Page 25

2011

BRUG FOR EN INDIVIDUELT TILRETTELAGT INDSATS Jobcentrene står med et stigende antal ledige med meget forskellige udgangspunkter og et arbejdsmarked i langsom bedring. Samtidig er der fra årsskiftet indført nye rammer for aktiveringsindsatsen. Refusionssatserne er sænket. Endvidere motiverer refusionssystemet nu til en større brug af virksomhedsrettet aktivering, fordi dette giver højere refusion end i de perioder, hvor den ledige ikke modtager virksomhedsrettet aktivering. Det er ambitionen, at flere ledige derved kommer ud i - og får en tilknytning til - virksomhederne, og at de opnår enten støttet eller ordinær beskæftigelse. Tidlig og hyppig kontakt øger muligheden for job Erfaringerne, men også forsøg gennemført af Arbejdsmarkedsstyrelsen, viser, at en tidlig og hyppig kontakt med de ledige øger de lediges muligheder for job – både på kort og langt sigt10. Notatet ’Kortlægning af jobfokus i den aktive indsats11’ viser da også, at mange af de nordjyske jobcentre har fokus på vigtigheden af den tidlige indsats over for borgerne. Flere jobcentre udpeger målgrupper for hvem, det er særligt vigtigt med et tidligt samtaleforløb for at undgå længerevarende ledighed. Det kan være ufaglærte, ledige over 50 år, ledige inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder med flere. Jobbutikkerne spiller en afgørende rolle i forhold til en effektiv tidlig borgerrettet indsats. Det er her, den første registrering foregår, og borgeren bliver hjulpet med jobsøgningen, brug af jobnet samt gode råd til udarbejdelse af cv’et. Det er også her, at ledige med særlige behov har mulighed for at få en tid til en samtale med en sagsbehandler, der så kan hjælpe borgeren videre i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Udfordringen ligger derfor i at få optimeret indgangen til jobcentret, at sikre, at medarbejderne i jobbutikken er rustet til hurtigt at få spottet, om borgere, der henvender sig i jobbutikken, er umiddelbart jobklare eller indsatsklare, så der kan foretages den rette visitering af borgeren med det samme. Herved sikres der en hurtig og målrettet indsats tidligt i forløbet. Fokus på virksomhedsrettet aktivering Jobcentrene har i deres redskabsvifte mange aktiveringstilbud, der kan tilbydes de borgere, der er blevet ledige. Analyser viser, at virksomhedsrettet aktivering for en stor gruppe af borgere i højere grad fører ledige til job end andre typer af aktivering. Data fra jobindsats.dk viser da også, at jobcentrene i de seneste år har udvidet antallet af personer på dagpenge, kontant- og starthjælp, der deltager i et virksomhedsrettet tilbud. Virksomhederne ønsker at tage ansvar i forhold til de ledige Jobcentrenes generelle vurdering er, at virksomhederne i høj grad ønsker at tage ansvar og gøre en indsats i forhold til ledige. Både i forhold til dem, der er tæt på arbejdsmarkedet, men også dem, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som måske har problemer ud over ledighed og har brug for lidt ekstra støtte. Virksomhederne har været villige til at oprette virksomhedscentre og tilbyde praktik- og løntilskudspladser. Det er vigtigt, at jobcentrene er i dialog med virksomhederne – såvel med ledelsen som med medarbejderrepræsentanterne. Det kan dog blive en udfordring at vedligeholde en god og konstruktiv dialog med virksomhederne i takt med behov for flere pladser uden samtidig at forringe mulighederne for, at virksomhederne ansætter ordinær arbejdskraft. Planlægning af virksomhedskontakten er vigtig Der bliver et større behov for at få et overblik over alle virksomheder i kommunen og i nabokommunerne samt strategisk at planlægge kontakten til virksomhederne. Samtidig skal jobcentret i endnu højere grad end i dag skabe og vedligeholde et virksomhedsrettet fokus, der passer til den enkelte ledige. En af udfordringerne er at finde det rette redskab til den enkelte ledige, så det individuelle fokus sikres. Her kan det blive en udfordring at finde egnede virksomheder og at finde nok af dem.

10 11

Samspil info, nr. 34, 5. januar 2011. www.brnordjylland.dk/Viden-om-arbejdsmarkedet/Publikationer.aspx.

25

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement