Page 38

ANALYSERAPPORT

Nedenstående tabel giver et komprimeret overblik over sammensætningen af de unge i de enkelte ydelsesgrupper. Oversigt over de enkelte ydelsesgrupper Nordjylland 16-29 årige. Oktober 2010 samt 4. kvartal 2009-3. kvartal 2010.

Antal

Køn

Alder

Match

A-dagpenge

3.034 fuldtidspersoner 19.012 forløb om året

Flest mænd (65 %)

Flest i alderen 25-29 år (61 %)

Alle pr. definition jobklare

Kontant- og starthjælp

4.400 fuldtidspersoner 11.503 forløb om året

Flest kvinder (53 %)

Klart flest under 25 år (63 %)

Jobklare: 34 % Indsatsklare: 48 % Midl. passive: 18 %

Introduktionsydelse

217 fuldtidspersoner 323 forløb om året

Flest mænd (52 %)

Flest under 25 år (53 %)

Jobklare: 2 % Indsatsklare: 93 % Midl. passive: 5 %

Revalidering

394 fuldtidspersoner 614 forløb om året

Lidt flest mænd (51 %)

Flest i alderen 25-29 år (70 %)

Jobklare: 0 % Indsatsklare: 93 % Midl. passive: 0 %

Forrevalidring

361 fuldtidspersoner 580 forløb om året

Flest mænd (57 %)

Flest under 25 år (88 %)

Jobklare: 0 % Indsatsklare: 93 % Midl. passive: 7 %

1.153 fuldtidspersoner 13.954 forløb om året

Lige mange mænd og kvinder

Flest i alderen 25-29 år (61 %)

Jobklare: 48 % Indsatsklare: 30 % Midl. passive: 21 %

76 fuldtidspersoner 269 forløb om året

Flest mænd (57 %)

Flest i alderen 25-29 år (77 %)

Jobklare: 71 % Indsatsklare: 20 % Midl. passive: 9 %

195 fuldtidspersoner 279 forløb om året

Klart flest mænd (73 %)

Flest i alderen 25-29 år (73 %)

Skal ikke matches

1.323 fuldtidspersoner 1.451 forløb om året

Flest mænd (57 %)

Flest i alderen 25-29 år (53 %)

Skal ikke matches

Sygedagpenge

Ledighedsydelse

Fleksjob Førtidspension

Kilde: www.jobindsats.dk

Oversigten viser blandt andet: ·· Der er generelt flest unge mænd på de forskellige ydelser. Kun blandt kontant- og starthjælp er der en lille overvægt af kvinder. Blandt sygedagpengemodtagerne er der ligevægt. ·· Der er generelt en lidt større andel af 25-29 årige i ydelserne, med undtagelse af kontant- og starthjælp, introduktionsydelse samt forrevalidering. ·· Der er rigtig mange unge, der er matchet indsatsklare. Kun få er matchet jobklare, ud over dagpengemodtagerne der pr. definition er jobklare. Ungereglerne Ungereglerne, der trådte i kraft i 2010, har stærkt fokus på, at den nuværende lavkonjunktur bruges til at sikre, at ledige unge uden uddannelse får en kompetencegivende uddannelse, mens ledige unge, der har en uddannelse, hurtigst muligt kommer i job.

38

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement