Page 1

Schoolinfo SCHOOLSTRAAT 70 – HARELBEKE

056 / 71 46 42 – fax 056 / 71 47 79

directeur@mariaschoolharelbeke.be

www.mariaschoolharelbeke.be

Schooljaar 2012 – ’13

van 29 januari tot 18 februari

nr. 45

Nu de “nieuwjaarsmaand” naar het einde loopt, kunnen we weer beginnen uitkijken naar carnaval en misschien ook wel naar Valentijn. Carnaval laat ons toe om eens goed zot te doen: sommige zaken die we anders niet mogen, kunnen met carnaval al wel eens door de beugel. Valentijn, het feest van de geliefden, laat ons dan weer toe om eens stil te staan bij wie ons nauw aan het hart ligt. “Iemand graag zien” en “houden van iemand” zijn twee begrippen die nu eens dicht bijeen liggen en dan weer zo ver af. Maar om het met een cliché te zeggen: “Het zou alle dagen Valentijn moeten zijn”…

Wat schaft de pot? Dinsdag 29 januari: preisoep, kippenreepjes, ananas, rijst Woensdag 30 januari: komkommersoep, cordon bleu, erwtjes, aardappelen Donderdag 31 januari: tomatensoep, stoofvlees, salade, aardappelen Vrijdag 1 februari: pompoensoep, spaghetti bolognaise Maandag 4 februari: groentesoep, kippennuggets, perziken, aardappelen Dinsdag 5 februari: tomatensoep, kippengyros, erwtjes, rijst Woensdag 6 februari: minestrone, spaghetti bolognaise Donderdag 7 februari: preisoep, Noors vispannetje, gestoofde worteltjes, aardappelpuree Vrijdag 8 februari: kervelsoep, boomstammetjes, bloemkool in roomsaus, aardappelen KROKUSVAKANTIE Maandag 18 februari: cressonsoep, pizzaioloburger, rode kool, aardappelen Je kan het maandmenu ook digitaal raadplegen op onze site. Ga hiervoor naar www.mariaschoolharelbeke.be, klik op “schoolinfo” en vervolgens op “maandmenu”. Je kan ook bij Esthio (www.esthio.be) de menu van de dag en de twee volgende dagen terug vinden.

Hiep hiep hoera voor… Zondag 3 februari: Lotte Vandoorne (1KEA) Vrijdag 8 februari: Arne Vercaemer (3LOE) en oud-directeur Noël Ottevaere Zaterdag 9 februari: Lars Lazou (1LOE) Zondag 10 februari: Mustapha Azemzi (1LOE) en Marit Vandendriessche (3LOE) Maandag 11 februari: Amélie Dufromont (1KEA) en Jasper Depuydt (4LOE) Dinsdag 12 februari: Anouk Bruneel (6LOE) Vrijdag 15 februari: Cain Genetello (2/3KEB) en Thomas Soens (2KEA) Zondag 17 februari: Milo Craeynest (1LOE) en juf Hilde Pattyn Maandag 18 februari: Elisa Desmet (4LOE)

De ooievaar bracht Willow bij Peter en Balqisa Lanssens – Hussein. Willow is het zusje van Nabil (1LOE). Van harte proficiat in naam van iedereen van de Mariaschool!


Aandacht, aandacht…

 Wij zijn momenteel gestart met de week van techniek. Er is een nieuw leerplan van techniek sinds twee jaar en daar willen we nu eens extra aandacht aan besteden. Onze werkgroep koos om te werken rond het prentenboek “Stef Skelet wil vliegen”. De kinderen worden uitgedaagd om te helpen zoeken naar een oplossing om Stef Skelet te laten vliegen. Zo zal er elke dag wel iets rond het thema te beleven vallen. Het zou dan ook leuk zijn als jullie je kinderen thuis er over vragen om hen eens te laten vertellen over de projectweek. De Mariaschool blijft investeren. Wij hebben ons een poetsmachine aangeschaft. Dankzij deze machine zullen we in staat zijn om de gangen en de grote ruimtes beter én sneller te kunnen poetsen. Het is echter niet de bedoeling om tot minder uren poetsen te komen: de tijd die we sparen willen we investeren in het onderhouden van andere ruimtes. Dit alles komt uiteraard de algemene hygiëne ten goede. Zoals onze traditie het voorschrijft, houden we op de vrijdag voor de krokusvakantie onze carnavalsoptocht doorheen de straten van Het Eiland. Ook voor dit jaar willen we benadrukken dat onze grootste bewondering niet uitgaat naar de duurste pakjes uit de winkel, maar veeleer naar de eigen bedachte grappige en originele creaties. Wil er wel over waken dat de kinderen zeker voldoende warme kledij aanhebben? Het zou immers maar al te spijtig zijn als er kinderen ziek aan de vakantie zouden moeten beginnen. In de week voor de krokusvakantie zijn wij opnieuw solidair met de “Vlaamse week tegen pesten”. Elke dag zullen we de “Ketnetmove tegen pesten” dansen en kiezen we kleur tegen pesten. Een apart schrijven volgt nog. We hopen dat de grootste winterellende ondertussen achter ons ligt. Sneeuw is wel leuk om in te spelen, maar er zijn ook een aantal nadelen aan verbonden. Zo was er toch wel extreem veel sneeuw gevallen, zodat we niet alles konden wegkrijgen. Kijk maar eens naar de wegen die op sommige plaatsen echte ijspistes bleken. Op school hebben we geprobeerd om de toegangswegen tot de school zo goed mogelijk vrij te maken en ook vrij te houden. Voor de kinderen kon er wat sneeuwpret zijn en werd er toch ook een strook sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Donderdag 31 januari zal juf Els opnieuw starten in 2KEA na een lange revalidatieperiode. We zijn blij om juf Els opnieuw te mogen verwelkomen! We zijn echter zeer dankbaar aan alle juffen die ingesprongen hebben in de klas: juf Sanne, juf Delphine en juf Sarah! Ze hebben dat heel goed gedaan! Bedankt!

Alle data op een rijtje…  

(Maandag 28 januari: week van de techniek start) Dinsdag 29 januari: - 8.35u: Doe de klik voor 5LOE en 6LOE - Namiddag: schoolvoorstelling “Lampe” in het Spoor voor 2LOE Donderdag 31 januari: - 12.45u: leerlingenraad - 13.30u: bezoek aan het vliegtuigmuseum van Wevelgem voor 6LOE Vrijdag 1 februari: - “Teldatum” voor alle scholen in Vlaanderen - 15.30u: praktische personeelsvergadering Maandag 4 februari: carnavalsweek en de Vlaamse week tegen pesten


  

Dinsdag 5 februari: - 16.30u: pedagogische personeelsvergadering, er is dan geen mogelijkheid tot studie - 20u: schoolraad in de Mariaschool voor juf Hilde en directeur Ruben Woensdag 6 februari: - 8.35u: vergadering voor zorgcoördinatoren van het katholiek onderwijs van Harelbeke Donderdag 7 februari: - 9u: directiecomité voor directeur Ruben in het Heilig Hart - 13.30u: college van directies voor directeur Ruben in het Heilig Hart Vrijdag 8 februari: - 13.45u: vertrek van de carnavalstoet door de straten van de wijk Het Eiland Zaterdag 9 februari tot en met zondag 17 februari: krokusvakantie met daarin het zaalvoetbaltornooi Maandag 18 februari - 9u: overleg met pedagogisch begeleider Marleen voor zorgcoördinator Veerle en directeur Ruben

Oprechte dank aan…    

   -

-

alle (groot)ouders die instonden voor het vervoer en/of het begeleiden van kinderen naar activiteiten! de ouders van Margaux (4LOE) voor het schenken van speelgoed aan de school! de opa van Yoran (2LOE) en Ella-Laïs (3KEA) voor het herstellen van de kapotte plintjes van 2LOE! Marc Declerck, Marc Decabooter, Jeroen Verplaetse en Koen Romeyns voor het weghalen van de kerstverlichting! We hebben een gezellige kerstsfeer mogen ervaren dankzij jullie! ex-directeur Noël om vorige week en komende week in te springen voor de vervanging van gemachtigd opzichter Marc Decabooter op dinsdagmiddag! De ouders van Jolien (2LOE), Michiel (3KEA) en Alies (1KEA) voor het schenken van een basketring in de bewegingshoek van 3KEA! het personeel om te helpen bij het ruimen van de sneeuw!

- het vijfde en zesde leerjaar opnieuw met “kranten in de klas” gewerkt hebben? - je moet opletten als je uit de bus stapt als je van het medisch onderzoek komt? Vraag maar eens na bij juf Veerle. - het schaatsen weer een groot succes was (102 sterren op het ijs) en er heel wat oud-leerlingen weer de weg naar school vonden? het ook gladdig was op het ijs in Finlandia? Daar was alvast niet gestrooid… we de bus bij het schaatsen moesten duwen, omdat deze vast zat in de sneeuw? een oud-leerling tijdens haar vrije dag (pedagogische studiedag) kwam helpen bij het begeleiden bij het Frans lezen in 6LOE?


Tevredenheidsenquête ouders (vervolg, zie eerder schoolinfo 44) 3. Begeleiding: Tevreden tot zeer tevreden:  Van leerlingen met problemen: 65% (27% weet het niet)  Extra mogelijkheden voor goede leerlingen: 50% (44% weet het niet)  Aandacht voor pestgedrag: 60% (25% weet het niet)  Omgang van de leerkracht met de kinderen: 96% Vinden de begeleiding belangrijk: 16%- erg belangrijk: 84% 4. Sfeer: Tevreden tot zeer tevreden:  Sfeer in de klas: 97%  Rust en orde in de klas: 92%  Omgang van de kinderen met elkaar: 87%  Aandacht voor normen en waarden: 97% Vinden de sfeer belangrijk: 18% - erg belangrijk: 82% Bij punt 4 zien we scores waar we fier op zijn. Veel ouders vinden sfeer belangrijk. Goede sfeer en juiste omgang met waarden vinden ook wij heel belangrijk. We probeerden onze kinderen steeds bij te sturen zodat ze leren goed omgaan met elkaar, zo is de sfeer optimaal. Bij punt 3, dat gaat over ‘begeleiding’, zien we minder hoge ‘tevreden’ scores. Gelukkig zien we echter lage percentages bij ‘niet tevreden’. We merken bij deze vragen wel op dat er heel wat ouders de optie “ik weet het niet” aangekruist hebben. Dit hebben we bekeken en we zagen dat vooral ouders van kleuters die optie aangekruist hebben. Wellicht is dit omdat ouders van kleuters denken dat begeleiding van kinderen met problemen of een ontwikkelingsvoorsprong minder in het kleuter aan bod komt. Dit is echter niet zo. Graag willen we nu al eens het inleidend woord uit onze zorgvisie aan u voorstellen. Later kan u de volledige zorgvisie op onze website lezen. Onze eerste doelstelling is het nastreven van de ontwikkelingsdoelen en het behalen van de eindtermen voor elk kind. Dit geldt ook voor de meest kwetsbare. Op onze school gebruiken we de leerplandoelen van het katholiek onderwijs als

leidraad. Het is belangrijk om te vertrekken vanuit een integrale visie: zorg komt niet naast het onderwijs- en opvoedingsgebeuren in de school, maar wordt er een vast onderdeel van. Het zorgbeleid is meer dan het organiseren van acties die inspelen op problemen. Het gaat om een manier van onderwijzen waarbij voortdurend naar een evenwicht gezocht wordt tussen de behoeften van het kind en het pedagogisch aanbod. Daardoor kan het onderwijs maximaal renderen en kunnen problemen voorkomen en/of aangepakt worden. We betrekken onze ouders nauw bij het schoolgebeuren. Een open communicatie over de ontwikkeling van uw kinderen vinden we belangrijk. We betrekken ouders bij de uitwerking van handelingsplannen. We maken duidelijke afspraken en indien nodig geven we extra ondersteuning. Betrokkenheid van ouders bij het doen en laten van de kinderen werkt bevorderend in de opvoeding.

Wat omgang met het ‘pestprobleem’ betreft, beseffen we dat dit geen gemakkelijk gegeven is. We doen echter ons uiterste best om hiermee correct om te gaan. We spelen in op wat in de media komt. We werken aan een anti-pestbeleid. Op personeelsvergaderingen komt dit item indien nodig ter sprake. We volgden een paar jaar terug een navorming ‘Pesten, een model voor integrale aanpak’. Daarin werd ons de ‘no-blamemethode uitgelegd. Dit is en blijft voor ons een aandachtspunt.

Een beetje levenswijsheid: Wacht niet op de perfecte gelegenheid om te beginnen. Beginnen maakt de gelegenheid perfect.

schoolinfo 45  

schoolinfo 45