Page 23

2011

ANTAL BORGERE PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE OG INDSATSEN FOR AT FÅ DEM I JOB 2.1

Formålet med jobcentrenes beskæftigelsesindsats er at begrænse antallet af borgere, der modtager en offentlig forsørgelse ved at få dem i job eller motivere dem til at gå i gang med ordinær uddannelse. Dette hovedafsnit fokuserer på udbuddet af arbejdskraft og særligt de målgrupper, der er for ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen. Afsnittet giver indledningsvist overblik over hvor mange, der modtager en offentlig forsørgelse samt nogle overvejelser om jobcentrenes indsats for at få disse borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

HVOR MANGE ER PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE I NORDJYLLAND ? Der er mange borgere, der af forskellige årsager ikke har en plads på arbejdsmarkedet. I oktober 2010 var der i Nordjylland 69.687 fuldtidspersoner på en offentlig forsørgelsesydelse. Opgørelsen dækker over en række forskellige ydelsesgrupper. Førtidspension er langt den største. Derudover er det dagpenge, kontant- og starthjælp samt sygedagpenge, der fylder i det samlede billede. Oversigt over antal borgere på offentlig forsørgelse

Oktober 2009 Fuldtidspersoner

A-dagpenge Kontant- og starthjælp Introduktionsydelse Revalidering Forrevalidering

Pct. af befolkningen (16-66 år)

Oktober 2010 Fuldtidspersoner

Pct. af befolkningen (16-66 år)

Udvikling Fuldtids personer pct.

Hele landet Pct. af befolkningen (16-66 år)

Udvikling Fuldtidspersoner

14.389

3.7 %

14.084

3.7 %

- 2.1 %

3.3 %

23.2 %

9.778

2.5 %

10.312

2.7 %

5.5 %

3.2 %

8.4 %

369

0.1 %

457

0.1 %

23.8 %

0.1 %

32.1 %

1.689

0.4 %

1.616

0.4 %

- 4.3 %

0.3 %

- 7.5 %

484

0.1 %

436

0.1 %

- 9.9 %

0.1 %

7.2 %

Sygedagpenge*

9.905

2.6 %

8.825

2.3 %

- 10.9 %

2.3 %

- 3.4 %

Ledighedsydelse

1.545

0.4 %

1.707

0.4 %

10.5 %

0.4 %

10.7 %

Fleksjob

6.230

1.6 %

6.276

1.6 %

0.7 %

1.4 %

3.2 %

Førtidspension

25.806

6.7 %

25.974

6.8 %

0.7 %

6.7 %

0.5 %

Ydelsesgrupper i alt

70.195

18.1 %

69.687

18.1 %

- 0.7 %

17.8 %

5.3 %

Uden førtidspension

44.389

11.4 %

43.713

11.3 %

- 1.5 %

11.1 %

8.5 %

Kilde: Jobindsats.dk - Bemærk, at tallene vedrørende sygedagpenge er fra september 2009.

Tallene viser, at der er lidt flere på offentlig forsørgelse i Nordjylland end gennemsnitligt i hele landet. I Nordjylland modtog 18,1 % af befolkningen (16-66 år) en offentlig forsørgelsesydelse, mens gennemsnittet i hele landet var 17,8 %. Udviklingen det seneste år har været forskellig for de forskellige ydelsesgrupper. Der er blevet lidt færre på dagpenge, mens der har været en stigning i antal personer på kontant- og starthjælp. Der har også været et betragteligt fald i antal personer på sygedagpenge og en lille stigning i antal personer på førtidspension. Selvom det samlede billede viser et fald, er det værd at bemærke bevægelserne mellem ydelserne. Hvis indsatsen på et område – for eksempel sygedagpenge - medfører stigning i gruppen på kontant- og start-

23

Analyserapport 2011  
Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement