Page 42

ANALYSERAPPORT

har som regionens storby den største andel på 1,5 % svarende til 2.045 fuldtidspersoner. Når der ses bort fra Læsø, har Rebild den laveste andel – 0,7 %. Jobcentrene har derfor forskellige udfordringer i forhold til denne gruppe. Indvandrere fra ikke vestlige lande på offentlig forsørgelse i procent af befolkninger 16-66 år. September 2010

Andel 2.5

2.1

2

1.5

1.5

1.1

0.9

1

1.1

1

0.8

0.9

0.7

0.5

1

0.8

0.7

0.1 Hele landet

Aalborg

Vesthimmerland

Thisted

Rebild

Morsø

Mariagerfjord

Læsø

Jammerbugten

Hjørring

Frederikshavn

Nordjylland

Brønderslev

0

Kilde: Jobindsats

Det er værd at bemærke de meget positive udviklingstræk, som gruppen af indvandrere og efterkommere med ikke vestlig baggrund tegner sig for. Beskæftigelsesfremgangen fra 1999 til 2008 har i vid udstrækning været båret af personer af ikke vestlig herkomst. I samme periode var der nemlig et betragteligt fald i antal beskæftigede med dansk herkomst. Nedenstående figur viser, hvordan udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse med ikke vestlig herkomst henholdsvis i Nordjylland og i hele landet samt gennemsnittet i Nordjylland har udviklet sig siden januar 2006. Udvikling i antal indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. Nordjylland og hele landet, samt alle på offentlig forsørgelse, Nordjylland Index 100 = januar 2006 110 100 90 80 70 60

Nordjylland : Ikke vestlig Nordjylland : Alle

Kilde: Jobindsats.dk

42

Juli 2010

September 2010

Maj 2010

Marts 2010

Januar 2010

November 2009

September 2009

Juli 2009

Maj 2009

Marts 2009

Januar 2009

November 2008

September 2008

Juli 2008

Maj 2008

Marts 2008

Januar 2008

November 2007

Juli 2007

September 2007

Maj 2007

Marts 2007

Januar 2007

November 2006

Juli 2006

Danmark : Ikke vestlig

September 2006

Maj 2006

Marts 2006

Januar 2006

50

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement