Page 45

2011

Førtidspension I september 2010 var der 1.160 ikke vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension i Nordjylland. De nordjyske tal viser, at det i modsætning til gennemsnittet i Nordjylland er mændene, der udgør den største andel af personer med ikke vestlig herkomst på førtidspension. Som gennemsnit er 46 % af personerne på førtidspension i Nordjylland mænd, mens det for førtidspensionisterne med ikke vestlig baggrund er 55 %. I modsætning til gennemsnittet i Nordjylland er der en langt større andel af personer med ikke vestlig herkomst i aldersgruppen 30-49 år. SEBI’s analyser påpeger, at der forud for en førtidspensionering oftest ligger et længerevarende sygdomsforløb, men for personer med ikke vestlig herkomst vil sygdomsforløbet i hovedparten af tilfældene skyldes en psykisk lidelse – primært posttraumatisk eller kronisk belastningsreaktion.

45

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement