Raportul anual al OPTAR - 2013

Page 1

Raportul anual al

OPTAR

2013 Organizaţia pentru Promovarea Transportului Altenativ în România


Misiune să dezvoltăm durabil mobilitatea urbană în România.

Obiectiv strategic să creăm o comunitate activă de cetăţeni implicaţi care să susţină, să promoveze şi să aplice principiile dezvoltări durabile a oraşelor în care trăiesc.

Obiective    

promovarea transportului alternativ în România; elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor care vizează mobilitatea urbană; promovarea turismului ecologic şi cultural; reprezentarea, apărarea drepturilor şi interesului legitim public legate de transportul alternativ în România.

2


Activităţi

Februarie 2013 – OPTAR prezintă proiectul "Drumuri Verzi în Bucureşti" în şedinţa Grupului de lucru pe mobilitate urbană din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.

Martie 2013 - OPTAR şi Comunitatea Bicicliştilor din Bucureşti (CBB) au organizat protestul numit "Nu vrem piste pe trotuar !". Au fost prezenţi peste 4200 de biciclişti.

Aprile 2013 – OPTAR participă1 la Conferinţa VOCA (Volunteers of Cycling Academy) desfăşurată la Budapesta. Organizatorii au oferit posibilitatea participării

la

cel

mai

mare

eveniment

tip

CriticalMass din Budapesta: peste 100.000 de biciclişti.

Iunie 2013 – OPTAR participă la cea mai mare conferinţă VeloCity (Viena) unde s-au prezentat soluţii implementate pentru încurajarea mersului cu bicicleta. Au fost prezenţi aproape 1400 de specialişti din toată lumea.

1

Cu sprijinul asociatiei MaiMultVerde

3


Iunie 2013 - OPTAR a participat cu proiectul "Adoptă o pistă periculoasă! Apoi... desfiinţeaz-o!" la un concurs de proiecte de advocacy desfăşurat de organizatorii VeloCity2013 şi a fost selecţionat printre cele câştigătoare cu sprijinul voturilor on-line ale susţinătorilor OPTAR.

Campania iniţiată de OPTAR a obţinut locul 3 (Cycling Visionaries Awards), în ordinea numărului de voturi, dintre cele 218 participante din 49 de ţări.

August 2013 – OPTAR în parteneriat cu CBB lansează campania de siguranţă rutieră "Fii vizibil în trafic!". Bicicliştii care au participat au putut beneficia gratuit de elemente reflectorizante pentru bicicletă. Campania va continua în 2014.

August 2013 - OPTAR în parteneriat cu CBB lansează prima ediţie din GhidulBiciclistului, cel mai complet manual cu extrase din legi, fotografii şi sfaturi despre utilizarea bicicletei pe drumurile publice. Publicarea Ghidului este o continuare a eforturilor OPTAR şi a comunităţii de biciclişti din Bucureşti de a creşte siguranţa rutieră pe drumurile publice. Ghidul va fi îmbunătăţit bianual.

4


Septembrie 2013 Comunitatea

-

ActiveWatch, OPTAR şi

Bicicliştilor

din

Bucureşti

(CBB)

organizează dezbaterea "Drumul public este al tuturor". Se pun bazele colaborării cu diverse companii de transport public în scopul creşterii siguranţei rutiere pe drumurile publice. Proiectul va continua în 2014.

Septembrie 2013 – OPTAR şi Comunitatea Bicicliştilor din Bucureşti (CBB) organizează marşul de protest "Vrem piste pe şosea! Vrem un oraş pentru oameni!". Este cea mai masivă participare a bicicliştilor din Romania: peste 8000 de persoane.

August – Octombrie 2013 – OPTAR finalizează primele 4 episoade din miniseria de filme "Mobilitatea Urbană pe înţelesul tuturor". OPTAR, CBB şi ActiveWatch s-au implicat astfel într-o campanie naţională de informare cu privire la dezvoltarea mobilităţii urbane durabile.

5


Poţi susţine OPTAR ! Sistemul 2%, prevăzut de Legea 571/2003 privind

Codul

contribuabililor

Fiscal, persoane

permite fizice

direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit (ONG).

2% este un sistem prin care cetăţenii au posibilitatea de a hotărî în mod direct ce se întâmplă cu o parte a impozitului datorat statului.

Dacă nu direcţionaţi aceşti 2% către un ONG, procentul respectiv rămâne în bugetul statului. Direcţionarea nu presupune costuri/eforturi suplimentare, în afară de completarea unor date în declaraţiile de venit.

La începutul anului 2014, OPTAR va pune la dispoziţia celor interesaţi informaţiile necesare despre direcţionarea a 2% din impozitul pe venit pe anul fiscal 2013.

Tot la începutul anului 2014 se vor putea plăti cotizaţii şi se vor putea face donaţii pentru a susţine activitatea asociaţiei.

Companiile pot direcţiona 20% din impozitul pe profit către OPTAR

Suma redirecţionată poate fi scazută din impozitul pe profit aferent anului fiscal dacă nu este mai mare de 3 la mie din cifra de afaceri.

Dacă vă decideţi să direcţionaţi bani către OPTAR ajutaţi implicit la:    

promovarea transportului alternativ în România; elaborarea, promovarea şi implementarea proiectelor care vizează mobilitatea urbană; promovarea turismului ecologic şi cultural; reprezentarea, apărarea drepturilor şi interesului legitim public legate de transportul alternativ în România.

6


Numărul membrilor simpatizanţi la sfârşitul anului 2011 : 112 Numărul membrilor simpatizanţi la sfârşitul anului 2012 : 424 Numărul membrilor simpatizanţi la sfârşitul anului 2013 : 755 Informaţii financiare Disponibili la data 1 ian 2013 – 1771,63 lei Disponibili la data 1 ian 2014 – 1655,45 lei

OPTAR nu are personal angajat. În 2013, activităţile OPTAR au fost sprijinite de aproximativ 70 de voluntari. Membrii Consiliului director: Marian Ivan – Preşedinte Marius Scarlat – Vicepreşedinte Andrei George Hodina – Vicepresedinte Ştefan Uricariu – Secretar General Data înregistrării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: Certificat nr 62 din 12.04.2011

Dorim să ne implicăm şi să schimbăm, prin atitudinea de astăzi, cursul zilei de mâine.

Fotografii: Sergiu Nicolae Brega, Alexandru Manaf, Alex Dobrescu, Daniel Constantinescu, Ciprian Muntele, George Varga, Marian Ivan 7


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.