Page 1

Oznanilo

ŽUPNIJE SVETEGA MIHAELA VERŽEJ

Januar 2018 Za nami so sveti božični prazniki, ki so nam dali veliko duhovnih dobrin. Upam, da smo jih bili deležni prav vsi. Sedaj smo pa že za dober teden vkorakali v leto 2018. Želimo vam, da bi bilo to leto blagoslovljeno z zdravjem, srečo in uspehom. Z redno molitvijo in nedeljskim obiskom sv. maše si lahko to zagotovimo. Zadnji dan meseca januarja praznujemo god sv. Janeza Boska, velikega vzgojitelja mladih. V knjižici Preskrbljeni mladenič, ki je v slovenščini izšla že leta 1910, je napisal veliko spodbud za mlade, ki so aktualne tudi danes, mogoče še bolj kot v času njegovega življenja. On pravi, da sta dve poglavitni prevari, s katerima hoče hudi duh odvrniti mladino od kreposti. Prva je ta, da jim vtepe v glavo, da je služenje Gospodu otožno ter daleč od vsake zabave in zadovoljstva. Druga prevara je upanje na dolgo življenje z udobnim spreobrnjenjem na starost, in to v trenutku smrti. Don Bosko pravi, da se je potrebno usmeriti v pošteno življenje že mladostnih letih, da bomo lahko dobri tudi v poznejših in naša smrt bo potem lepa, bo začetek srečne večnosti. Tako je svetnik z veliko ljubeznijo skrbel za njihovo duhovno rast. Ko danes mislimo, kako težko je vzgajati mladino, si ga vzemimo za zgled. Ta sveti duhovnik ni bil nič na boljšem kot so duhovniki danes. In vendar je znal približati Boga in duhovnost tem neukim in razposajenim fantom. Z njimi se je igral in veselil, pa obenem ni pozabil na to, da jih je poučeval o Bogu in njegovih zapovedih. Povabil jih je tudi v cerkev k maši, prepričal, da je spoved zanje nujno potrebna, zakramenti pa so jim v oporo pri poštenem življenju. Skratka ni spreminjal evangelijskega nauka, ampak ga je z ljubeznijo širil med takratnimi fanti. Spoznali so njegovo ljubezen in mu zato zaupali in se trudili, da bi v življenju hodili po pravi poti, ki jih bo pripeljala v nebesa. Njegov značaj je podoben značaju našega zdajšnjega sv. očeta Frančiška. S svojo skromnostjo in usmiljeno ljubeznijo si je že pridobil mnoga srca. Nebeški Oče hvala ti za oba.


KOLEDAR, GODOVI IN MAŠE, VERŽEJ – JANUAR 2018 Dan NE 7. 1.

PO 8. 1. TO 9. 1. SR 10. 1. ČE 11. 1. PE 12. 1. SO 13. 1.

Prazniki, dogajanje

Mašni nameni

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA Lucijan, mučenec

7.00 za ++ starše Koroša in Prelog, za + Marto Milferner, + Tiliko Drevenšek in + Franca Žuman 9.30 za + Alojzijo in Ivana Ciglar

Severin Noriški, opat Erhard, škof Hadrijan, opat Bl. Pij IX. papež Gregor Niški, škof Viljem, škof Pavlin Oglejski, škof Tatjana (Tanja), muč Hilarij, škof Veronika, devica cerkev ureja 3. skupina

NE 14. 1. PO 15. 1. TO 16. 1.

2. NEDELJA MED LETOM Oton (Odon), red Alojzij Variara, duh Absalom, škof Berard in drugi maroški mučenci

17.30 (Marijanišče) za farane 7.30 (Marijanišče) za družino Tkalec 17.30 po namenu darovalca 17.30 za + Matildo Kolmanič 17.30 – za + + družini Prelog in Roškar 17.30 – za + Franca in Antonijo Ropoša, obl. 17.30 za + Antona Podlesnik za + Janka Jelen, dvojne ++starše in + sestro Milico 7.00 za farane 9.30 za + Antona in Marijo Šonaja 17.30 (Marijanišče) po namenu darovalca 7.30 (Marijanišče) po namenu darovalca (iz Lj.) 7.30 (pri sestrah) greg. 17.30 za + Marijo Kuhar

SR 17. 1. ČE 18. 1. PE 19. 1. SO 20. 1.

Anton (Zvonko) puščavnik Marjeta Ogrska, red.

17.30 po namenu darovalca Makarij Aleksandrijski, opat

Fabijan in Boštjan, mučenca cerkev ureja 4. skupina.

NE 21. 1. PO 22. 1.

17.30 za ++ iz družini Ferenc in Duh

3. NEDELJA

MED LETOM Neža (Janja) mučenka Vincencij, diakon, muč. Bl. Lavra Vicuna

17.30 za + Karla Špur in dvojne ++ starše 11.00 v zahvalo z 50 let zakonskega življenja (družina Rozmarič) 17.30 za + Ivana Ivančiča, obl. 7.00 za farane 9.30 za ++ iz družini Seršen in Ciglar za ++ starše Marinič 17.30 (Marijanišče) po namenu darovalca 7.30 (Marijanišče) za zdravje


TO 23. 1. SR 24. 1.

Henrik Suzo, dominik.

ČE 25. 1. PE 26. 1.

Spreobrnitev apostola Pavla

SO 27. 1. NE 28. 1.

Zaroka Marije in Jožefa

Frančišek Saleški škof, c. uč.; M.P. 17.30 za + Frančeka Osterca in Otona Morde

učenca apostola Pavla 17.30 za + Antona Podlesnika

Angela Merici, red. cerkev ureja 5. skupina

4. NEDELJA MED LETOM Svetega pisma

PO 29. 1.

Konstancij

TO 30. 1.

Martina mučenka

ČE 1. 2. PE 2. 2. SO 3. 2.

17.30 za + Berto Božič

Timotej in Tit, škofa

Tomaž Akvinski, duhovnik, red, c. uč.

SR 31. 1.

7.30 (pri sestrah) greg. 17.30 – za + Janjo Prelog in očeta

17.30 za + Zvonka Novak 7.00 za farane 9.30 za + Antona Štermana in dvojne starše 16.30 (Marijanišče) pobožnost zadnje nedelje 17.30 (Marijanišče) po namenu darovalca 7.30.(Marijanišče) za zdravje družine Korošec

škof 7.30 (pri sestrah) greg. 17.30 za + Janeza Ferenca

JANEZ BOSKO 17.30 za + Marijo Kuhar ustanovitelj salezijancev in HMP 17.30 za vse ++ salezijance Brigita Irska (mašujemo vsi salezijanski duhovniki) opatinja SVEČNICA JEZUSOVO DAROVANJE Blaž, škof, mučenec. Oskar, škof

9.30 za vse ++ iz družine Roškar 17.30 za ++ za + mamo Ano Žibrat in sina Stanka 17.30 za + Ludvika Heric in dvojne starše

cerkev ureja 6. skupina

NE 4. 2.

5. NEDELJA MED LETOM Jožef Leoniški, kapucin, misijonar

7.00 za + Frančiško Ričko in + Marico Mulec, obl. 9.30 za + Ano Poštrak, obl. 17.30 (Marijanišče) za farane

Lepo vabljeni ob četrtkih pol ure pred sveto mašo k češčenju Jezusa v Najsvetejšem zakramentu in k molitvi za nove duhovne poklice in za vztrajnost tistih, ki so že stopili na pot posvečenega življenja.


OBVESTILA

Od ponedeljka (8. 1.) zopet redni verouk.  Usposabljanje salezijanskih animatorjev za začetnike (9. razred in

1. letnik srednješolcev) bo pri nas v Marijanišču od petka 12. do nedelje 14. Januarja. Zbiranje v petek od 18.do19.h. Lepo vabljeni!  Naši koledniki so letos zbrali 2011,93 €. Bog povrni njim in vsem darovalcem. Škofijsko srečanje kolednikov bo v soboto 13. januarja, ob 10. uri, v župniji Sv. Jurij v Prekmurju. Moramo se ga udeležiti. V četrtek (18.1.) začetek tedna molitve za edinost kristjanov. Vsak dan bomo pri maši dodali kakšno prošnjo v ta namen. Ogled jaslic: v soboto, 20. januarja, gremo na ogled jaslic v Krško, Sevnico, Celje in k Sv. trojici v Slovenskih goricah. Vabljeni koledniki, Frančiškovi otroci, otroški pevski zbor in ministranti in drugi. Prijave sprejema sestra Zalika. Cena za otroke je 10 €, za odrasle 15 €.  Intenzivni pevski vikend za mlade pevce bo pri nas od 26. do 28. januarja. Gre za osnovnošolce, ki prepevajo v cerkvenih otroških zborih. Naučili se bodo nekaj novih pesmi in jih tudi posneli. Duhovno družabni konec tedna za družine, ki se preživljajo s kmetijskimi dejavnostmi. Program sestavljajo duhovne, družabne in tudi strokovne vsebine. Oratorijski dan ob prazniku sv. Janeza Boska bo v soboto 27. januarja.

Duhovna obnova za sodelavce ŽK bo v soboto 27. januarja, ob 9h v

Domu Danijela Halasa v Veliki Polani. Člani ŽK so se je dolžni udeležiti.  Statistika župnije za leto 2017: 4 krsti: 3 dečki in 1 deklica – leta 2016 -18 krstov; 7 prvoobhajancev, 6 dečkov in 1 deklica; 19 birmancev: 9 fantov in 10 deklet; 3 cerkvene poroke; 8 cerkveno pokopanih: 3 moški, najstarejši 85 let, najmlajši 80 let, povprečna starost. 5 žensk: najstarejša 95, najmlajša 67, povprečna starost 86.6. Civilno pokopanih 2 moška in 1 ženska. Vseh umrli je torej 11.  Župnija Veržej Trg Slavka Osterca 7 9241 Veržej Odgovarja župnik Jože Pozderec tel.: 041/231 918 joze.pozderec@rkc.si zupnija.verzej7@gmail.com www.marianum.si TRR župnija: 02355-0254069420 TRR Karitas: 02343-0254188736

Oznanilo svetega Mihaela Veržej  
Oznanilo svetega Mihaela Veržej  

Januar 2018

Advertisement