Page 1

8-ugers MBSP-kursus for tidligere stress-sygemeldte Dette kursus  er  for  dig  som  i  løbet  af  det  sidste  1-­‐2  år  har  været  sygemeldt  fra  dit  job  og  som  nu   enten  er  vendt  tilbage  igen,  er  startet  som  jobsøgende  eller  startet  på  nyt  job.  At  komme  tilbage   efter  en  stress-­‐sygemelding  er  en  proces  som  både  inkluderer  overvejelser  omkring  vilkår  på  din   arbejdsplads   og   overvejelser   om,   hvilke   ressourcer   du   har   nu   og   hvordan   du   undgår   at   blive   stresset   igen.   Det   kan   være   vanskeligt   at   finde   balancen   mellem   dét   at   mærke   efter   og   være   opmærksom  på  faresignaler  på  stress  og  dét  igen  at  påtage  sig  udfordrende  opgaver.     MBSP – Mindfulness-Based Strengths Practice Forløbet  tager  udgangspunkt  i  mindfulness  og  karakterstyrker.  Du  vil  komme  til  at  arbejde  med;   • at  træne  din  evne  til  bevidst  nærvær  og  accept,     • at  blive  bevidst  om  dine  øverste  karakterstyrker  (de  styrker  som  særligt  kendetegner  dig  og   som  giver  dig  energi),     • at   undersøge   dine   styrker   nuanceret   og   hvordan   du   kan   bruge   dem   mest   målrettet   i   forskellige  situationer,     • at  træne  særlige  styrker  gennem  mindfulness  (venlighed,  taknemlighed,  kærlighed),   • at  øve  dig  i  at  lægge  mærke  til  andres  styrker  og  anerkende  dem.     Der  vil  være  hjemmeøvelser  mellem  de  forskellige  kursusgange.     Hvad får du ud af det? MBSP-­‐forløbet  er  afprøvet  i  forskellige  målgrupper  verden  over.  Noget  af  det  tidligere  deltagere  i   forløbet  rapporterer  om  er;  øget  trivsel,  bedre  kendskab  til  sig  selv  og  egne  ressourcer,  oplevelse   af  mening  og  formål,  bedre  håndtering  af  stress  samt  tættere  relationer.     Hvor og hvornår? Forløbet   afholdes   8   onsdage   kl.   19-­‐21.30   fra   onsdag   den   22.   februar   –   onsdag   den   19.   april   (ferie     den   12.   april).   Kursuslokalet   ligger   centralt   i   Aarhus   (og   tæt   på   banegården)   i   Rosenkrantzgade  16c.     Hvem? Kursusleder  er  Marianne  Bjerregaard  og  kurset  kommer  til  at  indgå  i  mit  masterspeciale  om   stress   og   MBSP   i   Positiv   Psykologi.   Til   daglig   arbejder   jeg   som   lærer   og   afholder   kurser   for   lærere   i   karakterstyrker.   Jeg   har   tidligere   undervist   i   yoga   og   har   en   uddannelse   i   mindfulness   fra  mindfulness-­‐akademiet.  Desuden  har  jeg  selv  for  6  år  siden  været  stress-­‐sygemeldt.       Pris og tilmelding Kurset  koster  i  alt  995  kr  som  dækker  lokale,  materialer,  undervisning  og  te/kaffe.  Tilmelding   og   evt.   spørgsmål   sendes   til   marianne.bjerregaard@hotmail.com.   Betaling,   som   gør   tilmeldingen   bindende,   kan   overføres   til   konto   7650   2557200   eller   Mobile   Pay:   28438580   –   skriv  dit  navn  på  overførslen.  Der  er  plads  til  12  deltagere  på  holdet.   MBSP:  Mindfulnessbaseret  styrketræning,  som  navnet  kan  oversættes  til  på  dansk,  er   udviklet  af  den  amerikanske  forsker  og  psykolog,  Ryan  Niemiec.  Han  har  i  programmet   kombineret  to  af  den  positive  psykologis  største  forskningsområder,  nemlig  mindfulness  og   karakterstyrker.    

Indbydelse MBSP-forløb  

MBSP-forløb i Aarhus med start februar 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you