__MAIN_TEXT__

Page 1

Dom 107

Bilten Zavoda Marianum in salezijanskega poslanstva v Veržeju 2019

Peter Pučnik, direktor Zavoda Marianum Veržej

BREZ SODELOVANJA PREPROSTO NE GRE Dragi sodelavci, gostje in prijatelji Zavoda Marianum Veržej. Ob iztekajočem se letu in ob dogodkih, ki smo jih bili deležni v tem letu, mi hvaležnost srca narekuje, da se vam oglasim tudi z napisano besedo v našem letnem biltenu. Veliko je bilo lepih ter prijetnih trenutkov, pa tudi kakšna preizkušnja nam je dala vedeti, da ni vse samo po sebi umevno. Potrebujemo drug drugega in pomoč od zgoraj, saj smo krhki in velikokrat tudi nemočni. Zato še toliko bolj cenim vsako besedo in dejanje, ki nas gradi ter povezuje. Pri tem mislim predvsem na vas, dragi sodelavci, prav tako pa tudi na vas, prijatelji in gostje. Dovolite, da to misel ponazorim s prispodobo, ki jo bomo lažje razumeli. Pred kratkim sem pred svojega prijatelja položil jabolko ter ga prosil, naj ga dvigne z enim samim prstom, pa tega ni zmogel. Ko sem mu dal navodilo, da lahko jabolko dvigne z dvema prstoma, je to storil z lahkoto. In ko sem mu hotel

to jabolko s silo vzeti, ga je spontano zgrabil z vsemi petimi prsti. Kako nas preprosta gesta igre uči za življenje! Kako nemočen in kako krhek sem, kadar sem sam. Kako nujno potrebujem bližnjega, da lahko v svojem življenju nekaj premaknem, naredim spremembo ali nekomu spremenim življenje. Ko sva dva ali ko nas je več zbranih, smo podobni prstom roke, ki združujejo svojo moč s sodelovanjem. Prsti ene roke so si med seboj različni, tako po obliki kakor tudi po funkcionalnosti. Vsak izmed nas je drugačen, vsak izmed nas ima svojo enkratnost ter svojo nalogo, ki mu je zaupana. To svojo enkratnost pa lahko uporabimo v dva namena: lahko jo usmerimo drug proti drugemu, lahko pa drug z drugim sodelujemo in postanemo učinkovitejši. Še več, lahko postanemo eno v sodelovanju in podpori. S to prispodobo želim opisati delo v naši ustanovi in predvsem sodelavce, za katere lahko rečem, da smo složni, da si pomagamo in se podpiramo. Njihove pridne roke so tam, kjer je delo, in ne čakajo, da bo delo minilo samo ali da bo že nekdo drug naredil, kar je za narediti. Če se vrnem na prispodobo prstov na roki: kdo jim narekuje naj združijo svoje moči? Ali kdo jim narekuje, naj se postavijo drug proti drugemu?

Naše srce in naš razum jim narekujeta dejanja, ki gradijo, ali dejanja, ki rušijo njihovo edinost. Ob tem pa spoznavam še drugo stran zgodbe. Ko se srečujem z vami, dragi gostje, obiskovalci in prijatelji, mi veliko pomeni prav to, da se hitro povežemo in dneve vaših počitnic, srečanj ter duhovnih programov preživljamo v prijetnem ozračju. Tudi od vas se učimo in s svojo dobrohotnostjo nam potrjujete to, za kar se trudimo. Spoznavam namreč, da bolj ko je osebje naše ustanove med seboj povezano, bolje se tudi vi počutite med nami. Bolj, ko stopamo v vaš svet z razumevanjem, bolj smo si blizu. Hvala, ker znate to tudi na različne načine pokazati. Kot predstavnik naše katoliške ustanove spoznavam, da se naše duhovno poslanstvo začne prav v majhnih vsakdanjih stvareh, lahko bi rekli malenkostih, ki pa so za sožitje na prvem mestu. Vsakdo namreč hrepeni po spoštovanju, veselju, sprejemanju in prijateljstvu. Če so te stvari na mestu, so to osnovni koraki za življenje po evangeliju, kakor nas uči naš učitelj Kristus. Iskrena hvala vsem, ki puščate pečat naši ustanovi, še posebej pa hvala vam, dragi sodelavci, ki iz dneva v dan podarjate delček sebe v naše skupno poslanstvo. Ob prihajajočem letu vam želim obilo zdravja, notranjega miru, dobrih medsebojnih odnosov ter Božjega varstva.

&


Jože Pozderec

SALEZIJANSKA SKUPNOST V VERŽEJU Salezijanska skupnost v Marijanišču v Veržeju ima za ta kraj in celotno Slovenijo pomembno duhovno, kulturno, znanstveno in pastoralno poslanstvo. V Marijanišče prihajajo otroci iz vrtcev, prvoobhajanci, birmanci, animatorji, dijaki in dijakinje iz katoliških in državnih šol, družine, zakonske skupine, različna duhovna gibanja iz domovine in tujine. Tu opravljajo duhovne vaje škofje, duhovniki, redovniki in redovnice. Tu so tudi katehetska in pastoralna srečanja, znanstveni simpoziji, različne kulturne in folklorne skupine, razna društva in plesna skupina (tangovci) iz Evrope na najvišji ravni. Letos je bilo v Marijanišču srečanje vseh višjih salezijanskih predstojnikov iz srednje in severne Evrope. Navzoč je bil tudi vrhovni predstojnik salezijancev in celotne salezijanske družine. V Centru DUO pa so različne razstave, npr. jaslic, pirhov, misijonske razstave in tudi delavnice. Znana je zlasti lončarska delavnica. V Marijanišču je tudi Penzion Mavrica s prenočišči in hrano. Vseh dejavnosti skoraj ni moč našteti.

Salezijansko skupnost sestavlja šest sobratov. Vsi smo duhovniki. K njej pripada tudi župnik župnije Radenci. Poimensko so naslednji sobratje: Dr. JOŽE BAJZEK, od 1. avgusta letos vikar skupnosti in pomočnik ekonoma skupnosti. Doma je v župniji Radenci, iz vasi Boračeva. Vse do leta 2017 je bil profesor za sociologijo na salezijanski univerzi v Rimu. Nato je bil dve leti ravnatelj salezijanske skupnosti na Opčinah pri Trstu v Italiji. Ob koncu tedna pa pastoralno pomaga v župniji Sv. Jurij ob Ščavnici in tudi drugod. Prof. STANISLAV DUH, duhovni pomočnik v župnijah Veržej in Radenci. Doma je z Melinec. Vedno je pripravljen za spovedovanje. Opravlja tudi službo lektorja in to dela že veliko let. V mnogih knjigah, kjer piše jezikovni pregled, lahko najdete njegovo ime in priimek. Dolga leta je poučeval slovenščino na Gimnaziji Želimlje, bil ravnatelj na Rakovniku ter nekaterih drugih salezijanskih skupnostih in tudi nekaj let inšpektorjev vikar. Mag. ŠTEFAN KRAMPAČ, od leta 2014 župnik v župniji Radenci. Rodil se je v Avstraliji, kjer so nekaj let bivali njegovi starši, ki so se potem vrnili na svoj dom na Gornjo Bistrico. Preden je prišel za župnika v Radence, je bil župnik na Selah v Avstriji in potem še na Škofijah pri Trstu. Prvo nedeljo v novembru je škof ordinarij dr. Peter Štumpf blagoslovil obnovljeno cerkev v Radencih. G. PRIMOŽ KOROŠEC je najmlajši član naše skupnosti in član sveta skupnosti. Izhaja iz župnije Šmartno v Tuhinju. Primož je vodja Marijanišča, voditelj birmanskih in tudi drugih animatorjev, voditelj oratorija. Poučuje verouk nekatere učence iz Vzgojnega doma Veržej, ki jih pripravlja na prejem zakramentov. Mag. JOŽE POZDEREC, ravnatelj salezijanske skupnosti v Marijanišču, župnik župnije Veržej, prodekan dekanije Ljutomer in cerkveni asistent

skupine DBP v Sloveniji. Dolga leta je kot župnik deloval v Mariboru v župniji sv. Janeza Boska, ki jo je tudi ustanovil, in v župniji Ig pri Ljubljani, kjer je bil zaradi obnove velikega števila zgodovinsko in kulturno pomembnih cerkva imenovan za častnega občana občine Ig. Rodil se je na Melincih v župniji Beltinci. G. PETER PUČNIK, direktor Zavoda Marianum in ekonom skupnosti in Zavoda. Njegova rojstna župnija je Prihova. Preden je prišel v Veržej, je deloval kot vzgojitelj dijakov in poučeval v Gimnaziji Želimlje, potem je bil voditelj glasbene šole na Rakovniku. Glasba mu zelo pomaga pri njegovem pastoralnem in duhovnem poslanstvu. Posveča se mladim, družinam, zakonskim skupinam, prvoobhajancem, birmancem in njihovim staršem, botrom v pripravi na prejem zakramentov njihovih otrok. To opravlja tudi s predavanji po slovenskih župnijah. Občasno pa vodi tudi duhovne vaje za redovnice in še kaj.

&

Iz domske kronike Vikend za ženske 5.-7. 10. 2018

Srečanje družin birmancev 20. 10. 2018

11. razstava slovenskih jaslic, otroških jaslic in jaslic iz krep papirja, 7. 12. 2018–2. 2. 2019

Dom 107 � stran 2

Adventno srečanje za mlade 22. 12. 2018


Zaposleni Zavoda Marianum Veržej in salezijanci

SKUPAJ GRADIMO NAŠO PONUDBO Zavod Marianum Veržej deluje v treh enotah: Penzion Mavrica, Marijanišče in Center DUO. Skupaj trenutno zaposluje 8 oseb, 3 osebe so z nami še preko programov javnih del. Skupaj s salezijansko skupnostjo skrbimo, da nudimo topel in prijeten dom različnim skupinam in posameznikom, ki nas obiskujete, da z nami občutite prisotnost Božjega ali doživite kakšno novo dogodivščino. Delo v manjših kolektivih je vedno pestro in zanimivo, predvsem pa zahteva prilagajanje vseh zaposlenih in stremljenje za skupnimi cilji. Poleg rednega dela si radi vzamemo tudi čas drug za drugega in tako utrjujemo medsebojne vezi. Nekaj teh utrinkov bi radi delili tudi z vami.

Druženja se razveselimo tudi ob posebnih cerkvenih praznikih. Letošnje velikonočne praznike smo si popestrili s kulinaričnim razvajanjem v Gostilni Zorko. Vsekakor priporočamo obisk tudi vam!

Zaključek leta praznujemo tudi pri nas – skupaj se poveselimo, nazdravimo novim uspehom in vas z veseljem pričakujemo! Srečno 2020 vam voščimo!

&

Poletna sezona pri nas nekako pomeni višek našega dela, zato še toliko bolj pride prav zasluženi jesenski enodnevni izlet, da se podružimo, si v miru kaj povemo in delamo načrte. Na letošnjem izletu smo tako združili prijetno s koristnim in obiskali novo turistično atrakcijo Pot med krošnjami Pohorje ter ob tem odkrivali lepote Rogle.

 Pogled na München ponoči

Že tradicionalno v novo leto stopimo s strokovnim izletom, v okviru katerega obiščemo katero izmed salezijanskih ustanov po Evropi. Tako spoznamo delo tamkajšnjih salezijancev, hkrati pa si ogledamo kakšne znamenitosti kraja in okolice. Letošnje leto smo se tako odpravili odkrivat Bavarsko, naša izhodiščna točka pa je bil München.

 Zaposleni na izletu na Rogli

 Zaposleni na Kimskem jezeru

 Sprehod med krošnjami na Rogli

Iz domske kronike Emanuel 26.–29. 12. 2018

Silvestrovanje 29. 12. 2018–2. 1. 2019

Vikend za ženske 4.–6. 1. 2019

Dom 107 � stran 3

Usposabljanje animatorjev 11.–13. 1. 2019


Pripravil Primož Korošec, vodja Marijanišča

KO SE OZREMO NAZAJ

Ko se vsako leto z novo številko glasila DOM oziramo na programe, ki smo jih izvedli v Marijanišču, se človeku zastavi vprašanje, kako zaobjeti vse, kar se je med letom dogajalo, s kom vse smo se srečali in kaj vse je pustilo v srcih naših obiskovalcev, ki so se udeležili naših programov. Trudimo se, da bi bili programi, ki jih pripravljamo za vas, zanimivi in da bi v vsakem izmed njih našli nekaj zase, kar bi vam polepšalo in obogatilo življenje. Mnogi programi so že stalnica na našem koledarju (duhovne vaje za birmance in ministrante, silvestrovanje, srečanje družin birmancev in prvoobhajancev, oratorij za družine, pevski vikend itd.), in vendar si vsakokrat želimo, da kakovost in žar, ki ga želimo dati omenjenim programom, ne bi nikdar izginila. Pri tem nam seveda lahko pomagate tudi vi s svojimi predlogi, idejami in dobronamernimi nasveti. Tako sem za pomoč pri pisanju omenjenega članka zaprosil nekatere udeležence letošnjih programov, da delijo z nami in vami svoje občutke, ko se spomnijo na preživete dneve v Marijanišču.

Oratorij za družine v Veržeju je eden najlepših delov počitnic, zaznamovan z duhovno bogatimi in sproščenimi doživetji z našo družino, pa tudi prijetnim druženjem in razgovori z drugimi družinami. Zame je to odličen, naraven in krščanski »antidepresiv« pod vodstvom Petra, ki nam da vedno znova čutiti, kaj pomeni imeti polnost krščanskega življenja in pristnega veselja. S hvaležnostjo se spominjam tudi odlične podporne skupine (Primoža in animatorjev), ki so nam pripravili različne razigrane aktivnosti ter nam skupaj s Petrom dali okušati lepoto življenja v Kristusu ter žive ljubezni v medosebnih odnosih. robert

Oratorij za družine je predvsem izkušnja skupnosti prijaznih in dobronamernih ljudi. Lahko bi rekla, da je to neke vrste oaza, v kateri si oddahneš od napornih vsakodnevnih zgodb, ki jih živimo vsak na svoj način med letom, in se prepustiš navdihujočim trenutkom, ki si jih tukaj ljudje radodarno delimo med seboj. Program oratorija za družine je na videz preprost: duhovne spodbude, trenutki zabave na bazenih ali drugih okoliških točkah, ki ponujajo možnosti aktivnega oddiha, ustvarjalne dejavnosti, igre, sproščeni klepeti o tem in onem, okusna hrana, večerna druženja. V bistvu pa je veliko več kot to. Posebno vrednost prinašajo ljudje, ki izžarevajo življenje. Srečanja z ljudmi, ki vsakodnevno živijo izkušnjo polnosti in obilja življenja v Kristusu kljub mnogim življenjskim preizkušnjam so zame zagotovo največje darilo tega tedna. mateja

Ko pridem v Veržej (Marijanišče), se počutim, kakor da sem prišel domov. Za Marijanišče bi lahko rekli, da je moj drugi dom. Tam sem deležen domačnosti, prijaznosti, veselja in pomoči. m. k., diž

Oratorij za družine me spomni na Veržej, na družine, ki se zberejo skupaj, skupaj delajo, se igrajo, pogovarjajo, učijo. Tam je tudi Peter, maša je odlična, jutranji program mi je všeč, potem pa še: okusna hrana, lep vrt, zabavni animatorji, druženje, prijatelji. Najlepši trenutek oratorija? Hmm, preveč jih je. Mogoče pogovarjanje z animatorko Barbaro zvečer ob glasbi, pa Petrova odlična pridiga (tista s steklenico in zamaškom). katja, 12 let

Zakaj nam plesalcem argentinskega tanga po celi Evropi zaigra srček, ko pomislimo na Veržej? Zaradi toplih objemov, ki smo jih na plesišču delili s soljudmi, seveda. Zaradi nežne glasbe, ki nam je božala ušesa. Pa tudi zaradi pristnega gostoljubja, ki nam ga nudi Marijanišče, pa naj gre za iskren pogovor, postreženo kavo ali sveže pečeno pico. Hvala vam! alja in sašo

Iz domske kronike Pevsko-plesni vikend 18.–20. 2019

Vikend za kmete 1.–3. 2. 2019

»Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali,« razstava pletarskih izdelkov Ivana Verdnika (19282006), vrbopletarja iz Šoštanja 6. 2.–6. 4. 2019

Dom 107 � stran 4

Družina in Življenje 8.–10. 2. 2019


Pogovarjal se je Primož Korošec

Osebni arhiv

MOJA STRAST JE PREDVSEM POMOČ LJUDEM Intervju z novo predsednico SMC-ja Veržej Nastjo Borko Moje življenje najbolj opisuje citat: “Ne čakaj na lažje, boljše in enostavno življenje. Življenje bo zmeraj zakomplicirano. Nauči se biti srečen v trenutku, drugače ti bo zmanjkalo časa.” Omenila si, da si aktivna tudi kot animatorka. Koliko let si že animatorka in kako se je vse skupaj začelo? Tako je. Animatorstvo je del mojega življenja že osem let. Vse skupaj se je začelo neko nedeljo, ko sem se odpravljala od svete maše. Na župnijskem dvorišču me je ustavila sestra Zalika, ki je mojega brata takrat učila Pozdravljena. Na začetku bi te prosil, verouk. Poleg verouka je vodila tudi da se nam nekoliko predstaviš. Kdo si? skupino Frančiškovih otrok. Takrat me je vprašala, ali bi bila pripravPozdravljeni. Sem Nastja in prihajam ljena pomagati in sodelovati pri tej iz majhne prleške vasice Bunčani, ki skupini. Najprej kot pomočnica, se nahaja v občini Veržej. Stara sem nato kot animatorka. Brez pomisleka 20 let in trenutno obiskujem drugi sem privolila in tako se je vse skupaj letnik enopredmetne slovenistike začelo. Pravzaprav nisem niti vedela, v Mariboru. Ljudje, ki me dobro kaj me čaka, ampak čutila sem, da poznajo, pravijo, da sem dobrosrčna prihaja nekaj dobrega. Prvi dve leti in vedno pripravljena pomagati. sem bila pomočnica in pripravnica Velikokrat me kregajo, zakaj dajem pri Frančiškovih, nato pa sem se pripotrebe drugih pred svoje. Občudružila še SMC-ju. Lahko rečem, da tek sreče in polnosti je takrat edini je torej sestra Zalika glavni krivcev, odgovor, ki jim ga lahko pokažem. da sem začela svojo animatorsko pot Strah pred novimi izzivi in neuspein eden izmed glavnih »krivcev«, da hom ni eno izmed mojih močnih po njej stopam še danes. Lahko repodročij. Veliko bolje se počutim v čem samo hvala, sestra Zalika. nekem ukalupljenem in že znanem Veliko mladih ob koncu srednje šole okolju, vendar se trudim, da tudi to zapusti animatorske vrste in si najde enkrat ne bo več ovira. kaj drugega. Kaj te še vedno navdušuV življenju mi največ pomenijo je, da vztrajaš kot animatorka? dobri prijatelji in družina, ki so moj To pa je zgodba, ki jo vsi zelo dobro glavni steber iz dneva v dan. Ko se poznamo. Konkretnega in edinstveob koncu tedna vračam iz Maribonega odgovora na to verjetno ne ra, mi ostane zelo malo časa za vse bomo nikoli našli. Ko postaneš štumoje aktivnosti. Vikend je največdent, se nekatere stvari pač spremekrat prekratek, da bi v njega stlačila nijo. Odpre se ti veliko novih možfolkloro, družino, prijatelje, animanosti za odkrivanje svojih talentov in torje, odbojko, žurko, sveto mašo, priložnosti za drugačno preživljanje klavir, delo in še kaj bi se našlo na prostega časa. Nekateri najdejo nove dnevnem redu. Ko sem bila majhna, aktivnosti v katerih se počutijo kosem si vedno želela postati učiteljica. ristnejše in boljše. S tem vsekakor ni Danes pa je moja strast predvsem nič narobe. Tako pač je. Ljudje smo pomoč ljudem in njihovim družirazlični in zato imamo tudi različne nam, zato v prihajajočih letih načrprioritete v življenju. Mene animatujem magisterij zakonske in družin- torstvo spremlja že lep čas in mislim, da mi je dalo veliko koristnega za ske terapije.

življenje. Zakaj potem ne bi človek s tem nadaljeval. Priznam, da tudi sama nimam več toliko časa za vse aktivnosti, druženja, projekte, kot sem ga imela včasih. Kljub polnemu urniku pa človek vedno najde čas za stvari, ki ga osrečujejo. Ob koncu letošnjega poletja si bila izvoljena za predsednico Salezijanskega mladinskega centra Veržej. Kako gledaš na to funkcijo? Na to funkcijo v prvi vrsti gledam kot na izziv. Nikoli si nisem mislila, da bom kdaj sprejela takšno funkcijo. Vodje animatorjev so mi vedno bili vzgled in motivacija, vendar sem jih vedno le opazovala in si mislila kako vse to zmorejo. Sedaj sem sama v tej vlogi in me je kar malce strah, ko pomislim, kaj vse me čaka. Upam si trditi, da je to zame nova izkušnja, iz katere se bom poizkusila naučiti čim več in to predati tudi svojim animatorjem. Z vsemi animatorji smo naamreč tudi zunaj animatorskih aktivnosti zelo dobri prijatelji, tako da sem prepričana, da bomo še naprej dobro sodelovali in se imeli lepo. Kakšni so tvoje želje in načrti glede mladinskega centra, glede vodenja animatorjev, česa se boš kot novoizvoljena predsednica SMC-ja Veržej najprej lotila? Moja največja želja glede mladinskega centra je obdržati in morda tudi na novo sestaviti dobro animatorsko ekipo, kajti če imaš dobre animatorje, imaš vse. Noben projekt, nobeno druženje, sestanek, oratorij, duhovne vaje ne morejo uspeti brez dobre ekipe animatorjev. Trenutno je naša skupina precej mlada, kar je vsekakor dobra priložnost za prihodnost SMC-ja. Ekipa je precej zagnana in pripravljena na nove izzive in izkušnje. Posebnih načrtov danes še nimam. Verjetno jih bomo z ekipo ustvarjali in uresničevali sproti. Vsekakor pa je v načrtu izpeljati vse dogodke, ki smo jih imeli do sedaj. Mogoče katerega spremeniti in poizkusiti kaj novega.

Prepričana sem, da nam bo z animatorji uspelo na novo razpeti jadro in zapluti novim ciljem naproti. Verjamem, da tako mene kot njih čaka pestro in veselja polno leto.

Zakonska skupina Maribor 8.–10. 3. 2019

Vikend za ženske 8.–10. 3. 2019

Kot dolgoletna animatorka imaš prav gotovo veliko izkušenj z animiranjem. Kaj bi mladim, ki se odločajo za animatorstvo, svetovala oz. jim položila na srce?

V prvi vrsti kot animator veliko daješ in veliko prejemaš. Daješ svoje veselje, nazaj dobiš otroško veselje. Animator se spozna skoraj na vse. Ve kaj pomeni med počitnicami zgodaj vstati, zna načrtovati, izdelovati. Na različne načine se trudi pomagati vsakemu otroku. Nauči se, da med njimi ne sme delati razlik. Uči se odgovarjati na mnoga radovedna vprašanja, na katere niti sam včasih ne pozna odgovora, a vsaj poizkuša. Nauči se narisati nasmeh na obrazu otroka, opaziti žalostnega in mu obrisati solzo. Poletno vročino preživi na vročem soncu povsem prepoten, a se naslednje leto kljub vsemu spet vrne. Animatorstvo je pot, ki mladim pomaga na poti njihovega odraščanja. Vsekakor zahteva pridobivanje različnih veščin, dobro voljo, moč, potrpežljivost in predvsem darovanje za druge. Če v sebi nosiš vsaj kakšno izmed naštetih lastnosti, si vsekakor na pravi poti do dobrega animatorja. Kaj bi si želela za animatorje s strani Marijanišča?

Z Marijaniščem že vrsto let zelo dobro sodelujemo, tako da bi si želela, da tako ostane tudi v prihodnje. Ekipa Marijanišča nam vedno prisluhne in nam priskoči na pomoč. Trudimo se vračati njihovo dobroto, kolikor nam to dopuščajo čas in druge aktivnosti. Vsekakor se veselim dobrega sodelovanja z obeh strani. Hvala za pogovor in obilo uspehov pri delu v Salezijanskem mladinskem centru Veržej.

Hvala tudi vam.

&

Iz domske kronike Duhovni vikend za družine (Salezijanska mladinska pastorala) 15.–17. 2. 2019

DV (ministranti in ministrantke) 17.–19. 2. 2019

Dom 107 � stran 5


Barbara Kastelec

Arhiv Skupnost Emanuel

POČITNICE, KI NAHRANIJO DUHA IN POVEŽEJO DRUŽINE Skupnost Emanuel je v Sloveniji navzoča od leta 1990, njen začetek pa je povezan z romanji v francoski Paray-le-Monial, mesto, od koder izvira čaščenje Jezusovega srca. Na svetovni ravni je Skupnost navzoča na vseh kontinentih in ima okoli deset tisoč članov, laikov, duhovnikov, posvečenih bratov in sester.

IZVOR V DUHOVNOSTI JEZUSOVEGA SRCA Skupnost je nastala v Parizu, za ustanovitelja veljata Peter Goursat (1914−1991) in takrat mlada študentka medicine Martine Catta, ki je večkrat obiskala Slovenijo. Goursat je bil po poklicu filmski kritik. Kmalu po upokojitvi se je srečal s Prenovo v Duhu. To ga je postopoma pripeljalo do ustanovitve Skupnosti Emanuel (v letih 1972– 1973). Tudi kot ustanovitelj je ostal izredno ponižen in v ozadju. Umrl je 25. marca 1991 v sluhu svetosti. Januarja 2009 se je v Parizu začel postopek za njegovo beatifikacijo. Od vsega začetka duhovnost

Skupnosti Emanuel vzpostavljajo trije stebri: češčenje, sočutje in evangelizacija, ki jih je mogoče najti v vseh dejavnostih Skupnosti.

Skupnost že vrsto let neprekinjeno organizira šolo za evangelizacijo Abram, kjer se tedensko srečujejo študentje in mladi v poklicih, ki želijo poglobiti svojo osebno vero, zelo dobro obiskani so tudi vikendi za mlade, novoletna romanja v evropska mesta v okviru Skupnosti Emanuel, poletna romanja na forum mladih v Paray-le-Monial, nemški Altoetting ali v poljsko Čenstohovo, ki okrog Skupnosti zbira e-mlade. Mnogi mladi pa so obiskovali tudi katero izmed celoletnih mednarodnih šol za evangelizacijo v Nemčiji, Franciji, Italiji, na Filipinih ali v ZDA. SLAVLJENJE IN PRIČEVANJSKE ZGODBE Skupnost je znana tudi po skrbi za lepo glasbeno podobo bogoslužja: pesmi iz pesmarice On živi poznajo v večini župnij, prav tako so zelo razširjenje zgoščenke s slavilnimi pesmimi. Za dobre pričevanjske zgodbe in dobre knjige s področja duhovnosti pa skrbi Založba Emanuel.

Okoli leta 2000 je Skupnost začela s tečajem Alfa za predstavitev krščanske vere neverujočim, ki ga občasno še izvaja. Dejavnosti so se postopoma širile od dela z mladimi do skrbi za pare in družine. Zakonci pripravljajo lepo obiskan tečaj priprave na zakon (vrsto let na Taboru v Ljubljani, zdaj v župniji Žale, kjer deluje tudi duhovnik iz Skupnosti Emanuel). Z osebnimi pričevanji poskušajo parom podariti čimbolj realistično podobo zakona, ki je zakramentalna skupnost in zahteva premišljeno odločitev dveh svobodnih posameznikov. »ČAR PREPROSTEGA ŽIVLJENJA« V VERŽEJU Pari in družine, ki se med letom srečujejo tedensko po domovih in mesečno na vikendih Skupnosti, pripravljajo tudi duhovno-počitniški program »Čar preprostega življenja« v Veržeju. Program je oblikovan tako, da so dopoldnevi namenjeni uvodni slavilni molitvi, impulzom na izbrano temo, ki jih pripravljajo zakonci sami ali pa

DEJAVNOSTI ZA MLADE Slovenska skupnost se mesečno srečuje po različnih domovih duhovnih vaj (Stična, Planina pri Postojni, Ilirska Bistrica, Celje itd.) in skrbi, da posamezniki prejmejo moč za vsakdanje življenje iz evangelija in poglabljajo oseben odnos z Bogom, obenem pa so vikendi Skupnosti spodbuda, da bi posredovali izkušnjo Boga širše, posameznikom, parom in mladim, ki so v Cerkvi ali od nje oddaljeni.

Iz domske kronike Kovačičev večer 14. 3. 2019

DV (birmanci) / Beltinci 16.–17. 3. 2019

Zakonska skupina MB Slivnica 22.–24. 3. 2019

Dom 107 � stran 6

Zakonska skupina LJ Rakovnik 29.–31. 3. 2019


glede na izbrano temo povabijo različne goste. Sledi pogovor v paru ali delo po skupinah, kjer se obogatimo z različnimi pogledi na dano tematiko, zatem je čas za češčenje ali osebno razmišljanje. Otroci so dopoldan na otroškem programu, mladi pa so v dogajanje vključeni kot animatorji, ki imajo ob večerih svoj program. Popoldnevi so družinski in pravo veselje je, ko se o temah, ki smo jih obravnavali dopoldan, pogovori nadaljujejo v bazenu Term Banovci. Večeri so družabni: prvi večer je spoznavni, sledita težko pričakovana moški in ženski večer, tretji večer je molitveni

»večer usmiljenja«, ki vsako leto močno nagovori udeležence skozi pričevanja, priložnost za spoved, kjer so nam velikodušno pripravljeni prisluhniti duhovniki, ki delujejo v domu, in lepo doživeto češčenje. Otroci in mladi pa se posebej veselijo četrtega večera ob ognju in kitari. Veseli smo, da nam dobro utečena, gostoljubna in srčna ekipa Zavoda Marianum pomaga pri iskanju hitrih rešitev, ko se včasih zadnji hip spomnimo, kaj bi še potrebovali za izvedbo določene aktivnosti, in hvaležni za njihovo razpoložljivost, profesionalnost in dobro voljo. Ob lepi udeležbi okoli

30 družin in 90 otrok je vrveža v hiši in okoli nje zares veliko, zares lepo doživetje pa je večerni »angelček« na dvorišču. Ugotavljamo, kako pomembno je za posameznike in pare, da imajo dovolj časa, da so kljub intenzivnemu duhovnemu dogajanju povežejo v sproščenih trenutkih kot družina, da otroci niso »na stranskem tiru«, ker se jim dogaja veliko zanimivega. Posamezniki in pari pa čutimo potrebo po tem, da se vzajemno opogumljamo, da je vredno hoditi po poti vere, vztrajati v zvestobi in dan za dnem z zaupanjem iskati in uresničevati Božjo voljo. Počitnice so odprte vsem družinam, približno četrtina družin pa je iz Skupnosti. Lanskoletna izkušnja, da k sodelovanju in sooblikovanju programa povabimo prav vse udeležene pare, bodisi pri športnih aktivnostih, dejavnostih za otroke, pripravi večernega programa ali pa pri liturgiji, je pokazala, da so udeleženci pripravljeni prispevati svoje ideje in jih tudi z veseljem uresničiti v dobro vseh, pa še lepše je, če vsak sodeluje po svojih močeh.

decembra) letos že drugič izvedli prav zaradi navdušenih odzivov, da so tovrstna srečanja nujna za rast v paru, okrepijo pa tudi povezanost med družinami.

&

Zimski »Veržej« bomo v nekoliko skrajšani različici (od 26. do 29.

Iz domske kronike DV (birmanci) Velika Polana 5.–7. 4. 2019

11. razstava pirhov slovenskih pokrajin, 12. 4.–4. 5. 2019

Srečanje družin prvoobhajancev 4. 5. 2019

Dom 107 � stran 7

Srečanje evropskih salezijanskih inšpektorjev, 7.–10. 5. 2019


V PRIČAKOVANJU NASLEDNJIH POČITNIC Iz knjige vtisov Penziona Mavrica Veržej je super! Imamo se fajn, Banovci so odlični. vid Lepo smo se ´mel. 3letnik 11. 11. 2018 � Dobrodošlica, jedača, pijača … skratka, kompletna oskrba na nivoju – VRHUNSKO. Ko pride čas, pa prisrčno vabljeni v našo oskrbo. Smo na nivoju – VRHUNSKE. Prisrčna hvala. skupina negovalk iz kranja 27. 2. 2019 � Dom je že sam po sebi zelo dober. Hrana pa tudi. Upam, da še pridemo. lovro perše 29. 4. 2019 � Bilo mi je lepo. tanja 5. 5. 2019 � Preživeli lep vikend. Vedno smo zelo zadovoljni s storitvami. oglarji – šoštanj 7. 6. 2019 � Imeli smo se super. oš žiri – 9. razredi 11. 7. 2019 � Spoštovani vsi! Iskrena hvala Bogu in vam, da smo preživeli čudovite počitnice pri vas v vašem »domu«. Kjer je Jezus »doma«, je najlepše. Tukaj je in bo. Hvala Bogu! Žal pride tudi čas slovesa, vendar v srečnem pričakovanju naslednjih počitnic, in če bo božja volja, se snidemo spet z vami in ostalimi družinami. Tukaj je kot na Jezusovem čolnu. Za našo družino najlepše počitnice doslej. 11. 6. 2019 � Vsako leto je darilo, vsak dan znova se rodimo. Bogu in vsem vam Bog vas blagoslovi in tako naprej. Hvala vam vsem! se zahvalimo, ker čudovite dneve tukaj preživimo. Veliko smeha, dobre volje, družina horvat iz lucije-portorož razvajanja z vami preživimo in dušne hrane pridobimo, ki jo z veseljem v naše domove odnesimo. Hvala za vse. Udeleženke dopustniško-duhovnih vaj. 2. 8. 2019 � Spoštovani »Veržej« in vsi, ki ga delate živega! Dopust je dar. Če pa karitas tržič-bistrica si na dopustu med srčnimi, prijaznimi in vernimi ljudmi – to je pa raj na zemlji. Bog lonaj! Poletje 2019 � Srečanje duhovnikov iz vse Slovenije ob 53-letnici mašniškega družina mihelič, sodražica posvečenja. Od umrlih in bolnih smo se od 27 novomašnikov iz leta 1966 tu zbrali naslednji: 31. 8. 2019 � Spoštovani uslužbenci Zavoda Marianum Veržej, v zasedbi ženp. dr. vinko škafar ofm cap, dr. rudi koncilja iz lj., tone hribernik, skega pevskega zbora LAZ smo v Veržeju bivale prvič. Že sam sprejem je na jurij devetak (beograd), janez oswald (maribor), nas naredil velik vtis in odločitev, da se ob letu ponovno vrnemo, ni bila težka. prof. stanislav duh sdb (veržej) Prijaznost gostiteljev, urejenost prostorov in okolice nas je prevzela. Hvala vam za vse gostoljubje. žpz laz, šmartno pri litiji 9. 6. 2019 � Hvaležni za sprejem, pogostitev in nastanitev. Preživeli smo lep vikend v družbi srčnih ljudi. Z veseljem še pridemo. družina peterka iz doba

27. 9. 2019 � Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam polepšali bivanje tu v Veržeju, s svojo strpnostjo in prijaznostjo ste to res storili. Imeli smo se super. Igralnica je ZAKON, vse je lepo in urejeno. Imeli smo se super. gimanzija vič, 2.e 3. 10. 2019 � V imenu vseh dijakov GJV Idrija se zahvaljujemo za gostoljubnost. dijaki gimnazije idrija

Iz domske kronike Razstava čipk in ročnih del (KD in DU Veržej), 9. 5.–8. 6. 2019

Vikend za ženske 17.–19. 5. 2019

Viglija in praznik Marije Pomočnice 18.–19. 5. 2019

Dom 107 � stran 8

Plavčkov festival 7. 6. 2019


POD PRLEŠKO BRAJDO Nova glamping ponudba Penziona Mavrica

Zavod Marianum Veržej kot partner v projektu Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov, z akronimom ETHOS LAND, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG Slovenija-Madžarska ter je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, je v prvi polovici letošnjega leta uspešno zaključil pomembno investicijo – izgradnjo 4 glamping mobilnih hišk, povezanih pod znamko »Pod prleško brajdo«.

Idejno in izvedbeno zasnovo je prevzel Marko Štajner, vodja enote Penziona Mavrica, ki je z novo pridobitvijo še razširil ponudbo prenočitvenih kapacitet, ki delujejo po principu etičnega turizma. V glampingu »Pod prleško brajdo« bo, kot se za izobraževalno ustanovo spodobi, zraslo grozdja le za »zobati« in sok, sicer pa se bo trta po brajdah vzpenjala predvsem zaradi sence, tako kot je za te kraje značilno – hiša in ob njej brajda – za dobro počutje vseh, ki bodo v njej prebivali.

Etični turizem je oblika razvoja turizma, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob hkratnem varovanju okolja, torej vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. Etični turizem zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij. Je priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, angažiranje posameznikov iz različnih ciljnih skupin ter pot do postopnega

zmanjšanja razvojnega zaostanka obmejnih regij. S hiškami, ki smo jih poimenovali po prleških samorodnicah – Jurka, Šmarnica, Klinton in Gemaj –, je naš kamp postal pravi mali raj za družine in manjše skupine, ki bodo lahko nočitvene kapacitete koristile tudi izven poletne sezone, saj so hiške primerne za nastanitev v zgodnjih pomladnih dneh in vse do pozne jeseni. Vabljeni, da jih preizkusite!

Iz domske kronike Frančiškov tabor 26. 6.–1. 7. 2019

Poletna razstava 30. 6.–31. 8. 2019

Blagoslov hišk in prenovljenega kampa, 30. 6. 2019

Dom 107 � stran 9

Oratorij za družine 5.–12. 7. 2019

&


Ivan Kuhar, vodja Centra DUO Veržej

ROKODELSKI CENTRI, NOSILCI ZNANJ IN SPRETNOSTI Izobraževanje za rokodelske poklice, prenos znanja in spretnosti na mlajše ter izpopolnjevanje rokodelcev. Rokodelski center DUO Veržej kot eno svojih bistvenih poslanstev prepoznava pripravo in izvedbo različnih izobraževalnih vsebin na področju rokodelstva. Izobraževalni programi, ki jih ponujamo, so vsako leto bolj pestri, izpopolnjeni in nenazadnje – vedno več jih je. IZ MALEGA RASTE VELIKO Rokodelstvo kot ustvarjanje, seznanjanje s tradicionalnimi materiali in tehnologijo spoznavajo že naši najmlajši. Številne vrtčevske skupine, osnovnošolci in srednješolci, ki se oglasijo pri nas, ustvarjajo v naši lončarski delavnici – tako prostoročno ali na vretenu. Za celovitejše doživetje delavnice nadgradimo tudi z ustvarjanjem ostalih pomurskih rokodelcev, ki po vnaprejšnjem dogovoru izvajajo delavnice pletenja iz ličja, šibja, slame, polstenja, si skupaj s kovačem izdelajo »cvek«, okrasijo lectovo srce ali izdelajo igračo iz naravnih materialov, t. i. vugo. Poleg delavnic otroci in mladi na njim primeren način spoznajo rokodelsko dediščino Pomurja, ki je predstavljena v Ekomuzeju za rokodelstvo, se seznanijo z gostujočimi razstavami, ki jih gostimo skozi vse leto. S sodobnim rokodelstvom se srečajo v prodajno-razstavni galeriji, ki

združuje blizu 50 ponudnikov iz lokalnega okolja. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE Daljše programe usposabljanja, usmerjene tudi v pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), v zadnjih letih uresničujemo predvsem v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanjem RS, kjer v sklopu programov Neformalnega izobraževanja in usposabljanja izvajamo usposabljanje za pridobitev NPK Lončar. Gre za 180-urne programe usposabljanja, kjer udeleženci pridobijo osnovna znanja in spretnosti lončarske dejavnosti, ki pa jih tisti najbolj zagreti kandidati morajo nadgrajevati še z vsaj enoletnim aktivnim utrjevanjem pridobljenega znanja. Želimo si, da bi ta program v prihodnje še nadgradili z vsaj enoletnim

vajeništvom, kjer bi se lahko najbolj zainteresirani pod vodstvom rokodelca še kvalitetneje izobrazili. Tak sistem bi lahko že omogočal, da bomo v prihodnje usposobili rokodelce, ki bodo temelj za trajnostni prenos teh znanj.

Veržej si v skupnih aktivnostih s Konzorcijem rokodelskih centrov Slovenije, v katerega je vključen, prizadeva, da bi rokodelci, predvsem tisti s tradicionalnimi znanji in spretnostmi, imeli ugodnejše pogoje pri svojem poslovanju.

V LETU 2019 POTRJENI DVE LONČARKI V sodelovanju z Državnim izpitnim centrom RS, kjer je Zavod Marianum Veržej vpisan v register izvajalcev postopkov za preverjanje nacionalne poklicne kvalifikacije za poklic lončarja in pletarja, smo v letošnjem letu organizirali preverjanje za NPK Lončar, na katerega sta se odzvali dve kandidatki. Obe sta po mnenju 3-članske komisije tudi prejeli certifikat ter tako pridobili poklic lončarke. Rokodelski center DUO

ROKODELSTVO KOT DOŽIVETJE Številnim obiskovalcem Pomurja in seveda tudi gostom Penziona Mavrica pa prvo srečanje z rokodelstvom predstavljajo krajše delavnice, ki so namenjene turistom, družinam, posameznikom. Na tak način vam omogočamo, da tudi vi ustvarite kakšen rokodelski izdelek, se seznanite z našimi tradicionalnimi materiali in delček Pomurja ponesete domov. Dobrodošli pri nas!

&

Iz domske kronike Ustvarjalni kamp 12.–16. 7. 2019

Oratorij župnije Veržej 22.–27. 7. 2019

Družina in Življenje 26. 7.–9. 8. 2019

Dom 107 � stran 10

Duhoven vaje (Gerjolj) 15.–18. 8. 2019


PREPROSTO NAVDIHUJOČE! Iz knjige vtisov Rokodelskega centra DUO Veržej 18. 1. 2019 � Predstavitev jaslic je bila odlična. Velikodušno ste nas sprejeli. Bilo nam je v veselje. Hvala za povabilo. oš kobilje 26. 1. 2019 � Veselje nam je občutiti vnemo organizatorjev in sporočilnost jaslic, ki kažejo s prstom na zgled Sv. družine. Občudujemo in spoštujemo delo ustvarjalcev, njihove ideje in s tem posredno njihovo bogato dušo. Nakazati in predstaviti drugim je bogastvo, ki ga ne zmore vsak. Čestitamo Center DUO, da to zmorete. organizatorji božičnega vojnika (beno podergajs, marko zdovc, jože žlaus)

10. 6. 2019 � Učenci 4. in 5. razreda iz OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec z učiteljicami se zahvaljujemo za nepozabne izkušnje. 12. 6. 2019 � Vedno znova me navdušijo umetnine pridnih ustvarjalk Pomurja. Ne veš, kaj je lepše in čudovitejše. Klekljana čipka, vezene voščilnice, šivane igračke, pletene čepice … izjemne ste. Pohvala in občudovanje vsaki posebej in vsem skupaj. Mnogo, mnogo lepih stvaritev še naprej. Pohvale Centru DUO Veržej, da ima tak posluh in čutenje do tovrstnih ustvarjanj. 19. 8. 2019 � Encontrar proyectos ancestrales vijanandreja krivina tes, vivos, es una alegria para el espiritu de un pu12. 6. 2019 � Wir kommen immer wieder gerne zu eblo. Una cultura en el corazon de quienus disfrutamos del conocimiento preservado porque samos el diesem Ausstellungen - einfach faszinierend! futuro presente de nuestros ancestros. emma aus leibnitz pablo 13. 8. 2019 � Krasno, da tudi mladi vidijo našo slovensko kulturno dediščino. Pokazali smo jo našim 29. 9. 2019 � Odlična razstava (Ekomuzej) – tematigostom iz Argentine, ki jim je bila razstava krasna. ka celovito obarvana. Zelo čisto in urejeno ter zelo prijazni sodelavci. Hvala! marija iz soven d. o. o, selnica ob dravi družini vačovnik/paez 13. 9. 2019 � Čudovit prikaz naše dediščine. Hvala! benjamin in marta, portorož

19. 4. 2019 � Krasna razstava in celoten center. Otroci so bili navdušeni. petra žibrat in učenci 3. razreda oš razkrižje

29. 9. 2019 � Odličen prikaz glin in njihovih pojavnih oblik ob različni temperaturni obdelavi. Super. sonja 29. 9. 2019 � Bilo nam je zelo všeč. kud študent maribor

23. 4. 2019 � Naredila sem ogromno pirhov v različnih tehnikah, a tu so me nekateri izdelki presenetili! Natančnost, izvirnost, barve, lepota!! Iskrene čestitke. neža in fric romih 11. 5. 2019 � Danes smo bile v vaših krajih in smo si imele priložnost ogledati vašo zanimivo in zelo lepo razstavo. Prečudovito. članice društva podeželskih žena velike lašče in kočevje 22. 5. 2019 � Zelo lepa izložba in prekrasni izložbeni izdelki. Da si človek napase dušo in oči. Samo tako naprej. blaga dalič

14. 9. 2019 � Zelo prijetna predstavitev. stanovanjska skupina kokos iz ljubljane 17. 8. 2019 � Kleipotten maken is een kunst, het is iets prachtigs. Dus gefeliciteerd dat jullie deze prachtige kunst op aarde kunnen meerzetten. Grotjes Harte. wilke vancompernolle, belgie

9. 6. 2019 � Super smo proveli vrijeme u vašem DUO Centru. Divno je. grad ludberg

Iz domske kronike Festivalito Rural 22.–26. 8. 2019

Vikend za ženske 30. 8.–1. 9. 2019

Dom 107 � stran 11

Animatlon 7. 9. 2019

Animatorski vikend 13.–16. 9. 2019


Ponudba

&

programi

programi za otroke in mladino

drugi programi

Duhovno družabni vikend za mlade po birmi 6. – 8. 12. 2019

Katalog slovenskih glin (v sodelovanju z Urbanom Magušarjem) 29. 9. – 29. 11. 2019

Ustvarjalni kamp 10. – 14. 7. 2020

informacije in prijave: Ivan Kuhar

Oratorij župnije Veržej 13. – 18. 7. 2020 informacije in prijave: Primož Korošec programi za družine

Lepo je res na deželi (vikend za kmete) 31. 1. – 2. 2. 2020 Slikarska razstava 6. 2. – 26. 3. 2020 12. razstava pirhov slovenskih pokrajin 3. 4. – 2. 5. 2020 Razstava ročnih del DU Veržej in KD Slavko Osterc Veržej – Mürske ribice 7. 5. – 6. 6. 2020

Srečanje za družine birmancev 30. 11. 2019

Vigilija ob prazniku Marije Pomočnice 16. 5. 2020

Silvestrovanje za družine 30. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Praznovanje Marije Pomočnice 17. 5. 2020

Duhovni vikend za družine – SMP 24. – 26. 4. 2020

Poletna razstava 12. 6. – 12. 9. 2020

Srečanje za družine prvoobhajancev 9. 5. 2020 Oratorij za družine 3. – 10. 7. 2020

Ciril Anbrož

Duhovne vaje za ministrante in birmance 23. – 25. 2. 2020 (ministranti in ministrantke) 26. – 28. 2. 2020 (birmanci in birmanke)

12. razstava slovenskih jaslic in jaslic Petra Gojkoviča 6. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Sara Vinkovič

Pevski vikend 24. – 26. 1. 2020

Marko Suhoveršnik

2019/2020

Župnijski praznik (Miholovo) in Miholov sejem 27. 9. 2020 Datumi in dogodki so informativni. Organizatorji si pridružujejo pravico do sprememb.

ZAVOD MARIANUM VERŽEJ Puščenjakova ulica 1 9241 Veržej (02) 588 90 60 info@marianum.si www.marianum.si

Peter Pučnik direktor 040 360 729 peter.pucnik@marianum.si

Primož Korošec vodja marijanišča 041 691 070 primoz.korosec@marianum.si

Marko Štajner vodja penziona mavrica 051 370 377 info@marianum.si

Ivan Kuhar vodja centra duo 051 654 778 center.duo@marianum.si

Iz domske kronike Ocenjevanje prleške tünke 25. 9. 2019

ZAVOD MARIANUM VERŽEJ Puščenjakova ulica 1 ≈ 9241 Veržej tel. 02 588 90 60 ≈ www.marianum.si

Miholovo 29. 9. 2019

Razstava Katalog slovenskih glin 29. 9.–29. 11. 2019

Vikend za ženske 4.–6. 10. 2019

DOM 107 Bilten Zavoda Marianum Veržej 2019 je brezplačen za prijatelje, goste in obiskovalce Zavoda in njegovih programov. ISSN 2536-3913. Izdal Zavod Marianum Veržej. Pripravil in uredil Primož Korošec. Fotografije iz arhiva Zavoda Marianum Veržej. Oblikovanje . Naklada 1.250 izvodov. Organizacija tiska Salve d. o. o., Ljubljana, november 2019. Tiskano v Sloveniji.

Profile for Zavod Marianum Veržej

Dom 107  

Bilten Zavoda Marianum Veržej in salezijanskega poslanstva v Veržeju 2019

Dom 107  

Bilten Zavoda Marianum Veržej in salezijanskega poslanstva v Veržeju 2019

Advertisement