Page 1

Analýzy – DUBNICA 2008


Dubnica 2008

Analýza hráča: BUŠ Ivan BUŠ Ivan

KORINEK Marcel vyber hráča na porovnanie

203 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 KORINEK Marcel 1.5

BUŠ Ivan

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.13

1.50

2.00

1.38

1.00

1.75

1.38

1.00

1.00

1.13

1.75

1.13

1.75

1.25

1.63

1.00

1.25

1.13

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23 13

kolo 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 2 1 1 2 26 13

kolo 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 15

kolo 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 24 13

kolo 6 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 26 12

kolo 7 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 12

esá 7/8 4/8 0/8 5/8 8/8 2/8 5/8 8/8 8/8 7/8 4/8 7/8 5/8 6/8 3/8 8/8 7/8 7/8 193

sk bl e

ďá k

už a

kolo 8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 15

st re

os t

y/ r

m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a t ru

dy

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 28 8

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 94% 97% 32% !!!slabé!!! 88% 100% 35% 75% 100% 100% 100% 72% 100% 50% 94% 32% !!!slabé!!! 100% 66% 100%

Početnosti úderov 1 101 2 40 3 1 4 1 5 1 6 0 7 0

19.5 24.5 28.5


Dubnica 2008

Analýza hráča: HAVLÍK Marián HAVLÍK Marián

ZONTÁG Ľubomír vyber hráča na porovnanie

207 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 ZONTÁG Ľubomír 1.5

HAVLÍK Marián

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.38

1.75

1.88

1.63

1.00

1.63

1.75

1.00

1.00

1.38

2.00

1.25

1.75

1.13

1.25

1.13

1.75

1.88

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 26 10

kolo 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 23 14

kolo 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 2 1 1 2 29 12

kolo 6 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 24 12

kolo 7 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 12

esá 5/8 2/8 1/8 3/8 8/8 4/8 6/8 8/8 8/8 6/8 5/8 6/8 3/8 7/8 6/8 7/8 5/8 1/8 212

sk bl e

ďá k

už a y/ r

kolo 8 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 26 11

st re

os t m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a

dy

kolo 5 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 27 10

t ru

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 2 30 10

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 50% 63% 66% 60% 100% 41% 35% 100% 100% 79% 47% 88% 50% 97% 94% 41% 38% 25% !!!slabé!!!

Početnosti úderov 1 91 2 45 3 5 4 1 5 1 6 0 7 1

19.5 24.5 28.5


Dubnica 2008

Analýza hráča: KALNÍK Jakub KALNÍK Jakub

LEDNÍK Rado vyber hráča na porovnanie

211 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 LEDNÍK Rado 1.5

KALNÍK Jakub

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.00

1.63

2.00

1.38

1.13

1.50

1.25

1.25

1.13

1.50

1.63

1.25

1.00

1.25

1.63

1.00

1.13

1.50

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 26 11

kolo 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 25 11

kolo 4 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 26 11

kolo 6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 14

kolo 7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20 16

esá 8/8 3/8 1/8 5/8 7/8 5/8 6/8 6/8 7/8 4/8 4/8 6/8 8/8 6/8 3/8 8/8 7/8 4/8 193

sk bl e

ďá k

už a y/ r

kolo 8 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 13

st re

os t m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a

dy

kolo 5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 27 9

t ru

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23 13

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 100% 91% 32% !!!slabé!!! 88% 72% 66% 94% 38% 82% 66% 82% 88% 100% 94% 32% !!!slabé!!! 100% 88% 72%

Početnosti úderov 1 98 2 43 3 3 4 0 5 0 6 0 7 0

19.5 24.5 28.5


Dubnica 2008

Analýza hráča: KORINEK Marcel KORINEK Marcel

BUŠ Ivan vyber hráča na porovnanie

193 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 BUŠ Ivan 1.5

KORINEK Marcel

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.25

2.00

1.88

1.38

1.00

1.25

1.50

1.00

1.13

1.50

1.88

1.63

1.75

1.00

1.50

1.00

1.13

1.63

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 28 10

kolo 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 27 9

kolo 4 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24 13

kolo 5 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 26 12

kolo 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22 14

kolo 7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 23 13

esá 6/8 0/8 2/8 5/8 8/8 6/8 5/8 8/8 7/8 5/8 4/8 3/8 3/8 8/8 4/8 8/8 7/8 4/8 203

sk bl e

ďá k

už a

kolo 8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 23 14

st re

os t

y/ r

m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a t ru

dy

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 30 8

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 88% 13% !!!slabé!!! 66% 88% 100% 100% 66% 100% 82% 66% 66% 35% 50% 100% 63% 100% 88% 60%

Početnosti úderov 1 93 2 44 3 6 4 1 5 0 6 0 7 0

19.5 24.5 28.5


Dubnica 2008

Analýza hráča: LEDNÍK Rado LEDNÍK Rado

KALNÍK Jakub vyber hráča na porovnanie

193 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 KALNÍK Jakub 1.5

LEDNÍK Rado

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.38

1.88

1.88

1.50

1.00

1.75

1.50

1.00

1.25

1.25

2.00

1.13

1.75

1.50

1.38

1.00

1.13

2.13

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 24 12

kolo 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 26 10

kolo 4 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 29 8

kolo 6 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 25 11

kolo 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 23 13

esá 5/8 1/8 1/8 4/8 8/8 4/8 4/8 8/8 6/8 6/8 3/8 7/8 4/8 4/8 5/8 8/8 7/8 0/8 211

sk bl e

ďá k

už a y/ r

kolo 8 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23 13

st re

os t m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a

dy

kolo 5 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 28 9

t ru

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 3 2 2 1 1 3 33 9

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 50% 29% !!!slabé!!! 66% 72% 100% 35% 66% 100% 66% 94% 47% 100% 50% 54% 85% 100% 88% 10% !!!slabé!!!

Početnosti úderov 1 85 2 53 3 4 4 2 5 0 6 0 7 0

19.5 24.5 28.5


Dubnica 2008

Analýza hráča: ZONTÁG Ľubomír ZONTÁG Ľubomír

HAVLÍK Marián vyber hráča na porovnanie

212 autor: Marian HAVLIK 

POROVNANIE PRIEMEROV 2.3 2.1 1.9 1.7 HAVLÍK Marián 1.5

ZONTÁG Ľubomír

1.3

VITAZ celkový priemer

1.1 0.9 0.7 1.50

1.63

1.63

1.50

1.13

1.38

1.75

1.38

1.25

1.50

1.25

1.38

1.38

1.63

1.38

1.25

1.63

1.38

ETERNIT pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk suma esá v kole

kolo 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 26 10

kolo 3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 28 9

kolo 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 5 1 28 11

kolo 6 1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 26 12

kolo 7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23 13

esá 4/8 3/8 3/8 4/8 7/8 5/8 5/8 5/8 6/8 5/8 6/8 5/8 5/8 3/8 5/8 6/8 6/8 5/8 207

sk bl e

ďá k

už a y/ r

kolo 8 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23 13

st re

os t m

kl in

uh ol ok no /r ov né se gm en ty

bk a

dy

kolo 5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 26 10

t ru

a

pr ú

la dv in

ák la by ri n t vu lk án

sli m

kô š

g

čk y pr ie

y

kolo 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 27 10

lo pi n

vl n

py r

am

íd y

0.5

RATING 29% !!!slabé!!! 91% 97% 72% 72% 88% 35% 19% !!!slabé!!! 66% 66% 100% 69% 88% 38% 85% 19% !!!slabé!!! 47% 85%

Početnosti úderov 1 88 2 52 3 2 4 1 5 1 6 0 7 0

19.5 24.5 28.5


Celkové výsledky hráčov GK Bratislava

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk TOTAL esá úspešnosť veľké chyby podiel chýb

1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 28 28

2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23 51

BUŠ Ivan 3 4 5 6 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 26 21 24 26 77 98 ## ## 101 70.14% 3 2.08%

7 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24 ##

8 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21 ##

1 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 2 30 30

2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 26 56

HAVLÍK Marián 3 4 5 6 7 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 7 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 23 29 27 24 27 79 ## ## ## ## 91 63.19% 8 5.56%

8 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 26 ##

1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23 23

2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 26 49

KALNÍK Jakub 3 4 5 6 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 25 26 27 22 74 ## ## ## 98 68.06% 3 2.08%

7 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20 ##

8 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 ##

1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 3 30 30

KORINEK Marcel 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 28 27 24 26 22 23 58 85 ## ## ## ## 93 64.58% 7 4.86%

8 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 23 ##

1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 4 1 3 2 2 1 1 3 33 33

2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 24 57

LEDNÍK Rado 3 4 5 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 26 29 28 25 83 ## ## ## 85 59.03% 6 4.17%

7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 23 ##

8 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 23 ##

1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 27 27

ZONTÁG Ľubomír 2 3 4 5 6 7 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 26 28 28 26 26 23 53 81 ## ## ## ## 88 61.11% 4 2.78%

8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23 ## 35 61 96 ## ## ## ## ##

Ø 1.271 1.729 1.875 1.458 1.042 1.542 1.521 1.104 1.125 1.375 1.750 1.292 1.563 1.292 1.458 1.063 1.333 1.604

celk. Ø 1.348 1.746 1.848 1.739 1.345 1.746 1.652 1.152 1.394 1.534 2.133 1.462 1.716 1.519 1.489 1.110 1.614 1.678

MIN 1.000 1.500 1.625 1.375 1.000 1.250 1.250 1.000 1.000 1.125 1.250 1.125 1.000 1.000 1.250 1.000 1.125 1.125

KALNÍK Jakub BUŠ Ivan ZONTÁG Ľubomír viacerí viacerí KORINEK Marcel KALNÍK Jakub viacerí viacerí BUŠ Ivan ZONTÁG Ľubomír viacerí KALNÍK Jakub KORINEK Marcel HAVLÍK Marián viacerí viacerí BUŠ Ivan

↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Rozbor jednotlivých dráh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

pyramídy vlny loping priečky kôš slimák labyrint vulkán ladvina prúdy trubka uhol okno/rovné segmenty most kliny/ruža streďák blesk

BUŠ Ivan 1.125 1.500 2.000 1.375 1.000 1.750 1.375 1.000 1.000 1.125 1.750 1.125 1.750 1.250 1.625 1.000 1.250 1.125 BUŠ Ivan

HAVLÍK Marián 1.375 1.750 1.875 1.625 1.000 1.625 1.750 1.000 1.000 1.375 2.000 1.250 1.750 1.125 1.250 1.125 1.750 1.875 HAVLÍK Marián

KALNÍK Jakub 1.000 1.625 2.000 1.375 1.125 1.500 1.250 1.250 1.125 1.500 1.625 1.250 1.000 1.250 1.625 1.000 1.125 1.500 KALNÍK Jakub

KORINEK Marcel 1.250 2.000 1.875 1.375 1.000 1.250 1.500 1.000 1.125 1.500 1.875 1.625 1.750 1.000 1.500 1.000 1.125 1.625 KORINEK Marcel

LEDNÍK Rado 1.375 1.875 1.875 1.500 1.000 1.750 1.500 1.000 1.250 1.250 2.000 1.125 1.750 1.500 1.375 1.000 1.125 2.125 LEDNÍK Rado

ZONTÁG Ľubomír 1.500 1.625 1.625 1.500 1.125 1.375 1.750 1.375 1.250 1.500 1.250 1.375 1.375 1.625 1.375 1.250 1.625 1.375 ZONTÁG Ľubomír

produced by minigolfba.blogspot.com


Priebeh turnaja (hráči GK Bratislava) 207 211 203

8

193 212 193 184 188 180

7

169 186 172 161 165 157

6

149 159 148 135

ZONTÁG Ľubomír

140 135

5

LEDNÍK Rado

127 135 122

KORINEK Marcel KALNÍK Jakub

109 112 109

4

HAVLÍK Marián

100 108

BUŠ Ivan

98 81 83 85

3

74 79 77 53 57 58

2

49 56 51 27 33 30

1

23 30 28

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225


STRATA/ZISK NA TOP8

8.miesto Marcel Korinek

12 9 6 3 BUŠ Ivan HAVLÍK Marián

0 F1

E2

F3

E4

F5

E6

E7

F8

KALNÍK Jakub KORINEK Marcel

-3

LEDNÍK Rado ZONTÁG Ľubomír

-6 -9 -12 -15

Analyza GK Bratislava (DU08)  

Dubnica, 3. ligove kolo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you