Page 1

NOV/DEC 2020

SANKT JOSEFS SOGN LOLLAND-FALSTER & FARØ-BOGØ-MØN NYHEDSBREV

JESUS SAGDE »FRED VÆRE MED JER! FRYGT IKKE!« M T . 2 8 , 9 B Mere end nogensinde har vi brug for troen på Jesus Kristus i vores liv! Kirkens mission er gældende især med de nuværende udfordringer med Covid-19, hvor vi skal passe på med ikke at følge frygten i os og adskille os fra hinanden og fra Faderen. Kirkens liv skal fortsætte og det er vores ønske at det skal foregå i tryghed og med visdom! Den hellige messe er kilden, hvor menigheden kan få Livet! Det er derfor vigtigt for os, at garantere at alle kan deltage i messen på en forsvarlig måde med opfyldelse af alle de pågældende krav for at undgå smitte. Med henblik på det, tilbyder vi så fra nu af en ekstra messe i Nykøbing kl. 9.00, udover den faste messe kl. 11.00. Den kateketiske kirkelige mission er også enorm vigtig 1.kommunions- og firmelsesundervisning og alle andre former for katekese og undervisning vil fortsætte uden ændringer (naturligvis med overholdelse af de gældende krav og regler). Vi har i menigheden nedsat en COVID-følgegruppe, der hurtigt reagerer på nye retningslinjer. Vi prioriterer, at følge alle aktuelle retningslinjer. Regeringen har valgt at lukke nogle aktiviteter frem for andre. Her vægtes særligt, at mennesker har behov for sociale kontakter. Kirkerne gives mulighed for at virke, og udføre vores kald til at styrke menneskelige relationer. Alle kirker og trossamfund er, hvad der hedder 'sektorpartnerskab'. Disse har særlige regler som følges nøje i menigheden. For yderligere information henvises til www.katolsk.dk og www.km.dk. Vi håber på jeres forståelse, og opfordrer samtidig alle til at komme til messerne og de forskellige former for aktiviteter menigheden tilbyder. Vi vil gøre alt for at hjælpe jeres tro og samtidig sikre, at det hele foregår på en forsvarlig måde. På menighedsrådets vegne COVID-følgegruppe (p. Mariano, David N. og Søren C.) Joan M.N. (menighedsrådsformand)


DET SKER kl. 9 kl. 9 & kl. 11 kl. 13.30

Søndagsmesser Maribo Kloster - Messe Nykøbing - Messe Nakskov - Messe

Hver søndag kl. 9.45

1.Kommunionsundervisning - Nykøbing

Hver 1.&3.søndag kl.9.45

Firmelsesundervisning - Nykøbing

Hver man.&tors. kl. 18.30

Katekese for unge & voksne - Nyk. indtil 30/11

Hver 1.&3.søndag kl.10.30

Kor-sang - Nykøbing

NOVEMBER søndag

1.november

Allehelgensdag / Allesjælesliturgi AFLYST Nykøbing - Aktivitet for børn efter messen kl. 11

lørdag

7.november

Maribo - Andagt for Jomfru Marias uplettede hjerte kl. 15 Søndagsmesse på polsk kl. 16

søndag

8.november

Nykøbing - Temakirkekaffe 'Skyd på din diakon' med diakon David Noval efter messen kl. 11

søndag

15.november

Nykøbing - SJUK (Sankt Josefs Unge Katolikker) Generalforsamling efter messen kl. 11

tirsdag

17.november

Maribo Kloster - Studiekreds kl. 15 med p. Kamil

lørdag

21.november

Nykøbing - Arbejdsdag fra kl. 9 Maribo - Pudse- og Rengøringsdag fra kl. 14

fredag

27.november

Nykøbing - Pizza & Filmaften kl. 18

søndag

29.november

Nykøbing - Temakirkekaffe om organisationen 'Retten til Liv' med p. Kamil efter messen kl. 11


DECEMBER Nykøbing - Messe kl. 17 & Adventsmeditationsaften indtil kl. 20

1.december

tirsdag

Maribo - Sangaften kl. 19

3.december

torsdag

Maribo - Andagt til Jomfru Marias uplettede hjerte kl. 15 Søndagsmesse på polsk kl. 16

5.december

lørdag

Maribo Kloster - Jomfru Marias uplettede undfangelse Festmesse kl. 17 Adventsmeditationsaften indtil kl. 20

8.december

tirsdag

Nykøbing - Bibelaften kl. 19

14.december

mandag

Nykøbing - Aktivitet for børn efter messen kl.11 med julekage-bagning

20.december

søndag

24.december

torsdag

Juledag Maribo Kloster - Messe kl. 9 Nykøbing - Messe kl. 9 & kl. 11 Nakskov - Messe kl. 13.30

25.december

fredag

2.juledag Maribo Kloster - Messe kl. 9

26.december

lørdag

Maribo Kloster - Kirkekaffe efter messen

27.december

søndag

Maribo Kloster - Taksigelsesmesse kl. 16

31.december

torsdag

1.januar

fredag

Maribo - Andagt til Jomfru Marias uplettede hjerte kl. 15 Søndagsmesse på polsk kl. 16

2.januar

lørdag

Nykøbing - Aktivitet for børn 'De hellige tre konger' efter messen kl. 11

3.januar

søndag

Juleaftensdag Nykøbing - Vigiliemesse kl. 16 Nakskov - Vigiliemesse kl. 16 Maribo Kloster - Julenat messe kl. 23 Nykøbing - Julenat messe kl. 23

JANUAR Jomfru Maria Guds Moder Nykøbing - Messe kl. 11 & kl. 17 Nakskov - Messe kl. 13.30 Maribo Kloster - Messe kl. 17


SKRIFTEMÅL

(BODENS OG FORSONINGENS SAKRAMENTE)

& SAMTALE MED PRÆSTEN

Du er velkommen til at komme i kirken inden eller efter messen - her finder du altid én af præsterne. Du kan også ringe til én af præsterne for at lave en personlig aftale via telefon eller banke på præstegårdens dør (bag kirken i Nykøbing F.).

sognekontor Bispegade 12 4800 Nyk. F. Tlf. 54 84 07 39 sjs@katolsk.dk sognepræst mariano cardiello tlf. 71 72 91 61 pmc@katolsk.dk andenpræst kamil brogowicz tlf. 50 10 92 82 kkb@katolsk.dk diakon david noval tlf. 50 32 30 56 dano@katolsk.dk WEBSITE sanktjosefssogn.dk

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Lk. 2,10-14

FACEBOOK sANKT JOSEFS MENIGHED BANKKONTO DANSKE BANK 4183-12095643 MOBILEPAY 75 878


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.