Page 20

ANALYSERAPPORT

GEOGRAFISK OG FAGLIG MOBILITET I NORDJYLLAND 1.3

Graden af geografisk og faglig mobilitet har stor betydning for arbejdsmarkedets fleksibilitet og balance. Villighed til at arbejde langt fra bopælen og villighed til at skifte fag eller branche øger virksomhedernes mulighed for at rekruttere i tider med knaphed på arbejdskraft og udvider jobmulighederne for den enkelte i tider med knaphed på job. Villighed til at pendle er med til at holde ledigheden nede. Faglig mobilitet kræver evne og vilje til at tilegne sig nye kompetencer og mod til at tage imod nye udfordringer. Mobilitet, såvel geografisk, branchemæssig som faglig mobilitet, er med til at reducere ubalancer og flaskehalse på arbejdsmarkedet. Næstmest pendling i Nordjylland Beskæftigelsesregionens pendlingsanalyser viser, at nordjyderne pendler ganske meget, og at pendlingen har stor betydning for udbuddet af arbejdskraft, virksomhedernes muligheder for at rekruttere arbejdskraft og befolkningens muligheder for at få job både under høj- og lavkonjunktur. Nordjyderne transporterer sig i gennemsnit 21,5 km for at komme på arbejde. Nordjylland er dermed den region i Danmark, hvor der pendles næstmest pr. indbygger. Det nordjyske arbejdsmarked går i vidt omfang på tværs af kommunegrænser, og overordnet tegner pendlingen et billede af fire arbejdskraftoplande i Nordjylland: Aalborg-området, Vendsyssel-området, Himmerlandsområdet og Thy/Mors-området. Der er udstrakt pendling på regionens nordsyd akse og pendling i mindre grad på øst-vest aksen. Men der er også omfattende pendling på tværs af regionsgrænsen. Kommunerne i Himmerland deler et lokalt arbejdsmarked med Viborg og Randers kommuner, mens Thisted og Mors deler et lokalt arbejdsmarked med Struer og Skive kommuner. Tilbagegangen i arbejdspladser i de nordjyske kommuner fra 2008 til 2009 har betydet, at nordjyderne udbyder deres arbejdskraft i en større radius end tidligere. Den geografiske mobilitet er øget. Pendling afbøder virkningen af tilbagegangen i beskæftigelsen – folk finder job længere væk og er villige til at rejse længere efter job. Det er derfor en vigtig faktor for udbuddet af arbejdskraft og for arbejdsmarkedets balance, at befolkningen har gode muligheder for at pendle. Især for borgere uden eget transportmiddel spiller det en rolle, at den offentlige transport er udbygget og effektiv, eller at der er adgang til kørselsordninger.

FACTS OG FOKUS I Jammerbugt Kommune lægger man vægt på, at visse kontanthjælpsmodtagere kan komme i virksomhedspraktik. Det kan være vanskeligt at møde tidligt på arbejde, hvis man ikke har et transportmiddel. Jammerbugt Kommune har derfor valgt at indkøbe scootere, som stilles til rådighed for ledige, der har behov for det for at komme på arbejde.

Mange ledige genfinder job inden for deres tidligere branche Tiden fra midten af 2008 til nu har også været med til at fremme den faglige mobilitet i arbejdsstyrken. Stigende arbejdsløshed, især for mænd i håndværk og industri, i kombination med fortsat jobvækst i den offentlige sektor, har trukket mange mænd over i fag, som de normalt ville holde sig langt væk fra. Det gælder især job på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet.

20

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement