Page 1

dochodzenie

wyrok

dochodzenie (noun) diligencias previas: rozpocząć dochodzenie abrir diligencias previas godło (noun) escudo: Godło Państwowe Rzeczypospolitej Polskiej Escudo Nacional de la República de Polonia kierownik (noun) director, jefe: Kierownik Urzędu Stanu Cywilego Encargado de Registro Civil kodeks (noun) código: Kodeks Cywilny Código Civil Kodeks Karny Código Penal pieczeć (noun) sello: pieczęć okrągła sello circular pieczęć urzędowa sello oficial pieczęć imienna sello personal poświadczać (verb) dar fe: El notario da fe pública a los documentos oficiales Notariusz powiadcza dokumenty urzędowe prokuratura (noun) fiscalía: Prokuratura Generalna Fiscalía General de Estado sąd (noun) juzgado, tribunal: Sąd Pierwszej Instancji Juzgado de Primera Instancia Sąd Rejonowy Juzgado de Distrito Sąd Okręgowy Audiencia Provincial Sąd Wojskowy Tribunal Militar urząd (noun) oficina: urząd pocztowy oficina de correos urząd zatrudnienia oficina de empleo Urząd Stanu Cywilnego Registro Civil wezwanie (noun) orden : wezwanie na rozprawę orden de comparecencia wydział (noun) departamento, sala: wydział cywilny sala de lo civil wydział karny sala de lo penal wydział pracy sala de lo social wydział gospodarczy sala de lo marcantil wydział ubezpieczeń społecznych sala de la seguridad social wyrok (noun) sentencia: wykonać wyrok ejecutar la sentencia wyrok skazujący condena

Słownik polsko hiszpański polish  

minisłownik do tłumaczeń prawnych i prawniczych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you