Page 8

ANALYSERAPPORT

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN Efter dannelsen af Region Nordjylland som følge af kommunalreformen er tallet for beskæftigelsen pr. 1. januar 2008 det højeste. Her var godt 278.000 16-64 årige beskæftiget på nordjyske arbejdspladser. Det er imponerende, at der i Nordjylland er registreret en vækst i antal arbejdspladser på godt 10.000 fra 1. januar 2006 til 1. januar 2008. Fra 2008 til 2009 er der et klart fald i beskæftigelsen3. Beskæftigelsen er først og fremmest faldet i industrien og i bygge- og anlægssektoren, men også de øvrige private brancher er ramt. Det er altså i høj grad mænd og især yngre mænd, som har mistet deres job under krisen. Landets beskæftigelse er faldet med 20.000 fra 2. kvartal 2010 til 3. kvartal 2010, og der er ingen grund til at tro, at Nordjylland ikke har fået sin ca. 10 procents andel af dette fald. I den offentlige sektor er der foretaget afskedigelser i efteråret 2010, og der er udsigt til, at de kommunale budgetter for 2011 vil give yderligere personalereduktioner. Det vil betyde, at et stigende antal kvinder vil miste deres arbejde, fordi kvinder udgør størstedelen af de ansatte i den offentlige sektor. Trods forskellene i opgørelsesmetoderne er tallet fra 2006 til 2009 alligevel sammenlignet i det følgende diagram. Tendensen er tydelig: Væksten er primært at finde i Aalborg, Rebild og Mariagerfjord, mens der nord for fjorden – bortset fra Brønderslev – er tilbagegang i beskæftigelsen. Der er altså tendens til en skævvridning af Nordjylland, hvilket fremover kan få store konsekvenser for nogle af kommunernes udviklingsmuligheder4. Udviklingen i antal beskæftigede (med arbejdssted i Nordjylland 2006-2009) Procent Vesthimmerland

Thisted Rebild

Morsø

Aalborg

- 4.00 - 6.00

Mariagerfjord

- 2.00

Brønderslev

-

Nordjylland

2.00

Læsø

4.00

Jammerbugten

Frederikshavn

6.00

Hjørring

8.00

- 8.00 - 10.00 - 12.00

Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter 16-64 årige.

Endelig skal man ikke glemme, at der også i den nuværende periode bliver oprettet nye job, og at job bliver ledige. Arbejdsmarkedet er ikke gået i stå, men kører bare i nedsat tempo !

3 Der er sket et databrud i Ras-tallene fra 2008 til 2009 på grund af en ny opgørelsesmetode. Det medfører, at beskæftigelsesniveauet i 2009 er lavere med den nye opgørelsesmetode, end det ville have været, hvis den gamle opgørelsesmetode var forsat. 4 Den seneste udvikling i beskæftigelsen kan opgøres mere detaljeret og med nyere tal, hvis man bruger Danmarks Statistiks e-indkomstregister. Beskæftigelsesregionen kan findes på www.brnordjylland.dk.

8

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement