Page 22

ANALYSERAPPORT

Den faglige mobilitet er umiddelbart størst inden for it- og mediebranchen, vidensservice samt finans og forsikring, hvor mindre end halvdelen finder job i samme branche. Den største andel, 22 %, som skifter til den offentlige sektor, ses i it- og mediebranchen. Brancheskift udgør dog samtidig en stor udfordring. Det tager tid at tilegne sig nye kompetencer, og der kan være stor konkurrence om jobbene fra andre med konkret erfaring inden for det pågældende område. Derudover har den enkelte ledige oftest sine stærkeste kompetencer inden for netop den branche, som vedkommende har forladt. At de ledige i så høj grad genfinder beskæftigelsen i ’deres egen’ branche kan skyldes snæver jobsøgning, hvor der kun søges inden for samme branche. Det kan dog også skyldes, at de ledige ikke i særlig høj grad kommer i betragtning til job i andre brancher. Eksempelvis på grund af stor jobkonkurrence, manglende kompetencer eller erfaring inden for den nye branche og ringere netværk i nye brancher. Omvendt skal det også påpeges, at det rent faktisk er én ud af fire ledige, der finder et job i en anden branche. Beskæftigelsesindsatsen kan understøtte muligheden for faglig mobilitet ved: ·· ·· ·· ··

22

at vejlede ledige at give ledige mulighed for at afprøve nye fag eller brancher i aktiveringstilbud at uddanne og efteruddanne på anden måde at kvalificere ledige til job med gode beskæftigelsesmuligheder. Ofte vil kombinationsforløb med vejledning og afklaring, praktik og uddannelse være det bedste tilbud.

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement