Page 1

Oznanilo

SVETEGA MIHAELA VERŽEJ

JJU UN U NIIJ N NIJ IJ 2 20 0112 01 2

Ko boste gledali gosi, kako letijo razvrščene v obliki črke »V«, se boste morda vprašali, ali je kakšna znanost že odkrila, zakaj letijo tako. Vsaka ptica ustvarja z majhnimi krili vzgon za tisto, ki leti tik za njo. Z letenjem v obliki črke »V« zmore jata leteti vsaj za 71 odstotkov dlje, kot bi lahko posamezna ptica, če bi letela sama. Ko se vodilna gos utrudi, zavije nazaj in vodstvo prevzame druga gos. Gosi gagajo, da spodbujajo sprednje, naj ohranjajo hitrost. Zlasti zgovorno je, kadar kakšna gos zboli, ali jo zadene šibra in pade iz razvrstitve. Takrat poletita za njo še dve drugi gosi in pristaneta z njo, nato se odpravita sami ali pa s kakšno drugo jato, da dohitita preostale. Le kdo ne razume nauka te basni? Ljudje, ki imajo skupno usm v, lahhko priidejjo do svojjega ciilja hitrejje in lažžje Kriisttjanii (Cerkkev)) smo sku st in ne samotni jezdeci. Bolečina C e je bolečina nas vseh. Ostati zvest Bogu je podobno kot v družini: »V dobrem in hudem.«


KOLEDAR – DOGODKI IN MAŠE, VERŽEJ – JUNIJ 2012

Dan

NE 3. 6.

Prazniki, dogajanje

SVETA TROJICA

P 4. 6. T 5. 6.

Mašni nameni

7.00 za starše Jožefa in Marico Osterc za Ivana Bunderla obl. in sorodnike 9.30 za farane 19.00 (Marijanišče) za Marto Lipovec, roj. Strajnšak, 30. d. 7.30 za Marijo Lopret za Jožefa Zrima

ČE 14. 6.

19.00 za Emo Borovič za Jožeta in Majo po namenu R,1 19.00 za Anico Brunec za Jožefa Zrima za zdravje v čast Mariji Pomočnici 7.30 (Marijanišče) za g. Martina Maroša SV. REŠNJE TELO IN KRI 9.30 za Frančeka Osterca 19.00 za Janka Žabota Ob 20.00 odprtje razstave ARS 19.00 za Marjana in Marijo Mulec ter Frančiško Ričko za Janka Koroša Vitraria – v centru DUO za Alojza Tibauta 19.00 za Marijo Fekonja (Cerkev ureja 4. skupina) za Janka Soviča obl. in Jožefo za Faniko Pečič 7. dan po pogrebu 7.00 za farane 10. navadna za Janka Koroša TELOVSKA PROCESIJA 9.30 za Štefana Mlinariča ter Kristino in Franca 19.00 (Marijanišče) za Alojza Tibauta obl. 7.30 za Marijo Lopret za Jožefa Zrima po namenu 19.00 za Emo Borovič po namenu R,2 za zdravje v čast Mariji Pomočnici 19.00 za Jožefa Zrima za Anico Brunec za pokojne Zadravčeve in sorodnike 19.00 za g. Martina Maroša za Janka Žabota

PE 15. 6.

SRCE JEZUSOVO

S 6. 6. Č 7. 6. P 8. 6. S 9. 6. N 10. 6. P 11. 6. TO 12. 6. SR 13. 6.

SO 16. 6.

NE 17. 6. PO 18. 6. TO 19. 6. SR 20. 6.

(Cerkev ureja 5. skupina)

11. navadna

SREČANJE JUBILANTOV

19.00 za Janka Koroša za Jožefa Zrima za pokojne Jesenik-ove (ga. Katica) 11.00 (v Bunčanih) Škof Peter Štumpf mašuje za vaščane za Marijo Fekonja 19.00 za Marjana Kuharja obl. za Faniko Pečič 7.00 za Janka Koroša za Ivana Bunderla obl. in sorodnike 9.30 za farane (zakonski jubilanti) 19.00 (Marijanišče) za Faniko Pečič 7.30 za Jožefa Zrima za Marijo Lopret 19.00 po namenu R,3 za zdravje v čast Mariji Pomočnici 19.00 za Jožefa Zrima za Anico Brunec


ČE 21. 6. PE 22. 6. SO 23. 6. NE 24. 6. PO 25. 6. TO 26. 6.

(Cerkev ureja 6. skupina)

12. navadna DAN DRŽAVNOSTI IZLET ZA SKUPINE (NA BARBANO)

SR 27. 6. ČE 28. 6. PE 29. 6. SO 30. 6. NE 1. 7.

SV. PETER IN PAVEL

(Cerkev ureja 7. skupina)

13. navadna

19.00 za pokojne Kosijeve za starše, brate in sestro Vohar za Janka Žabota 19.00 za Janka Koroša za Jožefa Zrima za g. Martina Maroša 19.00 za starše Golob obl. in dva svaka za Marijo Fekonja za Slavka Topolovca ter Alojza Auerja in Marijo 7.00 za farane za Alojza in Viktorijo Prelog 9.30 za Mirka Petovarja 19.00 (Marijanišče) za Sandija Siedlerja 7.30 za Marijo Lopret za Jožeta Zrima 19.00 za Marijo Fekonja 30. dan po pogrebu po namenu R,4 za Faniko Pečič 19.00 za Jožefa Zrima za Anico Brunec po namenu R,5 19.00 za Janka Žabota za g. Martina Maroša 19.00 za žive in pokojne duhovnike za Jožefa Zrima za Janka Koroša 19.00 za Frančeka Osterca za Marijo Fekonja po namenu R,6 7.00 za Nežo Kuhar in sorodnike 9.30 za farane 19.00 (Marijanišče) za g. Martina (SDB)

Direktor stoji pred uničevalcem dokumentov s šopom papirjev v rokah. Mimo pride Fata in vpraša: "Lahko kaj pomagam?" Direktor: "Moja tajnica je na bolniški, pa ne vem, kako to deluje?" "Preprosto", pravi uslužbenka, "Vtaknete papirje v režo in poženete stroj." Ko je stroj končal, direktor reče: "Pa je res preprosto. In kje so zdaj kopije?" ŠEFOVE ZAPOVEDI: 1. Šef ima prav. 2. Šef ima vedno prav. 3. V slučaju, da ima podrejeni prav (kar nikoli ni mogoče) si oglej prvi dve zapovedi. 4. Šef na delovnem mestu ne spi, on počiva. 5. Šef ne žre, ampak se hrani! 6. Šef ne bere časopisa, ampak se informira! 7. Šef ne zamuja, on je službeno zadržan! 8. Šef ne zapušča delovnega mesta, on je potreben drugje! 9. Če slučajno delavec kaj misli, mora misliti kot šef! 10. Za vse skupne uspehe je vedno zaslužen ŠEF!


»KJE SO TISTE STEZICE…?«

Le kdo se ne spominja z nostalgijo svojih mladih let? - Ko smo se vaščani, po napornem delu na polju zbrali pri skupni mizi, je bilo nepopisno lepo. - Ko smo peli stare pesmi, so nam privrele solze iz oči. - Pozabili smo na trpljenje in se z optimizmom spoprijeli s težavami… Tako so modrovale sive glave na letošnjem zaključku šmarnic v Bunčanih. Gostoljubne gospodinje so poskrbele za obilno obloženo mizo. Otroci so se živahno podili po »županovem« dvorišču, tako da jih fotografski aparat niti ni utegnil izslediti, kljub temu pa so mimogrede pohrustali veliko količino slastnih pic. Domačo pesem, smeh, pogovor … je bilo slišati pozno v noč. Le kdo si ne želi biti v taki vaški skupnosti. Za konec samo še voščilo: »Dokaj dni naj živi Bog, kar vas dobrih je ljudi!«

Župnija Veržej Trg Slavka Osterca 7 9241 Veržej Odgovarja župnik Jožef Krnc 031 319 242 zupnija.verzej@gmail.com www.marianum.si TRR župnija: 02355-0254069420 TRR Karitas: 02343-0254188736

Oznanilo svetega Mihaela Veržej  

junij 2012

Oznanilo svetega Mihaela Veržej  

junij 2012

Advertisement