Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Kraków, 20 czerwca 2013

Rachunek nr 1/2013 Data wystawienia: 20.06.2013r Data sprzedaży: 20.06.2013r Sprzedawca: Tłumacz języka hiszpańskiego mgr Maria Pluta 35-074 Kraków, ul. Tulipanowa 41 NIP: 813-000-00-00 Nabywca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 L.p. 1.

Nazwa usługi

Jm

Ilość

Cena

Wartość

Tłumaczenie pisemne POL -> ESP

strona (1125 znaków)

1001

45 075 zł

45 075 zł

Razem Zaliczka Do zapłaty

45 075 zł 0,00 zł 45 075 zł

Słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 Sposób zapłaty: przelewem, nr rachunku bankowego: PKO BP s.a. I O/Kraków 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Termin płatności: 14 dni.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru rachunku:

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia rachunku: Maria Pluta

Rachunek wystawiony przez osobę prawną  

nauka wystawiania dokumentów księgowych, praktyki

Rachunek wystawiony przez osobę prawną  

nauka wystawiania dokumentów księgowych, praktyki

Advertisement