Page 1

3 1 0 2 juli

! ! ! eten

o r g erse

zom

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

Actueel

Assemblage

Personeelsfeest

Bellewaerde

1


INHOUD Woord vooraf OptimaT info

Gouden Sterren Mobiliteit: nieuwe werkuren

Welzijn op het werk

info

Schoeisel

Arbeidsreglement Gebruik GSM/Ipad/Iphone

Actueel

Afdeling assemblage: stofarme ruimte Pallettenhersteldienst Plannen voor de toekomst

Kwaliteit

Charter Duurzaam Ondernemen

Mens en Milieu

Resultaten energiejacht

Mensen sterk maken in werk Opleidingen

Tijdschrift van en voor werknemers van optimaT

Redactie Kortemarkstraat 86 8810 Lichtervelde T 051/680 200 F 051/680 201

In de kijker

14째 jaargang

Juli 2013

Bellewaerde

Personeel

Nieuwe werknemers Nieuw in de omkadering Op rust Familie

www.optimaT.be

Agenda

2

info optimaT juli 2013


WOORD VOORAF Pas sinds enkele weken kunnen we de winter achter ons laten. Het bleef lang koud en de sneeuw zorgde danig voor ongemak en overlast. Ook en vooral bij optimaT, toen het gure weer van maart met binnenwaaiende sneeuw de houtafdeling een week onbruikbaar maakte. Er was enige onrust omdat er wat bekleding van het onderdak losgekomen was. De eigenaar heeft ondertussen het hele onderdak beveiligd. De voorziene plannen voor een volledig nieuw gebouw voor de houtafdeling en de groendienst zijn in een definitief stadium. Volgend jaar deze tijd moet het gebouw zichtbaar zijn zodat het wellicht in het najaar van 2014 in gebruik kan genomen worden. Het hele voorjaar al lezen we minder goede berichten over de bedrijvigheid en de tewerkstelling. Ook in de beschutte werkplaatsen gaat het wat moeilijker met redelijk veel werkloosheid. Maar moeilijk gaat ook: bij optimaT blijven het werkvolume en de werkopdrachten op niveau en was er zo goed als geen werkloosheid. ‘hout vasthouden’ zou ik zeggen. Ondertussen is er een sorteercentrum voor palletten in gebruik genomen en is de afdeling assemblage uitgebreid met een stofarme ruimte voor een nieuwe product. Nieuwsgierig? Met de energiejacht bespaarden vele werknemers opnieuw een pak energie en evenveel centen. De acties in het kader van het Charter Duurzaam Ondernemen waren succesvol.

Een kleine aanpassing van de werkuren zorgt voor een betere aansluiting op het openbaar vervoer. Hierdoor zijn heel wat werknemers minder lang onderweg van thuis naar het werk en terug. Ondertussen worden meer acties voorbereid rond duurzaam woonwerkverkeer: carpoolen en fietsen zullen meer aandacht krijgen. Of het eindelijk zomer wordt, blijft een open vraag. Enkele dagen onweerachtig warm en dan weer een fris weekend. Niet wat we graag zouden willen. Ondertussen beleefden velen een mooie dag in Bellewaerde en hoe dan ook op 21 juni wandelde en liep optimaT tijdens de Nacht van West-Vlaanderen de zomer tegemoet, niet massaal maar sportief, samen met collega’s en vrienden. Geniet binnenkort van een deugddoend verlof en noteer alvast het personeelsfeest met verzorgde BBQ op vrijdag 6 september. Iedereen welkom.

Guido Vermeulen directeur

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

33


OPTIMAT INFO Gouden Sterren Bij OptimaT Het Gouden Stersysteem dat straks aan zijn 9de jaargang bezig is heeft in de eerste maanden van 2013 aan 2 afdelingen een Gouden Ster gegeven. Nog steeds worden de afdelingen die een veelvoud van 300 dagen behalen beloond. Men krijgt deze Gouden Ster wanneer er in een afdeling geen arbeidsongevallen gebeuren met meer dan 1 dag werkverlet. Het gaat hier dus om werkdagen (zaterdag, zondag en feestdagen werden niet meegerekend). Volgende afdelingen hebben dit jaar een Gouden Ster ontvangen: • Poetsdienst: 1500 dagen • Metaal: 300 dagen Zoals u weet hangt hier steeds een kleine receptie aan vast + de nominatie van “De meest veilige medewerker van de afdeling”.

4 4

info optimaT juli 2013


Mobiliteit /nieuwe werkuren Vorig jaar heeft het provinciaal mobiliteitspunt West-Vlaanderen een studie gemaakt over de manier waarop de werknemers van optimaT zich naar het werk verplaatsen. De resultaten van deze studie gebruikt optimaT om het woonwerkverkeer voor zoveel mogelijk werknemers te verbeteren. Verbeteren kan betekenen : minder lang onderweg zijn, zich goedkoper of milieuvriendelijker verplaatsen,… De bussen van de Lijn rijden opnieuw langs de Kortemarkstraat en van en naar Torhout (lijn 74) langs de grote baan. ’s Morgens kan men vanaf het station de bus (lijn 32 richting Diksmuide) nemen tot aan de halte optimaT. Vanaf april 2013 : - laat optimaT onmiddellijk na het werk eerst een bus naar het station van Lichtervelde rijden zodat, de treingebruikers direct aansluiting hebben richting Brugge, Kortrijk, Tielt of Diksmuide. Deze bus keert onmiddellijk naar optimaT terug om zoals nu iedereen met bestemming station Torhout weg te brengen. - werd de uurregeling aangepast : er wordt iedere dag gewerkt : Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

7u45 tem 9u42

9u52 tem 11u49

12u16 tem 14u13

14u23 tem 16u20

Wat mag je nog verwachten ? - De aanstelling van een mobiliteitscoördinator die je zal helpen bij het vinden van de voor jou meest passende oplossing. - Een (kostprijs)vergelijking voor jou tussen bus/trein/auto/fiets of een combinatie ervan, zodat je de voor jou beste keuze kan maken.

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

55


WELZIJN OP HET WERK Algemene regel bij het dragen van schoeisel Het dragen van veilige schoenen is van groot belang om voetletsel te voorkomen of te beperken. Om het risico op voetkwetsuren te verkleinen worden enkel nog gesloten schoenen en veiligheidsschoenen toegelaten op de werkvloer. Hieronder de specifieke vereisten voor het al dan niet dragen van veiligheidsschoenen. Toegelaten schoeisel indien geen specifieke vereisten: • Geen hoge hielen. • Wreef niet zichtbaar. • Bij voorkeur anti slip.

Specifiek schoeisel voor bepaalde werken. Veiligheidsschoenen zijn verplicht bij volgende werkzaamheden of in volgende ateliers bij OptimaT: • Het verplaatsen van rollend materiaal (palletverplaatser – materiaalkarren – karren met wasgoed). • In de houtafdeling. • In de groendienst. • In de poederlakafdeling. • In de metaalafdeling. • In de poetsdienst. • In de technische dienst. • In het magazijn. • In de afdeling wissers. Het is verboden open schoenen te dragen op de werkvloer. De tenen mogen niet zichtbaar zijn, alsook de wreef moet bedekt zijn. Verboden:

6 6

info optimaT juli 2013


ARBEIDSREGLEMENT BELLEN? SURFEN? MAILEN? OP HET WERK ! We leven in het digitale tijdperk. Communicatiemiddelen zoals smartphones, tablets, internet en e-mail zijn zowel thuis als op de werkvloer niet meer weg te denken. De beschikbaarheid van internet en e-mail op het werk heeft vele voordelen: het bevordert het uitwisselen van kennis tussen de werknemers, speelt een belangrijke rol als informatiebron, maakt een snelle en efficiënte communicatie met klanten en leveranciers mogelijk, enz. De internettoegang op het werk kan uiteraard ook tot misbruik leiden: spelletjes, netwerksites, chatrooms, forums,… we hoeven het niet te vertellen dat de mogelijkheden zeer uitgebreid zijn. Daarnaast zijn er ook heel wat risico’s aan internetgebruik verbonden zoals het binnenhalen van virussen of het naar buiten brengen van bedrijfsgevoelige informatie… Veel mensen beschikken vandaag ook over een gsm of een smartphone met een data-abonnement. Het is uiteraard niet de bedoeling dat men tijdens de werkuren op zo’n toestellen zomaar zit te surfen of te bellen voor privédoeleinden. Méér nog : het is verboden. Niet onbegrijpelijk dus dat de werkgever enige vorm van toezicht of controle wil kunnen uitoefenen op het gebruik van de digitale communicatiemiddelen. Daarom werden in het arbeidsreglement diverse bepalingen over dit onderwerp opgenomen zodat voor iedereen duidelijk is wat wel en niet mag. Als we ons aan de regels houden en hoffelijk zijn op de digitale snelweg blijft het verkeer voor iedereen aangenaam en vlot verlopen, gebeuren geen ongelukken en wordt niemand ‘geflitst’…

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

77


ACTUEEL De afdeling assemblage breidt uit met een 200 m² stofarme ruimte. OptimaT heeft een assemblagewerk binnengehaald in de bierindustrie. Voor export naar verre bestemmingen willen de brouwerijen inox vaten vervangen door recycleerbare kunststof. De onderdelen voor de tapaansluiting worden bij onze klant vervaardigd en door optimaT geassembleerd. Dit gebeurde in de aanvangsfase in enclavevorm in de cleanroom bij de klant zelf. Vanaf juli komt deze opdracht naar Lichtervelde. Hiervoor bouwt optimaT een ruimte binnen het gebouw die voldoet aan de HACCP normen. Dit betekent dat de kans op vervuiling of besmetting van de te verwerken materialen tot een minimum wordt beperkt. In deze afdeling zal dan ook worden gewerkt met speciale werkkledij zoals haarnetjes, stofjassen, handschoenen, speciale schoenen. We verwachten hiermee een tewerkstelling te kunnen realiseren van minimaal 20 personen.

Stofvrije Ruimte 8 8

info optimaT juli 2013


Het herstellen van palletten wordt een continue opdracht in de houtafdeling. Bij optimaT is een palletsorteer- en herstelstraat aangekocht en geplaatst in onze houtafdeling. Het aantal vragen naar het herstellen van palletten stijgt ieder jaar. Deze straat die een 400 m² ruimte inneemt sorteert automatisch de aangeboden stapels palletten. Goede palletten worden automatisch opnieuw gestapeld. Slechte en te herstellen palletten komen op een afzonderlijke band terecht en worden aangeboden aan de personen die herstellen. Deze lijn kan later in onze nieuwe houtafdeling nog worden uitgebreid voor meerdere types te gelijkertijd.

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

99


ACTUEEL Plannen voor de toekomst

Vorig jaar tekende optimaT een masterplan uit voor de toekomst. We wilden een duidelijk antwoord op de vraag wat we voor de toekomst willen realiseren op de eerder aangekochte grond naast en achter de metaal- en poederlakafdeling. Hiervoor vroeg optimaT advies aan Logflow. Dit advies schetst voor de toekomst wee duidelijke voorstellen: 1. Voorzien in een nieuw centraal magazijn 2. De hout- en groenafdeling (nu huur) in een nieuw gebouw onderbrengen Er wordt voorrang gegeven aan een nieuwbouw voor de houtafdeling en de groendienst. Zowel de raad van bestuur als het Vlaams Subsidie Agentschap adviseerden deze plannen eind 2012 positief. De vingeroefening die we reeds maakten, wordt nu verder uitgewerkt zodat binnenkort de bouw- en milieuvergunning kan aangevraagd worden. We hopen dat we de nieuwe gebouwen eind volgend jaar kunnen betrekken. Vooral voor de werknemers van de houtafdeling wordt dit een meer comfortabele werkomgeving. Hieronder vind je een schematische voorstelling

10 10

info optimaT juli 2013


KWALITEIT Charter Duurzaam Ondernemen. OptimaT heeft zich voor het 7de jaar op rij ingezet voor het behalen van het vernieuwde Charter Duurzaam Ondernemen en is daar ook in geslaagd. Hieronder enkele van de belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar : • Er werd een G-voetbalploeg opgericht. • Er werd een Persoonlijk Ontwikkelingsplan opgemaakt voor werknemers met problemen. • Er is een Checklijst voor bedrijfsrisico’s opgemaakt. • Kaphout afkomstig van de groendienst wordt bij OptimaT verbruiksklaar gemaakt voor verkoop. • Energieverbruik serverlokaal werd gereduceerd door gebruik te maken van een speciaal ventilatierooster. • Er is een studie uitgevoerd door de firma Logflow, waarbij alle goederenstromen bekeken werden. Om bovenstaande acties te doen slagen werd beroep gedaan op iedere werknemer van OptimaT.

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

11 11


MENS EN MILIEU Resultaten energiejacht In ons infoboekje van december 2012 kon u lezen dat we vorig jaar reeds voor de 4de keer deelnamen met optimaT aan de energiejacht. De actie leverde voor de deelnemers in onze provincie gemiddeld 12,3% energiebesparing op. Een aantal deelnemers van OptimaT slaagden er zelfs in om 40% van hun energierekening te besparen.

12 12

info optimaT juli 2013


MENSEN STERK MAKEN IN WERK Opleidingen in OptimaT In juni gingen er 2 opleidingen van start: de opleiding ‘werk en werknemer’ en de opleiding ’Plus 50 aan het werk’. 9 jonge werknemers startten met de opleiding ‘werk en werknemer’. Daar krijgen ze tips over hoe ze documenten kunnen bewaren en wie er kan helpen met allerhande papieren. Er wordt hen uitgelegd wat er allemaal op een loonbrief is te vinden. Wat met een volle brievenbus en welke papieren zijn nu echt belangrijk. Er wordt gewerkt rond veiligheid op de werkvloer. De deelnemers leren ook hoe je kan opkomen voor je eigen mening, hoe je hulp vraagt… Voor de werknemers bij wie het pensioen niet zo ver weg meer is, is er de opleiding ‘50 plus aan het werk’. 10 werknemers nemen deel aan deze opleiding. Ze krijgen er informatie over hoe hun pensioen wordt berekend en welke vervroegde uitstapregelingen er bestaan. Er wordt gekeken naar wat je zoal kan doen in je vrije tijd en hoe je fit en gezond blijft. Kortom, 2 leerrijke opleidingen met enthousiaste deelnemers. Zeker voor herhaling vatbaar!

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

13 13


IN DE KIJKER

14 14

info optimaT juli 2013


Met z’n allen naar Bellewaerde… Op zaterdag 25 mei was het weer zover… onze teambuildingdag naar Bellewaerde. Met een 100-tal collega’s vertrokken we om 9u00 met de bus richting Ieper. We vreesden even voor slecht weer, maar de zon was toch heel de dag van de partij. Het werd een leuke dag, waarbij iedereen naar hartelust op alle attracties kon, zonder lang te moeten aanschuiven. Ook de fauna en flora van het park kon velen bekoren. Na een ontspannende dag plezier met collega’s trok iedereen tevreden terug naar huis. Enkele sfeerbeelden..

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

15 15


EVEN VOORSTELLEN PERSONEEL Nieuwe werknemers Vooraan vlnr. atelier qssemblage : Lisa Delombaerde, Saartje Delombaerde, Wendy Lannoy Achteraan vlnr. atelier elektro- montage: Shauni Callewaert, Sandra De Graeve. Madiana Franquenouille (verpakking)

Vooraan vlnr. : Stefanie De Gryze (epoxy) , Andy De Smet (metaal), Peter Maes (wissers) Achteraan vlnr. atelier epoxy: Jerry Lambier, Justen Cardoen, MichaĂŤl Van der Elst

Vooraan vlnr. houtafdeling: Dieter Segaert, Bjorn Desodt, Renzo Hackx Achteraan vlnr. groendienst: Jeroen Polspoel , Nicky Mollin Niet op de foto: Danny Foulon (groendienst)

16 16

info optimaT juli 2013


Nieuw in de omkadering Guy Demol Taak in optimaT: monitor afdeling epoxy Vorige Job: aankoper hydraulische en pneumatische koppelingen. In dienst sinds: januari 2013 Motivatie

om te werken in optimaT:

kunnen werken met mensen in

een technische omgeving

Eerste

ervaringen:

Het is best een uitdagende job in alle aspecten, maar de steun van de collega’s helpt me toch om stappen vooruit te zetten.

Hentike Caekaert Taak in optimaT: medewerkster sociale dienst Vorige Job: maatschappelijk assistent in Psychiatrisch ziekenhuis St.

Amandus in Beernem. Daarna een tijdje thuis gebleven om voor mijn kinderen te zorgen.

In dienst sinds: 22 april 2013 Motivatie

om te werken in optimaT:

Ik werk graag met mensen en voor mij ideaal om als sociaal assistente te kunnen werken zo dichtbij huis.

Eerste ervaringen: goede werksfeer, aangename collega’s

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

17 17


PERSONEEL Op rust

Deze werknemers dienden omwille van gezondheidsredenen de tewerkstelling in optimaT stop te zetten. We bedanken hen voor hun jarenlange inzet.

Noël Devos

Voor Noël Devos mag dit laatste gerust letterlijk worden genomen. Noël was één van de pioniers die er vanaf het begin van de beschutte werkplaats bij was. Hiernaast een foto ‘uit de oude doos’ van Noël.

17 mei 2013 was voor Linette Wittouck haar laatste werkdag. Linette werkte het grootste deel van haar tewerkstelling in de afdeling elektriciteit, waar ze een graag geziene collega was. Ze deed haar werk altijd met de nodige zorg en inzet.

Linette Wittouck

18 18

Christina Margodt

Conny

Baeckelandt

Na een loopbaan van 22 jaar bij optimaT geniet ze nu van een welverdiende rust.

info optimaT juli 2013


Familie

Welkom kleine spruiten ! Jens 8 mei zoontje van Pamela Hosten en Jeroen Vervaecke

Marthe 28 maart dochter van Leen Desnyder en Luc Pynseel

Isaline 11 juni dochter van Cindy Vandenbroele en Diego Debeuf

Jace 5 april zoontje van Kim Deforche en Davy Dekeyzer

Mylan 20 juni Zoontje van Jeffrey Deseure en Nadège Dehaene

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

19 19


PERSONEEL

sociale dienst

In het huwelijksbootje... 23 februari Dekeyzer Davy en

24 mei Frieda Rogiers en Michel Rogier

Deforche Kim

Wij namen afscheid van... Dhr. Gerard Windels- 2 januari vader van Carine Windels Mevr. Nicole Schaepdrijver - 5 januari zus van Martin Schaepdrijver Juffr. Angelique Degrande - 5 januari dochter van Eveline Baert Dhr. Luc Verscheure - 17 januari schoonvader van Marnix Callewaert

Dhr. Richard Blieck - 12 april vader van Chris Blieck Dhr. Robert Slosse - 25 april vader van Martine Slosse - Rony De Meutter Mevr. Hilda Feys - 19 mei moeder van Johan Feys Mevr Daisy Amys - 25 juni moeder van Stefaan De Graeve

Dhr. AndrĂŠ Veracx - 31 januari vader van Marnic Veracx Mevr. Yvonne Stevens Yvonne - 23 maart moeder van Ivan Vanmaele Dhr. Marcel Mortier - 4 april schoonvader van Anja Demaeght

20 20

info optimaT juli 2013


AGENDA kalender 2013 week

januari 1 2 3

4

5

ma di woe do vr za zon

31 1 2 3 4 5 6

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

week

april 14 15 16 17 18

ma di woe do vr za zon

1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13

8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 25 26 27 28

week

juli 27 28 29 30 31

ma di woe do vr za zon

1 2 3 4 5 6 7

week

oktober 40 41 42 43 44

ma di woe do vr za zon

1 2 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14

7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21

14 15 16 17 18 19 20

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

februari 5 6 7

8

9

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

11 12 13 14 15 16 17

mei 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

augustus 31 32 33 34 35

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Betaalde feestdagen Wettelijke vakantie ADV

juni 22 23 24 25 26

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

NIET

24 25 26 27 28 29 30

VERGETEN

september 35 36 37 38 39 40

26 27 28 29 30 31 1

november 44 45 46 47 48 4 5 6 7 1 8 2 9 3 10

maart 9 10 11 12 13

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

december 48 49 50 51 52

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 31 25 26 27 28 29

Op vrijdag 6 september gaat ons jaarlijks personeelsfeest door, dit keer in zaal Lichtenhove te Lichtervelde. We maken er weer, naar jaarlijkse traditie, een gezellige avond van met vrienden en familie. Na een lekkere barbecue, kunnen we met z’n allen uit de bol gaan op het spetterend dansfestijn. Hou deze datum alvast vrij!

aangepaste Tewerkstelling optimale Tevredenheid

21 21


VERLOF

• G

! e i t n a k a v e i l l u j n a v t e i en

Het is vakantie! Wanneer de zon weer met kracht begint te stralen en het lekker warm wordt, als de vogels vrolijk fluiten, dan gaat men met veel plezier naar buiten. Dan komt al gauw het vakantiegevoel en men wil er wel spoedig op uit. Ver van huis, of dichtbij. Aan heide, strand, zee of kust, men komt er gauw tot rust. Heerlijk is het die tijd, een gevoel van vrijheid, niets dat dan hoeft. Geeft voor iedereen weer frisse moed.

22 22

info optimaT juli 2013


23


24

InfoBoekje Juli 2013  

Infoboekje optimaT Lichtervelde juli 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you