Page 29

300 % 250 % 200 %

2011

150 % 100 % 50 %

Nedenstående tabel viser hvor mange forløb, det drejer sig om i de nordjyske jobcentre 0%

- 50 %

387

Over 2 år

77

66

120

99

564

10

12

17

11

162

532

209

96

0

149

47

22

0

24

56

1.699

4.194

871

26

1-2 år

693

27

195

702

714

780

123

12.070

580

Rebild

1.476

Under 1 år

Aalborg

Morsø

1.495

Frederikshavn

Thisted

Læsø

Hjørring

Brønderslev

Vesthimmerland

Mariagerfjord

Jammerbugten

Nordjylland

Det kan konstateres, at de fleste af de nordjyske kommuner har en udfordring i forhold til den stigende arbejdsløshed.

FACTS OG FOKUS De nordjyske jobcentre og Beskæftigelsesregion Nordjylland har planlagt at iværksætte 8-10 projekter i 2011 målrettet målgrupper med særlig risiko for at blive berørt af langtidsledighed. Projekterne er forskellige og skal hver i sær bidrage til at bringe viden frem om målgrupperne, som alle jobcentre kan benytte sig af fremover.

Vigtigt med fortsat fokus på en tidlig og aktiv indsats På trods af krisen er der fortsat mange jobåbninger i Nordjylland. Godt hver tredje nytilmeldte dagpengemodtager kommer i beskæftigelse inden for tre måneder, mens det gør sig gældende for ca. hver fjerde jobklare kontanthjælpsmodtager. Andelen er lidt lavere end under højkonjunkturen, men der er jo også væsentlig flere nytilmeldte. Det indikerer, at der trods krisen fortsat er grupper af ledige, som forholdsvis nemt kommer i arbejde igen. For at sikre at de ledige, der ikke umiddelbart opnår beskæftigelse, er klar til arbejdsmarkedet, når jobbene igen er til stede, er det fortsat vigtigt med en aktiv beskæftigelsesindsats. Kontanthjælpsmodtagerne får generelt en hurtigere indsats end dagpengemodtagerne. Således var 29 % af dagpengemodtagerne i en aktivitet inden for tre måneder mod 61 % af kontanthjælpsmodtagerne.

FACTS OG FOKUS En tæt kontakt med langtidsledige i kombination med bedre virksomhedssamarbejde i jobcentrene skal sikre, at flere langtidsledige kommer ud på virksomhederne. Derfor er der i langtidsledighedsaftalen afsat ekstra midler til at ansætte flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene. Virksomhedskonsulenterne skal sikre en bedre service over for virksomhederne samt holde en tættere kontakt med de langtidsledige for at få dem ud på landets arbejdspladser. Der er afsat 204 mio. kr. på landsplan til ansættelse af virksomhedskonsulenter over en 4 årig periode.

29

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement