Page 24

ANALYSERAPPORT

hjælp eller førtidspension, kan man tale om de forbundne kar. Det kan konstateres, at der gøres god brug af revalidering i indsatsen i Nordjylland. Revalidering kan for personer, der ikke er arbejdsdygtige i deres hidtidige erhverv, være et redskab til en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet. Den gode nyhed er, at forskellen mellem Nordjylland og landsgennemsnittet bliver lidt mindre. I Nordjylland har der i det seneste år været et fald i antal personer på offentlig forsørgelse på 0,7 %, mens der i hele landet har været en stigning på 5,3 %. Dette kan også ses af figuren nedenunder, som viser udviklingen fra januar 2006 til i dag. Udvikling i antal personer på offentlig forsørgelse. Januar 2006 – september 2010 Procent 105 100 95 90 85 80 75 70 65

Juli 2010

September 2010

Maj 2010

Marts 2010

Januar 2010

November 2009

Juli 2009

September 2009

Maj 2009

Marts 2009

Januar 2009

November 2008

September 2008

Juli 2008

Maj 2008

Marts 2008

Januar 2008

November 2007

Juli 2007

September 2007

Maj 2007

Marts 2007

Januar 2007

November 2006

Juli 2006

September 2006

Maj 2006

Marts 2006

Januar 2006

60

Nordjylland Danmark

Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i Nordjylland har i store dele af denne periode været mere positiv end i landet som helhed. Og særlig i 2010 har der været et større fald i Nordjylland i det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse end i hele landet. Ovenstående er dog bare tal, der siger noget om, hvor mange personer, der modtager en offentlig ydelse. Bag ved tallene gemmer der sig borgere, som har vidt forskellige udfordringer i forhold til at kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Nogle vil umiddelbart kunne tage job, andre har brug for støtte og styrkede kompetencer, og andre igen har både personlige, helbredsmæssige, sociale og faglige udfordringer, som skal overkommes, før det bliver muligt at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentrene har derfor en meget stor opgave foran sig. Der er mange borgere, der har brug for hjælp og støtte, og der er brug for en differentieret indsats, når jobcentrene skal hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

24

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement