Page 31

2011

25.963 (76 %) personer førtidspension, 6.324 (19 %) var ansat i fleksjob, og 1.774 (5 %) personer modtog ledighedsydelse. Langt størstedelen af gruppen står altså permanent uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Fra 2004 til 2010 er antallet af personer i Nordjylland, der modtager permanente ydelser, steget fra 35.715 til 38.434 personer. En stigning på 8 %. Udviklingen dækker imidlertid over et fald i antallet af førtidspensionister på 7 %, mens antallet af fleksjobbere er steget med 75 %, og antallet af ledighedsydelsesmodtagere er steget med 80 %. Samme tendens ses på landsplan, hvor den samlede stigning dog kun var 6 %. Stigningen skal selvfølgelig ses i lyset af den demografiske udvikling, men det er også vigtigt at være opmærksom på de stigninger, målt i procent, der har været for de unge. Udvikling i de permanente forsørgelsesydelser, 2004-2009, Nordjylland 1 0.8

0.798

0.751

0.6 0.4 0.076

0.2

- 0.066

0 - 0.2

Permanete forsørgelsesydelser

Førtidspension

Fleksjob

Ledighedsydelse

På det seneste er der dog sket en opbremsning i stigningen i antallet af personer, der modtager permanente forsørgelsesydelser. Fra januar 2009 til september 2010 var der en stigning på 2 %. Køn og alder Kvinder er overrepræsenteret blandt personer, der modtager permanent forsørgelse. I september 2010 var 56 % kvinder, og 44 % var mænd. Tendensen er den samme på landsplan. Kvinder er overrepræsenterede blandt førtidspensionisterne og særligt blandt ledighedsydelsesmodtagerne. Antal personer, der modtager permanente ydelser fordelt ifht. køn og alder. Nordjylland, september 2010

Antal 100 % 90 % 80 % 70 % 60 %

56 %

50 %

44 %

40 %

34 %

30 %

26 % 20 %

20 % 10 % 0%

16 % 3%

2% I alt

16-29 år

30-49 år

Kvinder

50+ år

I alt

16-29 år

30-49 år

50+ år

Mænd

Kilde: Jobindsats.dk

31

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement