Page 27

2011

2.2

MÅL 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN

Ministeren har de seneste år haft fokus på, at jobcentrene skal styrke indsatsen over for virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Det fokus har ministeren fastholdt i 2011 med følgende mål12:

MINISTERMÅL 1 Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt.

Tendenser i arbejdskraftreserven 2009 og 2010 har været præget af stigende ledighed13. Det er afspejlet i udviklingen i arbejdskraftreserven både i Nordjylland og i landet som helhed. Fra januar 2009 til marts 2010 steg antallet af personer i arbejdskraftreserven således markant i Nordjylland, fra 6.975 personer til hele 16.149 personer. Siden er antallet igen faldet, og i oktober 2010 var antallet nede på 10.671 personer. Udvikling i ledighedsberørte og arbejdskraftreserven - Nordjylland Antal personer 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

2010M10

2010M09

2010M08

2010M07

2010M06

2010M05

2010M04

2010M03

2010M02

2010M01

2009M12

2009M11

2009M10

2009M09

2009M08

2009M07

2009M06

2009M05

2009M04

2009M03

2009M02

2009M01

0

Ledighedsberørte Arbejdskraftreserven

Kilde: Særkørsel fra Arbejdsmarkedsstyrelsen

Dagpengemodtagerne har været hårdest ramt af krisen i Nordjylland, og særligt de mandlige dagpengemodtagere har haft svært ved hurtigt at komme i beskæftigelse igen. Årsagen til det skal i høj grad findes i udviklingen inden for industrien og bygge- og anlægssektoren, som har været hårdt ramt af den økonomiske krise i Nordjylland. De seneste måneders udvikling i arbejdskraftreserven inden for netop de brancheområder indikerer dog, at udviklingen her igen er vendt til det positive.

12 Opgørelsesmetoden for arbejdskraftreserven er ændret i 2011 i forhold til 2010. For det første erstattes kravet om 13 ugers fuldtidsledighed med opgørelsen for den nye matchmodel om sammenhængende offentlig forsørgelse (der skal være en afbrydelse af forsørgelse på 4 uger for at blive nulstillet). For det andet tæller alle jobklare ledige personer på a-dagpenge, kontant- og starthjælp med, det vil sige også de deltidsledige. Som følge af den nye opgørelsesmetode blive arbejdskraftreserven udvidet. 13 Beskæftigelsesregionen har de seneste år løbende fulgt op på udviklingen i arbejdskraftreserven i de enkelte nordjyske jobcentre. For yderligere analyser af arbejdskraftreserven i de enkelte jobcentre henvises til www. brnordjylland.dk/Resultatopfoelgning.aspx.

27

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement