Page 1

e t u o r ’ Oc tekaarO

naar school

?

Deze kaart ma school. Op akt je wegwijs langs de veiligste de rou andere rou ze routes moet je eve te! n goed ople tes naar tten als op Zoek op de elke kaart waar jouw route een aantal vertrekt. O punten. Op pe de keerzijd moet lette e lees je pe lke route liggen n. r punt waa Staat de ro r je op ute die jij g ebruikt er keurroute niet bij? Te in en besp ken d reek met je onderweg ouders of in an jouw voorop moet le tten. de klas wa ar je

rou

ar s c h o ol!

s u p to t

na

iligste route

m

Welke verkeersborden kom je tegen op jouw route? Weet je wat ze betekenen?

Ken jij de ve

Wijk Opgelet: er zijn veel kruispunten in de wijk. Volg de voorrangsregeling, indien er geen verkeersborden staan op het kruispunt geldt de volgende regel: voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts komt. Gebruik zoveel mogelijk de zebrapaden als voetganger.

V e i li g n D u u r e

za

a

Stad/ Gemeente: Harelbeke School: Vrije Basisschool - Zuid Deze kaart is van:

2

Klas:

1 2 3

3

Deze Octopus-routekaart werd samengesteld door het Octopus-team in samenwerking met het gemeentebestuur en de school. Kijk voor meer informatie en voor de digitale versie van deze kaart op: www.octopusplan.be

4

4

Wijk Let op voor bromfietsen als je door de dit straatje rijdt!

3 1 2

1

Harelbeke

Kruispunt Tientjesstraat Opletten op dit kruispunt! Kijk goed uit naar alle kanten en steek voorzichtig over. Rijd tussen het plein en de kerk rechtdoor. Opgelet ook bij de volgende twee kruispunten.

Legende Veiligste route

0

N

Schaal 1:10.000 (1cm = 100m)

Let hier extra op! Te mijden route

500m 1

Herkenningspunt Aandachtspunt School Treinstation Gemeentegrens


Octopus-routekaart er eetje verd eer een b rk a t. P e . o v to je te je au oort met atste stuk e schoolp plaats en ga het la d d ij rm e V ire etsroutes glementa op een re ndel- en fi a w to u a e r je met d tig. kaart waa ten extra voorzich ze e d p o n k u p Kij e ze e d buurt me ees op ren uit de kruist. W e d in k re nde ! Neem a carpoolen te r e e b Pro et ol. voet of m naar scho je kind te t e m l o o sch weg naar vrij om de jd ti k a a M n. f te legge de fiets a

Route Arendsstraat

Route Guldensporenstraat 1

1 Startpunt

Startpunt: viaduct Deze route is geschikt voor de kinderen die in de Guldensporenstraat en ruime omgeving wonen. Verleen voorrang voor je op deze rotonde fiets, gebruik het fietspad. Rij richting rotonde De Mol.

2

3 1

Rotonde De Mol Dit is een zeer drukke rotonde. Verleen voorrang voor je de rotonde oprijdt (omgekeerde driehoek). Volg het fietspad en neem de derde afslag. Hou voldoende oogcontact met de bestuurders en steek je arm uit bij het verlaten van de rotonde.

Kouterstraat

Sla rechts de Kouterstraat in richting kerk. Let op: in de straat is geen fietspad. Rij rechts en let op voor geparkeerde voertuigen. Let goed op bij het oversteken van de Stasegemsestraat als je naar huis rijdt.

4

De route vertrekt vanaf de parking aan de Arendsstraat. Fiets richting Heerbaan.

2

Voetweg Voorbij de andere school, rij je hier het wegje in. Kijk goed uit bij het oversteken op de terugweg.

3 Wijk Let goed op in de bocht van het wegje. Je ziet de tegenliggende fietsers niet. Vertraag voldoende. Let ook op voor eventuele bromfietsen.

Eens je de wijk uitkomt, draai je rechtsaf en dan direct links. Let goed op bij het oversteken. Vertraag voldoende, stop indien nodig. Kijk naar alle kanten of het veilig is om over te steken. Duid met je arm aan dat je links wil indraaien.

Opletten op dit kruispunt! Kijk goed uit naar alle kanten en steek voorzichtig over. Fiets tussen het plein en de kerk rechtdoor. Opgelet ook bij de volgende twee kruispunten. Je moet er voorrang verlenen aan de voertuigen die van rechts komen.

1

De Mol

2

Ontmoetingscentrum het SPOOR

r niet naa anrijding a n e e ij n je b el, zo ka ds je gord e e st g a of Dra r fietsers egen. t op voo e L . voren vli d a et voetp de van h ndoet! gs de zij n pe la o r it u u Stap je de de gers als voetgan

4 Gaversstraat

Kruising Tientjesstraat

Begeleide rij

o

Met de aut

op de fiets

r, bij een veel sportieve ! Zo oog je niet all d. erm sch be Draag een fietshelm ter ben je ook veel be een val of aanrijding uik dat er niet is, gebr fietspad rijden. Als t he op n n Ee ete n. aa mo Fietsers hts op de rijb estroken of rij je rec en je de fietssuggesti rd of de onderbrok bo ers rke ve t he aan fietspad herken je strepen. moeikan de chauffeur je r een vrachtwagen rij dan nt, ku je Als Voor, naast of achte . ek ho je dan in de dode lijk zien. Je bevindt en. ag tw ch achter de vra

te voet Gebruik h et voor jou zi voetpad, de berm of jn lopen, loo voorbehouden. M andere plaatsen d ie oet je toch p dan link s en zove op de rijb el mogeli a an jk aan de Oversteke kant. n? Kijk go e d naar lin steeds he ks en rech t zebrapa d als er é én is op m ts. Gebruik inder dan Als je ove 30 meter. rsteekt aa n een verk verkeer d eerslicht, at het zeb le rapad kru rechts afd ist, voora t dan op voor raait. l het verk eer dat

© Octopusplan™ REM!21 bvba. V.U. Tom Dhollander, Voetgangersbeweging vzw. Generaal Capiaumontstraat 11 bus 1 - 2600 Antwerpen (Berchem)

uders

tips voor o

schoolroutekaart Mariaschool  
schoolroutekaart Mariaschool  

schoolroutekaart

Advertisement