Page 1

Schoolinfo SCHOOLSTRAAT 70 – HARELBEKE

056 / 71 46 42 – fax 056 / 71 47 79

directeur@mariaschoolharelbeke.be

www.mariaschoolharelbeke.be

Schooljaar 2010 – ’11

van 20 december tot 10 januari 2010

nr. 8

De toetsenperiode sluiten we af en zo komen we al weer in de laatste week van het eerste trimester. Nogal uitzonderlijk dit jaar is dat we op het einde van deze week niet alleen de kerstvakantie inzetten, maar dat we ook kerstavond vieren. Kerstmis is waarschijnlijk het gezelligste feest van het jaar. We tafelen gezellig met familie en vrienden, de huizen zijn prachtig versierd, al dan niet met kerstboom, adventskrans en verlichting, … Als katholieke school staan we echter ook eens stil bij de gedachte van Kerstmis: de geboorte van Jezus in een stal onder de gewone mensen. In deze periode zijn er ook heel wat acties. Denken we maar aan onder andere Welzijnszorg en Music For Life. Vele vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor het goede doel. Dat past perfect bij de kerstgedachte. Heel speciaal willen we ook een hart onder de riem steken bij de mensen die dit jaar minder van Kerstmis kunnen genieten omdat ze ziek zijn. Ook aan hun familie wensen we veel sterkte en kracht toe om de zieken optimaal bij te kunnen staan. Wat schaft de pot? Dinsdag 21 december: groentesoep, gehaktballetjes in tomatensaus, erwtjes, aardappelpuree Woensdag 22 december: aspergensoep, stoofvlees, wortelschijfjes, aardappelpuree Donderdag 23 december: tomatensoep met balletjes, kalkoenmedaillon, perziken, wortelpuree Vrijdag 24 december: er worden geen maaltijden aangeboden, er is maar school tot 11u40 Maandag 10 januari: bij het drukken van de schoolinfo was dit nog niet gekend. Indien we het menu tijdens de vakantie krijgen, wordt dit op de site geplaatst. Ga hiervoor naar www.mariaschoolharelbeke.be, klik op “schoolinfo” en vervolgens op “maaltijden”.

Hiep hiep hoera voor… Donderdag 23 december: Mila Vandenbussche (3KEA) en Jorden Carton (3LOE) Vrijdag 24 december: Jonalien Malysse (1KEA) Zaterdag 25 december: juf Els Zondag 26 december: Ilham Kasmi (3KEA) Maandag 27 december: Marith Decabooter (2LOE) Dinsdag 28 december: Yoran Berth (3KEA) Donderdag 30 december: Nevzat Bulut (3KEA), Jonathan Samyn (3LOE), Maarten Samyn (3LOE) Zondag 2 januari: Sifra Van Nieuwenhove (3KEA),Yentl Decabooter (6LOE) Maandag 3 januari: Kelly Balcaen (2KEA), Axelle Verbauwhede (3KEA) Vrijdag 7 januari: Maxime Claerhout (5LOE), Michiel Defoort (1KEB)


Wij betuigen ons medeleven aan de familie van Zuster Benigna (Georgette Lafosse), 84 jaar, als ook betuigen we ons medeleven aan de Zusters Augustinessen van Harelbeke. Zuster Benigna was gedurende 20 jaar Priorin en Algemeen overste van de Zusters Augustinessen van Harelbeke. Tevens was Zuster Benigna ere-directeur van het katholiek basisonderwijs van Harelbeke. Van 1954 tot eind september 1956 was Zuster Benigna het eerste schoolhoofd met klas van de Mariaschool. Daarna werd ze directeur van de basisschool Heilig Hart in de Tuinstraat. Tot haar overlijden was Zuster Benigna ook lid van het schoolbestuur van het Katholiek Basisonderwijs Harelbeke. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 11 december in de Sint-Salvatorkerk.

Aandacht, aandacht…

 Op vrijdag 24 december is er geen les na de middag. Onze minister van onderwijs geeft iedereen in het onderwijs vrij na de middag, waarschijnlijk omdat iedereen optimaal kerstavond zou kunnen voorbereiden. Er zal dan ook geen mogelijkheid zijn om op school te eten. Ook opvang is er niet voorzien. Graag opnieuw een warme oproep om tijdig naar school te komen. Het valt op dat de laatste weken een aantal leerlingen te laat op school toekwamen. Hiervoor was niet steeds de sneeuw de reden. Door laattijdig te komen, worden de lessen gestoord en missen de leerlingen belangrijke informatie. Voor een goede lesgang is het dus nodig dat de leerlingen tijdig op school komen. Bedankt alvast om hiervoor een inspanning te leveren! Wie toch te laat is, staat voortaan aan een gesloten deur. De deur wordt voortaan immers automatisch gesloten vanaf 8u35. Om toch binnen te komen dien je je aan te melden alvorens de deur van op afstand wordt open gemaakt. Donderdag gebruiken we voor de eerste keer ons nieuwe rapport. Voor de leerkrachten is het een grote aanpassing (de software is volledig nieuw). We hopen dan ook dat alles vlot kan verlopen. Voor eventuele tekortkomingen en kinderziektes willen we ons vooraf excuseren. De leerkrachten hebben er in alle geval al heel wat tijd en energie in gestoken! Het zou voor hen zeker een beloning zijn als alles goed zou functioneren. Ook donderdag is er tijdens de rapportering onze mini-kerstmarkt in de kleine zaal. Daarvoor zou u via uw kind een apart schrijven moeten gekregen hebben. Dank aan allen die hiervoor al hun beste beentje voorgezet hebben.

Alle data op een rijtje… 

Dinsdag 21 december: - Voormiddag: 1KEA en 1KEB gaan de kerststal in de kerk bekijken - Interne MDO’s op aanvraag in de voormiddag, MDO’s met het CLB over de keuze voor het middelbaar voor 6LOE in de namiddag. - Er is geen studie. Woensdag 22 december: - 2KEA en 3KEA gaan de kerststal in de kerk bekijken - Ping pong voor 4LOE, 5LOE en 6LOE - 2LOE: bezoek IMOG van 8u45 tot 11u15 - Werkgroep “veilig internetten” voor de directeur in het Heilig Hart Donderdag 23 december: - 9u: kerstviering voor het lager - 10u30: 1KEB gaat de kerstversiering ten huize van Rita bekijken


-

14u: voorstelling “Babar, de kleine olifant” te Rollegem voor 3LOE en 4LOE Vanaf 16u: evaluatie voor 2KEA en 3KEA en rapportering voor het lager, tevens is er vanaf 16u onze mini-kerstmarkt! Vrijdag 24 december: - Zwemmen, maar niet voor 3LOE en 6LOE - 10u30: kerstspel voor de hele school, uitgebeeld door 3KEA en 1LOE - Er is maar les tot de middag! Na de middag zijn de leerlingen en leerkrachten vrij! Er is ook geen mogelijkheid tot opvang of middageten. Maandag 10 januari: - Instapdatum voor nieuwe kleutertjes - Stagiaire Veroniek geeft les in 1KEA

Oprechte dank aan…      

- de Mariaschool op de 2de plaats is geëindigd in de rangschikking van meest verdienstelijke scholen van het SVS loopcriterium? Wij scoorden een gemiddelde van 41,67% op aanwezigheid van leerlingen op de veldcrossen!!! Daar kunnen veel scholen maar van dromen! de sloten van de schoolpoorten blijkbaar toevriezen? juf Katrien Defraeye juf Lien zal vervangen na haar bevalling? Juf Katrien kwam al eens kennis maken met de leerlingen. Bovendien zal ze proberen aanwezig te zijn op de rapportbespreking. We wensen juf Lien alvast een voorspoedige bevalling toe! Bas buiten veel stof zag vliegen? Het was die dag dan ook nogal mistig… Saartje binnen 2 jaar in de klas van juf Hilde De Tovenaar zal zitten? -

-

-

Hilde en Rudy om voor ons lekkere frietjes te bakken! Marc, Marc en Rudy om de school met zeer sfeervolle verlichting te versieren! Het is hier in de Mariaschool aangenaam vertoeven in deze kerstperiode! allen die instonden en deze week zullen instaan voor leerlingenvervoer naar activiteiten! Vera om ook wekelijks te willen helpen bij het lezen in 1LOE A en 1LOE B! Ze werd per ongeluk vergeten bij de vermelding in de vorige schoolinfo, waarvoor sorry. de oma en opa van Robin, de oma van Gilles en Marc voor de begeleiding van de groepjes van 5LOE en 6LOE op de American Games te Deerlijk! de leerlingen van 4LOE en juf Lien voor de organisatie van de Olympische Speelplaats! Dit was een soort spelenmarkt die georganiseerd werd voor de kinderen van het lager tijdens de speeltijden van donderdag 9 december. De reacties waren zeer lovend!


Even lachen moet kunnen. We kregen dit mopje te lezen op de scheurkalender van 6 december: - “Waarom schiep God eerst de man en dan pas de vrouw?” - “Ik heb geen idee.” - “Omdat Hij niemand om zich heen wou om zich ermee te bemoeien…” (We willen zeker niet vrouw-onvriendelijk zijn: als vrouwen een mopje over mannen kennen, mogen ze dat ook zeker laten weten. Misschien geraakt het dan wel door onze censuur…)

In de spots: Donderdag 30 december houden ACV, ACW en de welzijnsschakel in Harelbeke gezamenlijk een ‘Soep op de stoep’ –actie tussen 9 en 12 uur op en tijdens de markt in Harelbeke. Drink een heerlijke kom soep en geef je steun aan de campagne Welzijnszorg en de strijd tegen armoede. Allen daarheen!

Gekiekt…

Een beetje levenswijsheid: Dankbaarheid hoeft niets te geven, behalve het genoegen omdat je iets hebt ontvangen.

schoolinfo 8  

schoolinfo 8