Page 17

2011

Den offentlige sektor er derfor i konkurrence med den private om at rekruttere de unge. Det kan blive vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt mange medarbejdere inden for visse grupper af velfærdsuddannede. Analysen ’Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland’7 udpeger de faggrupper, der vil stå over for en betydelig rekrutteringsudfordring. Analysen omfatter faggrupperne på social- og sundhedsområdet og på lærer- og pædagogområdet fra erhvervsuddannelsesniveau til mellemlangt videregående niveau. For de fleste faggruppers vedkommende er det navnlig på lidt længere sigt, der kan opstå mangel på arbejdskraft. Det hænger sammen med de aktuelle besparelser i den offentlige sektor, der betyder, at det nu og de næste par år vil være lettere at rekruttere medarbejdere end det hidtil har været. Det giver de ansvarlige aktører et pusterum til at tage den langsigtede udfordring op og handle, inden problemerne vokser sig store. Fremskrivningen viser, at manglen på arbejdskraft i perioden frem til 2025 vil være koncentreret om nogle få fagområder. Det drejer sig om social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, bioanalytikere og tandklinikassistenter. Inden for børne- og undervisningsområdet peger analyserne på, at der vil være balance mellem udbud og efterspørgsel. Dog er der risiko for mangel på folkeskolelærere. Hvad kan de ansvarlige aktører gøre? ·· Den største andel er kvinder, og mange af dem kan motiveres til at blive længere tid på arbejdsmarkedet. ·· Jobcentrene og uddannelsesstederne kan motivere og vejlede flere mænd til at krydse det kønsopdelte arbejdsmarked og søge over i velfærdsfagene. ·· Flere mænd med indvandrerbaggrund kan kvalificere sig til omsorgsfagene. ·· Flere kvinder, der arbejder på deltid, kan motiveres til at arbejde på fuld tid.

HVORDAN FREMMES KOMPETENCEUDVIKLINGEN ? Jobrotation Hvordan kan beskæftigede blive opkvalificeret, uden at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft? Og hvordan kan ledige opkvalificeres med et reelt beskæftigelsesperspektiv? Som svar på spørgsmålene synes jobrotation at ligge lige for. Jobrotation betyder, at jobcentret indgår en konkret aftale med en virksomhed om at formidle ledige som afløsere for de af virksomhedens medarbejdere, der deltager i uddannelse/efteruddannelse. I praksis viser det sig dog, at det alligevel kan være et krævende projekt at komme i gang med jobrotation. Det er derfor vigtigt, at Beskæftigelsesregionen, hvor det er muligt, understøtter brugen af jobrotation. For eksempel ved ·· at motivere jobcentre og samarbejdspartnere til at etablere projekter ·· at understøtte jobcentrene i at dele viden og erfaringer med jobrotation ·· at formidle praktisk og økonomisk holdbare modeller til at gennemføre jobrotation

7 Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland og Region Nordjylland, december 2010.

17

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Analyserapport 2011  

Beskaeftigelsesregion Nordjylland

Advertisement