Page 1

[Type text]

Maria Šimunović Sanda Volarević

Pomorski broker „LEVANAT“

SEMINARSKI RAD Sveučilište u Dubrovniku Odjel za Ekonomiju i poslovnu ekonomiju Akademska godina 2017./2018.

Kolegij: Elektroničko poslovanje

Dubrovnik svibanj, 2018.

[Type text]


Table of Contents 1

2

3

4

5

Uvod...............................................................................................................................................7 1.1

Temeljni predmet i cilj............................................................................................................7

1.2

Izvori podataka i metode prikupljanja.....................................................................................8

1.3

Sadržaj i struktura rada...........................................................................................................8

1.4

Kratki opis poslovnog model..................................................................................................8

STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA.............................................................................................9 2.1

Misija......................................................................................................................................9

2.2

Vizija......................................................................................................................................9

2.3

Ciljevi projekta.......................................................................................................................9

POSLOVNI MODEL...................................................................................................................10 3.1

Detaljan opis poslovnog modela...........................................................................................10

3.2

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela...............................................................................10

3.3

Organizacija projekta............................................................................................................10

INOVACIJE..................................................................................................................................11 4.1

Popis inovacija projekta........................................................................................................11

4.2

Opis inovacije koje projekt sadrži.........................................................................................11

4.2.1

Ugovaranje ugovora online, preko web aplikacije........................................................11

4.2.2

Alpikacija za praćenje transporta..................................................................................11

MODELI STVARANJA PRIHODA.............................................................................................12 5.1

Popis modela stvaranja prihoda............................................................................................12

Zarada od strane klijenta kojemu smo pružili uslugu prijevoza............................................12

5.2

Opis svakog pojedinog modela.............................................................................................12

5.2.1 6

Zarada od strane klijenta kojemu smo pružili uslugu prijevoza robe............................12

KLIJENTI.....................................................................................................................................13 6.1

Glavni klijenti.......................................................................................................................13

6.2

Opis glavnih klijenata...........................................................................................................13

6.2.1

Mala i srednja poduzeća................................................................................................13

6.2.2

Velika poduzeća............................................................................................................13

6.3

Tržišta i jezik Web stranica...................................................................................................14

6.4

Registracija klijenata............................................................................................................14

6.5 Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja.....................................................................................................................................14 7

PARTNERI...................................................................................................................................15 7.1

Glavni dobavljači i suradnici................................................................................................15 1


7.2

Opis dobavljača....................................................................................................................15

7.2.1 7.3

Kraš..............................................................................................................................15 Opis suradnika......................................................................................................................15

7.3.1 8

Dukat............................................................................................................................15

KONKURENCIJA.......................................................................................................................16 Glavni konkurenti.................................................................................................................16

8.2

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu......................................................16

8.3

Konkurentska prednost projekta...........................................................................................16

9

8.1

WEB HOSTING I DOMENE.......................................................................................................17 9.1

Web hosting projekta............................................................................................................17

9.2

Web domene projekta...........................................................................................................17

10

CMS SUSTAV..........................................................................................................................18

11

MARKETINŠKI PLAN...........................................................................................................19 11.1

Marketinški plan projekta.....................................................................................................19

11.2

Ključne riječi projekta..........................................................................................................19

11.3

Oglašavanje na društvenim mrežama....................................................................................19

11.3.1

Oglašavanje putem facebook stranice:..........................................................................19

11.3.2

Oglašavanje putem Instagram stranice:.........................................................................19

12

WEB 2.0 TEHNOLOGIJE.......................................................................................................20 12.1

Facebook profil projekta.......................................................................................................20

12.2

Instagram profil projekta.....................................................................................................21

13

SWOT ANALIZA PROJEKTA................................................................................................22

14

TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA................................................................................23 14.1

Troškovi web dizajna............................................................................................................23

14.2

Troškovi specijaliziranog osoblja.........................................................................................23

14.3

Troškovi najma.....................................................................................................................23

15

WEB STRANICE PROJEKTA................................................................................................24 15.1

Struktura Web stranica projekta............................................................................................24

15.2

Prikaz web stranice...............................................................................................................24

16

ZAKLJUČAK..........................................................................................................................26

17

POPIS LITERATURE..............................................................................................................27

18

POPIS WEB LINKOVA...........................................................................................................28

19

POPIS SLIKA..........................................................................................................................29

20

ŽIVOTOPIS.............................................................................................................................32

21

SAŽETAK................................................................................................................................36

2


3


1 Uvod 1.1 Temeljni predmet i cilj ovog seminarskog rada bila bi izrada poslovnog plana pomorskog brokera (posrednika) „Levanat“ gdje je njegovo glavno sjedište poslovanja u Dubrovniku. Levanat je međunarodna logistička agencija za organizaciju transporta robe morskim, kopnenim i zračnim putem u izvozu i uvozu. Na taj način bismo dali uvid u poslovanje pomorskog brokera, te omogućile klijentima uvod u našu web stranicu gdje će moći pronaći aplikaciju prilikom registracije. Tom registracijom naši klijenti posjedovat će broje pogodnosti, a jedna od njih je ta da će naši klijenti biti u mogućnosti pratiti prijevoz svoje robe, od utovara robe do istovara u određenoj lokaciji. Naši djelatnici podvrguti su raznim tečajevima i napredovanjima koji se održavaju u inozemstvu, te su sjajni govornici stranih jezika što omogućuje lakšu komunikaciju sa stranim klijentima. da pronađu sve potrebne informacije o nama. Informacije bi sadržavale novosti, kontakt, djelatnosti, društveno poslovanje, galerija, luke... Također sve naše poslove možemo obavljati i kod kuće putem računala, što će omogućiti s našim klijentima bržu komunikaciju i interakciju s potencijalnim poslodavcima. Cilj rada bila bi poboljšanje i razvijanje uspješnosti naših djelatnika i samih brokera (agencije), te njegovo bolje razvijanje na međurarodno tržište. U središtu našeg poslovanja bit će naša web stranica, težimo pratiti trendove moderne tehnologije i omogućiti našim klijentima biti dostupni na bilo koji način.

4


1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja Temeljna inspiracija našeg rada koja nas je dovela do ideje, je ta da smo inspirirani za početak samim Jadranskim morem, te na temelju toga kao što je dobro poznato turizam prevladava u Hrvatkoj i to u južnom dijelu Hrvatske. Naše Jadransko more je bogatstvo Hrvatske. Htjele smo pokazati nove ideje, potaknuti nova tržišta i postati samim time „opasna“ konkurencija na tom području. 1.3 Sadržaj i struktura rada U ovom seminarskom radu prikazat ćemo detaljan opis poslovanja pomorskog brokera (posrednika) „LEVANAT“. Pri samom detaljom opisu prikazale bi smo cjelokupnu sliku dobrog poslovanja. Istaknule bi smo mnoge prednosti koje bi nudile u svhu prijevoza robe/usluge, te stučan način dogaovara samog posla s našim poslovnim partnerima.

1.4 Kratki opis poslovnog model Dakle, naše poduzeće poduzima razne aktivnosti glede tržišta, imat će natjecateljski duh kao i ostali konkurenti na tom području tržišta. U prvom planu prednosti bit će naša inovativnost i inovativnost naših djelatnika, praćenje trendova i tehnologije gdje se svako od naših djelatnika biti u prerdnosti s obuščenošću novih i boljijih tehnologija. Pokušat ćemo pokazati jednu dozu diferencijacije, kroz neka drugačija tržišta. Levanat će koristit svoje resurse, svjesno i odgovorno u skladu sa prirodom, te težiti zaštit okolišta,prvenstveno kako bismo osigurali zaštitu onečišćenja mora. U svezi tim naši odnosi temeljit će se na povjerenju i sigurnosću. Pod tim se podrazumijeva da imamo siguran povjerljiv prijevoz robe i sličnih usluga. Održavat ćemo naše odnose s našim kljijentima, pomoću različitih kongresa te međusovno steći poštovanje na nekoj prijateljskoj bazi. Kao i svima naši kupci su nam na prvom mjestu, osim naših djelatnika. Kupac može dobiti točnu i sigurnu informaciju na vrijeme, bez ikakvih poteškoća. Dostupni smo svima bilo kad i bilo gdje. Svako poduzeće teži maksimirati svoj profit, pa tako i mi. Naše vrijednosti koje će nam pridonijeti taj profit bit će izražene kroz različite usluge koje nudimo, na povjerenju koje dijelimo i napor koji ulažemo.

5


2 STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA 2.1 Misija Zadaća menadžmenta je da se osposobe ljudi da rade zajednički kao jedan tim, jer samo skladna organizacija može voditi ka uspjehu. „Misiju ne može, a i ne smije stvarati nitko drugi osim ljudi koji će potom u cijelosti preuzimati odgovornost za njezinu provedbu. Svrha ekonomije nisu robe i usluge, nego ljudski izbor, a strategija je pokretačka sila svakog poduzeća ili organizacije. To je intelektualna sila koja im pomaže organizirati, poticati njihovu djelatnost i postavljati prioritete. Bez strategije nema energije. Bez strategije nema novaca. Bez strategije nema zamaha. Bez strategije nema učinka.“ - Jim Lukaszewski 2.2 Vizija Biti vodeća logistička agencija po znanju, kvaliteti usluge, broju klijenata i prihodima na području regije, te uvođenjem inovacija u poslovanje i edukaciju zaposlenika, proširivati paletu svojih usluga i djelovanje na području Europe i svijeta.

2.3 Ciljevi projekta Jedan od naših najvećih ciljeva je postizanje profita, odnosno maksimiranje profita sa svime time biti u skladu s ponudom i potražnjom . Ciljana skupina našeg poslovanje su različite prerađivačke industrije i proizvođačke tvornice s kojim bismo surađivali i omogućili im izvoz i time poboljšali širenje na domaća i inozemna tržišta. S nekima od njih gradimo višegodišnje povjerenje i sigurnost našeg prijevoza. Sagledavamo sve potrebe kupaca kako im bismo što bolje mogli udovoljiti i zadovoljiti njihove potrebe i zahtjeve. Nastojimo poznavati što bolje svakog od njih kako bismo to udovoljavanje što bolje postigli. Naši djelatnici nastoje biti prisutni u svako vrijeme za potrebe kupaca. U skladu s praćenjem trenodva što od tehnologije, što od potreba, podvrgnuti su svim radionicama i tečajevima učenja korištenja novih tehnologija. Od posebne je važnosti naglasiti, pošto surađujemo i s inozemnim tržištem , poznavanje stranih jezika kao i njihove kulture. Naše poslovanje nekim dijelom temeljit će se na društvenoj odgovornosti. Kroz recikliranje i odvajanje

6


opada, voditi brigu o korištenju bio goriva, u mogućnosti što više, te sudjelojemo u raznim akcijama humanitarnog karaktera.

7


3 POSLOVNI MODEL 3.1 Detaljan opis poslovnog modela Naša dostupnost i sve informacije o nama bit će dostupne na našoj web stranici. Klijenti će moći dobiti informacije potrebne za poslovanje, o našim mogućnostima za obavljanje prijevoza/transfera. Zatim, nakon što se sklopi dogovori između naših klijenata i uz dugogodišnju suradnju mogu dobiti razne pogodnosti kao što su na primjer dobivanje besplatne aplikacije za praćenje tijeka robe, što se pokazalo jedno od najfunkcionalnijih metoda korišenja naših usluga. Svojih klijentima želimo pokazati sigurnost i povjerenje, te ih želimo što bolje upoznati. Surađivat ćemo zajedno preko raznih konferencija i zajedničkih sastanaka kako bismo sve odluke donijeli zajedno. Na oblik web stranice sa dizajnom vlastitih usluga nas je potaknuo manjak mogućnosti jefitnijeg prijevoza, a posebno sigurnosti tog prijevoza. . Također, želimo potaknuti što više mlađu populaciju da se uključe u naš posao, da uče od nas. Želimo pokazati primjer dobrog poslovanja i društvene odgovornosti. 3.2 Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Levanat će svojim klijentima omogućiti da se registriraju na našu web stranicu i time dobivamo sve podatke koje nam dostavljaju, te koji nam omogućuju na neki način selekciju najbolje suradnje. Kao što smo već navele, naši dugogodišnji klijenti imat će mogućnost razvijana sukaldno s nama.

3.3 Organizacija projekta

8


Web dizajn naše stranice je besplatan i izrađen s naše strane. Organizacijske aktivnosti su usmjerene na intertnet komunikaciju s našim klijentima , ali i s dobavljačima kako bi dobivali što kvalitetnije informacije za poslovanje. U dogovoru sa zaposlenicima prikupljamo sve pozitivne i negativne pojedinosti kako bi one negativne mogli u što kraćem vremenu pretvoriti u pozitivne i nastaviti poslovanje i realizaciju našeg plana. Naš marketinški tim će biti zadužen za promociju stranice i za upoznavanje mlade visokoobrazovane strukture stanovništva sa našom ponudom radnih mjesta, ali s tim da nastojimo privući sve najkvalitetnije kadrove. Također ćemo biti u mogućnosti pomaganja u financijskom dijelu budućih zaposlenika, koji su na studiju,a pokazali se izvanrednim. Mreža poslovanja dijelit će se preko duž cijele Hrvatske sa susjednom nam Italijom,te Mađarskom.

9


4 INOVACIJE 4.1 Popis inovacija projekta Ugovaranje ugovora online, preko web aplikacije Aplikacija za praćenje transporta

4.2 Opis inovacije koje projekt sadrži 4.2.1 Ugovaranje ugovora online, preko web aplikacije Naši klijenti će imati mogućnost sklapanja ugovora između dviju strana, dakle s nama na način da će moći također skinuti aplikaciju s kojom će mogu na bilo kojem mjestu bez da se nalazimo, moći će potpisati ugovor koji je kao dokaz o suradnji s nama i o obavljaju poslova. 4.2.2 Alpikacija za praćenje transporta Aplikacija za praćenje transporta biti će dostupna svim klijentima nakon sklapanja odgovarajućeg posla u dogovoru s nama. Nalazit će se na našoj web stranici, te prilikom registracije bi će joj dostupni. Aplikacija je korisna iz razloga što će naši klijenti biti u mogućnosti vidjeti tijek robe od polazišta do odredišta. Također će steći više povjerenja u naše buduće poslovanje.

4.2.3

10


5 MODELI STVARANJA PRIHODA 5.1 Popis modela stvaranja prihoda  Zarada od strane klijenta kojemu smo pružili uslugu prijevoza

5.2 Opis svakog pojedinog modela 5.2.1 Zarada od strane klijenta kojemu smo pružili uslugu prijevoza robe Već godinama klijente upoznajemo sa našim sve većom ponudom prijevoza robe/usluga. Kod naših dugogodišnjih partnera smo ostavili dubok trag kvalitetne suradnje koju želimo održati i njegovati kao i do sada.

11


6 KLIJENTI 6.1 Glavni klijenti Naše usluge mogu biti pružene svima uzrastima poduzeća, preko malih do velikih. Svima njma ćemo se prilagoditi i pronaći zajednički jezik kako bismo bili u mogućnosti što boljeg obavljanja posla.  Mala poduzeća  Srednja poduzeća  Velika poduzeća

6.2 Opis glavnih klijenata 6.2.1 Mala i srednja poduzeća Sa ekonomskog stajališta u Republici Hrvatskoj mala i srednja poduzeća obuhvaćaju 99% svih poduzeća u Europi. Stoga su mala i srednja poduzeća jedan od ključnih čimbenika u implementaciji obnovljenje Lisabonske strategije, tj. onog dijela strategije koji se odnosi na ekonomski razvoj i zapošljavanje. U Hrvatskoj mala poduzeća zapošljavaju oko 33 % svih zaposlenih, a stvaraju oko 30% ukupnih prihoda. Naši klijenti koji će biti s područja malih i srednjih poduzeća slične ili iste djelatnosti. 6.2.2 Velika poduzeća Što se tiče velikih poduzeća s kojima ćemo surađivati imaju mnoge karakteristike koje mogu pridonijeti ugredu nama, ali i sebi. Oni mogu imati veći i opadajući broj zaposlenika,pretežito proizvodna,imaju tržišnu moć,tržišno i tehnički nefleksibilna,pretežito javna,manji postotak propalih,te imaju snažan menadžment.

12


6.3 Tržišta i jezik Web stranica Naša web stranica bit će nagalasak na hrvatskom jeziku, pošto je naše sjedište u Dubrovniku, dakle u Hrvatskoj. Dodatno ćemo nuditi jezike na našoj stranici, sa jezicima zemalja s kojima imamo dugogodišnju suradnju i većinu naših klijenata. Dakle jedni od njih bi bili njemački, engleski kao glavni jezik za razmjenu sa stranim zemljama, mađarski, talijanski, slovenski te kineski. 6.4 Registracija klijenata Registraciju klijenata nudimo pute naše web stranice, na kojoj će biti opcija za registraciju te će naši registratori moći skinuti aplikaciju na svoje mobilne uređaju kako bi im se omogućila brža dostupnost u uvid naše stranice i tako s tim brža dostupnost svih informacija koje su potrebne za poslovanje. U samom postupku registracije klijenti će morati navesti svoje osobne podatke, kako bi bili uspješno registrirani i kako bi biloi navedeni u našem sustavu. Također ova registracija klijenata je besplatna, bez ikakve naknade kao i sama aplikacija. 6.5 Pogodnosti za registrirane klijente ILI Direktne i indirektne koristi od besplatnog pružanja svih sadržaja Dakle svi klijenti koji se odluče za registraciju na našoj web stranici, omogućuje im se instaliranje besplatne aplikacije pute koje će imati veću dostupnost o samom poduzeću. Ovom aplikacijom također nudimo praćenje svog transporta kojeg su prenijeli putem nas, bilo kad i bilo gdje će moći pratit prijevoz robe bilo putem broda, aviona, kamiona te željeznicom. Sljedeća pogodnost koju dobivaju naši klijenti putem aplikacije je dogovaranje poslova tj. Vođenje sastanaka online, točnije preko skype-a. Na samoj aplikaciji može se naći naša direktna adresa na kojoj naš možete odmah kontaktirati i gdje smo Vam dostupni 0-24h. 6.5.1

13


7 PARTNERI 7.1 Glavni dobavljači i suradnici Odabir naših glavih dobavljača i suradnika temelji se na samom povjerenju i dugogodišnjoj suradnji koju smo gradili godinama. Sam cilj našeg poslovanja je da gradimo jedni druge i tako poboljšavamo samo poduzeće, da i drugi klijenti steknu povjerenje u naše poslovanje kako bi se proširili i na neka međunarodna tržišta, proširenjem svoje tvrtke. Naši suradnici su dugogodišnji partneri od povjerenja kao što su Kraš koji svoje proizvode rasprostranjuje diljem Europe, te prijevoz hrvatskog domaćeg mijeka proizvođača Dukat. 7.2 Opis dobavljača 7.2.1 Kraš kraš je najveća hrvatska tvrtka koja se bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda te ujedno jedna od najvećih u jugoistočnoj Europi čija godišnja proizvodnja prelazi 33.000 tona. 7.3 Opis suradnika 7.3.1 Dukat Dukat je najpoznatija robna marka mliječnih proizvoda u Hrvatskoj te jedna od vodećih u regiji, a svoj dugogodišnji uspjeh duguje zdravim, ukusnim i svježim mliječnim proizvodima omiljenima među potrošačima svih dobnih skupina. Kvaliteta, inovativnost i svakodnevna briga za zdravlje i uravnoteženu prehranu pojedinca i obitelji ključne su vrijednosti robne marke Dukat iza koje stoji više od stoljeća tradicije, najsuvremenija tehnologija prerade i mlijeko najbolje s domaćih mliječnih farmi.

14


8 KONKURENCIJA Dakle, naša tvrtka je takva da u svom okruženju može imati brojnu konkurenciju, na samom području njezina osnivanja, ali i šire. Bilo koja agencija može nam predstavljati prijetnju, ali mi to suzbijamo tako da pratimo svoju konkurenciju i u skladu smo s trendovima koji postoje na tržištima s kojima poslujemo. Dalje, analiziramo prvo svaku našu konkurenciju kako bismo znali s čime oni to raspolažu, a mi ne, kako bismo mogli ostavriti konkurentsku prednost naspram njih. Provodimo različita istraživanja u vezi konkurencije, kako bismo postigli što bolje rezultate.

15


8.1 Glavni konkurenti Jedan od naših glavnih konkurenata je međunarodna agencija za transport robe Trio Mare sa sjedištem u Rijeci. Naši ostali konkurenti su :Tomić agencija za međunarodni transport , te Eurotransline.

8.2 Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Kao što smo već navele Trio Mare je jedan od naših najvećih konkurenata ma da i ove ostale koje smo navele ne smatramo nešto manjom konkurencijom. Zajedničko nam je to što nudimo usluge prijevoza pomorskim te neki od njih i cestovnim te zračnim putem. Pokušavamo se distancirati od konkurencije raznim inovacijama kako što su: ugovaranje ugovora online , preko web aplikacije te aplikacija za praćenje transporta

8.3 Konkurentska prednost projekta Kao što smo već navele naše glavne prednosti su : ugovaranje ugovora online, preko web aplikacije te aplikacija za praćenje transporta. Što se tiče ugovaranja ugovora online omogućujemo našim klijentima ugovaranje ugovora preko skypa te ugovaranje popunjavanjem obrazaca j još jedna od naših inovacija je praćenje samog transporta robe od polaska do odredišta, što je jedna od inovacija koja će nam omogućiti konkurentsku prednost.

8.3.1

16


9 WEB HOSTING I DOMENE 9.1 Web hosting projekta Naša web stranica izrađena je u wordpressu. WordPress je softver dizajniran za sve, naglašavajući dostupnost, performanse, sigurnost i jednostavnost korištenja. Vjeruju da sjajni softver treba raditi s minimalnim postavljanjem pa se možemo usredotočiti na besplatno dijeljenje priče, proizvoda ili usluga. Osnovni WordPress softver je jednostavan i predvidljiv tako da možemo lako započeti. Ona također nudi moćne značajke za rast i uspjeh. Vjeruju u demokratizaciju izdavaštva i slobode koje dolaze s otvorenim izvorom. Potpora ovoj ideji je velika zajednica ljudi koji surađuju i pridonose ovom projektu. WordPress zajednica je dobrodošla i uključiva. Strast njihovog suradnika pokreće uspjeh WordPressa koji nam zauzvrat pomaže u postizanju naših ciljeva. WordPress suradnici rade diljem svijeta i posvetili su bezbroj sati za izradu alata koji demokratizira objavljivanje. WordPress je softver otvorenog koda koji je i besplatan i neprocjenjiv. 9.2 Web domene projekta http://fresh-town.flywheelsites.com/

17


10 CMS SUSTAV CMS (Content Management System) je sustav za upravljanje sadržajem i sve se više koristi za izradu Internet, odnosno, web stranica.Radi se o web aplikaciji koja je napisana u nekom od popularnih programskih jezika (PHP, ASP, JSP ...) uz podršku odgovarajuće baze podataka. Ovakvi sustavi omogućuju razdvajanje dizajna od sadržaja stranica, s time da se sadržaj stranica može, na krajnje jednostavan način, mijenjati po želji vlasnika stranica.Za takve promjene nije potrebno nikakvo znanje o programiranju ili dizajnu web stranica. Cijeli postupak svodi se ispunjavanje odgovarajućeg obrasca potrebnim podacima. Ovakav pristup se pokazao izuzetno korisnim, jer u današnje vrijeme, više nije dovoljno postaviti web stranice sa nekim statičnim sadržajem i očekivati od toga dobre rezultate. Pogotovo kad se zna, da i posjetitelji stranica, a i najvažnije tražilice, dodatno vrednuju stranice koje se redovno ažuriraju. Web stranice sa statičnim sadržajem su poput tiskanog kataloga i imaju svoju privremenu vrijednost, ali elektronički mediji, a pogotovo Internet, stvoreni su za davanje brzih i dinamičnih odgovora na učestale promjene stanja na tržištu. Prava je šteta, na tako dinamičan medij kao što je Internet, postaviti statičan sadržaj ili bolje reći postaviti web stranice koje ne omogućavaju brzu i laku promjenu sadržaja. Ako na takve web stranice želite nešto dodati ili nešto na njima promijeniti, morate upomoć pozvati stručnjake koji su stranice izradili ili su dovoljno stručni da izvrše željene promjene.Svaku takvu promjenu ćete posebno platiti, a ako su promjene učestale, održavanje vaših stranica će postati značajan trošak.Korištenjem CMS tehnologije možete mijenjati sadržaj po vlastitoj volji, a da pri tom ne stvorite nikakav dodatni trošak. Sama izrada CMS web stranica može biti nešto skuplja od izrade statičnih stranica, no eventualna razlika u cijeni se nadoknadi u vrlo kratkom roku. 10.1.1

18


11 MARKETINŠKI PLAN 11.1 Marketinški plan projekta Levanat web stranica osmišljena kao portal u kojem će svi naši potencijalni klijenti imati mogućno saznati sve o našem načinu prijevoza robe te o samim uslugama koje nudimo .Web stranica je osmišljena kako bi naši klijenti imali pristup svim informacijama te kako bi ugovorili posao popunjavanjem obrazaca ili putem skypa. Također, naša web stranica pruža našim klijentima praćenje transporta same robe do samog odredišta. Što se tiče samog praćenja robe na taj način svojim klijentima omogućiti sigurnost samim praćenjem robe.

11.2 Ključne riječi projekta Web dizajn, online ugovaranje ugovora, inovativni pristup (praćenje robe) 11.3 Oglašavanje na društvenim mrežama 11.3.1 Oglašavanje putem facebook stranice: https://www.facebook.com/levanat.dubrovnik.50 11.3.2Oglašavanje putem Instagram stranice: https://www.instagram.com/levanatinst/?hl=hr

19


12 WEB 2.0 TEHNOLOGIJE 12.1 Facebook profil projekta

https://www.facebook.com/levanat.dubrovnik.50

20


12.2 Instagram profil projekta

https://www.instagram.com/levanatinst/?hl=hr 12.2.1

21


13 SWOT ANALIZA PROJEKTA Snage -

Pristupačnost Nove inovacije Ugovaranje ugovora popunjavanjem obrasca na web stranici Ugovaranje ugovora putem skypa Praćenje robe putem aplikacije

Prilike - Nova tržišta - Ukorak s novom tehnologijom - Društvena odgovornost - Obuka naših zaposlenika putem raznih konferencija

Slabosti - Naša slabost može ovisiti o zadovoljstvu naših klijenata s našim prijevozom i uslugama

Prijetnje - Jačanje konkurencije - Informatička nepismenost korisnika - Nove inovacije koje nudi konkurencija

13.1.1

22


14 TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA 14.1 Troškovi web dizajna Što se tiče same web stranice unajmili smo tim prvoklasnih web stručnjaka i software programera koji su osmislili i realizirali web aplikaciju s kojom svaki korisnik može bez ikakvih problema koristiti naše web usluge i bez ikakve novčane naknade. 14.2 Troškovi specijaliziranog osoblja Obučili smo naše djelatnike putem raznih konferencija. Naši djelatnici će bit stalno na raspolaganju našim klijentima bilo to preko interneta ili osobno .Njihova uloga će biti pružanje usluga međunarodnog transporta klijentima te nastojati će bit što uslužnije kako bi naši klijenti bili zadovoljni. 14.3 Troškovi najma U Dubrovniku smo redizajnirali naš stari poslovni prostor kojeg sad koristimo kao središte naše web radionice u kojem se izvršavaju vaše narudžbe transporta robe . 14.3.1

23


15 WEB STRANICE PROJEKTA 15.1 Struktura Web stranica projekta Web stranica se sastoji od nekoliko stranica. Na prvoj, glavnom stranici, nalazi se ime i misija poslovanja, kontakt. Na drugoj stranici nalazi se podaci o nama. Na trećoj stranici imate mogućnost registirati se i na taj način omogućiti pristupu aplikacije za praćenje robe. I na kraju možete pronaći naš kontakt i adresu koja je prikazana na google karti nase web stranice. 15.2 Prikaz web stranice http://fresh-town.flywheelsites.com/

24


15.2.1

25


16 ZAKLJUČAK Glavni cilj ovog projekta je bio modernizirati se u poslovnom svijetu i pokazati inovaciju mladih ljudi. Mi smo bili grupa mladih studenata koji se je odlučio napraviti poslovni plan pomorske agencije i tako približiti drugima naš način poslovanja. Kako godine odmiču tako se i širi sustav elektroničkog poslovanja koje je danas nezamislivo da ne postoji u nekom poduzeću. Naš cilj je bio kako bi smo olakšali sebi, ali i drugima svojim inovacijama i postali uspješni projektanti ,ali prije svega i poduzetnici.

16.1.1

26


17 POPIS LITERATURE

1. https://hr.wordpress.org/about/ 2. https://www.netcom.hr/redakcijski-sustav/cms i.

27


18 POPIS WEB LINKOVA https://www.instagram.com/levanatinst/?hl=hr  https://www.facebook.com/levanat.dubrovnik.50  http://fresh-town.flywheelsites.com/ 

28


19 POPIS SLIKA

Slika 1. PoÄ?etna stranica (web stranica)

slika 2. Slika kontakta web stranice

29


slika 3. Login na web stranici za aplikaciju

30


20 ŽIVOTOPIS Životopis OSOBNI PODACI Ime i prezime

Maria Šimunović

M

Datum i mjesto rođenja

10.12.1996, Koprivnica

Adresa stanovanja

Ulica Svetog križa 31

Kontakt telefon /mail adresa

0989158865 / mariasimunovic1012@gmail.com

Trenutni radni status

zaposlena

Državljanstvo

hrvatica

Bračni status

slobodna

ŽX

Radni status supružnika Broj djece

OBRAZOVANJE Stečena svjedodžba

Usmjerenje

Naziv ustanove i mjesto

Razdoblje od - do

sss

Hotelijersko-turistički tehničar

Srednja škola Koprivnica

2007-2014

vss

Međunarodna trgovina

Odjel za ekonomiju I poslovnu ekonomiju

Nagrade, priznanja i sl. Da li se trenutno školujete, ako da navedite :

X

Redovan student

X Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

JEZIK 31

2015-2018 preddiplomski X

2018/2019


engleski talijanski

Govor

Pismo

Razumijevanje

Odlično Dobro Slabo

Odlično Dobro Slabo

Odlično

x

x

x

x

x

Dobro

Slabo

x

VJEŠTINE Informatika

Word, powerpoint, excel, photoshop

Upravljanje vozilima Drugo 20.1 Dodatni interesi Komunikativna sam , energična osoba, sposobna raditi u timu. Željna sam novih radnih iskustava i/ ili unapređivanja postoječih radnih iskustava. Vesela sam, pozitivna osoba željna napredovanja i voljna učiti.

32


Životopis

OSOBNI PODACI Ime i prezime

Sanda Volarević

M

Datum i mjesto rođenja

30.01.1996, Dubrovnik

ŽX

Adresa stanovanja Ul. Žrtava s Dakse 12 Kontakt telefon /mail adresa

099 6553660

Trenutni radni status

zaposlena

Državljanstvo

hrvatica

Bračni status

slobodna

Radni status supružnika Broj djece

OBRAZOVANJE Stečena svjedodžba

Usmjerenje

Naziv ustanove i mjesto

sss

Komercijalist

Srednja škola Metković

vss

IT menadžment

Odjel za ekonomiju I poslovnu ekonomiju

Nagrade, priznanja i sl. Da li se trenutno školujete, ako da navedite :

X

Razdoblje od - do 2007-2014 2015-2018 preddiplomski

X

X

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Redovan student

2018/2019

JEZIK Govor Odlično Dobro

Pismo Slabo

33

Odlično Dobro

Razumijevanje Slabo

Odlično

Dobro

Slabo


engleski njemački

x

x x

x x

x

VJEŠTINE Informatika

Word, powerpoint, excel

Upravljanje vozilima Drugo

20.2 Dodatni interesi Komunikativna sam , energična osoba, sposobna raditi u timu. Željna sam novih radnih iskustava i/ ili unapređivanja postoječih radnih iskustava. Vesela sam, pozitivna osoba željna napredovanja i voljna učiti.

21 SAŽETAK

34


U današnje vrijeme poslovanje putem interneta postalo je neizbježno zbog užurbanog načina života. Iako je potrebno vremena da se korisnici naviknu na taj način poslovanja, ono poprima sve veću važnost jer je jednostavnije i pogodnije. Kroz ovaj projekt smo opisali kako bi nas transport funkcionirao u praksi. Uz zadovoljne klijente i zaposlenike proširiti svoje tržište na me]unarodnu razinu. U budućem razdoblju planiramo dugorocno, pokusati sudjelovati u raznim humanitarnim akcijama kao i zaposliti ljude sa poteškoćama u razvoju koji su sposobni raditii pokayati svoj potencijal [to mogu biti vrlo nagraceni za svoj trud. Na kraju, najvažnije je održat svoje mjesto na tržištu i imati zadovoljne klijente, ali i zaposlenike.

35

Seminar  
Seminar  
Advertisement