Page 7

2011

Gennemsnitligt antal bruttoledige (ledige og aktiverede), Region Nordjylland

Januar 2006 26.300

September 2010 16.650

August 2008 7.500

Kilde: Danmarks Statistik

I 2010 har Nordjylland været ramt af faldende beskæftigelse og stigende ledighed – herunder stigende langtidsledighed og stigende dimittendledighed. I september 2010 var det gennemsnitlige antal fuldtidsledige 10.630. Der er 16.650 bruttoledige, når de aktiverede tælles med. Den primære forklaring på den kraftige udvikling i ledigheden er afskedigelser i den private sektor. Industrien og bygge- og anlægssektoren har især haft det vanskeligt, og det har også smittet af på andre brancher. Når der for eksempel er lav efterspørgsel efter byggematerialer, så har vognmændene også problemer. Afskedigelserne har både omfattet ikke-faglærte og faglærte, og det store spørgsmål i forhold til den fremtidige udvikling er, hvor stor en del af disse job, der vil blive genetableret, når de økonomiske konjunkturer bliver bedre. En del af arbejdspladserne i produktionen er flyttet til lande med lavere lønniveau, og det er ikke sandsynligt, at de kommer tilbage. En anden grund til stigende ledighed er, at nyuddannede har haft svært ved at få job. Mange er gået fra uddannelse til ledighed. Dette gælder lige fra de faglærte til personer med længere videregående uddannelser. For mange unge har det ikke engang været muligt at gennemføre en uddannelse, fordi de ikke har kunnet få en praktikplads som tømrer, murer eller smed. For nyuddannede akademikere har det været mærkbart, at hovedparten af den offentlige sektor har været meget tilbageholdende med nyansættelser fra denne gruppe. Det gælder også i den private sektor – for eksempel mobilindustribranchen og bygge- og anlægssektoren. Ingeniører med vidt forskellige uddannelsesretninger er således blevet klemt i deres jobsøgning. Inden for det offentlige er det blandt andet blevet vanskeligere at få job inden for sundhedssektoren, så selv nyuddannede sygeplejersker har svært ved at få job. En højst usædvanlig situation for denne faggruppe. Samtidig er langtidsledigheden2 steget. I august 2009 havde 5 % af dagpengemodtagerne i Nordjylland været fuldtidsledige i 12 måneder eller mere. I august 2010 var andelen vokset til 11 % I øvrigt samme udvikling som i de andre beskæftigelsesregioner. Andelen af kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1), som har en ledighedsperiode på 12 måneder eller mere, er 15 % i Nordjylland. Det er en mindre andel end i de andre beskæftigelsesregioner.

2 Langtidsledigheden kan defineres på flere måder. I Jobindsats – som er den opgørelse, der anvendes her, opgøres den som antal, der har været fuldtidsledige i 12 måneder.

7

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement