el 21 de juliol de 1936 i, a més d’arxius i objectes ornamentals i del culte, es va perdre una part de les pintures murals. L’any 1949 s’hi va fer una intervenció que va consistir en treure alguns elements no originals que amb el pas dels anys s’havien afegit a l’edifici, bàsicament, les restes de la casa parroquial i unes capelles del segle XIV. També es van restaurar algun dels desperfectes produïts pel saqueig i l’incendi del 1936. Anys després, el 1966, s’hi va fer una nova actuació per tal de solucionar les humitats i la manca de ventilació que afectaven les pintures. Finalment, el 2007 es va iniciar un nou procés d’estudi amb l’objectiu de dur-hi a terme una nova restauració.


l’independent

8 de setembre de 2017

de Barberà

“Un dubte que m’agradaria resoldre”

cartes al director Som usuaris habituals, des de fa molt temps, del parc infantil que hi ha a la plaça de la Constitució, coneguda també com a plaça de la Biblioteca. Quasi bé des del primer dia que hi vàrem anar que ens fem la mateixa pregunta: Per què han deixat posar o han fet el parc al costat de dues instal-lacions que diu en el cartell que hi ha que són portadores, en l’interior d’alt voltatge, tal com mostra la fotografia? Vull deixar clar que no faig una queixa, ni pretenc crear cap alarma de cap tipus però com que tinc l’oportunitat de fer la pregunta a través de l’independent, ho faig. De ben segur que no hi cap risc amb les dues caixes ni si ho toques ni si hi puges al damunt però tot i això i tenint en compte que la plaça és molt gran: Per què no s’ha fet el parc en un altre indret de la plaça o per què no s’han posat les dos instal-lacions

Adreceu les vostres cartes, amb un màxim de 15 línies, indicant el vostre nom, adreça, telèfon i DNI a: L’Independent Av. Generalitat, 53 àtic 2ª 08210 Barberà del Vallès o independentbarbera@ceres.cat

la vinyeta

elèctriques en un altre lloc. Ja sé que la plaça es va construir en l’època de l’Alcalde Robles i que l’equip actual no hi té res a veure però els tècnics sí que són els mateixos que hi havia quan es va urbanitzar la plaça i aquest és un tema més de tècnics que de polítics. Si fos possible una resposta a través d’aquest mateix mitjà i així seria pública com la carta. Espero no haver molestat a ningú. Gràcies Carmen Utrera Barberà

3.


l’independent de Barberà

Ple Municipal

8 de setembre de 2017

El referèndum de l’1 d’0ctubre prota del Ple de juliol a Barberà de Una moció presentada pel PSC per rebutjar el calendari del procés d’independència i cercar un acord per fer una reforma constitucional va portar molts militant d’ERC a la sala de plens de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Tot i la moció no va quedar gens clar quina serà la postura del govern municipal el proper 1 d’octubre i a més la portaveu de la PCPB, Carmina Pérez en la seva intervenció va manifestar que els militants de la PCPB volen votar en un referèndum amb garanties ve engreixar el dubte. REDACCIÓ

S’ha transformat en una realitat i per totes aquelles persones que ja sigui per obligació o per devoció segueixen el Ple Municipal cada mes en una norma no escrita però els temes que es debaten al Ple municipal de Barberà que tenen a veure amb la gestió i el funcionament de la ciutat s’aproven per unanimitat i amb poc debat i en canvi les mocions de política general o temes mes globals creen debat i confrontació. Possiblement això tingui a veure amb la dita italiana de “la nave va porco govern” que ve a dir en català de carrer, “tot rulla a pesar dels polítics”

4.

El punts

Com sempre i després d’aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior es va passar a tractar i aprovar els diferents temes previstos en l’ordre del dia. El primer punt tractava sobre les Festes Locals i com en els últims anys es va aprovar que fossin el 23 d’abril, Sant Jordi, i el 9 de juliol, dilluns de Festa Major. El PSC es va abstenir doncs durant el temps que varen governar Barberà la festa local era la segona pasqua i no el dia de Sant Jordi que segons el portaveu sempre havia estat una demanda del comerç que fos laborable. Segurament ara no té tanta importància doncs obrir els dies de festa es cada vegada més habitual. Economia

Els serveis econòmics presentaven l’aprovació del Compte General de 2016 i una modificació de crèdit. El compte general va ser aprovat per unanimitat sense cap debat ni i8ntervenció doncs estem parlant més d’un acte administratiu que de gestió. Pel que fa a la modificació de crèdit ja es una altra qüestió doncs tot i que la unanimitat va ser el resultat de la votació varen intervenir en l’explicació la portaveu Carmina Pérez i el regidor de Serveis Territorials, Fabià Díaz. Fer una modificació de crèdit vol dir justament això modificar les partides del pressupost ja aprovat però no de qualsevol manera ja que el saldo final ha de qua-

drar, per tant, s’ha de dir d’on son baixa i a on són alta els diners. En primer lloc 56.533,- euros que no s’han gastat, una part en el cementiri i l’altra en uns vehicles serveix per fer front a l’administració d’edificis i construccions. En segón lloc una partida de 278.000 euros del romanent de tresoreria es destina a treballs i estudis tècnics, a subvencions d’IBI i la major part (190.000 euros) a l’arranjament i senyalització de camins. Finalment i com a conseqüència d’un canvi de finançament en diferents projectes es destina un total de 202.642,23 eruos a la reparació d’asfaltats i 1.105.791,28 euros al projecte definitiu del Col·

lector de Can Gorgs que com ja s’ha explicat abastament és una obra que es fa i es licita des de Sabadell i es paga entre Sabadell i Barberà del Vallès que també es fa càrrec del 25% que ha de pagar l’ACA i no ho fa. Els polítics locals sempre han manifestat que emprendran les vies que calguin per reclamar el deute a l’ACA. Serveis Generals

Tres van ser els dictàmens que van portar al Ple des de Serveis Generals, en primer lloc la certificació de la xifra de població al municipi de Barberà del Vallès al dia 1 de gener de 2017. El padró municipal és qui


Ple Municipal

l’independent de Barberà

agonista principal del Vallès

i en alguna d’elles s’han pagat com a indemnització quantitats per sobre del que aparentment pertocava i tampoc s’ha informat ni dels motius de l’extinció ni del cost de les mateixes. No estaria gens malament que es fes una comunicació informant de les persones que han extingit la seva relació laboral, els motius i el cost, amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès en aquesta legislatura. Serveis Territorials

determina el total de persones que viuen en la nostra ciutat i pel que fa a l’any 2017 determina que a Barberà hi viuen un total de 32865 persones de les quals 16663 són dones i 16202 són homes. Una xifra molt semblant a la dels darrers anys. També s’aprova per unanimitat l’increment de les retribucions del personal municipal per a l’exercici 2017. Pel que fa a la part que es competència del govern de l’estat l’increment és el que es va determinar al seu dia i el que depèn del consistori l’increment serà d’un 1% respecte el salari de 2016. I finalment es dona compte al Ple de l’extinció de relació laboral amb el treballador Juan Sánchez-Fortún Hernández. Hem de dir que es tracta d’un fet molt inusual que es porti al Ple l’extinció de relació laboral entre un treballador i l’Ajuntament i més si aquesta extinció no ha provocat cap tipus d’enfrontament no gestió inhabitual. No donarem xifres per reservar la intimitat del treballador però en aquesta extinció hi va haver una indemnització important i que no es va mencionar en la informació que es va donar al Ple, com tampoc s’ha informat, fins avui, d’altres extincions de personal que s’han produït a l’Ajuntament i a les empreses i fundacions que depenen del consistori

Dos temes de territori es van aprovar presentats per Fabià Díaz. En primer lloc una modificació puntual de delimitació del centre logístic sector Can Rabella i que farà l’aprovació definitiva la Generalitat de Catalunya. El PSC va votar en contra, com també ho va fer en el següent punt sobre la intenció de l’Ajuntament de Barberà d’iniciar els tràmits per obtenir el traspàs al municipi del tran de la Nacional 150 que va des de la rotonda d’entrada i el límit amb Sabadell. Tampoc hi va haver unanimitat doncs, per exemple el PSC, va demanar un projecte concret i el cost per a Barberà de tenir les competències sobre aquest tram de carretera.

temps varen aconseguir el suport de la resta de grups que com sempre es varen omplir la boca de democràcia, transparència i llibertat. Però aquest és un altre punt on es demostra que som capaços d’actuar d’una manera determinada i molt democràtica de portes en fora i en canvi de portes endins conculquem el mateix que critiquem. Sense fer història del que va fer l’Alcaldessa de Barberà del Vallès amb el suport de una bona part del seu govern , nomes Junts per Barberà es va mostrar en contra i sense ni un sol comentari per part de cap grup de l’oposició, amb el locutor i periodista de Ràdio Barberà, Lluís Ricart, la prohibició, sorgida cada vegada que hi havia una noticia o informació que no agradava de poder deixar aquest mitjà en les instal·lacions municipals com es venia fent des de fa més de 10 anys i com seguim fent en els municipis de Ripollet, Cerdanyola i Badia, són una manera clara de fer el contrari del que es predica. On és la llibertat d’expressió a Barberà senyora Alcaldessa? Com pot votar a favor d’una moció que parla del dret a comunicar si vostè ho impedeix a la nostra ciutat? i la resta de grups

8 de setembre de 2017

tant del govern com de la oposició els diem el mateix. Facin els deures a casa abans de posar-se amb els temes de fora. Finalment la moció del PSC sobre el calendari del procés que va ser la que major debat va oferir i on es va utilitzar els arguments, per uns i altres, ja coneguts. Podríem dir que són les coses que diuen Junqueres, Puigdemont, Ana Gabriel, Iceta, Arrimadas i García Albiol en boca de Pubill, Clarà, Díaz, Pérez, Báez, Ribera i Fernández. Evidentment no va prosperar ja que només el PP va votar a favor. Entrant ja en l’apartat de les urgències es va debatre una moció del PP per rebutjar el referèndum previst pel proper 1 d’octubre. I una demanda explicita de que l’Ajuntament es comprometés a no donar suport al referèndum i no cedir els espais. Com ja hem dit no va quedar clar que faria l’Ajuntament, tot i que hi ha un PAM que explicita el suport de la PCPB al que determini el Parlament de Catalunya i per tant no hi haurà problemes en aquest sentit. En l’apartat de precs i preguntes, de nou la pregunta de José Luis Ribera sobre la programació de Ràdio Barberà va quedar sense resposta.

Mocions

Tres mocions en l’ordre del dia i una d’urgència és el que es va tractar en el PLe de juliol. La primera, presentada pel grup Junts per Barberà, es va aprovar amb el vot a favor de tothom excepte el PP i que tracta sobre la voluntat que l’Ajuntament recapti dels Registres de la Propietat la llista de bens immatriculats a l’empara i durant la vigència de l’article 206 de la Llei Hipotecària per l’Església Catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars. La segona, també presentada per Junts per Barberà és sobre la persecució política i en defensa de la llibertat d’expressió. La moció es va debatre i va mostrar la quasi unanimitat dels grups, excepte el PP que va manifestar i votar en contra. La llei mordassa i d’altres casos concrets de persecució en els darrers

5.


l’independent de Barberà

Farmàcies de guàrdia Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 8 de setembre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 9 de setembre Ferrer - Av Burgos, 4 BADIA dia 10 de setembre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 11 de setembre Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 12 de setembre Granero -Algarve, 2 BADIA dia 13 de setembre López - Del Boscc, 105 dia 14 de setembre Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 15 de setembre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 16 de setembre Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 17 de setembre Ruzafa Passeig Dr. Moragas, 249 dia 18 de setembre Blanca - Suades -Av. Tibidabo, dia 19 de setembre Perelló - Anselm Clavé,8 dia 20 de setembre Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 21 de setembre A. Galceran - Dr. Moragas, 154 dia 22 de setembre Ferrer - Av Burgos, 4 BADIA dia 23 de setembre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 24 de setembre Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 25 de setembre Granero -Algarve, 2 BADIA dia 26 de setembre

Serveis Perelló - Anselm Clavé,8 dia 27 de setembre Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 28 de setembre S. Galcerán - Av. Generalitat, 41 dia 29 de setembre Losa- Av. Mediterrani, 26 BADIA dia 30 de setembre Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 1 d’octubre Perelló - Anselm Clavé,8 dia 2 d’octubre Budallés -Av. Burgos, 42 BADIA dia 3 d’octubre A. Galceran - Dr. Moragas, 154 dia 4 d’octubre Ferrer - Av Burgos, 4 BADIA dia 5 d’octubre Pagés - Av. Generalitat, 92 dia 6 d’octubre Sisquella-Roig - Av. Costa Brava, 19 BADIA dia 7 d’octubre Granero -Algarve, 2 BADIA dia 8 d’octubre López - Del Boscc, 105 dia 9 d’octubre Baricentro (Beltran) - C.C. Baricentro Porta 5 dia 10 d’octubre S. Galcerán - Av. Generalitat, 41 dia 11 d’octubre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 12 d’octubre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 13 d’octubre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 14 d’octubre Palomeras -Via Sant Oleguer, 2 dia 15 d’octubre

Telèfons d’interès Ajuntament 93 729 71 71 CAP Barberà 93 719 25 40 CAP Rosa dels Vents 93 719 42 81 CAP Badia del Vallès 93 719 26 01 Ambulàncies 24 hores 904 106 106 Creu Roja 93 726 66 66 Bombers 93 726 00 80 Ràdio Barberà 93 729 44 71 Fundació Barberà Promoció 93 719 28 37 Esports 93 729 19 27 Tanatori 93 719 27 78 - 93 580 97 10

6.

AA.VV. Can Gorgs 93 718 03 31 AA.VV. Can Gorcs II 93 719 28 37 ext. 1204 AA.VV. Eixample-Can Llobet 93 729 37 39 AA.VV. la Romànica 93 729 17 39 AA.VV. Parc Central 633 906 230 Federació AA.VV. Barberà 93 719 28 37 Radio Taxi Barberà 93 729 07 07 Policia Local 93 719 00 90 Guardia Civil 93 719 36 10 Policia Nacional 93 724 75 00 Mossos d’Esquadra 112 - 93 734 61 00

Oficina Treball Generalitat 93 718 85 11 Aigua - SABEMSA 93 729 46 02- 93 729 55 00 (avaries) Gas Natural 900 100 251 Fecsa-Endesa 800 750 333 Jutjat de Pau 93 729 20 35 Correus 93 718 52 79 BCU (Ass. Comerciants) 93 729 08 91 Parc Taulí 93 723 10 10 Recollida estris vells 93 279 35 35 Oficina Municipal Habitatge 93 719 41 20 NODUS Barberà 93 729 72 72

8 de setembre de 2017

ull de dona Gràcies

Núria Riu

Gràcies a tots els que vau venir nus vestits de tots els colors. Gràcies als que vau baixar del vostre càrrec per passejar-vos entre la gent. Gràcies als que us vau mantenir ferms davant els fanàtics que van sortir de les seves cases amb l’única intenció d’imposar-nos les seves pàtries o els seus déus. Gràcies als que vau donar flors a un desconegut. Gràcies als que vau caminar junts sense conèixer-vos. Gràcies als que vau plorar pel dolor aliè. Gràcies als que us vau entendre parlant diferents llengües. Gràcies a les abraçades sense edat ni gènere. Gràcies als que vau saber prescindir dels draps de colors i us vau emparar en la calor humana. Gràcies als que us vau moure ràpid, en un socors improvisat. Gràcies als que vau treballar junts per defensar-nos. Gràcies als que des de lluny ens vau trucar per telèfon. Gràcies als que vau venir a unir-vos amb nosaltres: caminant o des de lluny, prenent el metro, l’Ave o l’avió. Gràcies a la majoria de la gent meravellosa que des de tots els racons de la geografia es va solidaritzar amb les víctimes del 17 d’agost. Gràcies als que no els va importar en què pensaven ni d’on venien aquestes persones, quan mentre passejaven per les Rambles de Barcelona un fanàtic les va atropellar. Ens va atropellar. Jaume Sisa, expressa en la cançó Qualsevol nit pot sortir el sol, aquest esperit obert de Barcelona i dels quals des de fora ens van donar la seva calor. Diversitat i calor que es manifesta en els que passegen per les Rambles, en la resposta immediata per part de serveis i ciutadans i en la calor humana que ens ha arribat de fora. L’àmplia participació i l’esperit majoritari que va haver-hi en la manifestació del dissabte, convocada sense un altre ànim que solidaritzar-se amb les víctimes i reclamar la tolerància i la pau, així ho demostren.


Opinió

l’independent de Barberà

8 de setembre de 2017

Federalistes d’Esquerra

Això no és un referèndum L’aparent solemnitat de l’anunci de la data i la pregunta d’un referèndum per part del govern Puigdemont ( i la seva majoria parlamentària) no pot amagar una realitat més profunda: a la Catalunya d’avui no es pot realitzar aquesta votació en unes condicions democràtiques mínimament homologables. L’atenció s’ha distret en aspectes menors (encara que no despreciables), com la compra de les urnes, la situació en què es podrien trobar els funcionaris implicats en la realització del referèndum o, fins i tot, en el conflicte amb el govern central, que molt probablement es produirà tant en el terreny polític com judicial. La qüestió més seriosa apareix en un altre àmbit. Les exigències que formula la denominada “Comissió de Venècia” apunten a la qualitat del debat democràtic, a la igualtat de condicions en la campanya prèvia, al grau de claredat entorn de les conseqüències de la votació. I en aquest àmbit només cal recordar unes nocions elementals, i contrastar-les amb la situació existent avui a Catalunya:

Un període de temps ampli entre la convocatòria del referèndum i la seva realització, perquè els ciutadans tinguin la possibilitat de formar-se una opinió sòlida ( se’ns plantegen tres mesos, amb l’estiu per entre mig) La clarificació de les conseqüències de l’aprovació de la mesura proposada ( la denominada “llei de transitorietat”, que hauria d’aclarir aquest punt, es manté oculta, fins i tot als ulls de la pròpia majoria parlamentària) Neutralitat dels governants davant la pregunta plantejada, fins al punt que aquells que vulguin fer campanya han de renunciar al seu càrrec públic ( ben lluny de la sistemàtica militància dels nostres governants, i de bona part dels alcaldes, que no veuen cap problema a incorporar els seus conciutadans a una denominada “Associació de Municipis per la Independència”) Existència d’una autoritat electoral independent, que dirigeixi el procés referendari, l’escrutini, etc. ( Catalunya no té una Junta Electoral pròpia, gràcies al bloqueig que durant més de 30 anys ha exercit CiU per impedir l’aprovació d’una llei electoral) Imparcialitat dels mitjans de

comunicació de titularitat pública, o dels que reben finançament públic, assegurant una presència equilibrada de totes les opinions (el que contrasta durament amb la realitat quotidiana de la CCMA, de la ràdio privada, de les ràdios locals, i de bona part de la premsa catalana). Podríem seguir. Efectivament, com diuen els dirigents independentistes, “això va de democràcia”. El silenciament de l’oposició parlamentària (amb la recent reforma del reglament del Parlament), la mobilització continuada des de plataformes governamentals o para-governamentals, o l’absència dels elements que hem mencionat, permeten posar en dubte la qualitat democràtica del “procés”. I només gràcies a la prudència i a la maduresa de l’àmplia majoria de la ciutadania s’està evitant l’aparició de tensions i de conflictes en la societat, en una qüestió tan divisiva com aquesta. “Federalistes d’Esquerres” estem a favor de l’expressió de la voluntat ciutadana en un referèndum, com a mecanisme del procés de solució del problema plantejat. Un procés, com a mínim, d’àmplia reforma constitucional i de redefinició del

paper de Catalunya dins l’estat només pot dur-se a terme si culmina amb l’expressió decisiva del vot ciutadà. I per això no creiem en un referèndum inicial com el que es proposa, de tipus “veniu a votar i després ja veurem què passa”: un referèndum no és un enquesta d’opinió per saber què pensen els catalans, sinó un mecanisme de decisió final, en què la ciutadania aprova (o rebutja) la proposta que els hi fan les institucions. I això només es pot fer en unes condicions de qualitat democràtica que, avui, no es donen.

Siscu Baiges - periodista Amb

el suport de:

Per què maten aquests nois? núm.

297

Edicions Ceres SCP J66273954 Doctor Moragas, 232 SA1ª 08210 Barberà del Vallès Tel.- 651 831 282

Editor: Francina Ricart Consell directiu: Manoly Arriaga, Francina Ricart, Efrem Utrera, Rosina Bertran, Carles Ortiz Directora: Manoly Arriaga Redactors: Francina Ricart,David Martín, Judith González, Efrem Utrera Maquetació: Maria Vilarnau Fotografia: David Martín, Imanol Ortíz P ublicitat :

Manoly Arriaga

651 831 282 Imprimeix: Bibi Digital Dipòsit legal: B-52445-04

Què fa que una colla de joves de Ripoll decideixin que és una bona idea carregar d’explosius tres furgonetes i fer-les esclatar per matar com més gent millor a Barcelona o vés a saber on? Què fa que un d’aquests nois pugi a una furgoneta i la llenci a tota velocitat Rambla avall per fer tant de mal com pugui? Per què cinc membres d’aquest grup compren ganivets i una destral per atacar les persones que passen una nit d’estiu al passeig marítim de Cambrils? No es tractava de nois que freqüentessin els oratoris religiosos. Ni de persones apartades de la societat, marginades, sense accés als serveis del nostre sistema de benestar. Parlaven català correctament i jugaven a futbol o a tennis de taula amb els nois de famílies de Ripoll de tota la vida. N’hi havia que fins i tot treballaven i es guanyaven L’Independent

un bon sou. “Com s’arriba a això?”, es demanava el president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Miguel Pajares, en un article recent, en el qual posava en dubte que Catalunya sigui una societat tant acollidora com estem acostumats a escoltar de boca dels nostres governants. “No fem tot allò que ens tocaria fer, i les institucions no inverteixen prou en la lluita contra la discriminació, la segregació i l’exclusió”, escriu. Però de debò se senten segregats, discriminats, exclosos? De quines distraccions o aspiracions vitals se’ls deixa a part? Lorenzo Vidino, director del Programa sobre Extremisme de la Universitat George Washington dels Estats Units, assegura que “la integració no és l’antídot de la radicalització”. Segons ell, la major part de la gent radicalitzada a Espanya i Europa està ben integrada. Per tant, la lluita

tribuna

gol sud

contra la radicalització i la conversió en terroristes no està en la integració d’aquests joves en la nostra societat sinó, potser, en canviar la societat que els acull. El model actual, on la vida consisteix en una lluita quotidiana esgotadora i competitiva per tirar endavant, no és gens engrescador. Per ningú. Ni joves ni vells. Ni autòctons ni nouvinguts. Ni religiosos ni ateus. Sóc de formació freudiana i confereixo una gran influència a les pulsions sexuals en les actituds i el caràcter dels éssers humans. Probablement, els experts se’m llençaran al damunt i ho consideraran una gran bestiesa, però suggereixo que es consideri la tensió sexual mal resolta a l’hora d’entendre les reaccions agressives i deshumanitzades d’aquests joves. I hi afegiria una darrera pregunta: per què no hi ha cap noia, mai, en la preparació i realització d’aquests atemptats?.

no es fa responsable ni té per què compartir les opinions expressades a la secció d’opinió d'aquesta publicació

7.


Entreteniments

l’independent de Barberà

8 de setembre de 2017

la recepta

Nivell mitjà

sudoku

Omplir la quadrícula de 9 x 9, amb 9 subgrups o subquadrícules de 3x3 cel.les, amb nombres de l’1 al 9. No es pot repetir cap xifra en una mateixa fila, columna o subquadrícula.

Fernando Martínez

http://espiralesdetinta.blogspot.com

microrelats

Barcelona de agosto Manuel ha venido hasta Las Ramblas para una última cita. Surcan su rostro tantas experiencias que no le cabe una arruga más en la piel. Apenas es capaz de percibir el olor que llega del quiosco de flores y las palomas que picotean las migas de pan a sus pies hace tiempo que le aburren, pero hoy a quedado con alguien muy especial y está listo, sabe que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Por eso se sorprende cuando la muerte pasa de largo. Ni siquiera lo ha mirado. Luego vienen gritos, chirrido de neumáticos y sonidos quebrados que acaban con un frenazo. Al poco la ve regresar, a la muerte, se para junto a él con las cuencas más vacías que de costumbre, luego desaparece tras un joven en La Boquería. Manuel no la mira, sus ojos permanecen hundidos en la ruedecita de triciclo que se ha detenido a sus pies.

Solució

8.

a la pàgina

23


l’independent de Barberà

Ensenyament

8 de setembre de 2017

1.562.780 alumnes començaran el curs 2017-2018 REDACCIÓ

El curs escolar 2017-2018, que començarà el proper 12 de setembre, disposarà de 5.514 noves places de personal docent. Amb aquest increment de plantilla respecte l’any passat, seran en total 71.175 les places que Ensenyament posarà a disposició per a fer front al nou curs. La consellera d’Ensenyament, Clara Ponsatí, ha destacat que “iniciem el curs amb optimisme. Millorarem l’equitat on sigui necessari i enfortirem el sistema millorant la innovació. El que hi ha al cor del sistema són els nois i noies i el seu èxit escolar determinarà el seu èxit a la vida i això serà el nostre èxit com a país”. Així ho ha exposat la consellera d’Ensenyament en roda de premsa de presentació de l’inici de curs. S’incrementa també la xifra d’alumnat, amb una previsió d’1.562.780 alumnes matriculats, fet que suposa un increment de 2.700 respecte el curs anterior. De fet, en la majoria d’etapes es dona una disminució d’alumnat, a excepció de l’educació secundària obligatòria, que creix en més de 18.000 alumnes. Del total d’alumnat inscrit, la major part ho fa en centres públics, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com postobligatoris. Un 66,1% de l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, primària i ESO trien centres de titularitat pública, enfront del 32,5% dels concertats o l’1,4% dels privats. Pel que fa a l’etapa postobligatòria, PFI (Programes de formació i inserció), ensenyaments d’adults i règim

especial el 76,6% s’ha matriculat en centres públics, el 3,1% en concertats i un 20,4% en privats. La plantilla s’incrementa un 7%

Aquest curs augmentarà la dotació de plantilla docent amb 5.514 docents més respecte l’any passat -4.714 places noves i l’equivalent de 800 destinades a la millora de les substitucions-. Això fa un total de 71.175 places, un 7,1% més que el curs anterior. Les 4.714 noves places docents es distribueixen de la següent manera: Escolarització per increment d’alumnat: 463 - Escola inclusiva: 200 - Increment de les dotacions per a la millora de l’equitat del sistema educatiu en centres de complexitat: 350 - Increment d’hores de reducció per a l’exercici de càrrecs directius i de coordinació dels instituts: 305 - Assignació de plantilla a escoles per alumnes d’educació infantil que implementen la sisena hora: 140 - Increment d’hores lectives de professorat que imparteixen

per millorar la resposta a les necessitats dels alumnes. En total aquest curs hi haurà 4.456 nous llocs específics, dels quals 2.515 seran en escoles –fet que representa un 42% més que el curs anterior- i 1.941 en instituts –un increment del 20%-. L’augment de plantilla implica que les ràtios d’alumnes per cada docent baixin. A l’educació infantil i primària, hi ha 12,9 alumnes per cada mestre i a l’ESO i batxillerat la xifra és de 10,6 alumnes per professor: “Són unes ràtios excepcionalment bones, si fem una mirada a d’altres països. Catalunya te una relació alumne-professor a primària més baixa que la mitjana dels països de l’OCDE (15-primària i 13 secundària), i molt similars als països capdavanters en educació”. També disminueixen el nombre d’alumnes el batxillerat: 210- Altres dotaci- per classe, i a P3 la mitjana és de ons de plantilles que comporten 21 alumnes/aula, mentre que a 1r una millora en l’escolarització de d’ESO és de 27,7. l’alumnat: 529 - Compensació en les plantilles per la reducció d’1 hoFomació Professional ra lectiva del professorat: 2.517 La consellera Ponsatí ha ressaltat que Un altre dels eixos d’Ensenyament aquesta assignació de recursos addi- per al nou curs és la formació procionals tenen per objectiu millorar fessional com a eina per a dotar a l’equitat i qualitat del sistema, amb les persones de competències per a esment especial a la incidència en l’ocupació i la formació integral. En els centres amb major complexitat. el mateix àmbit també s’adequaran Tanmateix, Ponsatí ha exposat les els continguts de l’FP a les necesnovetats en les substitucions per al sitats dels sectors productius i dels nou curs: es comencen a cobrir les diferents territoris. La consellera ha incidències de durada superior a remarcat la importància de la for7 dies des del primer dia, a partir mació professional dual, que aquest d’avui, 1 de setembre, i durant tot curs comptarà amb més de 10.000 el curs –fet que suposa l’equivalent alumnes, 225 centres implicats, de 800 docents-. La titular d’Ense- 114 títols impartits i més de 3.600 nyament també ha fet referència als empreses i entitats col·laboradores. llocs de treball específic a millorar la Ponsatí ha recordat que l’FP dual resposta a les necessitats dels alum- presenta una alta inserció laboral nes. En el procediment de selecció, dels seus graduats, atès que un 70% les direccions poden intervenir en la treballen i un 21,6% continuen selecció del professorat, ja sigui en amb els seus estudis, amb uns perels centres de màxima complexitat centatges d’ocupabilitat molt supeo en els llocs de perfil professional riors a la mitjana catalana.

Distribució de matriculats -

Educació primària: 483.102 Educació secundària: 322.867 2n cicle d’educació infantil: 211.530 Ensenyaments de règim especial: 140.867 Formació professional: 116.949 Batxillerat: 92.411 1r cicle d’educació infantil: 74.969 Formació de persones adultes: 61.537 Ensenyaments a distància: 32.060 Plans d’estudis estrangers: 12.750 Plans de Formació i Inserció: 6.900 Educació Especial: 6.837

9.


l’independent de Barberà

Entrevista

8 de setembre de 2017

Oriol Rovira i Vera President local d’ERC a Barberà del Vallès i membre del Consell Nacional Oriol Rovira i Vera ha estat la figura més representativa d’ERC a Barberà del Vallès dels darrers 20 anys. Va ser el primer en aconseguir entrar a l’Ajuntament amb una acta de regidor a les eleccions municipals de 2003 i va repetir en les del 2007 fins el 2011 que ERC no va aconseguir el 5% mínim. Oriol Rovira va deixar els càrrecs orgànics locals durant un període de temps que va arribar fins el setembre de 2015 que va ser escollit, de nou, President Local d’ERC. En les eleccions de 2015, ERC va aconseguir dos regidors i va formar part de la coalició que varen formar el govern municipal. Tal i com ens apunta en aquesta entrevista el seu retorn a la presidència d’ERC va lligat a la possibilitat que el seu retorn a la política activa municipal sigui una realitat.

REDACCIÓ

Ja han passat dos anys de legislatura amb vostès al govern municipal. Quina valoració de la feina feta per ERC fa? La valoració és positiva, no ha estat fàcil posar-nos al dia i començar a canviar formes de fer. Però des d’Esquerra hem agafat amb molta responsabilitat les nostres regidories de Cultura i Comerç. Apostant per mantenir una programació de teatre de qualitat, una Festa Major més participativa per part de totes les entitats locals i iniciar el projecte de remodelació del Casal de Cultura, la nova ubicació del mercat setmanal per mirar de potenciar-lo, la fibra òptica a les zones industrials i les accions i potenciació de l ’acció industrial... per destacar algunes de les actuacions son part de les actuacions que estem fent des de les regidories. I de la tasca global del govern, quina valoració n’ha fet ERC? També positiva, tot i que en qualsevol Govern de coalició no sempre comparteixis el 100% d’algunes decisions, però ens posem d’acord i anem amb una direcció única tot el Govern. El fet de compartir una idea clara de transformació, canvi i 10 .

de transparència ha ajudat a entendre’ns. Però també cal aprendre dels errors i ser autocrítics: no tot ha estat perfecte i seria un error no reconèixer-ho. Ens cal millorar en la cohesió interna, hem de ser més eficients i comunicatius però estem anant en la bona línia i el primer pas és ser conscients d’aquells punts febles per a poder reforçar-los. Els 3 grups hem hagut d’aprendre a governar, a negociar molt i a acceptar les decisions conjuntes i ens hem dotat d’un Programa conjunt (Programa d’Acció Municipal, PAM) que és el guió a seguir. Aquest fet, des d’ERC, el veiem com una riquesa, ja que és entre tothom com aconseguim fer avançar la ciutat. Per exemple, estem satisfets que la resta de grups hagin compartit la nostra proposta de reforma del Casal de Cultura, això demostra que el Govern és fort i unit. Encara queden 2 anys de mandat i és, a partit d’ara, on es veuran més el projectes i accions que anem implementant. Com afronten els projectes futurs que la ciutat necessita? Des del nostre punt de vista una ciutat com Barberà no pot anar canviant projectes cada 4 anys, en la política actual cada cop serà més habitual els

Governs de coalició i les alternances. És per això, que els projectes estratègics han de ser consensuats amb tota la ciutadania, entitats, agents econòmics i socials, i la resta de grups polítics. I em refereixo, per exemple, a l’actualització del Pla General, és a dir, a definir com volem que sigui la nostra ciutat d’aquí a 20 anys: quina població? Quina mobilitat volem? Quines zones han de ser urbanitzable i quines no? Quina zona industrial volem? Com també la definició d’un Pla d’Equipaments (culturals, sanitaris, socials,..), per exemple. El canvi de direcció i prioritats en qualsevol nou mandat fa que aquests projectes

s’alenteixin i es destinin més recursos del necessaris . Aquest ha de ser un model que des d’ERC volem potenciar. Calen Plans Globals de Ciutats, com ens agrada anomenar-los Fa l’efecte que cada grup defensa les seves regidories enlloc de la feina global. Així és com ho han manifestat des de diferents àmbits ciutadans. Vostès o perceben així? És lògic que cada grup es centri en les regidories sota la seva responsabilitat i que expliqui les accions que fa en cadascuna d’elles, però tots els grups comentem les propostes, les consensuem i les defensem en la seva glo-


l’independent de Barberà

balitat. Com dèiem abans, som un Govern variat que no sempre pensem igual però amb una unitat d’acció i de responsabilitat. Un Govern basat en una acord signat, un Programa Acció Municipal que és la nostra guia i programa. Per tant, en aquells punts que no estan fixats en aquest acord tenim una major llibertat d’actuació, com poden ser propostes de caràcter més ampli que l’àmbit municipal. Tal i com ens va explicar el mes passat amb el tema de la reforma del Casal de Cultura. Hi ha més coses que voldrien fer i no acaben de sortir? El recursos són finits i són moltes les idees i propostes que el Govern té sobre la taula. Ens cal seguir recolzant a les persones amb dificultats, ens cal reforçar l’àmbit de les polítiques socials, augment el parc públic d’habitatges, cal seguir avançant en la línia de reducció de l’atur que portem amb un diàleg fluid amb sector comerç i industrial, per a conèixer les seves necessitats i poder fer de ponts amb altres institucions que tenen competències en aquests àmbits. Cal també avançar, clarament, cap a la simplificació de l’administració, on encara tenim molt camí per recórrer, com poden ser la tramitació de llicències i molts projectes més com, la reforma del Camp de Futbol de La Romànica,... Ara sembla que hi haurà una remodelació de govern, al menys amb els regidors de la PCPB per causa de la dimissió de la Carmina Pérez, vostès seguiran amb les mateixes regidores o també hi haurà canvis? ERC seguirà amb les mateixes delegacions que tenim fins ara i que són fruit de l’acord entre els 3 grups a inicis de la legislatura. Aquesta remodelació a la que et refereixes afecta al grup majoritari fruit del seu debat intern i és decisió seva les persones que en formen part. Nosaltres l’entenem i esperem que la remodelació segueixi en la línia actual, tot i que qualsevol canvi i nova persona necessita un temps d’adaptació, per això la resta hem d’ajudar-los. Que opina de la retirada de la política activa de la senyora Carmina Pérez? Vostès saben els motius reals d’aquesta decisió? La Sra. Pérez ha fet una bona tasca durant aquests 2 anys i des d’aquí volem agrair-li la seva dedicació i esforç en el treball per fer millor aquesta ciutat. Perdem un actiu important però ha estat una decisió personal i

Entrevista

8 de setembre de 2017

només podem que acceptar-la i desitjar-li tota la sort en el futur i en la seva vida personal i professional. Estem convençuts que el motius explicats són els reals i entenem que aquesta tasca exigent i amb molta pressió pot erosionar una persona o un grup. Parlem ara del Procés i el proper 1 d’octubre. Barberà del Vallès cedirà els espais públics municipals per fer el referèndum? Ho han decidit ja? Abans parlàvem del PAM com aquell guió que estem seguint com a Govern i en aquest acord especifica que el Govern municipal recolzarà les decisions que prengui el Parlament de Catalunya, la convocatòria de referèndum. Les possibles lleis que derivin d’aquest, aprovades pel Parlament han de ser acatades per Govern municipal. Qualsevol altre cosa seria un incompliment dels acords signats i podrien donar pas a una revisió d’ell o a una ruptura. A’ERC hem assumit com a propi aquest acord, malgrat no ser 100% el programa amb el que nosaltres ens presentàvem, la responsabilitat i la lleialtat ens fa respectar-lo, i entenem que la resta de grups tindran la mateixa responsabilitat i lleialtat per tirar endavant totes els seus acords. Entenem que algunes persones puguin tenir pressions de diversos àmbits o que algun grup hagi de deixar la seva ambigüitat en la política nacional però es en aquests moments quan hem de ser ferms i posar el bé comú per davant de les aspiracions personals. Des d’ERC estem convençuts i convençudes que, malgrat no serà fàcil, el proper 1 d’octubre el nostre municipi tindrà els mateixos col·legis electorals oberts que en qualsevol altre convocatòria. Per respecte al PAM però sobretot per respecte a la ciutadania i a la democràcia.

L’1 d’Octubre la ciutadania exercirà el seu dret de vot, tan fonamental, per a ser escoltada i poder decidir sobre el seu futur col·lectiu. L’1 d’Octubre estem cridats a votar tots els i les demòcrates, no només els que som independentistes, és una crida a la democràcia, a allò que, com a societat, sempre demanem: ser escoltades en qualsevol decisió important. Fer com en qualsevol país modern. Això va de democràcia i ara més que mai ens hem de trobar, el que votarem que sí i a aquells que votaran que no, per decidir el nostre futur. Estic convençut que malgrat les amenaces, Què creu que passarà el dia 1 d’oc- les pors que des del Govern espanyol tubre? ens van llençant de forma regular, la

Els 3 grups hem hagut d’aprendre a governar, a negociar molt i a acceptar les decisions conjuntes i ens hem dotat d’un Programa conjunt (Programa d’Acció Municipal, PAM) que és el guió a seguir. Aquest fet, des d’ERC, el veiem com una riquesa, ja que és entre tothom com aconseguim fer avançar la ciutat

ciutadania és prou madura per saber que la democràcia és imparable, que ja som prou grans per decidir i què volem. Que volem ser com els altres països europeus. I també estic convençut que el Sí serà majoritari, que el fet de tenir un estat propi enlloc de tenir un estat en contra ens permetrà viure millor, tenir un futur més engrescador per nosaltres i pel que venen després nostre. Millors pensions, millors infraestructures, millor finançament, millor gestió,.... Ja que ningú ho explica ens pot dir que haurem de fer els ciutadans el dia 2 d’octubre sigui quin sigui el resultat del referèndum? El dia 2 ens llevarem i anirem a treballar, portarem les nenes i nens a l’escola, les botigues obriran igual, potser farà sol o plourà, seguirem veient canals espanyols a la televisió i farem les nostres coses igual. La majoria amb un somriure més gran a la cara però amb les rutines de sempre. Però els governs català i espanyol hauran de començar a negociar les noves relacions fruit del resultat del referèndum. L’aplicació de les noves lleis de transició i la modificació d’altres faran que, mica en mica, anem notant els can11.


l’independent de Barberà

vis que la nova República Catalana representa. I en aquest àmbit crec que també hauria d’intervenir la Unió Europea. Qualsevol visió catastrofista o apocalíptica és totalment falsa, i els mateixos mitjans o les mateixes persones que la difonen ho saben. Com creu que reaccionarà Barberà, que no és independentista, si el govern de la ciutat facilita i es mostra tan a favor de la independència? Amb tota normalitat, ja que la ciutadania de Barberà, deixant de banda si és o no independentista en la seva majoria, estic convençut que, primer de tot, és demòcrata i per tant, segur que exercirà el seu dret a vot i que respectarà el resultat. Barberà forma part de Catalunya i la decisió la prenem en la seva globalitat i sense cap mena de dubte la ciutat ho viurà amb plena normalitat. Des d’ERC el que lamentem són les ganes d’alguns grups polítics que intenten barrejar coses, explica mentires i crear un sentiment apocalíptic. Aquesta gent no s’adona que la ciutadania de Barberà és prou madura i responsable per entendre

12 .

Entrevista El dia 2 ens llevarem i anirem a treballar, portarem les nenes i nens a l’escola, les botigues obriran igual, potser farà sol o plourà, seguirem veient canals espanyols a la televisió i farem les nostres coses igual. La majoria amb un somriure més gran a la cara però amb les rutines de sempre

8 de setembre de 2017

que el que estem fem és un clar i rotund acte de democràcia, donant la paraula a tota la ciutadania. Finalment ens pot dir alguna cosa del que farà Oriol Rovira en el futur? En aquests moment centrar-me en la meva vida professional i familiar, dues dedicacions que requereixen molt de temps i que estic gaudint molt. Per altra banda, segueixo lligat al món polític com a President de la Secció Local i formant part de la Permanent Comarcal i del Consell Nacional, però el fet de no tenir cap càrrec públic fa que el temps que hi dediques sigui menor. La tasca política és apassionant i de molta responsabilitat però alhora és la millor manera per transformar una ciutat i un país, sempre m’hi he sentit atret i mai podem tancar portes, ja que el futur pot canviar molt. El que tinc clar és que, des del meu punt de vista, la representació en llocs públics l’entenc en períodes de 8 anys, entenen que després una persona pot voler tornar-hi però crec que és positiu, aturar-se, mirar les coses des d’una perspectiva diferent i després , si cal, tornar a la vida política.


Ciutat

l’independent de Barberà

8 de setembre de 2017

Fins el 29 de setembre es poden votar les propostes a pressupostos participatius La Sala de Plens de l’Ajuntament va acollir, el passat dijous 20 de juliol, l’acte de presentació de les propostes finalistes dels Pressupostos Participatius 2018. En total, han estat 13 iniciatives, de les 29 presentades, les que han passat a la fase final, després de ser estudiades Serveis Tècnics Municipals i la Comissió Impulsora dels Pressupostos Participatius 2018. L’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Silvia Fuster, va donar la benvinguda a tots els presents i l’agraïment als participants amb alguna proposta. Silvia Fuster va manifestar que “Un pressupost participatiu és sinònim de transparència i consens polític i social i a l’Ajuntament apropem la gestió del municipi a les necessitats reals

de la ciutadania, i obrim noves experiències de democràcia participativa”. A continuació les persones seleccionades varen poder presentar públicament la seva proposta i explicar els objectius, la necessitat i la viabilitat del que han presentat. Algunes persones assistents a lñ’acte varen fer preguntes als ponents sobre els seus projectes. Va cloure l’acte la tinent d’alcaldia i regidora d’Hisenda la senyora Carmina Pérez que va manifestar “Com a Equip de Govern, ja ens va sorprendre l’any passat la gran sensibilitat de la nostra ciutadania envers la diversitat funcional i les carències que té la ciutat en aquest sentit, necessàries per fer la nostra ciutat molt més inclusiva. Benvingudes

les propostes que també tenen en compte el nostre medi ambient i l’eficiència energètica. I el civisme, la convivència amb les nostres mascotes. Sense oblidar-nos de la cultura ni de la salut. És un ventall molt ampli i amb propostes de molt bona qualitat. Veurem a la votació quines passen a la següent fase, però totes es tindran presents a l’hora de treballar en el futur de la ciutat”. Procés de votació

El període de votació es durà a terme de forma presencial, del 4 al 29 de setembre, en qualsevol dels tres centres de votació habilitats: Oficina d’Atenció Ciutadana (Passeig

Doctor Moragas, 224) · Oficina d’Atenció Ciutadana (Ca n’Amiguet, Via Sant Oleguer,20) · Casal de Cultura (Nemesi Valls, 35). Podran votar les persones majors de 16 anys empadronades a Barberà del Vallès. Cada persona disposarà de 20 punts, que podrà repartir entre un màxim de quatre propostes. D’aquesta manera, qui vulgui votar haurà d’emplenar una butlleta facilitada en el centre de votació, on consten els títols de tots els projectes. Al seu costat, en un espai en blanc, s’haurà de detallar el nombre de punts que s’atorguen als projectes que es vulguin votar, recordant sempre que els punts a repartir són 20, entre un màxim de quatre propostes.

Les 13 propostes que es poden votar fins el 29 de setembre Entiende tu ciudad con pictogramas, d’Olga Perea Cabrera Millora de la pantalla acústica i visual de la via del tren, de Gemma Sauvalle (AV Can Gorgs) Biblioteca d’experiències, d’Alejandro Marín Legaz Escola Barberà Formació Urbana, d’Alejandro Marín Legaz Concert de rock multitudinari de “Gatillazo” al Parc Central del Vallès, d’Estefanía Castillo Morales (Ateneu) Equip de so per a l’equipament La Nau, de Noelia Pueyo Ramos (Ateneu de Barberà) Problema d’acústica de la Sala Polivalent del Centre Cívic Ca N’Amiguet, d’Isabel Otero Cuesta (AV Romànica) Tarima / Glorieta a la plaça del Centre Cívic Ca N’Amiguet, d’Isabel Otero Cuesta (AV Romànica) Cine de verano, de Mari Carmen Orta López Median T la Danza, de Sandra Jurado Rey Pipican Estació, d’Inmaculada Solé Martínez Farolas solares en pasos de cebra, d’Antonio Almazán Marchena Barberà al costat de les persones amb Alzheimer i els seus cuidadors, d’Encarna García Guerrero

13.


l’independent de Barberà

Entitats

8 de setembre de 2017

La Unió Atlètica Barberà comienza una nueva etapa con Fernando Martínez como director deportivo En el transcurso de la pasada temporada la junta de la Unión Atlética Barberà en pleno dimite y tras varias asambleas ningún socio da el paso al frente para formar un nuevo proyecto. Ante la falta de personas dispuestas ha gtestionar el club este llega a una situación límite a punto de desaparecer, justo el año de su 40 aniversario. Ante esta situación, el empresario barberense Javier Arenas, atleta de la entidad, respaldado por varios atletas y padres de alumnos de la Escuela de Atletismo se ofrece in extremis a trabajar como presidente del club para formar una nueva junta y dar un nuevo impulso a la histórica entidad barberense. Para redefinir la estructura deportiva y como primera medida deciden hacer una reestructuración en el àmbito técnico, ya explicamos alguna cosa en la edición de julio, y le proponen al entrenador barberense Fernando Martínez se haga cargo de loa dirección deprotiva del club. Para tener de primera mano la hoja de ruta y los proyectos futuros de la UA Barberà hemos hablado con el nuevo director deportivo de la entidad.

Fernando Martínez es entrenador de la Unión Atlética Barberà desde que se refundó en 1992 tras tres temporadas de inactividad, pero también es entrenador de atletismo en el Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, Responsable Adjunto de Pruebas Combinadas de la Real Federación Española de Atletismo, Responsable de Pruebas Combinadas de la Federación Catalana de Atletismo, y profesor de lanzamientos y combinadas en la Escola Catalana de l’Esport. Lo primero que se nos ocurre Fernando, al ver la cantidad de tareas que desempeñas es: ¿de donde sacas el tiempo para todas esas funciones? No es tarea fácil, pero si quisiera un trabajo fácil no sería entrenador de atletismo. Es básico planificar cada una de las tareas y acotar muy bien lo que implica cada función, pero la única forma de que sea efectivo es que las personas que te acompañan en cada proyecto formen equipo contigo, que entiendan los objetivos marcados y que estén dispuestos a trabajar para conseguirlos. ¿Qué objetivos se marca el club en esta nueva temporada? El objetivo de base de cualquier club deportivo es dar la posibilidad de conocer, practicar y disfrutar de su deporte al mayor número de personas. Desde la experiencia y observación de como funcionan otros clubes de Cataluña y España sabemos que es básico crear una estructura técnica sólida y organizada con objetivos claros para cada estamento, y también sabemos que lo que hace que el organigrama mejor diseñado funcione o fracase es el 14 .

equipo humano que lo sustenta. A nivel deportivo hemos creado una estructura con técnicos de un nivel muy alto, que sin duda favorecerán un aumento de la calidad de los entrenamientos.

claramente las pasadas temporadas, se trata de Marc Florenza, uno de los mejores discóbolos catalanes del momento. De los saltos y las pruebas combinadas me encargaré yo mismo.

¿Quiénes forman esa nueva estructura? Mantenemos a José Sánchez al frente del grupo de fondo y mediofondo en categoría Master para atletas de más de 35 años y ahora al frente del grupo de tecnificación para atletas jóvenes de estas especialidades. Pere Llonch será el nuevo entrenador de velocidad y vallas que además es el nuevo coordinador de la Escuela de Atletismo. Llega directamente desde Méjico donde ha estado trabajando 4 años como técnico responsable de velocidad y vallas en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana. Para los lanzamientos contamos con un técnico joven que ha despuntando

¿Qué competiciones serán las importantes este año para el club? Nos hemos marcado como objetivo principal las competiciones por equipos por que son las que más nombre dan a una entidad y en las que mejor puedes defender el nombre de tu población: Campeonato de Cataluña de clubes de cros, pista cubierta y aire libre en todas las categorías posibles. Cabe aclarar que para formar un equipo de pista en atletismo hacen falta unos 20 atletas por equipo con lo que aprovecho para decir que durante dos semanas haremos puertas abiertas para que cualquier hombre, mujer, joven, niño o niña que sienta curi-

osidad venga a probar. El atletismo es el único deporte sin banquillo y hay tantas especialidades que todo el mundo tiene su sitio. ¿Cree que se le ha dado la suficiente importancia a la escuela en los últimos años? El pasado es historia y la historia depende siempre de quien te la cuenta. Sin duda alguna la escuela debe ser una prioridad para una entidad como la nuestra. Hemos debatido ampliamente y hemos marcado objetivos de aprendizaje y de contenidos que deben asumirse en cada edad. Dominar una serie de actividades, gestos deportivos y conseguir el desarrollo de las capacidades a la edad correcta es indispensable para afrontar el desarrollo posterior de cara al entrenamiento de tecnificación y rendimiento. El atletismo es un deporte de base, global y está reconocido como el


l’independent de Barberà

mejor deporte formativo para niños y niñas ya que desarrolla todas las capacidades físicas. ¿Qué cambios habrá en la escuela de atletismo? La mayoría de los monitores que tenemos en la escuela han renovado. El principal cambio es que esos contenidos técnicos que los alumnos de la escuela deben asimilar a cada edad estarán consensuados entre los entrenadores de grupo y el coordinador. Se pretende mejorar la comunicación con los padres y madres de los jóvenes atletas para mantenerlos informados sobre temas tan importantes como asistencia y asimilación de contenidos, queremos que los padres vean la práctica deportiva como un tema importante para el desarrollo global de sus hijos, que entiendan que lo que los niños y niñas practican cada día en la pista deben aprender a manifestarlo el día de la competición. Todo el mundo puede ser un campeón si la meta es la mejora y el desarrollo personal. Este deporte no consiste en vencer a los demás, consiste en aprender y progresar cada día. ¿Y en los grupos de tecnificación? El cambio principal es que por primera vez en toda la historia del club tendremos una estructura técnica ordenada. Los atletas no son posesión del entrenador, pero en un deporte como el nuestro donde entrenador y atleta pueden ir de la mano durante muchos años, suele haber confusiones al respecto. En nuestro club el atleta escogerá prueba y se le asignará un entrenador en función de la prueba escogida. Si un atleta decide cambiar de prueba y esa prueba la está desarrollando otro técnico cambiará de grupo de entrenamiento. Se que muchas de las personas que estén leyendo esto se sorprenderán porque pensarán que es la forma obvia de trabajar. Se trata de un cambio muy importante porque hasta ahora no era así y creemos que este orden en la estructura facilitará el buen entendimiento de los técnicos. Como he dicho antes tengo plena confianza en el equipo técnico. Son personas

Entitats El cambio principal es que por primera vez en toda la historia del club tendremos una estructura técnica ordenada. Los atletas no son posesión del entrenador, en un deporte como el nuestro donde entrenador y atleta pueden ir de la mano durante muchos años, suele haber confusiones al respecto que ya han demostrado de lo que son capaces, gente con mucha experiencia y gente joven que viene empujando muy fuerte. Creo que tenemos un equipo técnico de gran nivel que trabajará para poner a la entidad donde se merece. Nos han comentado que están montando un grupo de masters de gran nivel ¿Qué se tiene pensado para este grupo? Los masters son atletas de más de 35 años. Desde hace tiempo existe un buen número de atletas de estas categorías en nuestra entidad. De momento es evidente que se puede montar un buen equipo de cros, tanto en categoría masculina como femenina con posibilidades de hacer un muy buen papel y nuestra intención es llegar a tener un equipo de pista para el campeonato de Cataluña de clubs en esta categoría. Como he dicho, para montar un equipo de atletismo hacen falta muchos atletas, así que de momento es un reto difícil de alcanzar para esta temporada. Dependerá de la cantidad de atletas Master que tengamos a partir de septiembre. Antes de todos estos cambios en la U.A.Barberá no tenía claro su futuro dentro del club. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar de idea y emprender este nuevo proyecto? La temporada pasada estaba llena de incertidumbre. Bajo mi punto de vista la deriva que había tomado el club solo podía llevar al descalabro, ya habéis dicho vosotros que ha estado a punto de disolverse. Además, desde hace dos años estoy al frente del grupo de Combina-

das en el Centre d’Alt Rendiment. Cuando Javier Arenas contactó conmigo para hacerme cargo de la parte deportiva del club tuve que pensármelo. Valoré que problemas habían llevado al club a esa situación, propuse lo que creía necesario para solucionarlo sabiendo de antemano que habría socios que no entenderían estas propuestas. Para mí hubiera sido mucho más fácil apartarme y dedicar todos mis esfuerzos al grupo de Alto Rendimiento… Intento explicarme mejor. A finales de 1992 refundamos este club y todos nos decían que no llegaríamos a ningún sitio. Los siguientes 20 años han sido sin duda los mejores de la entidad. Hemos competido de tú a tú con los mejores clubes de Cataluña, hemos visto la construcción de la pista de atletismo tras años y años reclamándola, hemos tenido varios atletas internacionales… Ahora me ofrecen la oportunidad de trabajar para que todo esto no se pierda. Es evidente que si algo no funciona hay que cambiarlo. El tiempo será el encargado de dar o quitar razones.

8 de setembre de 2017

técnico está ilusionado. Estamos sentando la base para que nuestra entidad crezca en calidad y creo que en poco tiempo conseguiremos mejorar los resultados obtenidos hasta ahora. Además desde la junta se está trabajando de forma muy activa para poder traer más competiciones a nuestra ciudad. A corto plazo trabajar para que haya futuro, a medio plazo me gustaría conseguir que Barberà nos conozca y se sienta orgullosa de nosotros.

Los nuevos retos y nuevas exigencias, requieren de nuevas normas y herramientas ¿ Cómo se va a hacer frente a todo esto? Se que la junta que tenemos es muy reciente y aunque aún nos estamos conociendo, tengo la sensación de que esta formada por gente muy capaz, que tiene muy claro cual es su cometido y lo que quieren para este club. Espero que puedan trabajar a gusto porque ser directivo es muy ingrato y se que cualquier decisión que tomen buscará lo que consideran mejor para el club. Por primera vez tenemos un miembro de la junta en la comisión de clubes de la Federació Catalana d’Atletisme, por ejemplo. Como la mayoría de entidades, la nuestra depende para la subsistencia de los recursos generados por las cuotas de socios y las subvenciones, sobre todo municipales. Me consta que nuestro presidente está manteniendo reuniones buscando patrocinio y aprovecho para decir que si alguna entidad quiere colaborar con nosotros en este proyecto no dude en ponerse en contacto por cualquie¿Qué diría a los que están leyen- ra de los canales que tenemos a su do esta entrevista y duden si pasar disposición: teléfono, web o redes sociales. por la pista o no? Les diría que dejen los prejuicios que tengan sobre este deporte en ¿Está preparado para recibir todo casa, que se pongan unas bambas tipo de críticas? y un chándal y vengan a probarlo, Creo que sí. Cuando tomas decisiestoy convencido de que no les de- ones, siempre hay quien sale beneficiado y quien sale perjudicado y fraudará. es lógico que haya críticas con y sin Parece entusiasmado con el fundamento. Hace tiempo aprendí proyecto ¿qué se plantea a corto y que si haces lo que consideras correcto no tienes problemas para conmedio plazo? Creo que toda la junta y el cuadro ciliar el sueño.

15.


Comarca

l’independent de Barberà

L’Agència Tributària de Catalunya, a obert l’oficina comarcal a Sabadell L’Agència Tributària de Catalunya va obrir, aquest divendres, 1 de setembre, 14 noves oficines. Una d’elles està situada a Sabadell, a la carretera de Barcelona, al barri de l’Eixample. El secretari d’Hisenda de la Generalitat, Lluis Salvadó, manté en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies, que el desplegament “posa les bases perquè de cara al futur es puguin assumir noves competències”. REDACCIÓ

Entre les oficines que s’han obert aquest setembre hi ha la de Sabadell, amb una vintena de treballadors, i també les de Terrassa, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del Penedès, Mataró, Manresa o Vic. També s’obriran 13 oficines compartides amb administracions adheri-

des a la xarxa Tributs de Catalunya. L’ATC assumeix la recaptació dels impostos propis i cedits, així com dels impagats com el Servei Català de Trànsit, les quatre diputacions, consells comarcals i l’ajuntament de Barcelona i Sabadell, tal i com es va explicar fa uns mesos (més info: ‘Sabadell estrenarà oficina de l’ATC al setembre‘). L’ATC de Sabadell ges-

L’aeroport de Sabadell té nou director El nou director, Juan Crespo, substituirà la fins ara directora de l’aeroport de Sabadell, Ana Molés, que passarà a dirigir l’aeroport de Vigo. Juan Crespo Sánchez ha estat nomenat per Aena com a nou director de l’aeroport de Sabadell, un nomenament que serà efectiu a partir del 15 de setembre. Tot i que oficialment serà director de l’aeroport sabadellenc al setembre, des del passat 1 de juliol està substituint de forma provisional a Ana Molés. Crespo és natural de

16 .

Barcelona, és enginyer superior en Organització Industrial i Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha realitzat el Màster en Gestió i direcció Aeroportuària i Aeronàutica del Aeronautical Business School. Traballa a Aena des de l’any 2001. L’Aeroport de Sabadell va tenir un 15,5 per cent més d’activitat en el primer semestre de l’any 2017. Entre el dia 1 de gener i el 31 de juliol, va tenir gairebé 24.000 moviments.

tionarà el pagament d’impostos que ara s’abonen a l’oficina liquidadora del Registre de la Propietat: impost de successions i donacions, transmissions patrimonials o actes jurídics documentals. A més d’impostos turístics, de joc, de grans superfícies, sobre els pisos buits i ambientals que fins ara es pagaven a l’oficina de la Zona Franca de Barcelona. Segons va

8 de setembre de 2017

fer públic l’ajuntament de Sabadell, les arques municipals tenen 11 milions d’euros pendents de cobrar. Ara amb l’ATC es podran reclamar, segons es va assegurar. “S’acaba el mite que si tens un deute amb l’Ajuntament i no ets de Sabadell no cal que el paguis”, va dir el llavors regidor de Serveis Centrals, Albert Boada. L’oficina de Sabadell, que realitzarà funcions comarcals, s’encarregarà de recaptar els impostos propis de la Generalitat de Catalunya, els cedits a la Generalitat i també els impostos impagats municipals, d’altres administracions o bé de multes de trànsit. L’alcalde de Sabadell, Maties Serracant ha destacat la importància de la obertura de la nova oficina per al desplegament de la hisenda pròpia. És important compartir dades i fer servir aquesta col·laboració administrativa també per poder recaptar aquells deutes que no s’han pogut recaptar per via executiva i lluitar contra el frau”, ha apuntat Serracant. El Secretari d’Hisenda, Josep Lluís Salvadó, ha explicat que una vintena de persones que treballaran en aquesta oficina de l’Agència Tributària de Catalunya provenen de l’Oficina liquidadora de Sabadell i tres treballadors provenen del servei de l’Oficina liquidadora de la ciutat de Barcelona.

El Pacte per la Reindustrialització accelera el desplegament de mesures a la comarca El Grup Impulsor valora de forma molt positiva la signatura de l’acord nacional del Pacte per a la Indústria de Catalunya. Aquest iniciativa, juntament amb la nova empenta política i tècnica que s’està realitzant del Pacte per la reindustrialització del Vallès Occidental, ha de permetre enfortir encara més la concertació i el sector industrial. Per això, s’ha activat ja diferents mecanismes de treball per valorar com es pot vincular el desplegament del pacte nacional amb les mesures i prioritats del pacte comarcal. El Pacte està en plena fase desplegament de les mesures. Al llarg de l’últim mes els diferents grups de treball han elaborat documents de propostes i concretat activitats especifiques. Tots aquests treballs suposaran la realització d’un programa d’actes i jornades des del mes de setembre fins a finalitzar

l’any. Per exemple, durant el mes de setembre es presentarà el document de recomanacions en relació a la fiscalitat local industrial i les propostes de la Mesa de la Formació. D’altra banda, el Pacte ha estrenat una nova imatge, que serà referent per a tots els ens membres. També s’ha posat en marxa un nou espai web dins el web del Consell Comarcal www.ccvoc. cat i accessible des de la mateixa home. En aquest espai es troba informació sobre totes les mesures, les accions realitzades, l’agenda d’activitats per a cada mesura, enllaços d’interès i documents de referència, entre d’altres materials. A més, per tal d’incrementar la difusió, s’ha posat en marxa un butlletí electrònic que periòdicament farà arribar a tots els membres del Pacte informacions d’interès.


l’independent de Barberà

Comarca

L’AMB i diferents poblacions acorden les restriccions a partir de desembre L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat han definit i acordat les condicions i característiques de la zona de baixes emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les condicions de les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació a l’hivern i primavera 2017-2018.

celona, Janet Sanz, ha assegurat que “la lluita contra la contaminació és una prioritat de ciutat i una prioritat de salut pública”. “No podem permetre’ns els actuals llindars d’emissions, cal prendre mesures valentes i estructurals per revertir aquesta situació i no aplicar-les seria una irresponsabilitat” ha afirmat. Sanz, ha recordat que l’Ajuntament de Barcelona està treballant amb el Programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, amb 58 actuacions concretes i ha reclamat la implicació de totes les administracions i municipis per fer front a aquesta situació. “Excedir els llindars de contaminació establerts té uns efectes directes sobre la salut de les persones que la comunitat científica associa amb més de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn metropolità. La UE ens avisa reiteradament amb amenaces de sancions i els nostres conciutadans ens demanen respostes. Els continus incompliments d’altres administracions no ens serviran perquè des de l’AMB L’acord no eludirem la nostra responsaAmb aquest acord s’avança en el bilitat” ha exposat el vicepresident compromís adquirit per lluitar con- de Transport i Mobilitat de l’AMB, tra la contaminació i millorar de Antoni Poveda. la qualitat de l’aire pres per cadascun dels municipis i pel plenari de Delimitació de l’àmbit l’AMB i es dóna resposta als comterritorial promisos adquirits a la Cimera de la Qualitat de l’Aire, definint, abans Concretament, la zona de baixes d’estiu, les característiques de la emissions de l’àmbit de les Rondes principal Zona de Baixes Emissions de Barcelona on, entre d’altres mede la metròpolis, en sintonia al que sures, s’establiran aquestes restriccija han fet més de 220 ciutats d’Eu- ons en cas d’episodi ambiental de ropa. La tinenta d’alcaldia d’Ecolo- contaminació inclou Barcelona (exgia, Urbanisme i Mobilitat, de Bar- cepte els barris de Collserola i la ZoA partir de l’1 de desembre del 2017,en situació d’episodi de contaminació ambiental, els turismes que no disposin d’etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B), no podran circular en aquesta Zona de Baixes Emissions. Concretament, els vehicles afectats per aquesta restricció, sense etiqueta, corresponen als turismes de benzina anteriors al 2000 (anteriors Euro 3) i els dièsel anteriors al 2006 (anteriors Euro 4). A l’hivern-primavera 2017-18 es fa una exempció temporal a les furgonetes (EURO 1 a EURO 4) i només es restringeix el trànsit a les furgonetes anteriors a Euro 1 (anteriors a 1997). Igualment, en aquest període, en cas d’episodi, podran circular les motos, mentre no s’hagin lliurat les etiquetes de la DGT per a aquests vehicles. Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials podran circular independentment de la seva etiqueta de la DGT.

na Industrial de Zona Franca), gairebé tot el municipi de l’Hospitalet, les àrees de Cornellà i Esplugues de Llobregat que es troben a l’interior de rondes, i gairebé tot el municipi de Sant Adrià de Besòs. Horaris, dies i excepcions

A partir de l’1 de desembre de 2017, un cop declarat l’episodi de contaminació per part de la Generalitat, les restriccions de trànsit s’estableix entre les 7.00 i les 20.00h de dilluns a dijous, amb els divendres pendents d’ajustar, de l’endemà de la declaració fins el dia de declaració de final d’episodi. Per tant, els vehicles

8 de setembre de 2017

esmentats podran circular, mentre duri l’episodi només en la franja horària de les 20.00h a les 06.59h de dilluns a dijous, i tots els caps de setmana i festius. Encara està pendent d’ajustar-se l’horari de la restricció dels divendres. L’acord definitiu entre els consistoris i l’AMB determina que les excepcions permanents per a les restriccions a partir d’1 de desembre de 2017, en cas d’episodi de contaminació en la zona de l’àmbit de Rondes de Barcelona, seran les següents: Vehicles d’emergència (policia, bombers, ambulàncies) Vehicles de Persones amb Mobilitat Reduïda (VPMR) - Serveis bàsics (mèdics i funeraris). Igualment, hi ha excepcions transitòries durant l’hivern-primavera 2017- 2018 (que es reevaluaran per al següent protocol 2018-2019), en casos d’episodi per als següents vehicles: Motos (pendent etiquetatge ambiental oficial per part de la DGT) - Camions - Autocars i Autobusos - Furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3. Amb aquesta aprovació, es defineixen les condicions i característiques de la Zona de Baixes Emissions de l’àmbit de les Rondes de Barcelona i les restriccions d’aquesta àrea en casos d’episodi de contaminació. Tal i com estableix el programa de mesures de l’Ajuntament de Barcelona i l’acord assolit pels 36 municipis metropolitans en el plenari de l’AMB, aquestes restriccions que s’apliquen ara només en cas d’episodi ambiental de contaminació esdevindran progressivament

17.


l’independent de Barberà

Esports

8 de setembre de 2017

Èxit esportiu i organitzatiu del Club Escacs durant l’estiu El Club d’Escacs Barberà s’ha proclamat Campió d’Espanya de clubs de Segona Divisió, i ha ascendit a Primera Divisió Espanyola. L’equip barberenc, comandat pel Gran Mestre Paco Vallejo, número 1 espanyol, ha estat format pels Grans Mestres Josep Manuel López, Daniel Alsina, Xavier Vila, el Mestre Internacional Jonathan Alonso i el Mestre FIDE Benjamín Pérez.

Els jugadors barberencs es van mostrar molt superiors als seus rivals i no van perdre cap de les set partides disputades al llarg de la competició. De fet van guanyar sis de les set rondes i només van empatar en una. El CE Barberà es va enfrontar amb equips d’Astúries, Madrid, València, Canàries i Andalusia. Amb 13 punts, sobre un total de catorze possibles, el CE Barberà es proclamava campió de Segona Divisió del Campionat d’Espanya de Clubs que es va disputar del 8 al 12 d’agost a Linares (Jaén).

tiu pel CE Barberà gràcies al nou èxit, també esportiu, però sobretot organitzatiu, de l’Open Internacional que es disputa a la nostra ciutat des de ja fa 40anys. Enguany el triomf final va correspondre al Mestre Internacional indi, Sharma Himanshu. Va ser un Open molt emocionant, amb moltes sorpreses, i a on els principals favorits van tenir molts problemes per guanyar les Open Internacional partides que es pressuposava abans L’èxit esportiu en aquest campio- de començar. En la última ronda nat va complementar un gran es- hi va haver molta emoció ja que

El Club Petanca Barberà tornarà a tenir tres equips El Club Petanca Barberà tornarà a jugaran a 4ª Catalana, però en grups tenir tres equips en les competicions diferents. En el grup 4 hi haurà el B amb la majoria de rivals del Vallès catalanes. oriental, i en el grup 5 jugarà l’equip C que ho farà contra equips del VaEl primer equip llès Occidental. En tots els casos el El primer equip barberenc jugarà en primer classificat de cada grup puja el grup 1 de la 3ª Divisió juntament de manera directa i el segon classifiamb equips de Terrassa, Parets, Mo- cat fa la promoció d’ascens. A més llet, Hostalets de Balenyà, Manresa, hi ha dues places de descens directe Cardedeu i Canovelles. El primer i dues més de promoció de permarival serà el Club Petanca La Balco- nència. Totes les lligues començaran nada de Manresa. Els equips B i C el 17 de setembre. 18 .

les partides de tots els candidats al triomf final anaven molt ajustades i es podien decantar per qualsevol dels jugadors implicats. De manera casual, i curiosa, les vuit partides més importants acabaven en taules i, per tant, la classificació no va patir canvis en la part més alta donant el triomf, i els 1000€ de premi, a l’indi Himanshu. Precisament la partida d’aquest va ser de les més emocionants ja que es va allargar fins als 60 moviments, fet que va provocar molta expectació a la sa-

la Celler de la Torre d’en Gorgs. Sharma Himanshu guanyava amb un total de 7’5 punts, mig punt d’avantatge respecte l’armeni Karen Grigoryan, i un punt sobre un grup de set jugadors encapçalat, en la tercera posició final, per l’espanyol d’origen cubà, Orelvis Pérez. Més de 200 jugadors de 21 nacionalitats diferents van donar lluentor a la 40ª edició de l’Open Internacional d’Escacs que es va celebrar del 4 al 12 de juliol a la Torre d’en Gorgs de Barberà del Vallès.


l’independent de Barberà

Esports

8 de setembre de 2017

L’hoquei patins femení de Barberà a 1a Nacional Catalana! Inesperada sorpresa en la confecció dels calendaris de competició d’hoquei patins femení per la temporada 2017-2018. La Unió Esportiva Hoquei Barberà ha estat inclòs en el grup B de la 1ª Nacional Catalana, màxima categoria de Catalunya i segona màxima categoria espanyola, només per darrera de la OK Lliga.

La resta d’equips

Despatxos

Cal recordar, i això és un dels aspectes sorprenents, que l’equip barberenc va acabar la temporada passada en la novena posició de la Primera Catalana. Però degut a la reestructuració de la 1ª Nacional Catalana, amb una ampliació a 16 equips, s’ha anat oferint places a diversos equips per poder cobrir aquestes places. I com que no tots els equips millors classificats que la UE Hoquei van acceptar la proposta, l’equip barberenc sí va donar el

la OK Lliga), amb uns altres cinc equips que ja jugaven a la Nacional la temporada passada: l’Horta i els filials del Vilanova, Bigues i Riells, Voltregà i Sferic Terrassa; i amb un vuitè equip com és el filial del Vila Sana, una molt petita localitat de la província de Lleida que ha fet pujar al seu primer equip a la OK Lliga i el seu filial a la Nacional. Aquest novedós i important repte esportiu començarà el dissabte 16 de setembre a la pista del Vilanova i la Geltrú.

vist-i-plau i acceptava passar a disputar una competida lliga com la 1ª Nacional Catalana. Aquesta és una categoria farcida d’equips filials d’equips que juguen a la OK Lliga, per tant equips molt joves i amb

un fort ritme de joc. La reestructuració de la 1ª Nacional Catalana femenina ha portat a distribuir als equips en dos grups. En el B estarà la UEH Barberà juntament amb el Sant Cugat (que descendeix de

Pel que fa a la resta d’equips de la Unió Esportiva Hoquei Barberà, jugaran a les categories que els hi pertocava. El filial femení tornarà a competir en el grup únic de la Segona Catalana amb una àmplia dispersió geogràfica ja que hi ha equips de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i, fins i tot, un equip d’Andorra. Mentrestant, l’equip masculí jugarà a la lliga del grup A de la Segona Catalana (amb equips de Barcelona i del Vallès Occidental) per intentar assolir l’ascens que tan a prop van tenir la temporada passada.

Bàsquet i voleibol repeteixen a Nacional Bàsquet

Voleibol

El primer equip de la Unió Esportiva Barberà de bàsquet, que torna a recuperar el nom de Baricentro Barberà, disputarà per tercera temporada consecutiva (quarta en el global de la seva història) la competició nacional de la Lliga EBA. Enguany ha estat inclòs en el grup C-A integrat per 13 equips catalans i 1 de les Illes Balears, concretament el Club Bàsquet Menorca que la temporada passada va jugar en l’altre grup de la lliga EBA. De la resta de rivals dels barberencs n’ha ha un d’històric, el Tarragona, que baixa de la lliga LEB Plata; n’hi ha quatre que pugen de Copa Catalunya (Mataró, Roser de Barcelona, Sant Josep de Badalona i Tortosa); i la resta ja estaven a la lliga EBA la temporada passada: Castelldefels, El Masnou i Quart de Girona (que repeteixen com a rivals dels barberencs) a més de l’Arenys, el Collblanc de L’Hospitalet, el Girona i l’esmentat

El primer equip masculí del Club Voleibol Barberà jugarà al grup B de la 1ª Nacional en la temporada 2017-2018. És el mateix grup i pràcticament els mateixos rivals que la temporada passada. Com a novetats només hi haurà un desplaçament a Mallorca per jugar contra el Muro (la temporada passada hi havia dos equips mallorquins) i un desplaçament al Principat d’Andorra per jugar contra l’Encamp. Precisament aquests dos

equips van assolir l’ascens a la 1ª Nacional eb la fase d’ascens que es va organitzar a Andorra. La resta d’equips participants són els mateixos de la temporada passada ja que no s’ha produït cap baixa esportiva (fins i tot el cuer de la temporada passada, el Manresa, es manté a la categoria nacional). Així, els rivals dels barberencs seran: Aula de Barcelona, Sàndor de Cornellà, Prat, Club Natació Sabadell, Olot, Balàfia de Lleida, Manresa i Sant Martí, a més dels esmentats Muro i Encamp.

Menorca. El debut serà el dissabte 23 de setembre a la pista del Tarragona, mentre que el primer partit a Can Serra serà contra el Quart de Girona. Per la seva banda, el filial masculí de la UE Barberà de bàsquet jugarà a 1ª Catalana després del brillant ascens de la temporada passada. Els barberencs disputaran la lliga del grup 1 debutant el 17 de setembre contra el Sant Cugat al pavelló de Can Serra. 19.


Esports

l’independent de Barberà

El nou camp de gespa artificial de la Romànica la novetat del futbol barberenc

Després de no poc temps de queixes, reclamacions i reivindicacions. I després de no poques negatives tècniques i polítiques, La Romànica Club de Futbol ja podrà disposar del seu tan anhelat camp de gespa artificial. Durant l’estiu s’han anat fent les primeres obres d’acondicionament de l’espai, però hores d’ara, al tancament d’aquest edició

de L’Independent, les obres encara no estaven enllestides. Ara ja no vindrà d’uns pocs dies més després, com dèiem, de tants anys d’espera. Mentrestant, La Romànica s’ha acomodat a l’Antoni Serra i Pujol compartint espai amb l’Escola de Futbol Barberà Andalucia. Aquesta és, sense dubte, la principal i gran novetat pel futbol local en l’inici de

L’handbol prepara l’inici de temporada L’Handbol Barberà tornarà a disputar la lliga de 2ª Catalana amb l’objectiu de millorar les notables prestacions de la temporada passada quan va disputar les eliminatòries d’ascens a Primera. Segons el sorteig de competició, l’Handbol Barberà jugarà la lliga dins del grup A amb el mateix sistema de competició de temporades passades: el campió de cada un dels dos grups puja de manera directa mentre que els classificats del segon al cinquè lloc jugaran les eliminatòries d’ascens. Com és habitual, la Federació Catalana d’Handbol distribueix els equips de manera equitativa per tal d’aconseguir un equilibri de forces. Així, al mateix grup del Barberà hi haurà dos dels quatre equips que van baixar de 1ª Catalana: els filials del Sant Joan Despí i del Sant Cugat. També es reparteixen els vuit equips que pugen de 3ª: els equips B del 20 .

Sant Esteve Sesrovires i del Manyanet de Barcelona i els equips C del Sant Martí el Sant Cugat. A més cal incloure dos equips que l’any passat van jugar enl’altre grup de la lliga regular (Gavà B i Polinyà) i es repetirà enfrontaments amb Cerdanyola, Sant Fost, Santa Maria Palautordera B i Mataró B. Però com a dada curiosa cal esmentar el que serà el primer rival del Barberà en la nova temporada. Serà el Sarrià de Ter B, casualment l’equip que va derrotar als barberencs en la eliminatòria d’ascens de la temporada passada. I casualment el primer partit de la nova lliga serà també a l’Elisa Badia, com aquell mes de maig, el dissabte 30 de setembre. Una de les novetats per aquesta temporada 2017-2018 per l’Handbol Barberà serà la participació, després de molts anys, d’un equip sènior B que jugarà a 4ª Catalana. Aquest equip estarà format, en

8 de setembre de 2017

la temporada 2017-2018. Una temporada que tornarà a tenir als dos primers equips de Barberà al grup 6 de la Tercera Catalana. Veurem si aquest any es poden millorar les prestacions de la temporada passada on, recordem, que tots dos equips van flirtejar moltes jornades amb les places de descens a Quarta Catalana. Per intentar reconduir la situació, i

intentar tornar a col·locar al futbol de Barberà en la part noble, hi ha hagut moltes incorporacions en les dues plantilles amb fitxatges, en alguns casos, de jugadors provinents de categories superiors que haurien d’ajudar a fer créixer el nivell esportiu. La lliga (que ha començat més aviat que mai; el cap de setmana del 2-3 de setembre) serà, a més, com una mena de ‘remember vintage’ i és que després de molts anys, el grup 6 de Tercera Catalana, torna a estar format íntegrament per equips del Vallès Occidental: Badia i San Lorenzo de Terrassa (que baixen de Segona Catalana); Cerdanyola ‘B’, Rubí Athlètic i Sant Cugat ‘B’ (que pugen de Quarta Catalana); Llano de Sabadell, Mirasol de Sant Cugat, Pueblo Nuevo de Terrassa i Joventut 25 de Setembre de Rubí (que canvien de grup respecte la temporada passada); i la resta que repeteixen: Castellbisbal, Bonaire de Terrassa, Júnior de Sant Cugat, Llorençà, Pajaril de Ripollet, Tibidabo de Sabadell i el Planadeu (sorgit de la fusió dels històrics clubs sabadellencs La Planada i Can Deu). En el calendari cal marcar les dates dels derbys locals: el 24 de setembre al camp de La Romànica (si han acabat les obres) i el 18 de febrer a l’Antoni Serra i Pujol.

la gran majoria, pels jugadors que han anat complint la seva etapa de formació i la temporada passada van finalitzar-la en la categoria juvenil.

Una demostració del bon i constant treball amb els jugadors de la cantera que permeten tenir equips amb jugadors de casa.


l’independent de Barberà

Esports

Enrique Catalán, va guanyar la medalla de bronze als World Games El jugador del Club Petanca Barberà, Enrique Catalán, va guanyar la medalla de bronze als World Games en la modalitat de Dupletas fent parella amb Manuel Romero. La competició va començar enfrontant-nos a la França d’Henry Lacroix i Philippe Quintais, partida que vam perdre per petits detalls, ja que varem entrar a l’última mà del partit guanyant 9-8, i es va prendre una decisió que no va sortir, però decisió valenta. La partida de perdedors ens enfrontava a Dinamarca; equip jove però amb capacitat de fer-ho bé. La partida, a pesar que es va haver de parar per una tempesta amb força pluja i vent, va anar prou bé, i en la represa es va treure avantatge per 11-6. Després d’aquests resultats ens hem de jugar el passi a semifinals, una altra vegada davant França. Aquesta partida, segons els comentaris que hem rebut, i que hem llegit a les xarxes socials, ha es-

8 de setembre de 2017

segons el calendari oficial les semifinals es jugarien el dilluns; però amb tants problemes per culpa de la climatologia, l’organització va decidir que es juguéssin el mateix diumenge. La semifinal ens va enfrontar a Itàlia (Fabio Dutto i Diego Rizzi); partida on els nostres van tenir una mala mà amb la mala fortuna, que va ser una llosa molt gran per a la resta de la partida; encara que es va jugar a gran nivell, i es va ser a punt de la remuntada. Al final vam caure 8-13. Tot i perdre l’últim partit molta alegria amb la medalla de bronze. World Games

tat un dels grans enfrontaments dels últims anys, amb un nivell de petanca brutal, on totes les boles s’havien d’explicar. Partida d’infart, i sofriment; on a la penúltima mà amb 7-7, França ens fa 3 boles i es posa 10-7; i quan tot semblava impossible a l’última mà els espanyols empaten

la partida, i a punt estan de guanyar-la amb una mà superba, que recomanem vegin repetida si poden fer-ho.. Varem haver de fer una mà de desempat, on es va guanyar la partida amb l’última bola; 11-10. Amb aquest gran alegria, ja pensàvem en la jornada següent, ja que

Els Jocs Mundials són un esdeveniment multiesportiu on participen esportistes de tot el món en disciplines que són reconegudes pel Comitè Olímpic Internacional però que no formen part dels Jocs Olímpics. És el cas de la petanca i d’altres esports com ball esportiu, handbol platja, patinatge de velocitat, billar, salvament o esquí aquàtic. A l’igual que els Jocs Olímpics, els Jocs Mundials se celebren cada quatre anys i enguany es van disputar a Wroclaw (Polònia) durant el mes de juliol.

I Maite Rios dos diplomes de finalista a les Sord Olimpiades

L’atleta Maite Ríos va aconseguir dues posicions de finalista, amb el corresponent diploma, en les anomenades Sord Olimpíades, competició destinada a esportistes amb discapacitats auditives i que va comptar amb uns 4500 esportistes, tècnics i oficials procedents de 97 països distribuïts en 21 modalitats esportives. Maite Ríos, membre de la Unió Atlètica Barberà des de fa tres anys, va ser convocada per la selecció espanyola per participar en aquest esdeveniment multiesportiu que es

va celebrar a la localitat de Samsun (Turquia) durant el mes de juliol. Ríos va estar inscrita en tres proves: als 10000 metres va aconseguir la 5ª posició, pocs minuts després d’haver de disputar la cursa de 1500 metres on va aconseguir la vuitena plaça. Aquestes posicions, com és norma en les competicions oficials, permeten assolir l’estatus de finalista i d’obtenir el Diploma olímpic acreditatiu. La Maite Ríos també estava inscrita en la cursa dels 5000 metres, prova, però, que no va poder finalitzar. 21.


l’independent de Barberà

Ciutat - agost

8 de setembre de 2017

Assessorament per prèstecs Càrrecs d’Ensenyament hipotecaris a l’OAC visiten l’IES Can Planas L’Ajuntament de Barberà ha possat en marxa, des del passat dimarts 18 de juliol, un nou Servei d’Assessorament especialitzat sobre consultes relacionades amb les clàusules abusives en préstecs hipotecaris. El servei està atès per dues lletrades especialitzades que han estat assignades per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell i que s’alternaran per prestar el servei a la taula 6 de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Aquest nou servei és fruit del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sabadell, i es durà a terme cada quinze dies, en dimarts alterns, i amb el següent

calendari de prestació durant l’any 2017: El dia 5 de setembre, de 10 a 14h (degut a l’horari d’estiu de l’OAC) Els dies 19 de setembre, 3 d’octubre, 17 d’octubre, 7 de novembre, 21 de novembre, 5 de desembre i 19 de desembre, de 15 a 19h. Les persones interessades poden demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Barberà es va concentrar contra el terrorisme La ciutadania de Barberà del Vallès va sortir al carrer per mostrar la seva solidaritat amb les víctimes dels atemptats terroristes perpetrats a les rambles de Barcelona i a la ciutat de Cambrils. L’Ajuntament de Barberà es va sumar a la proposta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) en la convocatòria de 5 minuts de silenci. Així, a les 12h del migdia, l’alcaldessa, l’alcalde accidental, regidors i regidores, personal del consistori barberenc, entitats del municipi i veïns i veïnes s’han concentrat a la plaça de la Vila per mostrar el seu contundent rebuig als atemptats succeïts ahir a la ciu-

22 .

tat comtal. Les banderes de consistori onejaren a mig pal durant els tres dies decretats de dol per l’atemptat i a la façana de la casa consistorial lluirà la pancarta ‘Barberà per la pau’. L’Ajuntament de Barberà del Vallès rebutja taxativament qualsevol tipus discriminació, criminalització o violència que es produeixi a Europa i a la resta de món, i manté el seu compromís en el respecte de totes les religions, cultures i ideologies.Cambrils, hores després dels fets de Barcelona, els cossos de seguretat han abatut cinc persones, presumptament terroristes, quan intentaven fer un altre atemptat terrorista, similar al de Barcelona, al passeig Marítim.

El dimecres, 23 d’agost, la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha visitat l’institut Can Planas per poder veure les diferents actuacions d’adequació que s’estan realitzant al centre educatiu. Acompanyats per Pere Pubill i Linares, Alcalde accidental de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, el director de l’institut Can Planas, Jordi Seluy, i dels caps d’obra i personal tècnic de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. A la visita s’ha pogut veure la reforma interior parcial de dues plantes de l’edifici 1 que forma part del conjunt educatiu de l’institut Can Planas així com la substitució de finestres i persianes de la façana est d’aquest edifici i la nova distribució de les instal·lacions de telecomunicacions de l’institut passant de ser aèria a soterrada. L’objectiu d’aquestes actuacions de reordenació i adequació d’espais és fer que l’edifici sigui el més funcional possible. Aquestes restaran

acabades abans de començar el curs escolar. La propera actuació prevista a l’institut és la substitució de la coberta de fibrociment del gimnàs per una nova coberta de plafons sandvitx industrialitzat formades per dues planxes d’acer amb aïllament de poliuretà intermig. Aquestes obres formen part d’un projecte de remodelació del centre que s’està realitzant per fases des del passat 2014 i que acabarà al 2019 amb la millora de la urbanització formada per pati, grades, pistes i tanca.

Treballs de reasfaltat a diferents carrers de la ciutat Durant els últims mesos, diversos carrers de Barberà han tingut millores en el seu paviment. Alguns d’ells han estat: via Sant Oleguer, ronda Santa Maria en el tram comprès entre ronda de l’Est, carretera de Barcelona i passeig Doctor Moragas. Aquestes millores han tingut un cost de 268.838,84 euros. Els reasfaltats d’aquests carrers corresponen a les Fases 2, 4 i 5 del Pla de l’any 2016, que es van executant a mesura que hi ha noves dotacions al pressupost. Actualment, la regidoria de Territori i Medi Ambient està planificant una nova actuació, corresponent a les Fases, 1, 3 i 6, que es portarà a terme després de l’estiu, i que té un cost d’execució de 202.642,23 euros. També s’ha actuat en un total de 96 unitats de fanals, les quals estan desafectats per forta corrosió, degut principalment a l’orina animal, durant aquest any 2017. Actualment ja s’han realitzat

canvis de 52 fanals. El pressupost total de l’actuació és de 99.923,94 euros. Els desperfectes que l’orina animal provoca, sobretot, a fanals, senyals de trànsit, arbres o papereres, així com també a les façanes dels edificis, és un problema important pel cost i per la reducció de la vida útil d’aquests elements. Aquestes obres han permès de forma consensuada amb el veïnat i entitats del barri de la plaça Unitat - Casc Antic, s’ha fet una petita intervenció a la confluència del carrer Josep Armengol amb la ronda Santa Maria. Aquesta intervenció ha consistit en prolongar el passeig central de la ronda Santa Maria.


l’independent de Barberà

Comarca Economia i Comerç

L’Atur creix en el mes d’agost però la tendència continua sent positiva Les dades dels Serveis Públics d’Ocupació del conjunt de les Comunitats Autònomes corresponents al mes d’agost incrementen l’atur registrat en 46.400 persones, el que situa la xifra total d’atur en 3.382.324 de persones. Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, el mes d’agost, que sol ser un mes que coincideix amb la fi de la temporada estival, s’ha reduït una mitja de 179.485 afiliats (-0,97%) respecte al mes anterior, el que situa el nombre d’ocupats en 18.309.844 cotitzants, segons ha informat avui dilluns el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Tanmateix, segons el mateix Ministeri d’Ocupació, es manté la tendència de forta creació d’ocupació: en termes interanuals el Sistema suma de mitjana 609.849 afiliats més, el 3,45%, la millor dada en un mes d’agost de del 2005. A Catalunya l’increment registrat de l’atur és de 10.072 per-

8 de setembre de 2017

a Girona, 1.027 (+3,07%, fins a 34.455), i a Lleida, 503 (+2,82%, fins a 18.344). En comparació amb l’agost de l’any passat, l’atur ha baixat a les quatre províncies catalanes: a Barcelona hi ha 36.420 desocupats menys (-10,83%); a Tarragona, 5.313 (-10,59%); a Girona, 3.947 (-10,28%), i a Lleida, 2.375 (-11,46%). L’atur ha pujat principalment en el sector serveis, amb 9.703 aturats més que al juliol, i també ha augmentat en la construcció (1.257) i a la indústria (1.067), mentre que hi ha 363 aturats menys a l’agricultura i també es s’han reduït, en 1.592, els aturats registrats sense ocupació anterior. Cecot

sones el mes d’agost. A hores d’ara, el nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 397.385. En comparació amb el mateix mes de l’any passat, el nombre de desocupats registrats s’ha reduït en 48.055 persones, la qual cosa significa una caiguda del 10,79%. L’atur a Ca-

talunya encadena així 50 mesos seguits de caigudes interanuals, des del juliol de 2013. La desocupació ha augmentat en totes les províncies catalanes: a Barcelona hi ha 7.446 aturats més que el juliol (+2,55%, fins a 299.723); a Tarragona, 1.096 (+2,5%, fins a 44.863);

La Cecot, tot i l’increment de l’atur a l’agost, valora positivament el descens de l’atur en termes interanuals. “Tenint en compte que no s’ha incidit massa en activar mesures en l’últim any, donats els esdeveniments polítics, la dada interanual d’ocupació es pot considerar positiva. És necessari que el Govern defineixi polítiques d’ocupació efectives, de la mà dels agents socials i econòmics.

23.


l’independent de Barberà

Estareu tots d’acord que la preocupació per la salut bucodental ha crescut molt en els darrers anys i tots coneixem algun familiar o amic que ha visitat el seu dentista recentment. De fet, és estrany no veure algun centre dental quan sortim de casa i anem a comprar el pa o treure diners al banc.

És important que quan entrem a una clínica dental sapiguem ràpidament si podem confiar en aquell equip de professionals o si preferim seguir buscant. Per exemple; tots hauríem d’informar-nos bé sobre si el centre dental on estem és un franquícia o gran cadena o, si pel contrari, estem davant d’un centre dental propietat d’un o varis dentistes. Segurament, el factor proximitat que ens puguin oferir els dentistes que treballen als seus respectius consultoris sigui més atractiu que no pas en un franquícia.

24 .

Publireportatge

8 de setembre de 2017

cent per cent a cada pacient i són fabricades amb material que poden oferir el mateix color i translucidesa que la dent natural. Perquè no ens enganyem, a tots ens preocupa la salut però també l’estètica i per tant la imatge que tenen els altres de nosaltres mateixos.

cessiti. Tots els pacients saben que poden venir a veure’m en qualsevol moment. Ens adaptem a totes les situacions i oferim solucions per a tothom.” A les Clíniques Dentals BUKALIX comptem amb un grup de professionals altament qualificats en tots els àmbits de l’odontologia,

És evident que quan el diagnòstic mèdic i els tractaments dentals compten amb l’ajuda de la última tecnologia i, sobretot, els especialistes estan contínuament en formació, els pacients sabem ràpidament que podem confiar la nostra salut en aquesta clínica dental. És per aquest motiu, que les clíniques dentals de Bukalix a Sabadell i Martorell estan dotades de modernes instal·lacions amb servei de TAC ó, que gràcies a la tecnologia CAD-CAM (Computer-Aided Degisn and Com- Un altre aspecte que tots valorem puter-Aided Manufacturing) les molt és el tracte que rebem allà on pròtesis dentals poden ajustar-se al anem, sobretot si hem d’invertir-hi temps i diners. Per tant, ¿què millor que poder tenir una persona dedicada exclusivament a atendre als pacients i les seves necessitats? En Borja Arriaga, responsable de la clínica Bukalix de Sabadell, comenta “que cada pacient que ens visita té una història personal i la meva feina és ajudar-lo en tot allò que ne-

formats en centres de referència a nivell estatal. Apostem pel model de formació contínua dels nostres professionals amb l’objectiu d’estar permanentment a l’última en tractaments i materials dentals, oferint així el millor servei possible als nostres clients. La nostra prioritat és la salut dels nostres pacients amb els qui desitgem establir una relació duradora, basades en el tracte personalitzat i la cura dels detalls.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.