Page 1

Carta de Presentació

Apreciats/des, Em dic Maria Riba Albiach, tinc 29 anys i vaig acabar els meus estudis d’Arquitectura Superior l’any 2011. Visc a Barcelona, al barri de Sants. L’any 2012, vaig realitzar el màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient, degut al gran interès que despertava en mi la sostenibilitat i l’eficiència energètica. Sóc una persona responsable, treballadora, exigent amb mi mateixa i activa, sempre amb ganes de millorar i d’aprendre coses noves. El fet de col·laborar en diverses organitzacions de cooperació i solidaritat m’ha ajudat a valorar molt positivament el treball en equip, he après a coordinar grups de treball i a ser capaç de resoldre conflictes de manera eficaç. Tot i que considero que tinc una bona capacitat de lideratge, per mi, és primordial escoltar a les persones que t’envolten per poder realitzar una bona gestió d’un projecte o una activitat, ja que un resultat positiu és l’objectiu a assolir. Actualment estic aprofundint en temes d’estalvi energètic i construcció Low-Tech; malgrat tot, no he deixat de formar-me en altres àrees com la informàtica o l’anglès, eines indispensables per la nostra professió. Com a persona crec que puc aportar dinamisme, empenta, entusiasme i alegria al projecte. A més a més em resulta molt interessant poder treballar amb vostès per poder desenvolupar les meves habilitats i coneixements i on puc continuar aprenent. Els hi adjunto el meu currículum, perquè puguin valorar els meus coneixements acadèmics. Resto a la seva disposició. Maria Riba Albiach Barcelona, Novembre del 2013


MARIA RIBA ALBIACH - Data: 04 d’agost del 1984 - Lloc de naixement: Barcelona - Direcció: Gran Via Carles III 50-52 lletra K 1r 2na, 08028, Barcelona - Telèfon de contacte: 615044558 - E-mail: maria.riba.albiach@gmail.com - Portfoli online: http://issuu.com/mariariba/docs/ribaalbiachmaria_portafolionline

Experiència professional Bloc 11 de Can Batlló, Barcelona Disseny de la rehabilitació i coordinació d’obres - Febrer 2013 fins actualitat Tasques realitzades: A mode de voluntariat conjuntament amb un grup d’arquitectes i dissenyadores d’interiors estem treballant en la rehabilitació d’aquest espai cedir pels veïns per part del districte de Sants. Personalment he col·laborat en el disseny i l’execució del projecte bàsic i he coordinat les obres conjuntament amb les meves companyes durant l’estança d’uns treballadors de Barcelona Activa realitzant tasques de coordinació general d’obres de mamposteria i de fusteria. Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC, Barcelona Tècnica de difusió - Setembre 2010 a Juny 2012 Tasques realitzades: Disseny de l’exposició anual de projectes de cooperació, maquetació de l’exposició del concurs de fotografies anual, disseny de diferent cartelleria per a la difusió de l’activitat del departament, col·laboració en les relacions entre el departament i els professors i/o alumnes, resolució de problemes en la implementació d’un nou software per optimitzar la feina del departament, iniciar un canvi tant de disseny com de contingut en el butlletí mensual... Despatx d’arquitectura GTArk, Barcelona Delinenat i ajudant de projectes - Setembre 2007 a Desembre 2008 Tasques realitzades: col·laboració en el disseny dels projectes, maquetació de plànols per a les visites amb els clients, delineació en autocad de plànols realitzats en obra a mà, plegar plànols, ajudant tècnica en el tancament dels projectes executius-

aqueta PFC

Sketch Up

3d Studio

Freon i Blue Planet, Rubí Ajudant d’oficina - Juliol i Agost 2001 Tasques realitzades: gestió documental de projectes


Títols oficials Batxillerat Tecnològic (I.E.S. Les Corts, Barcelona) First Certificate - Maig del 2006 Arquitecta Superior – ETSAB, UPC - Abril 2011 Màster oficial d’Arquitectura, Energia i Medi Ambient – ETSAB, UPC - Setembre 2012

Informàtica Coneixements a nivell d’usuari: Coneixements tècnics: - Sistemes Windows i Linux - Microsoft / Open / Libre Office - Correu electrònic i eines de productivitat (doodle, dropbox, evernote) - SPSS Stadistics

- Disseny: Autocad, Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Sketch Up i 3d Studio - Sostenibilitat: CE3 i CE3X, Lider i Calener, Radit, Relux, Dialux, Heliodon i Archisun

Idiomes Idioma Català Castellà Anglès

Parlat Molt Alt Molt Alt Mig

Escrit Molt Alt Molt Alt Alt

Entès Molt Alt Molt Alt Alt

Certificat

FCE 2006

Materna Si Si No

Experiència complementaria Moviment de Brigadistes i Associació Catalana Per la Pau Col·laboració en activitats de cooperació i solidaritat - Febrer 2007 fins actualitat Treball de camp: coordinació de grups, treballs comunitaris, dinàmiques, entrevistes i gravacions per a realitzar documentals i participació activitats diàries. Tasques realitzades a Barcelona: coordinació de grups icomissions, organització xerrades, concerts, barres i paradetes informatives sobre les organitzacions en si com de la seva activitat, tant en festes populars, festes majors, com jornades solidaries Voluntària al 48 Open House Barcelona Any 2011: guia a la Central de Recollida Pneumàtica de Lesseps Any 2012: realitzant la benvinguda als visitants de l’edifici Mediatic de Cloud9 Col·laboració en Congrés d’Energia de Catalunya Novembre 2013: Posar en marxa els mecanismes d’acreditacions i l’organització. Imatge Heliodon

Imatge Radit


Formació complementaria - Carnet de conduir - 25.03.2003 - Curs: Autocad - UB – Juliol 2003 - Curs: Idiomes a Londres – Juliol del 2005 - Curs: Història de Catalunya - Associació Conèixer Catalunya - Juliol del 2008 - Seminari: Rehabilitem l’ETSAB? - ETSAB - Juliol 2010 - Jornades: Low Tech, construcció “sostenible” de baix impacte ambiental - Grup de Recerca GICITED EPSEB - 16 i 17 Novembre 2010, 24 i 25 Novembre 2011, 22 i 23 Novembre 2012 - Jornada: Tot un passeig pel mon de la llum - Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 30 de novembre de 2012 - Cursos: de Photoshop Avançat, SketchUp i Adobe Illustrator - Barcelona Activa - Tardor/Hivern 2012/2013 - Curs: Nous procediments de Calificació Energètica d’Edificis Existents Gestor Energètico - Gener-Febrer 2013 - Curs: Lider i Calener - Gestor Energètico - Febrer-Març 2013 - Curs: Autoconsum energetic amb energíes renovables - Gestor Energètico - Juliol 2013 - Jornada Tècnica: Smart BCN, la ciutat intel·ligent de Barcelona. Pilots, projectes i experiències - Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona - Novembre de 2013 - Curs: Rehabilitació energètica d’edificis existents: criteris i bones pràctiques – Escola Sert – Novembre/Desembre 2013 - Cursant Rehabilitació energètica d’edificis existents: càlculs i cas pràctic – Escola Sert – Gener/Febrer 2014 - Cursant Curs d’anglés per arquitectes - Ark English i millorant el nivell d’anglés a la Merit School - Cambridge English Authorised centre

Imatge Relux


Escola de Capacitació Agrària a un poble d’alta muntanya: TUIXÈN

Objectius 1. Crear un equipament, un nus d’activitat, que recuperi antigues tradicions. 2. Recuperar les traces històriques del nucli de l’església., sense ignorar els canvis. 3. Un projecte sostenible, en mètodes de construcció, i amb la instal·lació d’energies renovables. La forma del poble és força característica, ja que s’alça en dos punts alts on estan situats el castell i l’església, cadascun és vorejat per cases fent anella fins que s’uneixen al carrer major creant la plaça major.

Esquema hipòtesis historica En vermell el primer assentament, del Castell - Església En verd l’assentament de creixement del Castell Escola de capacitació agrària 1. Capacitat de 50 alumnes i amb la possibilitat d’altres cursos. 2. L’edifici d’admistració amb una botiga de productes de la terra. 3. La residència d’estudiants, amb capacitat per a 40 persones. 4. Els camps de conreu. 5. L’espai públic que l’envolta.

Intensitat d’usos _ Abans i després de la intervenció: el primer mostra la intensitat d’usos on es veu la pujada d’activitat al nucli. El segon mostra l’evolució dels espais lliures.


Taller d’escultua per Alberto Giacometti a Bellver de Cerdanya ALBERTO GIACOMETTI: Borgonovo; Suiza,1901 – Coira; Suiza,1966 Solitari, obsessionat amb la mort, ansiós, fràgil i molt poruc per la foscor. Necessitem 500 i 800 luxs; nivell sonor baix i temp. de 18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu. PREEXISTÈNCIES - Precipitació anual (1961-2010): 667,67 mm - Radiació solar E (1998-2003): 1,97 kWh/m^2 - Radiació solar H (1998-2003: 7,15 kWh/m^2 - Oscil·lació tèrmica: 13ºC (h) 18ºC (e) - Temperatura mitjana anual: 9,5 ºC - Vmitja vent (1998-2003): 1,97 m/s - Tmin g (1998-2003): -5,42ºC - Tmax jl (1998-2003): 27,72ºC - HRM (1998-2010): 61,6% - Radiació solar : 4,66 kWh/m² - Latitud: 42º22’ - Altitud: 1.061m

CORRECCIÓ DE L’ENTORN ESTEREOGÀFICS

A. Arenisca B. Paviment pedra

1. Boix comú (1-5 m) Perenne Habitat: 100-1900 m altitud Resistent gelades

Sud

2. Farigola 0,3-0,4m) Habitat: Mediterrani Resistent glaçades

Est

3. Llorer(5-15 m) Perenne Habitat: Mediterrani Resistent glaçades i al vent BELLVER DE CERDANYA

Nord


HIVERN

dia nit

ESTRATÈGIA TÈRMICA

ESTIU

dia nit

A l’hivern comptem amb captació directa i indirecta, la coberta de ACS i plaques fotovoltaiques ajuden al manteniment interior.; les façanes captadores i l’efecte hivernacle aconsegueix un ambient càlid; a l’estiu es cobreix amb lames per evitar l’entrada de la calor. A la nit es tanquen amb aïllament les finestres per evitar que s’escapi la calor. El vestíbul, a més, és una barrera pel fred i a l’estiu s’obre i millora la ventilació. En aquesta simulació realitzada amb Heliodon veiem la càrrega tèrmica de cada parament de l’edifici, en primer cas a l’estiu i en segon a l’hivern. En el càlcul i la simulació amb l’archisun obtenim les següents dades:

ACÚSTICA Simulació amb el Radit de l’acústica de l’ambient interior. En el primer cas, obtenim que del tren 90dB arriben tan sols 33 dB. En el segon cas, amb el càlcul manual de 70 dB ens donen 37 dB a l’interior, així que no es percep. LLUM NATURAL DLF (Illuminancia) Mitj: 6 (976lux) Min: 0,9 (142lux) Max: 17,5 (2820lux)

Simulació amb Relux on es compleix sense enlluernaments, ni punts massa il·luminats les necessitats de l’usuari, tant de nit com de dia, creant espais lumínics diferenciats.

LLUM ARTIFICIAL Illuminancia Mitj: 544 lux Min: 9 lux Max: 1250 lux

Maria Riba Albiach - Curriculum Vitae Arquitecte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you