Page 1

NYHEDSBREV Maj - Juni 2019 SANKT JOSEFS SOGN (Lolland-Falster og Farø-Bogø-Møn)

KIRKER OG MESSETIDER Hellig Kors Kirke Bispegade 12, 4800 Nykøbing Falster Søndag: messe kl. 11.00 Tirsdag: messe kl. 8.00 / Fredag: tilbedelse kl. 16.30 og messe kl. 17.00 Sankt Birgitta Kirke Maria Gade 4, 4930 Maribo Søndag: messe kl. 9.00 Messe på polsk 1. lørdag i md. kl. 16.00 Sankt Franciscus Kirke Bredgade 47, 4900 Nakskov Søndag: messe kl. 13:30 Fredag: rosenkrans kl. 13.00 og messe kl. 13.30 Sankt Birgitta Kloster Refshalevej 81, 4930 Maribo Man., tirs. og ons. messe kl. 17.00 / Tors., fre. og lør. messe kl. 7.30 (bemærk at messetider på klosteret kan ændres løbende, hold dig orienteret på vores hjemmeside)

KONTOR: Bispegade 12, 4800 Nykøbing Falster 54 85 07 39 / sjs@katolsk.dk SOGNEPRÆST: Mariano Cardiello 71 72 91 61 / pmc@katolsk.dk ANDENPRÆST: Kamil Brogowicz 50 10 92 82 / kkb@katolsk.dk HJEMMESIDE www.sanktjosefssogn.dk FACEBOOKS GRUPPE Sankt Josefs menighed

BANK-KONTO Danske Bank 4183-12095643 MOBILE PAY 75 878 (husk at angive formålet) 1


MAJ Lør. d. 4. MAR - Andagt til Jomfru Marias uplettede Hjerte kl. 15.00 Søndagsmesse på polsk kl. 16.00 SØN. D. 5. TREDJE SØNDAG I PÅSKEN MAR - Messe kl. 9.00 NYK - Familiemesse kl. 11.00 og Familiefrokost Der arrangeres spændende aktiviteter for børn.

NAK - Messe kl. 13.30 Man. d. 6. NYK - Natkirken kl. 20.00 SØN. D. 12. FJERDE SØNDAG I PÅSKEN MAR - Firmelsesmesse kl. 9.00 med Biskoppen NYK - Firmelsesmesse kl. 11.00 med Biskoppen NAK - Messe kl. 13.30 Tir. d. 14. MAR - Studiekreds kl. 15.00 hos søstrene afsluttet med Messe Vi vil læse og kommentere Johannes Paul II’s rundskrivelser og på denne måde vil vi drøfte forskellige temaer som er meget aktuelle i vores nutid.

SØN. D. 19. FEMTE SØNDAG I PÅSKEN MAR - Messe kl. 9.00 NYK - Messe kl. 11.00 NAK - Messe kl. 13.30 og Kirkekaffe Man. d. 20. NYK - Bibelaften kl. 19.00 SØN. D. 26. SJETTE SØNDAG I PÅSKEN MARIBO - Messe kl. 11.00 (bemærk at der er ikke messe i Nykøbing og i Nakskov) VALFART TIL ÅSEBAKKEN

Der vil komme opslag i våbenhusene med de nærmere oplysninger om tilmelding og afgangstider. Tilmeld dig i god tid.

TOR. D. 30. KRISTI HIMMELFART MAR - Messe kl. 9.00 NYK - Messe kl. 11.00 NAK - Messe kl. 13.30

2


JUNI Lør. d. 1. MAR - Andagt til Jomfru Marias uplettede Hjerte kl. 15.30 og søndagsmesse på polsk på Polakkasernen i Tågerup kl. 16.00 SØN. D. 2. SYVENDE SØNDAG I PÅSKEN MAR - Messe kl. 9.00 NYK - Familiemesse kl. 11.00 og Temafrokost (p. Christian Noval) Hvad er ungdommen? Ungdommens teologiske antropologi. Hvad kan man sige teologisk om ungdommen som en vigtig periode af menneskelivet? Er det blot en periode på vej til voksenlivet? Christian har både arbejdet med og forsket i unge- og ungdomsarbejde. Han vil også i lyset af bispesynoden i oktober om unge og pavens brev til de unge - Christus Vivit fortælle lidt om ungdommen og de unge set med teologiske briller. Mens Christian holder oplægget, arrangeres der spændende aktiviteter for børn.

NAK - Messe kl. 13.30 Man. d. 3. NYK - Natkirken kl. 20.00 SØN. D. 9. PINSEDAG MAR - Messe kl. 9.00 og Kirkekaffe NYK - Messe kl. 11.00 NAK - Messe kl. 13.30 Man. d. 10. ANDEN PINSEDAG NYK - Økumenisk pinsegudstjeneste i Lindeskovkirken kl. 10.00 Tir. d. 11. MAR - Studiekreds kl. 15.00 hos søstrene afsluttet med Messe Vi vil læse og kommentere Johannes Paul II’s rundskrivelser og på denne måde vil vi drøfte forskellige temaer som er meget aktuelle i vores nutid.

Fre. d. 14. NYK - Planlægningsmøde for besøgstjeneste kl. 18.00 Alle de, som kan tilbyde nogle timers besøg med jævne mellemrum, er meget velkomne i vores Besøgstjenestegruppe. Det drejer sig om at besøge alle dem i vores menighed som er ældre og alene, som på grund af handicap eller sygdom er afskåret fra at komme i kirke, som er indlagt på hospitalet med en alvorlig sygdom, som har behov for besøg af en trosfælle, osv. Hvis du ikke kan komme til mødet, kan du give besked om at du står til rådighed til p. Mariano.

Lør. d. 15. NYK - Arbejdsdag fra kl. 9.00

3


SØN. D. 16. DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST MAR - Messe kl. 9.00 NYK - Messe kl. 11.00 NAK - Messe kl. 13.30 og Temakirkekaffe P. Mariano vil fortælle os alt mulig om hans 3 ugers vikartjeneste som præst på Grønland. Alle er meget velkomne!

Man. d. 17. NYK - Bibelaften kl. 19.00 SØN D. 23. KRISTI LEGEMS OG BLODS FEST MAR - Messe kl. 9.00 og procession med Sakramentet NYK - Messe kl. 11.00 og procession med Sakramentet NAK - Messe kl. 13.30 og procession med Sakramentet SØN. D. 30. PETER OG PAULUS APOSTLE SANKT JOSEFS SOGNS SAMVÆRSDAG I MARIBO Vi starter med en fælles messe i Sankt Birgitta Kirke i Maribo kl. 11.00 Efter messen griller vi pølser og bager snobrød, både børn og voksne. Når maverne er fyldte går vi en dejlig tur ned til Maribo-søerne, hvor der vil være mulighed for at nyde naturen, snakke sammen på kryds og tværs mens vi også på den måde hygger os. Vi slutter dagen af med en Maria-andagt ca. kl. 15.30. Kom og vær med! Det bliver en stor dag!

(bemærk at der er ikke messe i Nykøbing og i Nakskov) ------------------------------------------------------VORE DØBTE Maribo Nykøbing

Anatalia Landiza Stahlhut Kamper (d. 7. april 2019) Isaac Jordan Sempira Serebe (d. 21. april 2019)

VORE KÆRE AFDØDE Maribo Agnes Maria Irene Idziak (d. 4. marts 2019) Nykøbing Anna Ingrid Guzek (d. 13. marts 2019) Nils Christian Nordstrøm (d. 15. april 2019) Eileen Nanny de Koe (d. 16. april 2019)

4

Profile for Mariano Cardiello

Nyhedsbrev Sankt Josefs sogn - Maj-Juni 2019  

Nyhedsbrev Sankt Josefs sogn - Maj-Juni 2019  

Advertisement