Page 1

Marián Belén Marrero Fernández 3r ESO B

Tecnologia


Índex

-

Energies renovables

Energies no renovables

Solar Eòlica Hidràulica Biomassa

-

Petroli Gas natural Carbó Urani


Energia solar Energia renovable que procedeix del Sol i s’apriofita gràcies a les plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques.

+info

***Índex


Energia eòlica Energia renovable que prové del vent i s’agafa gràcies als aerogeneradors.

+info

***Índex


Energia hidràulica Energia renovable que s’aprofita de l’aigua gràcies a les preses.

+info

***Índex


Energia de la biomassa Energia renovable prové de la tala d’arbres, per a l’obtenció de fusta.

+info

***Índex


Petroli És un combustible fòssil format per descomposició i haver estat soterrat amb un pes enorme al damunt , amb manca d’aire i temperatures molt altes.

+info

***Índex


Gas natural És un combustible gasós. S’obté dels jaciments petrolífers o de trampes de gas.

+info

***Índex


Carbó És fusta cremada sense que aquesta arribi a fer flama, sense aire.

+info

***Índex


Urani L’urani és l’element radioactiu més utilitzat en les centrals nuclears: mitjançant reaccions de fissió nuclear, se n’obté energia.

+info

***Índex

The energies  

Renovable energies and No renovable energies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you