Page 1

Oznanilo

ŽUPNIJE SVETEGA MIHAELA VERŽEJ

Marec 2018 VELIKA NOČ JE DAN, KO SE GOSPODU ZAHVALIMO ZA ODREŠENJE Postni čas, ki nas spodbuja k odpovedi, žrtvi, dobrim delom, z eno besedo k spreobrnjenju, se bo v tem mesecu iztekel. Upam, da nam bo uspelo vsaj malo omehčati naše trdo srce. Bogu se namreč lahko približamo le s srcem, ki je ponižno, krotko in poslušno. Adam in Eva sta podlegla Satanovi zapeljivosti, ker sta verjela, da bosta postala kot Bog. Ta ošabnost je povzročila, da sta se morala oddaljiti od raja. Toda Gospod ju ni pustil sama. Obljubil jima je odrešenje in hodil skupaj z njima. Gospod je na tej dolgi poti človeštvo spremljal. Naredil je ljudstvo, bil je z njim in ga vzgajal s tako nežnostjo, da bi omehčal naša srca. Sam je izrecno dejal: »Iz tvojega kamnitega srca bom naredil meseno srce.« Naše srce želi omehčati, da bi sprejelo tisto obljubo, ki jo je dal v raju. Greh je stopil v srce po enem človeku. Po drugem človeku pa je prišlo zveličanje. In ta tako dolga pot je vsem pomagala, da imamo srce, ki je bolj človeško, bliže Bogu, ne preveč ošabno, ne tako naduto. Ta pot, ki se je začela z neposlušnostjo, pa se je zaključila s poslušnostjo. Najprej z Marijinim »da« in potem še z Jezusovim, ki je na Oljski gori dejal Očetu: »Naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne moja, temveč tvoja volja naj se zgodi.« Moj »da« naj bo dobro opravljena velikonočna spoved. Zveličanje se ne kupi, ne prodaja; se podarja. Je zastonjsko. Ne moremo se zveličati sami; zveličanje je dar, popolnoma zastonjski. Ne kupi se s krvjo volov in kozlov, ne z zlatom ali srebrom. Ni ga mogoče kupiti. Da to zveličanje lahko vstopi, se od nas zahteva ponižno srce, krotko srce, poslušno srce: tako kot Marijino. Vzor ne tej poti zveličanja pa je sam Bog, njegov Sin. Odprimo svoja srca za milost zveličanja v tej veliki noči. Velika noč je dan, ko se Gospodu zahvalimo, da nam je s svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem podaril zveličanje. Zato bomo s hvaležnim in veselim srcem zapeli: Aleluja! Kristus je vstal, Kristus živi, mi smo odrešeni! Blagoslovljeno praznovanje velike noči vam iz srca voščimo vaši duhovniki katehistinje, člani ŽPS in ŽK ter vsi drugi sodelavci!


KOLEDAR, GODOVI IN MAŠE, VERŽEJ – MAREC 2018 Dan

Prazniki, dogajanje

NE 4. 3.

3. POSTNA NEDELJA

PO 5.3. TO 6. 3. SR 7. 3. ČE 8. 3. PE 9. 3. SO 10. 3. NE 11. 3. PO 12. 3. TO 13. 3. SR 14. 3. ČE 15. 3. PE 16. 3. SO 17. 3. NE 18. 3.

PO 19. 3. TO 20. 3.

Kazimir, kralj Hadrijan, mučenec Olivija (Livija), muč Fridolin, opat

Mašni nameni 7.00 + Danijel Ričko, obl. 9.30 + Jože Klemenčič, obl., ++ starši in za zdravje. 17.30 (Marijanišče) za farane

7.30 (Marijanišče) + Marija Štajner V čast Sv. Duhu za Tomija 7.30 (pri sestrah) gregorijanska 17.30 + Terezija Forjan, obl., in + oče Frančišek Perpetua in Felicita 7.30 (Marijanišče) + Danica Obilčnik , mučenki 17.30 po namenu (Režonja) Janez od Boga 14.00 pogreb + Antonije Klemenčič iz Bunčan redovni ustanovitelj 17.30 + Anton Cedula, obl. Frančiška Rimska, 7.30 za ozdravitev družinskega drevesa (K) redovnica 17.30 + Bojan Ferenc (dar salezijanske skupnosti) 40 mučencev iz Armenije (v Marijanišču) + Janko Novak, duh, policijski vikar cerkev ureja 4. skupina 17.30 + Anton Podlesnik 7.00 za farane 4. POSTNA 9.30 + Jožef Šoštarič, obl. NEDELJA + Vinko Rojnik, obl. Benedikt, škof 17.30 (Marijanišče) gregorijanska Alojzij Orione, duh 7.30 (Marijanišče) + Marija Štajner; gregorjevo + Brunhilda Leander Seviljski, škof 7.30 (pri sestrah) greg. 17.30 + mama Amalija Kiphut, obl. Matilda, kraljica 7.30 (v Marijanišču) + Silva Rakuš Lazar Milanski, škof 17.30 + + Jožef Šoštarič Klemen Marija Dvoržak, redovnik Hilarij Oglejski, škof

Patrik (Patricij), škof Jedrt (Jerica) opatinja cerkev ureja 5. skupina.

5. POSTNA NEDELJA - tiha Srečanje starejših župljanov JOŽEF, JEZUSOV REDNIK

Klavdija, mučenka Kutbert, opat

7.30 (v Marijanišču) za družino Korošec 17.30 + + Karel Špur, obl. in dvojni starši 17.30 + Berta Božič 17.30 + Matilda Hirci (dar družine Štumpf iz Bunčan) 7.00 + Vinko in Marija Fekonja 9.30 + Štefan Maučec in dvojni ++ starši 17.30 (Marijanišče) po namenu darovalca 9.30 + Jožef Šoštarič 17.30 + Marija Štajner 7.30 (pri sestrah) greg. 17.30 + mama Julika in oče Mirko Petovar


SR 21. 3. ČE 22. 3. PE 23. 3. SO 24. 3.

Serapion, šk, muč

17.30 za očetovo zdravje (Režonja)

Lea, spokornica 17.30 + mama Marica Rajner, obl., mož Maks Klemen A. von Gallen dvojni starši in bratje in sestre Alfonz Turibij, škof 17.30 + Franc in Elizabeta Lesjak in sorodniki Rebeka Ar-Rayes, red GOSPODOVO OZNANJENJE 17.30 + Franc in Matilda Topolnik in Matildo (liturgično praznovanje) Golinar cerkev ureja 6. skupina prehod na letni čas

NE 25. 3.

PO 26. 3. TO 27. 3. SR 28. 3. ČE 29. 3. PE 30. 3. SO 31. 3.

6. POSTNA CVETNA NEDELJA Larisa (Lara), muč Rupert, škof Bojan, knez

7.00 za farane 9.30 + sestri Anica in Barika, svaki, dvojni ++starši Rauter - Tompa 18.00 (Marijanišče) pobožnost zadnje nedelje 19.00 (Marijanišče) po namenu za spreobrnjenje 7.30.(Marijanišče) ++ Camplinovi greg. 7.30 (pri sestrah )g reg. 19.00 + Stanko Prelog 19.00 + Ljudmila Kosi, (10. obletnica)

VELIKI ČETRTEK SPOMIN JEZUSOVE ZADNJE VEČERJE 19.00 + Stanko Prelog VELIKI PETEK 15.00 KRIŽEV POT Jezusova smrt 19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA VELIKA SOBOTA 19.00 VELIKONOČNA VIGILIJA + Marija Zelko (dar družine Štumpf – Jelen) Jezus v grobu

predstavitev prvoobhajancev

cerkev urejajo vse skupine

NE 1. 4.

VELIKA NOČ 7.00 – velikonočna procesija in sv. maša GOSPODOVEGA + Janez in Ana Galunder; + Mira Kuhar 9.30 ++ starši Marija in Jože Sovec, obl. VSTAJENJA

OBVESTILA:

 Plenum Škofijske Karitas v soboto 10. Marca v Veržeju-Marijanišče. Postna duhovna obnova za člane in članice ŽPS za vse tri dekanije naše škofije bo v soboto 17. marca 2018 Radencih. Začetek ob 9.00 s postnim premišljevanjem, ob 10.00 priložnost za spoved, ob 11.00 zaključek in pogostitev vseh navzočih.  Srečanje starejših župljanov bo v nedeljo 18.3., pri maši ob 9.30. Vabljeni! PO maši pogostitev v župnijski dvorani.  Radijski misijon na Radiu Ognjišče bo od 18. do 24. marca 2018. Vsak dan bosta misijonska govora ob 10.15 in 17.00., in zvečer ponovitev.  Velika sreda (28. marca), dopoldne velikonočno obhajilo bolnikov in ostarelih na domu. BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL NE VELIKO SOBOTO: - Veržej ob 13.00, 15.00 in 17.00. -Bunčani ob 14.00 in - Banovci ob 16.00.


VELIKI ČETRTEK, DOPOLDNE KRIZMENA MAŠA V STOLNICI, ZVEČER JEZUSOVA ZADNJA VEČERJA. Dva dni pred judovskim praznikom, pasho, so bili Jezusovi učenci zaposleni z vsakoletno pripravo praznovanja tega dne. Za prostor se je Jezus sam dogovoril. Skupaj so jedli velikonočno jagnje in se tako spomnili judovske rešitve iz egiptovske sužnosti. - Med večerjo je Jezus apostolom umil noge in jim s tem pokazal, da si morajo med seboj služiti in izkazovati ljubezen. Postavil je zakrament sv. evharistije in duhovništva – vzel je kruh, ga blagoslovil, razdelil in rekel: »To je moje telo, ki se daje za vas.« Prav tako tudi vino: »To je moja kri, ki se za vas preliva. To delajte v moj spomin.« Odslej naprej bosta to dva simbola njegove navzočnosti med nami. To se bo dogajalo po apostolih, ki so v tem trenutku postali duhovniki in po njihovih naslednikih, škofih in duhovnikih. - Ta večer se nam bodo predstavili bodoči prvoobhajanci.  VELIKI PETEK – DAN JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN SMRTI NA KRIŽU. Pilat je tisti, ki na izrecno željo nahujskane množice izreče sodbo: Naj bo torej križan! Ob smrti celo rimski vojaki in njihov stotnik spoznajo, da je umrl nenavaden človek. Ob 15.00 bo v cerkvi molitev križevega pota, Vabljeni! Veliki petek je edini dan v letu, ko ni svete maše. Ta dan poslušamo Božjo besedo (Janezovo poročilo o Jezusovem trpljenju). Prosimo za Cerkev, za papeža, za verne in neverne in za vse druge namene. Počastimo križ. Na duhovnikove besede: »Glejte les križa, na katerem je viselo zveličanje sveta!« odgovorimo: »Pridite molimo!« Sledi sv. obhajilo in molitev pri Božjem grobu.  VELIKA SOBOTA IN VELIKONOČNA VIGILIJA. Velika sobota je dan žalosti in tišine. Jezus leži v grobu, ki mu ga je dal Jožef iz Arimateje. - Pri nas je navada, da ta dan nesemo k blagoslovu velikonočna jedila in se s tem zahvalimo za velike Božje darove. - Zvečer v cerkvi obhajamo velikonočno vigilijo: Slavje luči (velikonočna hvalnica), njen obred nas spodbuja, da v našem življenju spet zaživi luč, ki jo je prižgal Jezus, ki nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil; besedno bogoslužje (iz Stare zaveze, slava Bogu na višavah, berilo iz Nove zaveze, aleluja, evangelij); spomnimo se krsta, po katerem smo postali Božji otroci. Evharistično bogoslužje se zaključi z besedami: Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Odgovorimo: Bogu hvala, aleluja, aleluja.  VELIKA NOČ – ob 7.00 obred vstajenja, velikonočna procesija in velikonočna sveta maša, druga velikonočna sv. maša ob 10.00.

 Župnija Veržej Trg Slavka Osterca 7 9241 Veržej Odgovarja župnik Jože Pozderec tel.: 041/231 918 joze.pozderec@rkc.si www.marianum.si TRR župnija: 02355-0254069420 TRR Karitas: 02343-0254188736

Oznanilo svetega Mihaela  
Oznanilo svetega Mihaela  

Marec 2018

Advertisement