Page 1

JUAL TAGTILBEHØr

g a n s k e e n k e lt. . .


JUAL l e v e r a n d ø r o g s a m a r b e j d s pa r t n e r p å hø j e s t e n i v e a u Da mine forældre for 40 år siden startede JUAL, skete det forsigtigt ”på ryggen” af min fars blikkenslagerforretning. I dag er JUAL en moderne metalvirksomhed, der beskæftiger 110 medarbejdere med hovedsæde i Danmark og egen fabrik i Kina, hvor vi under kontrollerede forhold fremstiller standardprodukter inden for tagtilbehør. Den stærke udvikling har præget JUAL’s værdier og forretningsfilosofi forskelligt. Oprindeligt var tilgangen til forretningen at lave godt håndværk af højeste kvalitet, tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Den ambition gælder stadig, ligesom vi fortsat sætter en ære i at levere til tiden og efterleve vendingen ”et ord er et ord”! Men fra at være en god og pålidelig leverandør af tagtilbehør har JUAL bevæget sig til at ville noget andet og mere. Vi har for eksempel vores egen udviklingsafdeling, hvor vi kan designe præcis den løsning, der matcher de særlige krav til sikkerhed og dokumentation, som bliver stillet i et givet byggeri, og i vores tekniske afdeling kan vi hurtigt afprøve og tilpasse alle relevante løsningsforslag.

Men tagtilbehør handler om andet end sikkerhed og dokumentation – for eksempel arkitektur. Også her har JUAL stor erfaring og ekspertise, og vi kan imødekomme vore kunders forventninger og give kvalificerede mod- og medspil i den fase, hvor udformning og materiale skal vælges. Jeg er stolt over at være en del af den historie, der bærer mine forældres visioner om at drive forretning med vægt på god kvalitet og reelle værdier ind i en fremtid, hvor vi også realiserer ønsket om at være vore kunders nærmeste og mest kompetente samarbejdspartner. Jeg byder Dem velkommen til et samarbejde med JUAL. Vi vil til det yderste bestræbe os på at leve op til Deres tillid.

Med venlig hilsen

Anders Kjær Jørgensen, adm. dir.

Produkter fra JUAL JUAL´s løsninger er betydeligt hurtigere og nemmere at installere end andre sammenlignelige systemer. Uanset om der er tale om nybygning eller renovering, byder et samarbejde med JUAL på en lang række fordele, både for tagdækkeren og bygningsejeren. De forskellige tagmembraner, der i dag anvendes, er af meget høj kvalitet. Levetiden bliver stadig længere. Også af den årsag er det naturligt at udruste taget med de bedste afvandingsprodukter og udluftningssystemer, markedet kan tilbyde. Kun på denne måde sikrer man, at taget fungerer problemfrit i hele levetiden.

2


JUAL TEKNIK f o k u s p å k va l i t e t o g s i k k e r h e d

Løsningen JUAL tagbrønde og øvrige topkvalitetsprodukter fremstilles på JUAL´s egne fabrikker i Danmark og Kina. Gennem tæt samarbejde med membranproducenter, og forståelse for entreprenørernes behov, bliver JUAL´s produkter udviklet og gennemtestet, til at møde markedskravene til en enkel, hurtig og frem for alt sikker metode til vandtæt gennembrydning af taget under selv de mest krævende forhold.

Tillid og sikkerhed Når du køber et JUAL-produkt køber du tillid og sikkerhed. Tillid til, at vi kan producere varer af højeste kvalitet. Sikkerhed for, at vores produkter er gennemtestede og lever op til de krav, som myndigheder og forsikringsselskaber stiller. Med JUAL Teknik har vi valgt at organisere vores udviklingsarbejde på en måde, så vi altid kan opfylde dine forventninger til JUAL’s produkter – uanset hvor store krav du stiller til dokumentation. JUAL’s testanlæg er omdrejningspunktet i dokumentationen af kvalitet og sikkerhed i vores afvandingsprodukter. Testanlægget er udviklet og tilpasset de europæiske normer for godkendelse af afvandingsprodukter. På anlægget kan der simuleres store afvandingsmængder, og på den måde kan man udvikle og teste produkternes ydeevne med stor præcision.

EN SÆRLIG AFDELING Hvor vigtigt synes du, det er at dokumentere afløbskapaciteten i en tagbrønd? I JUAL har den slags spørgsmål fået konsekvenser for vores egen organisation, fordi vi har valgt at satse ekstraordinært på at udvikle og dokumentere produkterne. Både fordi vi har den filosofi, at det er rigtigt at sætte en høj faglig standard, og fordi vi tror, at vores kunder i stigende grad vil værdsætte og efterspørge vores evne og vilje til at levere kvalitet og sikkerhed. Derfor har vi oprettet JUAL Teknik som en særlig afdeling, der udelukkende har fokus på netop disse formål. Både i forhold til JUAL’s produkter og som serviceydelser over for de af vores kunder, der har behov for at udvikle deres egne produkter med særlige kravspecifikationer.

3

I JUAL Teknik kan vi hurtigt teste forskellige løsningsmuligheder i vores eget testanlæg og variere små nuancer, der kan lede frem til alternative løsningsforslag. Gennem gentagne tests og udnyttelse af vores store erfaring og viden om flow fra andre sager kan vi sikre dig en optimal løsning, som giver dig tryghed og sikkerhed.


”Gode materialer og en sikker hånd…” Hos JUAL sætter vi en ære i at fremstille gode og holdbare produkter. Når du handler hos JUAL, får du automatisk sikkerhed for, at der altid anvendes de bedste materialer. Men det stopper naturligvis ikke der. Forarbejdning, kvalitetskontrol, pakning og forsendelse er alle afgørende elementer, der sammen med gode råmaterialer er en forudsætning, for at et produkt fra JUAL har den høje standard og kvalitet, der understøtter de værdier, som JUAL ønsker at være kendt for. Det, der kendetegner et JUAL tagprodukt, er den enkelhed, det fremstår med trods et avanceret design. Membranen og flangen er altid, uanset om der er tale om tagpap eller tagfolie, fuldt integreret. Dette eliminerer kritiske montageprocesser på taget og sikrer et ensartet resultat, der giver maksimal sikkerhed for en vandtæt gennembrydning af tagfladen. Dette sammen med en konstruktion af rustfrit stål, er samtidig din garanti for, at det installerede JUAL tagprodukt har maksimal holdbarhed og er et naturligt valg, når levetiden for taget er et vigtigt parameter.

Samlering Membran

Støtteflange

Elastisk fugemasse Rør

Samling af Tagbrønde Samlingen af en JUAL tagbrønd foregår i to trin: Første trin er samlingen af basisdelen (membran, flange og samlering) og det andet trin er den endelige samling af brønden.

For JUAL brønde med folie gælder stort set samme fremgangsmåde – ved brug af en Leistner varmeblæser svejses folien fast til flangen. Dernæst skæres hullet ud og samleringen monteres.

Første trin i samlingen af en tagbrønd med tagpap er, at svejse flangen fast til tagpap membranen i den korrekte position. Dernæst monteres samleringen, og mens bitumenen stadig er flydende presses delene sammen, for at opnå en stærk og tæt forbindelse.

Sidste trin i montagen – uanset om det gælder pap eller folie brønde er, at påføre elastisk fugemasse, på kanten mellem den monterede samlering og flangen. Herefter presses røret i position og til sidst låses konstruktionen ved en punktsvejsning mellem samleringen og røret.

4


JUAL tagbrønd i rustfrit stål installeret på et minut…!! Installationen af JUAL tagtilbehør er enkel, hurtig og frem for alt sikker. Vores samarbejde med de fleste kendte membranproducenter sikrer, at vi altid leverer brønden med den til opgaven korrekte membran. Med andre ord: membranen på taget og på brønden er identiske. Tagbrønden skal altid placeres på den laveste del af taget for at sikre en komplet og effektiv afvanding. Ved installation af JUAL tagbrønde i nybyggerier, udføres der et passende hul i dækket der sikrer en fri passage til tilslutningsrøret. JUAL tagbrøndene fremstilles i 4 standartlængder 250, 300, 400 og 600 mm og det er således stort set altid muligt at finde en passende standardlængde for den pågældende opgave. Skal tagbrønden anvendes til renovering, skal diameteren på tilslutningsrøret oplyses og på baggrund heraf vil den korrekte brønddimension med o-ring blive udvalgt. Den fleksible gummi o-ring sikrer, at der opnås en sikker og tæt samling mellem JUAL tagbrønden og nedløbsrøret.

1 minuts installation!

Brønden er klar til montage – skær hullet i tagmembranen og isoleringen

5

Tagbrønden fastgøres til taget med 4 skruer via hullerne i flangen.

Med brænderen opvarmes tagpappen hele vejen rundt til smeltepunktet, og presses forsigtigt ned til underlaget, til der kommer flydende bitumenmasse ud langs kanterne.

Et minut senere er brønden fuldstændigt integreret til taget.


”Der skal vel bare VÆRE et hul i taget…” Alle er klar over, at der stilles særlige krav til konstruktion af flade tage, fordi vandet ikke løber væk fra bygningen af sig selv, som tilfældet jo er med hældningstage. Problemet med afløb fra flade tage er et godt eksempel på, at JUAL´s produkter gør en forskel, som kan være helt afgørende – blandt andet fordi klimaændringerne medfører stigende og til tider voldsomme nedbørsmængder. Det stiller større krav til materialer og afløbskapacitet og betyder for eksempel, at det er vigtigt, hvordan en tagbrønd og et bladfang dimensioneres og konstrueres, så der er sikkerhed for, at afløbet fungerer som det skal. Også i spidsbelastningsperioder.

JUAL STÅL / STÅLTAGBRØND

JUAL PAP / STÅLBRØND

JUAL FOLIE / STÅLTAGBRØND

JUAL SS 50 mm muffe

(Ø 50 mm)

JUAL PS 50 mm muffe

(Ø 50 mm)

JUAL FS 50 mm muffe

(Ø 50 mm)

JUAL SS 75 mm indstiks

(Ø 62 mm)

JUAL PS 75 mm indstiks

(Ø 62 mm)

JUAL FS 75 mm indstiks

(Ø 62 mm)

JUAL SS 75 mm muffe

(Ø 75 mm)

JUAL PS 75 mm muffe

(Ø 75 mm)

JUAL FS 75 mm muffe

(Ø 75 mm)

JUAL SS 90 mm indstiks

(Ø 80 mm)

JUAL PS 90 mm indstiks

(Ø 80 mm)

JUAL FS 90 mm indstiks

(Ø 80 mm)

JUAL SS 90 mm muffe

(Ø 90 mm)

JUAL PS 90 mm muffe

(Ø 90 mm)

JUAL FS 90 mm muffe

(Ø 90 mm)

JUAL SS 110 mm indstiks

(Ø 95 mm)

JUAL PS 110 mm indstiks

(Ø 95 mm)

JUAL FS 110 mm indstiks

(Ø 95 mm)

JUAL SS 110 mm muffe

(Ø 110 mm)

JUAL PS 110 mm muffe

(Ø 110 mm)

JUAL FS 110 mm muffe

(Ø 110 mm)

JUAL SS 125 mm muffe

(Ø 125 mm)

JUAL PS 125 mm muffe

(Ø 125 mm)

JUAL FS 125 mm muffe

(Ø 125 mm)

JUAL SS 160 mm indstiks

(Ø 145 mm)

JUAL PS 160 mm indstiks

(Ø 145 mm)

JUAL FS 160 mm indstiks

(Ø 145 mm)

JUAL SS 160 mm muffe

(Ø 160 mm)

JUAL PS 160 mm muffe

(Ø 160 mm)

JUAL FS 160 mm muffe

(Ø 160 mm)

6


SPECIALBRØNDE JUAL PAP / STÅL VINKEL TAGBRØND

(Ø 50 mm), x = 75 mm

JUAL FS 50 mm muffe

(Ø 50 mm), x = 75 mm

JUAL PS

50 mm muffe

JUAL PS

75 mm indstiks (Ø 62 mm), x = 87 mm

JUAL FS 75 mm indstiks (Ø 62 mm), x = 87 mm

JUAL PS

75 mm muffe

JUAL FS 75 mm muffe

JUAL PS

90 mm indstiks (Ø 80 mm), x = 105 mm

JUAL FS 90 mm indstiks (Ø 80 mm), x = 105 mm

JUAL PS

90 mm muffe

JUAL FS 90 mm muffe

(Ø 75 mm), x = 100 mm

(Ø 90 mm), x = 115 mm

(Ø 75 mm), x = 100 mm

(Ø 90 mm), x = 115 mm

JUAL PS

110 mm indstiks (Ø 95 mm), x = 120 mm

JUAL FS 110 mm indstiks (Ø 95 mm), x = 120 mm

JUAL PS

110 mm muffe (Ø 110 mm), x = 135 mm

JUAL FS 110 mm muffe

(Ø 110 mm), x = 135 mm

JUAL PAP / STÅL HORISONTAL TAGBRØND

7

JUAL FOLIE / STÅL VINKEL TAGBRØND

JUAL FOLIE / STÅL HORISONTAL TAGBRØND

JUAL PS

40 x 40 mm

(Ø 50 mm)

JUAL FS

40 x 40 mm

(Ø 50 mm)

JUAL PS

63 x 63 mm

(Ø 75 mm)

JUAL FS

63 x 63 mm

(Ø 75 mm)

JUAL PS

95 x 95 mm (Ø 110 mm)

JUAL FS

95 x 95 mm

(Ø 110 mm)


Ingen kæde er stærkere end det svageste led

JUAL Balkonrist

Passer i tagbrønde Ø til 50 -110 mm.

Uanset hvor godt en tagbrønd er konstrueret, så virker den kun når der er fri passage. JUAL tilbyder et komplet program inden for bladfang i mange forskellige designs og prisklasser. Fælles for dem alle er dog, at tagbrønden holdes ren til at gøre det den skal – nemlig effektivt at afvande din tagkonstruktion.

JUAL universal bladfang rustfriT stål

Kan fastspændes i tagbrønde fra Ø 50 mm til Ø 160 mm.

JUAL MONSOON BLADFANG

Kan fastspændes i tagbrønde fra Ø 50 mm til Ø 160 mm.

JUAL TRÅDKUGLE

JUAL cylinder bladfang

JUAL horisontal bladfang

Passer til tagbrønde fra Ø 50 mm til Ø 110 mm. Fås i pakninger med 25 stk.

Fås til muffe: 50 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm. Fås til indstiks: 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm.

Universal bladfang til JUAL horisontal tagbrønd. Anvendes til alle JUAL horisontal tagbrønde.

8


Når noget skal ”lempes“ ud fra konstruktionen, er JUAL også behjælpelig. Hvad enten det drejer sig om udluftning af kloak, fugt, trækning af kabler, eller udførelse af konstruktionsdele, har JUAL det du behøver. Fællestrækket - også for disse produkter er den enkle, men sikre installation.

JUAL faldstammeudluftning

Indstiksmodel til tagpap i rustfrit stål med integreret flange af tagpap. 50 mm indstiksmodel (Ø 40 mm) 75 mm indstiksmodel (Ø 62 mm) 90 mm indstiksmodel (Ø 80 mm) 110 mm indstiksmodel (Ø 95 mm)

JUAL RUMUDLUFTNING TIL FLADT TAG 0° Sortlakeret alu. Med aftagelig top til fladt tagpaptag. 20 x 20 cm. uisoleret og isoleret.

JUAL TAGTRIN Til tegl / tagtrin. Fås i flere forskellige udgaver. Fås i galvaniseret, sort og teglrød

9

Sikker taggennembrydning frem for alt…

JUAL kabelgennemføring

Kabelgennemføring med integreret flange af tagpap eller tagfolie. Bøjninger (2 stk.) medleveres separat for lettere montage.

Ø Ø Ø Ø

75 mm m. plastbøjninger 110 mm m. plastbøjninger 75 mm m. rustfrie stålbøjninger 75 mm m. rustfrie stålbøjninger

JUAL RUMUDLUFTNING US SMIG

JUAL KRYMPEINDDÆKNING MED TAGPAPFLANGE

Krympeinddækning til lodret inddækning. Passer til Ø 27-10 mm, Ø 45 -16 mm, Ø 100 -34 mm, Ø 150 - 50 mm.

JUAL PLASTIGEN AIRLIFT

Sortlakeret alu. Med trinløs indstillelig smig og aftagelig top. 20 x 20 cm. uisoleret og isoleret.

Sugende / ej sugende

JUAL sikkerhedsøsken Ø 20 cm

JUAL DAMPSPÆRREPLADE

Ø 75 mm og Ø 32 mm.

Forskellige størrelser: 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm Anvendes for at opnå lufttæthed, hvor rør gennembryder dampspærren. Fås til rør fra Ø 50 mm – Ø 160 mm


JUAL BYGNINGSPROFILER fa g l i g s p i d s k o m p e t e n c e o g s t o r p r o d u k t i o n s k a pa c i t e t Kært barn har mange navne, men fælles for alle bygningsprofiler er, at de opfylder to formål. Dels beskytter de tage, murværk og trækonstruktioner mod utætheder og nedbrydning forårsaget af klimatiske påvirkninger. Dels fungerer bygningsprofiler – med det rigtige design og materialevalg – som flotte afslutninger, der fremhæver eller understøtter æstetiske og arkitektoniske elementer i et bygningsværk. Hos JUAL har vi det unikke knowhow og produktionskapacitet på bygningsprofiler, der kan hjælpe dig med at træffe et sikkert valg. Det gælder, uanset om du skal finde den optimale løsning til et byggeri, du står midt i, eller først skal til at planlægge.

Tilpasset service og rådgivning I vores salgsafdeling sidder erfarne salgskonsulenter, der forstår det sprog, du taler, og som har bred erfaring med både fremstilling, montage og salg af vores produkter. Fælles for alle konsulenterne er desuden, at de har årelang erfaring med at afdække kundernes behov. De er optaget af at gøre dit køb af bygningsprofiler til en god oplevelse, og de forstår at rådgive og servicere dig ud fra den konkrete situation, du står i.

Stor kapacitet og fleksibilitet Bygningsprofiler er et kerneområde i JUAL. Siden 2004 har vi haft vores egen fabrik i Kina til primært at producere standardvarer inden for tagtilbehør, og det betyder, at vi i Danmark har frigjort kapacitet til at koncentrere os om produktion af specialopgaver inden for bygningsprofiler. Det kommer vores kunder til gode. Med en investering i et af markedets mest avancerede klippeog stanseanlæg er vi i front med den nyeste teknologi og kan producere alt i pladebuk til tage, facader og vinduer. Vores medarbejdere i produktionen er specialuddannede til at arbejde med bygningsprofiler. Det sikrer, at du får ensartede produkter i samme høje kvalitet – også når du får leveret af flere omgange. Hele vores produktionslayout er sat op til at håndtere specialproduktion med korte gennemløbstider. Vi kan efterkomme både små og store ordrer på alle størrelser og materialer i specialprofiler. Og vores store produktionskapacitet er garant for, at vi kan gøre det hurtigt.

10


Globaliseringen stiller danske virksomheder over for skærpede konkurrencekrav, men giver også nye muligheder. En af dem er at outsource dele af produktionen til lande med et lavt omkostningsniveau, og det har JUAL gjort siden 2004, hvor vi etablerede vores egen fabrik i Kina for at producere standardvarer inden for tagtilbehør. Det har givet os et stort generelt kendskab til kinesiske forhold og et omfattende netværk af kompetente underleverandører. Nu tilbyder vi at hjælpe andre virksomheder med at udnytte de store fordele, der er ved at producere tagtilbehør i Kina i samarbejde med JUAL: For det første får din virksomhed adgang til at producere med omkostninger, som ligger langt under det danske niveau. For det andet kender JUAL forholdene og kan hjælpe dig med at undgå de fordyrende fejl, som mange virksomheder har prøvet at begå på det kinesiske marked. For det tredje er det nemt for dig: vi håndterer hele processen, og du skal kun forholde dig til os som leverandør. Sådan kan vi give dig sikkerhed for den kvalitet, som er afgørende for, at det kan betale sig at source.

JUAL SOUrcinG M a DE I N C H I NA B Y JUAL

Løft i kvalitet og dokumentation

KINA ER IKKE DANMARK

Samarbejdet med os er langt mere værdifuldt end et traditionelt samarbejde med en sourcingleverandør. JUAL fokuserer udelukkende på at source tagtilbehør til Kina, og dermed handler det ikke kun om produktion af standardvarer i storskala. Vores systematiske tilgang til samarbejdet indebærer en række tests og dataopsamlinger, som løser alle problemer i forbindelse med at modne et produkt frem mod produktionsstart. På den måde får du mulighed for at løfte din egen virksomheds kvalitet og dokumentation til et højere niveau.

I Kina begyndte industrialiseringen af samfundet først for alvor for tredive år siden. I Danmark kom den tilsvarende udvikling 100 år før. Det betyder, at der er væsentlige forskelle i samfundenes udviklingstrin, som man skal tage højde for, når man vil producere i landet. Den kinesiske arbejdskraft har for eksempel ikke samme uddannelsesniveau og tradition for kvalitet som danske arbejdere, og holdningen til arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø afviger også markant.

Sådan gør vi Når du har bestemt dig for et samarbejde om sourcing, tager JUAL hånd om alle udfordringer efter en nøje fastlagt procedure. Den sikrer dig både optimal kvalitet og levering til den aftalte tid, hvad enten dit produkt bliver produceret på JUAL’s egen kinesiske fabrik eller hos en leverandør.

11

Det giver en række udfordringer for virksomheder, der ønsker at source, for ingen ønsker at gå på kompromis med kvaliteten eller blive udstillet i danske medier for at producere på uetiske vilkår. Men i kraft af JUAL’s egen etablering i Kina har vi et indgående kendskab til produktionsvilkårene, og vi har truffet nogle særlige valg i forhold til at tilrettelægge produktionen, sørge for et godt arbejdsmiljø og respektere grundlæggende arbejdstagerrettigheder. Alt dette kan du udnytte til din fordel i et samarbejde med JUAL.


JUAL og miljøet JUAL er partner in organisationen ”Ét-ton-mindre”. Organisationen arbejder på at øge bevistheden om CO2 truslen. Som partner forpligter JUAL sig til at nedsætte vores CO2-udledningen med ét ton om året. Denne forpligtelse tager vi meget alvorligt, og arbejder løbende på at spare energi.

JUAL og mennesker JUAL er medlem af FN’s Global Compact, hvor virksomheder opfordres til at støtte og forbedre sig inden for et sæt grundlæggende værdier inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-

www.a-spirit.dk

korruption. Læs mere på www.unglobalcompact.org

Industrivej 14 DK – 7130 Juelsminde Tel.: +45 76 83 11 33 Fax: +45 75 69 37 37

www.jual.dk

JUAL_roofers_choice_DK  

JUAL tagtIlBeHØr g a n s k e e n k e lt. . . De forskellige tagmembraner, der i dag anvendes, er af meget høj kvalitet. Levetiden bliver sta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you